Mua tài khoản tải về Pro để yên cầu website Download.vn KHÔNG quảng cáo & tải File cực nhanh chỉ từ 79.000đ. Tìm hiểu thêm

Vật lí 9 bài 7 giúp các bạn học sinh có thêm nhiều gợi nhắc tham khảo để trả lời các câu trong sách giáo khoa trang 19, 20, 21 và thắc mắc trong sách bài tập đồ vật lí 9 bài xích Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn.

Bạn đang xem: Giải lý 9 bài 7


Vật lí 9 bài 7: Sự phụ thuộc của năng lượng điện trở vào chiều nhiều năm dây dẫn


Giải bài bác tập trang bị lí 9 trang 19, 20, 21

Bài C1

Một dây dẫn lâu năm l và gồm điện trở R. Nếu cho rằng dây dẫn cùng nhiều loại đó dài 2l là tất cả hai dây dẫn nhiều năm l được mắc tiếp liền với nhau thì hãy dự kiến xem dây dẫn này còn có điện trở là bao nhiêu. Tương tự như vậy thì một dây dẫn cùng một số loại đó lâu năm 3l bao gồm điện trở là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án

Dây dẫn nhiều năm 2l sẽ sở hữu điện trở 2R, dây dẫn nhiều năm 3l tất cả điện trở 3R .

Bài C2

Mắc một đèn điện vào hiệu điện cầm không đổi bằng dây dẫn ngắn thì đèn sáng bình thường, nhưng mà nếu thay bởi dây dẫn khá dài gồm cùng tiết diện và được thiết kế từ và một loại vật tư thì đèn sáng sủa yếu hơn. Hãy giải thích tại sao.

Gợi ý đáp án

Nếu mắc bóng đèn vào hiệu điện nạm không đổi bằng dây dẫn càng nhiều năm thì năng lượng điện trở của đoạn mạch càng lớn. Còn mặt khác dây dẫn mang lại bóng đèn giống như một điện trở phụ ghép nối tiếp với đèn buộc phải điện trở của mạch điện tăng thêm. Theo định chính sách Ôm thì cường độ mẫu điện chạy qua đèn càng nhỏ dại nên đèn càng sáng sủa yếu rộng hoặc có thể không sáng.


Bài C3

Khi đặt hiệu điện cầm 6V vào nhị đầu một cuộn dây dẫn thì loại điện qua nó gồm cường độ là 0,3A. Tính chiều lâu năm của dây dẫn dùng đế quấn cuộn dây này, hiểu được dây dẫn một số loại này nếu nhiều năm 4m thì gồm điện trở là 2Ω

-Điện trở của cuộn dây:

*

- Dây dẫn dài 4 m thì bao gồm điện trở là 2 Ω

Điện trở có mức giá trị 20Ω sẽ có chiều nhiều năm là

*

Bài C4

Hai đoạn dây dẫn gồm cùng ngày tiết diện và được làm từ thuộc một các loại vật liệu, có chiều lâu năm là L1 cùng L2. Lần lượt đặt và một hiệu điện cố gắng vào nhị đầu của mỗi đoạn dây này thì loại điện chạy qua chúng bao gồm cường độ khớp ứng là I1 và I2. Biết I1 = 0,25.I2, hỏi L1 dài gấp từng nào lần L2?

Gợi ý đáp án

Ta có: I1 = 0,25I2

Hai dây dẫn thuộc được đặt vào hiệu điện cầm U, áp dụng định công cụ Ôm ta được:

R1 = U/I1, R2 = U/I2 → R2 /R1 = I1/I2 = 0,25

Vì năng lượng điện trở phần trăm thuận với chiều lâu năm của dây bắt buộc R2/R1 = L2/L1 = 0,25

suy ra L1 = 4L2.

Giải SBT thiết bị lí 9 bài xích 7

Bài 7.1

Hai dây dẫn bởi nhôm gồm cùng ngày tiết diện, một dây dài 2m gồm điện trở R1 và dây kia dài 6m tất cả điện trở R2. Tính tỉ số R1/R2

Lời giải:

Do điện trở tỉ lệ thuận cùng với chiều dài dây dẫn đề xuất ta có: R1/R2 = I1/I2 = 2/6. Vậy R1/R2 = 1/3


Bài 7.2

Một dây dẫn lâu năm 120m được dùng làm quấn thành một cuộn dây. Khi đặt hiệu điện cầm cố 30V vào nhị đầu cuộn dây này thì cường độ cái điện chạy qua nó là 125m
A

a) Tính năng lượng điện trở cuộn dây

b) mỗi đoạn nhiều năm 1m của dây dẫn này còn có điện trở là bao nhiêu?

Lời giải:

a) Điện trở của cuộn dây là: R = U/I = 30/0,125 = 240Ω

b) mỗi đoạn lâu năm 1m của dây dẫn có điện trở là:

r = R/I = 240/120 = 2Ω

Bài 7.3

Hình 7.1 trình diễn một đoạn dây dẫn AB đồng chất, tiết diện đều, nhì điểm M và N phân tách dây dẫn AB thành ba đoạn dài bằng nhau: AM = MN = NB. Cho mẫu điện cường độ I chạy qua dây dẫn này.

a) Hãy cho thấy thêm hiệu điện nạm UAB bởi bao nhiêu lần hiệu điện rứa UMN.

b) Hãy đối chiếu hiệu điện vậy UAN và UMB

Lời giải:

a) Ta có: UAB = I.RAB = I.RMN.(IAB/IMB) = IRMN.3 = 3UMN

b) Ta có: UAN = I.RAN = I.RMB. (IAN/IMB) = IRMB = UMB

Bài 7.4

Một dây đồng lâu năm l1 = 10m tất cả điện trở R1 với một dây dẫn bằng nhôm nhiều năm l2 = 5m bao gồm điện trở R2. Câu vấn đáp nào dưới đó là đúng khi đối chiếu R1 với R2?

A. R1 = R2

B. R1 2

C. R1 > 2R2

D. Ko đủ đk để đối chiếu R1 với R2

Lời giải:

Chọn D. Không đủ điều kiện để đối chiếu R1 cùng với R2 do khi đối chiếu điện trở dựa vào vào chiều lâu năm của dây dẫn ta bắt buộc dây dẫn làm từ thuộc 1 loại vật liệu và có tiết diện như nhau.

Bài 7.5

Điện trở của dây dẫn không dựa vào vào yếu tố nào dưới đây?

A. Vật liệu làm dây dẫn

B. Cân nặng của dây dẫn

C. Chiều nhiều năm dây dẫn

D. Máu diện của dây dẫn

Lời giải:

Chọn B. Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào khối lượng của dây dẫn

Bài 7.6

Để tìm hiểu sự phụ thuộc của năng lượng điện trở dây đem vào chiều nhiều năm dây dẫn, bắt buộc phải xác định và đối chiếu điện trở các dây dẫn có những điểm sáng nào?


A. Những dây dẫn này phải có cùng huyết diện, được thiết kế từ cùng một vật liệu, nhưng có chiều dài khác nhau.

B. Các dây dẫn phải bao gồm cùng chiều dài, được thiết kế từ và một vật liệu, nhưng có tiết diện không giống nhau.

C. Những dây dẫn phải bao gồm cùng chiều dài, cùng tiết diện, nhưng được làm bằng các vật liệu không giống nhau

D. Những dây dẫn này phải được gia công từ và một vật liệu, nhưng tất cả chiều dài và tiết diện không giống nhau.

Lời giải:

Chọn A. Những dây dẫn này phải tất cả cùng tiết diện, được gia công từ và một vật liệu, nhưng có chiều nhiều năm khác nhau

Bài 7.7

Dây tóc một bóng đèn khi chưa mắc vào mạch bao gồm điện trở là 24Ω. Mỗi đoạn nhiều năm 1cm của dây tóc nàu bao gồm điện trở là 1,5Ω. Tính chiều dài của tổng thể sợi dây tóc cảu đèn điện này.

Lời giải:

Cứ 1cm dây tóc có điện trở là 1,5 Ω

x cm dây tóc tất cả điện trở là 24 Ω

⇒ x = (24 ×1)/1,5 = 16cm

Bài 7.8

Đường dây dẫn của mạng điện trong một gia đình nếu nối dài thường xuyên với nhau sẽ có chiều dài tổng số là 500m và điện trở của từng đoạn gồm chiều nhiều năm 1m của con đường dây này còn có điện trở mức độ vừa phải là 0,02Ω. Tính điện trở tổng cộng của cục bộ đường dây dẫn nối dài tiếp tục này.

Lời giải:

Cứ 1m dây gồm điện trở vừa đủ là 0,02Ω

500m dây gồm điện trở vừa phải là xΩ

⇒ x = (0,02 × 500)/1 = 10Ω

Bài 7.9

Đoạn dây dẫn nối từ cột vào một gia đình có chiều dài tổng cộng là 50m và tất cả điện trở tổng cộng là 0,5Ω. Hỏi mỗi đoạn dài 1m của dây này còn có điện trở là bao nhiêu?

Lời giải:

Cứ 50 m dây dẫn có điện trở là 0,5Ω

1m dây dẫn tất cả điện trở là xΩ

⇒ x = (0,5 × 1)/50 = 0,01Ω

Bài 7.10

Người ta muốn quấn một dây dẫn điện trở xung quanh một lõi sứ hình tròn tròn với 2 lần bán kính lõi sứ là 1,5cm. Biết 1m dây quấn gồm điện trở 2Ω. Hỏi cuộn này gồm bao nhiêu vòng dây nếu năng lượng điện trở của cả cuộn dây là 30Ω? Biết rằng các vòng dây được cuốn gần cạnh nhau thành một lớp.

Lời giải:

Cứ 1 m dây dẫn gồm điện trở là 2 Ω

xm dây dẫn gồm điện trở là 30 Ω

⇒ x = (30 × 1)/2 = 15m

Chu vi của vòng 1 quấn dây: c = 3,14 x d = 3,14 x 1,5.10-2 = 0,0471m

Số vòng của cuộn dây này là: n = 15/0,0471 ≈ 318,5 (vòng)


Lý thuyết Sự nhờ vào của năng lượng điện trở vào chiều nhiều năm dây dẫn

1. Xác định sự nhờ vào của năng lượng điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố không giống nhau

Điểm khác nhau giữa những cuộn dây:

+ đồ dùng liệu

+ Chiều dài

+ máu diện

⇒ phần lớn yếu tố bao gồm thể tác động đến năng lượng điện trở của dây: thiết bị liệu, chiều dài với tiết diện.

2. Sự phụ thuộc vào của điện trở vào chiều nhiều năm dây dẫn

Để khẳng định điện trở của dây dẫn dựa vào vào chiều dài dây thì biến đổi chiều dài của dây dẫn, máu diện dây và vật liệu làm dây dẫn phải như nhau (giữ nguyên).

⇒ Kết quả: Điện trở của những dây dẫn bao gồm cùng ngày tiết diện và được thiết kế từ và một loại vật tư thì tỉ trọng thuận với chiều lâu năm mỗi dây.

*

3. Liên hệ thực tế

- Mắc một đèn điện vào hiệu điện rứa không đổi bởi dây dẫn ngắn thì đèn sáng sủa bình thường, nếu thay bởi dây dẫn hơi dài tất cả cùng huyết diện và được làm từ cùng một loại vật tư thì đèn sáng sủa yếu hơn.

⇒ bởi điện trở dây dẫn phụ thuộc vào vào chiều dài, lúc chiều dài tạo thêm thì năng lượng điện trở của dây tăng lên. Vì vậy điện trở của đoạn mạch cũng tăng lên. Như vậy, khi hiệu điện cầm không thay đổi nhưng điện trở tăng thêm thì cường độ cái điện qua trơn đèn sụt giảm ⇒ đèn sáng yếu hơn.

- khối hệ thống đường dây mua điện 500 k
V của nước ta từ độc lập tới trạm Phú Lâm (Thành phố hồ Chí Minh) tài 1530 km, gồm bố đường dây tải, mỗi mặt đường dây tải đó lại gồm bốn dây được links lại với nhau bằng những khung kim loại. Trường hợp biết 1 km của từng dây này có điện trở là từng nào thì ta hoàn toàn có thể tính được điện trở của một dây này từ hòa bình tới Phú Lâm dựa trên tỉ số

*

Trắc nghiệm Sự phụ thuộc vào của điện trở vào chiều lâu năm dây dẫn

Câu 1: Để khám phá sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều nhiều năm dây dẫn, đề nghị phải xác định và đối chiếu điện trở của các dây dẫn gồm những điểm sáng nào?

A. Những dây dẫn này phải tất cả cùng huyết diện, được làm từ thuộc một vật liệu nhưng gồm chiều nhiều năm khác nhau.

Xem thêm: Tổng hợp bài văn ielts writing, tổng hợp bài mẫu ielts writing task 1

B. Các dây dẫn này phải bao gồm cùng chiều dài, được làm từ cùng một vật tư nhưng tất cả tiết diện khác nhau.

C. Các dây dẫn này phải gồm cùng chiều dài, cùng tiết diện nhưng được thiết kế bằng các vật liệu không giống nhau.

D. Những dây dẫn này phải được gia công từ cùng một vật tư nhưng bao gồm chiều dài cùng tiết diện không giống nhau.


Để khám phá sự phụ thuộc của năng lượng điện trở dây đem vào chiều dài dây dẫn, bắt buộc phải xác minh và đối chiếu điện trở của những dây dẫn bao gồm đặc điểm: những dây dẫn này phải tất cả cùng tiết diện, được thiết kế từ thuộc một vật liệu nhưng bao gồm chiều dài khác nhau.

→ Đáp án A


Câu 2: một đoạn dây dẫn bằng đồng nguyên khối dài l1 = 10m bao gồm điện trở R1 và một dây dẫn bằng nhôm lâu năm l2 = 5m tất cả điện trở R2. Câu trả lời nào dưới đấy là đúng khi so sánh R1 và R2?


Câu 3: Điện trở của dây dẫn không dựa vào vào yếu tố nào dưới đây?

A. Vật tư làm dây dẫn

B. Cân nặng của dây dẫn

C. Chiều dài của dây dẫn

D. Ngày tiết diện của dây dẫn

Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào vào cân nặng của dây dẫn


→ Đáp án B

Câu 4: Một dây dẫn lâu năm 120m được dùng để làm quấn thành một cuộn dây. Khi đặt hiệu điện vắt 30V vào nhị đầu cuộn dây này thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 125m
A. Mỗi đoạn dài 1m của dây dẫn này còn có điện trở là bao nhiêu?

A. 3 Ω

B. 4 Ω

C. 2 Ω

D. 1 Ω

Câu 5: Dây tóc của một bóng đèn khi không mắc vào mạch bao gồm điện trở là 24Ω . Mỗi đoạn lâu năm 1cm của dây tóc này có điện trở là 1,5Ω . Tính chiều lâu năm của tổng thể sợi dây tóc bóng đèn đó.

A. 24 cm

B. 12 cm

C. 10 cm

D. 16 cm

Câu 6: Đường dây dẫn của một mạng năng lượng điện trong gia đình nếu nối dài tiếp tục với nhau sẽ sở hữu được chiều dài tổng số là 500m cùng điện trở của từng đoạn tất cả chiều dài là 1m của con đường dây này còn có điện trở vừa phải là 0,02Ω . Tính điện trở tổng số của tổng thể đường dây dẫn nối dài tiếp tục này.

upgrade gói Pro để tận hưởng website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, và tải file rất nhanh không đợi đợi.

Giải SBT thứ lý 9 bài 7 Sự dựa vào của năng lượng điện trở vào chiều lâu năm dây dẫn bao hàm hướng dẫn giải cho 11 thắc mắc trong sách bài tập môn Lý 9 trang 19, 20, giúp cho các em học sinh nắm vững kiến thức được học trong bài. Tài liệu giúp những em luyện giải Lý 9, từ đó học tốt Vật lý 9 hơn. Dưới đó là nội dung bỏ ra tiết, mời các em cùng tham khảo


Giải bài 7.1 SBT thứ lý 9

Giải sách bài xích tập đồ vật lý 9 bài bác 1 trang 19

Hai dây dẫn bằng nhôm tất cả cùng tiết diện, một dây tương đối dài 2m bao gồm điện trở R1 cùng dây kia nhiều năm 6m có điện trở R2. Tính tỉ số

*

Lời giải:

Lời giải

*

Ta có:

*

Vì nhị dây dẫn cùng bởi nhôm và thuộc tiết diện nên:

*

*

Vậy

*

Giải bài bác 7.2 SBT vật lý 9

Giải sách bài bác tập đồ lý 9 bài 2 trang 19

Một dây dẫn lâu năm 120m được dùng để làm quấn thành một cuộn dây. Lúc để hiệu điện cố 30V vào nhị đầu cuộn dây này thì cường độ cái điện chạy qua nó là 125m
A

a) Tính năng lượng điện trở cuộn dây

b) mỗi đoạn dài 1m của dây dẫn này còn có điện trở là bao nhiêu?


Lời giải:

a) Điện trở của cuộn dây là: R = U/I = 30/0,125 = 240Ω

b) mỗi đoạn dài 1m của dây dẫn có điện trở là:

r = R/I = 240/120 = 2Ω

Giải bài bác 7.3 SBT đồ dùng lý 9

Giải sách bài xích tập đồ gia dụng lý 9 bài bác 3 trang 19

Hình 7.1 trình diễn một đoạn dây dẫn AB đồng chất, máu diện đều, nhị điểm M với N chia dây dẫn AB thành tía đoạn dài bởi nhau: AM = MN = NB. Cho dòng điện độ mạnh I chạy qua dây dẫn này.

a) Hãy cho biết hiệu điện cố kỉnh UAB bằng bao nhiêu lần hiệu điện vậy UMN.

b) Hãy đối chiếu hiệu điện cố kỉnh UAN với UMB

Lời giải:

a) Ta có: UAB = I.RAB = I.RMN.(IAB/IMB) = IRMN.3 = 3UMN

b) Ta có: UAN = I.RAN = I.RMB. (IAN/IMB) = IRMB = UMB

Giải bài xích 7.4 SBT đồ gia dụng lý 9

Giải sách bài tập đồ vật lý 9 bài 4 trang 19

Một dây đồng lâu năm l1 = 10m gồm điện trở R1 với một dây dẫn bằng nhôm lâu năm l2 = 5m bao gồm điện trở R2. Câu vấn đáp nào dưới đó là đúng khi đối chiếu R1 cùng với R2?

A. R1 = R2

B. R1 2

C. R1 > 2R2

D. Không đủ điều kiện để so sánh R1 và R2

Lời giải:

Chọn D. Ko đủ đk để so sánh R1 với R2 bởi khi đối chiếu điện trở phụ thuộc vào vào chiều dài của dây dẫn ta đề nghị dây dẫn có tác dụng từ thuộc 1 loại vật tư và gồm tiết diện như nhau.

Giải bài bác 7.5 SBT vật dụng lý 9

Giải sách bài tập vật dụng lý 9 bài bác 5 trang 19


Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào vào nguyên tố nào dưới đây?

A. Vật tư làm dây dẫn

B. Cân nặng của dây dẫn

C. Chiều dài dây dẫn

D. Ngày tiết diện của dây dẫn

Lời giải:

Chọn B. Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào vào cân nặng của dây dẫn

Giải bài xích 7.6 SBT vật dụng lý 9

Giải sách bài bác tập vật lý 9 bài bác 5 trang 20

Để khám phá sự dựa vào của điện trở dây đưa vào chiều lâu năm dây dẫn, bắt buộc phải xác minh và đối chiếu điện trở các dây dẫn bao gồm những điểm sáng nào?

A. Những dây dẫn này phải tất cả cùng tiết diện, được gia công từ cùng một vật liệu, nhưng gồm chiều lâu năm khác nhau.

B. Những dây dẫn phải gồm cùng chiều dài, được làm từ cùng một vật liệu, nhưng tất cả tiết diện khác nhau.

C. Các dây dẫn phải bao gồm cùng chiều dài, thuộc tiết diện, nhưng được làm bằng những vật liệu không giống nhau

D. Những dây dẫn này phải được gia công từ cùng một vật liệu, nhưng tất cả chiều dài với tiết diện khác nhau.

Lời giải:

Chọn A. Những dây dẫn này phải bao gồm cùng huyết diện, được thiết kế từ cùng một vật liệu, nhưng có chiều lâu năm khác nhau

Giải bài xích 7.7 SBT đồ lý 9

Giải sách bài bác tập trang bị lý 9 bài xích 7 trang 20

Dây tóc một đèn điện khi chưa mắc vào mạch có điện trở là 24Ω. Mỗi đoạn dài 1cm của dây tóc nàu có điện trở là 1,5Ω. Tính chiều lâu năm của toàn cục sợi dây tóc cảu bóng đèn này.

Lời giải:

Cứ 1cm dây tóc có điện trở là 1,5 Ω

x centimet dây tóc bao gồm điện trở là 24 Ω

⇒ x = (24 ×1)/1,5 = 16cm

Giải bài xích 7.8 SBT thiết bị lý 9

Giải sách bài bác tập thứ lý 9 bài 8 trang 20

Đường dây dẫn của mạng điện trong một mái ấm gia đình nếu nối dài liên tục với nhau sẽ sở hữu được chiều dài tổng cộng là 500m với điện trở của mỗi đoạn tất cả chiều nhiều năm 1m của con đường dây này có điện trở trung bình là 0,02Ω. Tính điện trở tổng số của toàn cục đường dây dẫn nối dài liên tục này.


Lời giải:

Cứ 1m dây bao gồm điện trở vừa phải là 0,02Ω

500m dây có điện trở mức độ vừa phải là xΩ

⇒ x = (0,02 × 500)/1 = 10Ω

Giải bài bác 7.9 SBT đồ lý 9

Giải sách bài tập đồ lý 9 bài bác 9 trang 20

Đoạn dây dẫn nối từ bỏ cột vào một gia đình có chiều dài tổng số là 50m và gồm điện trở tổng số là 0,5Ω. Hỏi mỗi đoạn nhiều năm 1m của dây này còn có điện trở là bao nhiêu?

Lời giải:

Cứ 50 m dây dẫn tất cả điện trở là 0,5Ω

1m dây dẫn gồm điện trở là xΩ

⇒ x = (0,5 × 1)/50 = 0,01Ω

Giải bài bác 7.10 SBT đồ gia dụng lý 9

Giải sách bài tập đồ vật lý 9 bài xích 10 trang 20

Người ta ao ước quấn một dây dẫn điện trở xung quanh một lõi sứ hình tròn trụ tròn với đường kính lõi sứ là 1,5cm. Biết 1m dây quấn tất cả điện trở 2Ω. Hỏi cuộn này tất cả bao nhiêu vòng dây nếu năng lượng điện trở của cả cuộn dây là 30Ω? Biết rằng các vòng dây được cuốn ngay cạnh nhau thành một lớp.

Lời giải:

Cứ 1 m dây dẫn có điện trở là 2 Ω

xm dây dẫn tất cả điện trở là 30 Ω

⇒ x = (30 × 1)/2 = 15m

Chu vi của vòng một quấn dây: c = 3,14 x d = 3,14 x 1,5.10-2 = 0,0471m

Số vòng của cuộn dây này là: n = 15/0,0471 ≈ 318,5 (vòng)

Giải bài xích 7.11 SBT thiết bị lý 9

Giải sách bài tập đồ gia dụng lý 9 bài 11 trang 20

Có trường hợp bếp điện sử dụng dây nung là dây mayso bị đứt, ta rất có thể nối nơi dây đứt lại để liên tiếp sử dụng. Hỏi khi đó điện trở của dây nung này và cường độ loại điện đi qua chỗ đó biến đổi như núm nào so với trước? vì sao? biết rằng hiệu điện nỗ lực đặt vào hai đầu dây vẫn như trước.

Lời giải:

Khi có điện trở của dây nung này sẽ nhỏ dại hơn cường độ dòng điện lớn. Bởi vì khi bị đứt và sau khoản thời gian nối lại thì dây nung sẽ ngắn lại hơn nên điện trở của dây nung đang nhở hơn trước mà hiệu điện cố gắng không đổi. Cho nên vì thế cường độ mẫu điện tăng lên.

..............................

Ngoài Giải bài tập SBT đồ dùng lý lớp 9 bài xích 7, mời các bạn đọc thêm Giải Vở BT vật Lý 9, Giải bài bác tập vật dụng Lí 9, Trắc nghiệm trang bị lý 9 được cập nhật liên tục bên trên Vn
Doc.