Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Bạn đang xem: Giải bài tập lịch sử địa lí lớp 4

*

Vở bài tập lớp 4Khoa học tập lớp 4 (sách mới)Kết nối tri thức
Chân trời sáng sủa tạo
Cánh diều
Lịch Sử & Địa Lí lớp 4 (sách mới)Kết nối tri thức
Chân trời sáng tạo
Cánh diều

Loạt bài xích Giải vở bài bác tập lịch Sử, Địa Lí và kỹ thuật lớp 4 hay nhất, cụ thể được các Thầy / Cô biên soạn bám sát đít theo nội dung vở bài tập lịch Sử, Địa Lí & Khoa học lớp 4. Mong muốn với bài giải vở bài bác tập kế hoạch Sử, Địa Lí & Khoa học tập lớp 4 này để giúp Giáo viên, Phụ huynh bao gồm thêm tài liệu giúp các con học giỏi các môn định kỳ Sử, Địa Lí và Khoa học tập 4.


Giải vở bài bác tập định kỳ Sử, Địa Lí, khoa học lớp 4

Khoa học tập lớp 4 (sách mới)

- kỹ thuật lớp 4 kết nối tri thức

*

*
*

Xem thêm: Tổng hợp công thức hóa học lớp 8 (chương trình mới), tổng hợp các công thức hóa học lớp 8

*

Chia sẻ:

*
*

*
*

Giải bài Tập lịch sử - Địa Lý Lớp 4 (Tái bản, sữa chữa và bổ sung) vày Mai Văn Hậu với Phạm Văn Đông biên soạn.

Nội dung của sách gồm ba phần:  - Phần mở đầu. - Phần kế hoạch sử. - Phần Địa lí. Trong mỗi bài, tác giả gợi ý trả lời các thắc mắc và bài tập vào Sách giáo khoa lịch sử vẻ vang và Địa lí 4, dường như tác trả cũng đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm giúp những em soát sổ nhanh kỹ năng nắm loài kiến thức của bản thân sau mỗi bài bác học.

Phần mở đầu
Bài 1. Môn lịch sử dân tộc và địa lí bài xích 2. Có tác dụng quen với phiên bản đồ bài 3. Làm quen với phiên bản đồ (tiếp theo) Phần định kỳ sử
Buổi đầu dựng nước với giữ nước (Khoảng năm 700 TCN đến năm 179 TCN)Bài 1. Nước Văn Lang bài xích 2. Nước Âu Lạc hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại chủ quyền (Từ năm 179 TCN mang đến năm 938)Bài 3. Việt nam dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc bài 4. Khởi nghĩa hai bà trưng (Năm 40) bài 5. Thành công Bạch Đằng bởi Ngô Quyền chỉ huy (Năm 938) bài bác 6. Ôn tập Buổi đầu chủ quyền (Từ năm 938 mang đến năm 1009)Bài 7. Đinh bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ con bài 8. Cuộc loạn lạc chống quân Tống xâm chiếm (năm 981) Nước Đại Việt thời Lý (từ năm 1009 cho năm 1226)Bài 9. Bên Lý dời đô ra Thăng Long bài xích 10. Chùa thời Lý bài 11. Cuộc binh cách chống quân Tống thôn tính lần đồ vật hai (1075 – 1077) Nước Đại Việt thời nai lưng (Từ năm 1226 cho năm 1400)Bài 12. Nhà Trần thành lập và hoạt động Bài 13. Nhà Trần và việc đắp đê bài 14. Cuộc tao loạn chống quân thôn tính Mông – Nguyên bài xích 15. Việt nam cuối thời trằn Nước Đại Việt khởi đầu thời Hậu Lê (Thế kỷ XV)Bài 16. Thắng lợi Chi Lăng bài xích 17. Nhà Hậu Lê và bài toán tổ chức thống trị đất nước bài 18. Trường học tập thời Hậu Lê bài 19. Văn học và kỹ thuật thời Hậu Lê bài bác 20. Ôn tập Nước Đại Việt nỗ lực kỉ XVI – XVIIIBài 21. Trịnh – Nguyễn phân tranh bài 22. Cuộc khai hoang ở Đàng Trong bài 23. Thị thành ở thay kỉ XVI – XVII bài bác 24. Nghĩa quân Tây tô tiến ra Thăng Long (Năm 1786) bài 25. Quang Trung đại phá quân Thanh bài xích 26. Những cơ chế về kinh tế tài chính và văn hóa truyền thống của vua quang quẻ Trung buổi đầu thời nguyễn(từ năm 1802 dến măm 1858)Bài 27. Công ty Nguyễn ra đời Bài 28. Kinh thành Huế bài 29. Tổng kết Phần địa lí
Thiên nhiên và chuyển động sản xuất của con người ở miền núi với trung du
Bài 1. Hàng Hoàng Liên Sơn bài xích 2. Một trong những dân tộc nghỉ ngơi Hoàng Liên Sơn bài bác 3. Hoạt động sản xuất của fan dân sống Hoàng Liên Sơn bài bác 4. Trung du bắc bộ Bài 5. Tây Nguyên bài xích 6. Một số dân tộc nghỉ ngơi Tây Nguyên bài bác 7. Vận động sản xuất của bạn dân sống Tây Nguyên bài bác 8. Chuyển động sản xuất của tín đồ dân sinh sống Tây Nguyên (tiếp theo) bài 9. Thành phố Đà Lạt bài 10. Ôn tập thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con bạn ở miền đồng bằng
Bài 11. Đồng bằng bắc bộ Bài 12. Tín đồ dân sinh sống đồng bằng bắc bộ Bài 13. Chuyển động sản xuất của bạn dân nghỉ ngơi đồng bằng phía bắc Bài 14. Vận động sản xuất của fan dân nghỉ ngơi đồng bằng bắc bộ (tiếp theo) bài xích 15. Thủ đô thủ đô Bài 16. Thành phố tp. Hải phòng Bài 17. Đồng bởi Nam Bộ bài bác 18. Bạn dân sinh hoạt đồng bằng Nam Bộ bài xích 19. Vận động sản xuất của fan dân sống đồng bằng Nam Bộ bài 20. Chuyển động sản xuất của bạn dân nghỉ ngơi đồng bởi Nam cỗ (tiếp theo) bài xích 21. Tp.hcm Bài 22. Tp Cần Thơ bài xích 23. Ôn tập Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền trung bộ Bài 25. Fan dân và hoạt động sản xuất sinh sống đồng bởi duyên hải miền trung bộ Bài 26. Bạn dân và vận động sản xuất sống đồng bởi duyên hải miền Trung  (tiếp theo) bài xích 27. Thành phố Huế bài 28. Tp Đà Nẵng Vùng biển lớn Việt Nam
Bài 29. Biển, đảo và quần đảo Bài 30. Khai thác tài nguyên và và thủy hải sản vùng biển nước ta Bài 31 – 32. Ôn tập

THÔNG TIN và KHUYẾN MÃI

*

Giải Đáp thắc mắc Và bài xích Tập Trắc Nghiệm lịch sử dân tộc - Địa Lí Lớp 4

Giá bán: 24.000 đ 24.000 đ

*

Bài Giảng Và lí giải Giải cụ thể Lịch Sử Lớp 4

Giá bán: 28.500 đ 38.000 đ

*

Giải bài xích Tập lịch sử Và Địa Lý Lớp 4

Giá bán: 20.400 đ 34.000 đ

*

Bài Giảng Và chỉ dẫn Giải cụ thể Khoa học Lớp 4

Giá bán: 22.500 đ 30.000 đ