Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Các hàm (sin, cosin) là các hàm điều hòa, bắt buộc giá trị mức độ vừa phải theo thời hạn của các hàm này đều bởi (0).

Bạn đang xem: Giải lý 12 trang 66


a) (0); b) (0);

e) (0).

( vì đều là phần lớn hàm điều hòa mẫu thiết kế sin theo thời gian, phải giá trị trung bình của bọn chúng đều bằng 0.)

c) (overline 2sin left( 100pi t + pi over 6 ight) )

(= 2overline left< sin 100pi t.cos pi over 6 + cos 100pi t.sin pi over 6 ight> = 0)

d) (4sin^2 100πt= 4(frac1 - cos200pi t2) = 2 - 2cos200πt)

Vậy (overline4sin^2100pi t = overline2 - 2cos200pi t = 2 - overline2cos200pi t = 2)

hocfull.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả

Giải khó hiểu

Giải không nên

Lỗi không giống

Hãy viết chi tiết giúp hocfull.com


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện hocfull.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hocfull.com gửi các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.


a) cực hiếm tức thời giá trị đổi thay thiên tuần hoàn với thời gian theo quy nguyên tắc của hàm số sin hay cosin.

Xem thêm: Bài văn tri ân cha mẹ của học sinh trương pt ischool long xuyên

b) giá chỉ trị cực lớn là giá chỉ trị khủng nhất luôn luôn dương khi hàm cos xuất xắc sin bởi 1.

c) quý giá hiệu dụng chuyển phiên chiều hình sin của cường độ bởi giá trị cực lớn của cường độ phân tách (sqrt 2).

Giá trị hiệu dụng luân chuyển chiều hình sin của điện áp bằng giá trị cực đại của điện áp chia (sqrt 2).

hocfull.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả

Giải cực nhọc hiểu

Giải không đúng

Lỗi không giống

Hãy viết chi tiết giúp hocfull.com


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện hocfull.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


DMCA.com Protection Status

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hocfull.com gửi các thông báo đến các bạn để nhận được các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.