Nội dung nội dung bài viết được vắt vấn chuyên môn bởi T.S Lê Thị Ánh - CEO Trung vai trung phong Lê Ánh - Giảng viên khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại kế toán tài chính Lê Ánh.

Bạn đang xem: Giải bài tập nguyên lý kế toán ueh

Bài tập nguyên tắc kế toán giúp bạn học sau khoản thời gian học xong, khối hệ thống lại toàn bộ kiến thức triết lý áp dụng vào phần nghiệp vụ và những định khoản thực tế.

Hướng dẫn chi tiết bài tập nguyên tắc kế toán

Bài tập nguyên tắc kế toán: Số 1

Tại dn có các tài liệu sau: (Đơn vị tính 1.000đ).

a - Số dư đầu kỳ của các TK:

- TK tiền mặt:

20.000

- TK vay mượn ngắn hạn

100.000

- TK Tiền gởi NH

200.000

- TK bắt buộc trả tín đồ bán

70.000

- TK buộc phải thu của khách hàng

20.000

- Vay lâu năm hạn

200.000

- TK Nguyên thứ liệu

100.000

- TK nguồn vốn kinh doanh

300.000

- TK TSCĐ hữu hình

350.000

- TK bắt buộc trả CNV

20.000

b - các nghiệp vụ tạo ra trong kỳ:

Khách sản phẩm trả tiền mua sắm chịu trường đoản cú kỳ trước bằng tiền phương diện 10.000Dùng chi phí gửi bank để cài TSCĐ hữu hình 40.000 (giá chưa bao hàm thuế GTGT 10%), ngân sách chi tiêu vận gửi bốc dỡ đơn vị chức năng chi hết 220 tiền phương diện (đã bao hàm 10% thuế GTGT)Dùng tiền nhờ cất hộ NH trả nợ người chào bán 30.000 với rút về quĩ tiền phương diện 20.000Dùng tiền mặt trả lương mang đến CNV 20.000Vay ngắn hạn NH trả nợ người cung cấp 20.000Dùng tiền nhờ cất hộ NH trả vay thời gian ngắn NH 50.000Mua nguyên vật liệu nhập kho giá cài 20.000 (chưa bao hàm 10% thuế GTGT) không trả tiền người bán.

Yêu cầu:

Định khoản kế toán các nghiệp vụ vạc sinh.Phản ánh vào thông tin tài khoản kế toán
Lập bảng so sánh số tạo nên kiểu các cột
Lập bảng bằng vận kế toán

Lời giải

Yêu mong 1: Định khoản kế toán những nghiệp vụ phạt sinh

1. Người tiêu dùng trả tiền mua sắm chọn lựa chịu trường đoản cú kỳ trước bởi tiền mặt 10.000

Nợ TK 111: 10.000

bao gồm TK 131: 10.000

2. Sử dụng tiền gửi bank để thiết lập TSCĐ hữu hình 40.000 (giá chưa bao hàm thuế GTGT 10%), túi tiền vận gửi bốc dỡ đơn vị chức năng chi hết 220 tiền phương diện (đã bao gồm 10% thuế GTGT)

Nợ TK 211: 40.200

Nợ TK 133: 4.020

tất cả TK 112: 44.000

tất cả TK 111: 220

3. Dùng tiền giữ hộ NH trả nợ người cung cấp 30.000 và rút về quĩ tiền khía cạnh 20.000

Nợ TK 111: 20.000

Nợ TK 331: 30.000

gồm TK 112: 50.000

4. Dùng tiền mặt trả lương mang lại CNV 20.000

Nợ TK 334: 20.000 

tất cả TK 111: 20.000 

5. Vay thời gian ngắn NH trả nợ người bán 20.000

Nợ TK 331: 20.000

tất cả TK 311: 20.000

6. Sử dụng tiền nhờ cất hộ NH trả vay thời gian ngắn NH 50.000

Nợ TK 311: 50.000

tất cả TK 112: 50.000

7. Mua vật liệu nhập kho giá tải 20.000 (chưa bao gồm 10% thuế GTGT) không trả tiền người bán.

Nợ TK 152: 20.000

Nợ TK 133: 2.000

tất cả TK 331: 22.000

Yêu cầu 2: đề đạt vào thông tin tài khoản kế toán

*
*

3. Lập bảng đối chiếu số tạo nên kiểu các cột

*

4. Lập bảng bằng phẳng kế toán

*
Khóa học tập Kế Toán Online - can dự Trực Tiếp Với giáo viên Kế Toán Trưởng trên 15 Năm ghê Nghiệm

Bài tập nguyên lý kế toán: Số 2

Tại dn có những tài liệu sau: (Đơn vị tính 1.000đ).

a - Số dư đầu kỳ của các TK:

- TK tiền mặt:

20.000

- TK vay ngắn hạn

100.000

- TK Tiền giữ hộ NH

200.000

- TK yêu cầu trả fan bán

70.000

- TK yêu cầu thu của khách hàng

20.000

- Vay dài hạn

200.000

- TK Nguyên đồ dùng liệu

100.000

- TK nguồn ngân sách kinh doanh

300.000

- TK TSCĐ hữu hình

350.000

- TK đề xuất trả CNV

20.000

b - những nghiệp vụ tạo ra trong kỳ:

Xuất kho nguyên liệu dùng mang đến sản xuất sản phẩm 20.000, dùng cho cai quản phân xưởng 2.000.Tiền lương phải trả người công nhân sản xuất sản phẩm 35.000, làm chủ phân xưởng 5.000Các khoản trích theo lương được trích theo phần trăm quy định (biết rằng những khoản lương được xác định tỷ lệ thân lương cơ bản và năng suất là 1: 4)Hao mòn TSCĐ dùng cho cung cấp 000Chi phí điện nước mua kế bên 2.100 (đã bao hàm 5% thuế GTGT) đang trả cho những người bán bởi chuyển khoản.Kết chuyển bỏ ra phí
Nhập kho hàng hoá, hiểu được giá trị thành quả chế dở cuối kỳ là 5.000

Yêu cầu:

Định khoản các nghiệp vụ tài chính phát sinh
Phản ánh vào tài khoản kế toán
Lập bảng bằng phẳng tài khoản

Lời giải

1. Xuất kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất thành phầm 20.000, sử dụng cho làm chủ phân xưởng 2.000.

Nợ TK 621: 20.000

Nợ TK 627: 2.000

gồm TK 152: 22.000

2. Tiền lương yêu cầu trả người công nhân sản xuất sản phẩm 35.000, thống trị phân xưởng 5.000

Nợ TK 622: 35.000

Nợ TK 627: 5.000

tất cả TK 334: 40.000

3. Những khoản trích theo lương được trích theo tỷ lệ quy định (biết rằng các khoản lương được xác minh tỷ lệ giữa lương cơ phiên bản và năng suất là 1: 4)

*

Theo doanh nghiệp:

Nợ TK 622: 1.680

tất cả TK 3382: 140

bao gồm TK 3383: 1.260

có TK 3384: 210

bao gồm TK 3386: 70

Nợ TK 627: 240

bao gồm TK 3382: 20

có TK 3383: 180

có TK 3384: 30

bao gồm TK 3386: 10

Theo người lao động:

Nợ TK 334: 840

bao gồm TK 3383: 640

tất cả TK 3384: 120

tất cả TK 3386: 80

4. Hao mòn TSCĐ cần sử dụng cho phân phối 50.000

Nợ TK 627: 50.000

bao gồm TK 214: 50.000

5. Giá thành điện nước mua ko kể 2.100 (đã bao hàm 5% thuế GTGT) đã trả cho người bán bằng chuyển khoản

Nợ TK 6277: 2.000

Nợ TK 1331: 100

tất cả TK 112: 2.100

6. Kết chuyển đưa ra phí

- Kết chuyển túi tiền sản xuất:

Nợ TK 154: 115.920

tất cả TK 621: 20.000

gồm TK 622: 36.680

gồm TK 627: 59.240

7. Nhập kho sản phẩm hoá, hiểu được giá trị thành phẩm chế dở cuối kỳ là 5.000

Giá trị sản phẩm dứt trong kỳ = 0 + 115.920 - 5.000 = 110.920

Nợ TK 155: 110.920

bao gồm TK 154: 110.920

Yêu cầu 2: phản ảnh vào tài khoản kế toán

*
*

Yêu cầu 3: Lập bảng cân đối tài khoản

Download: Mẫu bảng cân đối kế toán theo thông tư 200

Bài tập nguyên tắc kế toán: Số 3

Tại công ty lớn Y, có tài năng liệu sau: (Đơn vị tính 1.000đ).

a. Số dư đầu kỳ của các TK:

TK ngân sách chi tiêu sản xuất dở dang: 12.000.

Trong đó:

+ Sổ cụ thể CPSXKD dở dang SP A: 8.000.

+ Sổ chi tiết CPSXKD dở dang SP B: 4.000.

Các TK khác có số dư (xxx) hoặc không có số dư.

b. Các nghiệp vụ gây ra trong kỳ:

1. Xuất kho vật liệu dùng mang đến SXKD là 80.000, trong đó

Dùng cho SX SP A: 40.000.Dùng cho SX SP B: 30.000.Dùng cho quản lý phân xưởng: 10.000.

2. Tính tiền lương cần trả mang đến CNV là 35.000, vào đó

Tiền lương CNSX SP A: 20.000.Tiền lương CNSX SP B: 10.000.Tiền lương thống trị phân xưởng: 5.000.Tiền lương của nhân viên bán hàng 8.000Tiền lương của phần tử quản lý doanh nghiệp 10.000

3. Trích BHXH, KPCĐ, BHYT theo tỷ lệ quy định (giả định cục bộ tiền lương là lương cơ bản).

4. Trích KH TSCĐ cần sử dụng cho cung cấp 17.000; bộ phận bán hàng 10.000; phần tử quản lý công ty lớn 15.000

5. Cuối kỳ kết đưa hết túi tiền SX. Biết rằng túi tiền SX chung phân chia cho từng một số loại SP theo chi phí lương người công nhân SX, biết rằng CPSX dở cuối kỳ:

SP A: 5.000.SP B: 4.000.

6. Nhập kho thành phẩm cung ứng theo giá cả sản xuất thực tế.

Yêu cầu:

1. Tính toán, lập định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

2. Phản ảnh vào TK tổng hợp, TK bỏ ra tiết.

Lời giải

Yêu cầu 1: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

1. Xuất kho vật liệu dùng cho SXKD là 80.000, vào đó

Dùng đến SX SP A: 40.000Dùng mang lại SX SP B: 30.000Dùng cho thống trị phân xưởng: 10.000

Nợ TK 621: 70.000

(Nợ TK 621 (A): 40.000

Nợ TK 621 (B): 30.000)

Nợ TK 627: 10.000

tất cả TK 152: 80.000

2. Tính chi phí lương bắt buộc trả đến CNV là 53.000, trong đó

Tiền lương CNSX SP A: 20.000.Tiền lương CNSX SP B: 10.000.Tiền lương cai quản phân xưởng: 5.000.Tiền lương của nhân viên bán hàng 8.000Tiền lương của thành phần quản lý doanh nghiệp lớn 10.000

Nợ TK 622: 30.000

(Nợ TK 622 (A): 20.000

Nợ TK 622 (B): 10.000

Nợ TK 627: 5.000

Nợ TK 641: 8.000

Nợ TK 642: 10.000

có TK 334: 53.000

3. Trích BHXH, KPCĐ, BHYT theo phần trăm quy định (giả định toàn bộ tiền lương là lương cơ bản).

Nợ TK 622: 6.900

(Nợ TK 622 (A): 4.600

Nợ TK 622 (B): 2.300

Nợ TK 627: 1.150

Nợ TK 641: 1.840

Nợ TK 642: 2.300

Nợ TK 334: 5.035

bao gồm TK 338 (2,3,4): 17.225

4. Trích KH TSCĐ dùng cho chế tạo 17.000; bộ phận bán sản phẩm 10.000; phần tử quản lý doanh nghiệp lớn 15.000

Nợ TK 627: 17.000

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 15.000

gồm TK 214: 42.000

5. Thời điểm cuối kỳ kết gửi hết ngân sách SX. Biết rằng ngân sách chi tiêu SX chung phân chia cho từng loại SP theo chi phí lương người công nhân SX, biết rằng CPSX dở cuối kỳ:

SP A: 5.000SP B: 4.000

Tổng túi tiền sản xuất chung: 10.000 + 5.000 + 1.150 + 17.000 = 33.150

Phân bổ túi tiền cho thành phầm A: 22.100

Phân bổ túi tiền cho sản phẩm B: 11.050

- Kết chuyển chi tiêu sản xuất vào kỳ:

Nợ TK 154: 140.050

(Nợ TK 154 (A): 86.700

Nợ TK 154 (B): 53.350)

gồm TK 621: 70.000

(Có TK 621 (A): 40.000

bao gồm TK 621 (B): 30.000)

tất cả TK 622: 36.900

(Có TK 622 (A): 24.600

bao gồm TK 622 (B): 12.300)

bao gồm TK 627: 33.150

(Có TK 627 (A): 22.100

gồm TK 627 (B): 11.050)

6. Nhập kho thành phẩm cấp dưỡng theo túi tiền sản xuất thực tế.

Z = 8.000 + 4.000 + 140.050 – 5.000 – 4.000 = 143.050

Z(A) = 8.000 + 86.700 – 5.000 = 89.700

Z(B) = 4.000 + 53.350 – 4.000 = 53.350

- Kết đưa thành phẩm nhập kho:

Nợ TK 155: 143.050

(Nợ TK 155 (A): 89.700

Nợ TK 155 (B): 53.350)

có TK 154: 143.050

- Kết chuyển giá cả bán hàng, chi tiêu QLDN:

Nợ TK 911: 47.140

có TK 641: 19.840

gồm TK 642: 27.300

Yêu cầu 2: phản chiếu vào thông tin tài khoản tổng hợp, thông tin tài khoản chi tiết.

*

Bài tập nguyên lý kế toán: Số 4

Doanh nghiệp A gồm số dư các tài khoản đầu tháng 1 năm 200X như sau:

(Đơn vị tính 1.000 đ)

 TK 111

20.000

TK 421

150.000

- TK 112

280.000

- TK 414

100.000

 TK 311

120.000

TK 211

2.800.000

- TK 338

130.000

- TK 154

180.000

 TK 138

70.000

TK 334

20.000

- TK 141

5.000

- TK 333

30.000

 TK 152

1.295.000

TK 411

4.000.000

- TK 155

100.000

- TK 441

200.000

Trong mon có những nghiệp vụ ghê kế gây ra như sau:

Xuất kho thành phẩm bán ra cho khách mặt hàng được khách hàng chấp nhận, giá chỉ vốn 30.000, giá cả 180.000 (chưa bao gồm 10% thuế GTGT), người tiêu dùng thanh toán 1/2 bằng chi phí mặt, số còn sót lại ghi nợ.Tiền lương đề nghị trả nhân viên bán hàng 20.000, thống trị doanh nghiệp 30.000Hao mòn TSCĐ cần sử dụng cho bộ phận bán sản phẩm 15.000, bộ phận quản lý công ty 20.000Các khoản trích theo lương được trích theo xác suất quy định (giả định toàn bộ là lương cơ bản).Chi phí điện nước mua kế bên dùng cho cỗ phận bán hàng 10.000 (chưa bao hàm 5% thuế GTGT), thành phần quản lý công ty lớn 12.000 (chưa bao hàm 5% thuế GTGT) đang thanh toán toàn bộ bằng đưa khoản

Yêu cầu:

Định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Phản ánh vào thông tin tài khoản kế toán
Lập bảng bằng phẳng tài khoản và báo cáo kết quả khiếp doanh

Lời giải

Yêu mong 1: Định khoản các nghiệp vụ gớm tế

1. Xuất kho thành phẩm bán cho khách hàng được người tiêu dùng chấp nhận, giá chỉ vốn 30.000, giá bán 180.000 (chưa bao hàm 10% thuế GTGT), khách hàng thanh toán 50% bằng tiền mặt, số còn lại ghi nợ.

- Ghi nhấn giá vốn:

Nợ TK 632: 30.000

bao gồm TK 155: 30.000

- Ghi nhấn doanh thu:

Nợ TK 111: 99.000

Nợ TK 131: 99.000

tất cả TK 511: 180.000

có TK 333: 18.000

2. Tiền lương cần trả nhân viên bán hàng 20.000, thống trị doanh nghiệp 30.000

Nợ TK 641: 20.000

Nợ TK 642: 30.000

có TK 334: 50.000

3. Hao mòn TSCĐ sử dụng cho cỗ phận bán sản phẩm 15.000, phần tử quản lý công ty lớn 20.000

Nợ TK 641: 15.000

Nợ TK 642: 20.000

bao gồm TK 214: 35.000

4. Các khoản trích theo lương được trích theo tỷ lệ quy định (giả định cục bộ là lương cơ bản)

Nợ TK 641: 4.800

Nợ TK 642: 7.200

Nợ TK 334: 5.250

bao gồm TK 338(2,3,4,6): 17.250

5. Chi tiêu điện nước mua kế bên dùng cho cỗ phận bán sản phẩm 10.000 (chưa bao gồm 5% thuế GTGT), bộ phận quản lý doanh nghiệp 12.000 (chưa bao hàm 5% thuế GTGT) đã thanh toán cục bộ bằng chuyển khoản

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 12.000

Nợ TK 133: 1.100

tất cả TK 112: 23.100

6. Xác định công dụng kinh doan

- Kết gửi giá vốn sản phẩm bán

Nợ TK 911: 30.000

tất cả TK 632: 30.000

- Kết chuyển ngân sách chi tiêu bán hàng

Nợ TK 911: 49.800

có TK 641: 49.800

- Kết chuyển chi phí thống trị doanh nghiệp

Nợ TK 911: 69.200

có TK 642: 69.200

- Kết đưa doanh thu

Nợ TK 911: 149.000

bao gồm TK 421: 31.000

Yêu ước 2: phản ánh vào thông tin tài khoản kế toán

Yêu cầu 3: Lập bảng bằng phẳng tài khoản và báo cáo kết quả kinh doanh

Bài tập nguyên tắc kế toán: Số 5

Tại một công ty tính thuế GTTT theo phương thức khấu trừ, kế toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kê khai hay xuyên. Kế toán có tài năng liệu sau:

a. Số dư đầu tháng của các TK

TK 111: 10.000.000

TK 112: 120.000.000

TK 411: 400.000.000

TK 331: 30.000.000

TK 211: 320.000.000

TK 214: 20.000.000

TK 152: Y? (chi tiết 4.000 kg)

TK 421: 20.000.000

b. Những nghiệp vụ phát sinh trong tháng

1. Cài 1 TSCĐ hữu hình chưa giao dịch tiền cho đơn vị chức năng bán, giá bán mua chưa có thuế là 12.000.000 đ, thuế GTGT 10%, chi phí lắp đặt trả bởi tiền mặt là 500.000 đ

2. Trả nợ cho tất cả những người bán 5.000.000 bằng tiền giữ hộ ngân hàng

3. Vật tư xuất kho sử dụng cho

Trực tiếp sản xuất sản phẩm: 2.000kg
Phục vụ làm việc phân xưởng: 100kg

4. Những khoản giá thành khác:

Loại bỏ ra phí

Đối tượng chịu chi phí

Tiền lương cần trả

Khấu hao

Tiền mặt

- bộ phận trực tiếp SX

- bộ phận PV và làm chủ SX

- bộ phận bán hàng

- bộ phận QLDN

1.800.000

1.300.000

1.200.000

1.500.000

 

1.000.000

500.000

500.000

 

100.000

200.000

400.000

5. Thành phầm sản xuất hoàn thành được nhập kho sản phẩm : 1000 sản phẩm. Túi tiền sản xuất dở dang cuối tháng: 500.000đ

6. Xuất chào bán 500 sản phẩm. Giá chỉ bán chưa có thuế bởi 1,4 giá thành, thuế GTGT 10%. Quý khách đã thanh toán toàn bộ bằng TGNH.

Yêu cầu

Tính Y?
Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Ghi định khoản vào TK (chữ T)Khóa sổ, xác định tác dụng kinh doanh
Lập bảng bằng phẳng KT vào trong ngày cuối tháng

Lời giải

Yêu cầu 1: Định khoản nghiệp vụ tài chính phát sinh

1. Sở hữu 1 TSCĐ hữu hình chưa giao dịch thanh toán tiền cho đơn vị bán, giá mua chưa có thuế là 12.000.000 đ, thuế GTGT 10%, chi phí lắp để trả bởi tiền mặt là 500.000 đ

Nợ TK 211: 12.500.000

Nợ TK 133: 1.200.000

gồm TK 111: 500.000

bao gồm TK 331: 13.200.000

2. Trả nợ cho người bán 5.000.000 bởi tiền giữ hộ ngân hàng

Nợ TK 331: 5.000.000

tất cả TK 112: 5.000.000

3. Vật tư xuất kho thực hiện cho

Trực tiếp phân phối sản phẩm: 2.000kg (10.000.000)Phục vụ ngơi nghỉ phân xưởng:100kg (500.000)

Nợ TK 621: 10.000.000

Nợ TK 627: 500.000

Có TK 152: 10.500.000

4. Các khoản túi tiền khác

Loại bỏ ra phí

Đối tượng chịu đưa ra phí

Tiền lương cần trả

Khấu hao

Tiền mặt

- bộ phận trực tiếp SX

- phần tử PV và cai quản SX

- phần tử bán hàng

- phần tử QLDN

1.800.000

1.300.000

1.200.000

1.500.000

 

1.000.000

500.000

500.000

 

100.000

200.000

400.000

Nợ TK 622: 1.800.000

Nợ TK 627: 2.400.000

Nợ TK 641: 1.900.000

Nợ TK 642: 2.400.000

có TK 334: 5.800.000

tất cả TK 214: 2.000.000

bao gồm TK 111: 700.000

5. Thành phầm sản xuất ngừng được nhập kho thành phẩm: 1000 sản phẩm. Chi tiêu sản xuất dở dang cuối tháng: 500.000đ

Nợ TK 154: 14.700.000

có TK 621: 10.000.000

tất cả TK 622: 1.800.000

có TK 627: 2.900.000

Z = Dđk + C – Dck = 0 + 14.700.000 – 500.000 = 14.200.000

Nợ TK 156: 14.200.000

tất cả TK 154: 14.200.000

Giá một sản phẩm: 14.200

6. Xuất phân phối 500 sản phẩm. Giá bán bán chưa có thuế bằng 1,4 giá bán thành, thuế GTGT 10%. Khách hàng đã thanh toán cục bộ bằng TGNH.

- Ghi nhấn giá vốn:

Nợ TK 632: 7.100.000

tất cả TK 156: 7.100.000

- Ghi thừa nhận doanh thu:

Nợ TK 112: 10.934.000

bao gồm TK 511: 9.940.000

tất cả TK 333: 994.000

7. Xác định hiệu quả kinh doanh

- Kết đưa giá vốn hàng bán

Nợ TK 911: 7.100.000

tất cả TK 632: 7.100.000

- Kết chuyển chi tiêu bán hàng

Nợ TK 911: 1.900.000

bao gồm TK 641: 1.900.000

- Kết chuyển chi phí cai quản doanh nghiệp

Nợ TK 911: 2.400.000

bao gồm TK 642: 2.400.000

- Kết gửi doanh thu

Nợ TK 511: 9.940.000

có TK 911: 9.940.000

- Xác định kết quả kinh doanh

Nợ TK 421: 1.460.000

gồm TK 911: 1.460.000

Yêu cầu 2: Lập bảng cân đối kế toán

Bài tập nguyên tắc kế toán: Số 6

Tại một công ty lớn có tình trạng sau:

a. Số dư đầu tháng của những tài khoản (đvt: đồng)

TK 111: 20.000.000

TK 112: 50.000.000

TK 152: 2.400.000 (Chi ngày tiết 1000kg)

TK 154 (A): 500.000 

b. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tháng:

1. Mua vật tư nhập kho 4.000 kg, giá bán thu mua 2.450/kg, (chưa bao gồm thuế cực hiếm gia tăng), không thanh toán cho người bán

2. Xuất kho vật tư sử dụng mang lại sản xuất thành phầm A 3.000 kg

3. Các túi tiền sản xuất khác tạo ra được tập phù hợp như sau:

Đối tượng sử dụng

Lương nên trả

Khấu hao

Công gắng xuất kho

Dịch vụ chưa trả tiền

Tiền mặt

Sản xuất SPA

7.000.000

 

 

 

 

Quản lý sản xuất

500.000

2.000.000

300.000

800.000

400.000

Quản lý doanh nghiệp

1.000.000

1.000.000

200.000

700.000

500.000

4. Báo cáo kết quả cung ứng trong tháng:

Nhập kho 1.000 thành phầm A hoàn thành. Biết giá cả sản xuất dở dang vào cuối tháng của sản phẩm A là 500.000 đ.

Yêu cầu

1. Tính toán, định khoản những nghiệp vụ tài chính phát sinh trong tháng,

2. Ghi số dư thời điểm đầu kỳ và phản hình ảnh các nghiệp vụ phát sinh vào sơ thứ tài khoản.

Xem thêm: Gõ Công Thức Hóa Học Trong Excel Cực Đơn Giản,, Viết Công Thức Hóa Học Trong Excel

Biết rằng đơn vị chức năng áp dụng phương thức tính giá chỉ xuất kho theo phương thức Nhập trước xuất trước.

Bài tập nguyên lý kế toán: Số 7

Tại dn có các tài liệu sau: (Đơn vị tính 1.000đ).

a. Số dư đầu kỳ của các TK:

- TK chi phí mặt

20.000

- TK vay mượn ngắn hạn

100.000

- TK Tiền giữ hộ NH

200.000

- TK đề nghị trả fan bán

70.000

- TK buộc phải thu của khách hàng

20.000

- Vay lâu năm hạn

200.000

- TK Nguyên đồ liệu

100.000

- TK nguồn chi phí kinh doanh

300.000

- TK TSCĐ hữu hình

350.000

- TK yêu cầu trả CNV

20.000

b. Các nghiệp vụ gây ra trong kỳ:

Khách mặt hàng trả tiền mua sắm và chọn lựa chịu tự kỳ trước bằng tiền gửi NH 15.000Dùng chi phí gửi ngân hàng để download TSCĐ hữu hình 70.000 (giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%)Dùng tiền gửi NH trả nợ người cung cấp 30.000 cùng rút về quĩ tiền mặt 20.000Dùng tiền phương diện trả lương đến CNV 20.000Vay ngắn hạn NH trả nợ người phân phối 20.000Dùng tiền gởi NH trả vay ngắn hạn NH 50.000Đơn vị mua nguyên liệu nhập kho, giá chưa có thuế giá chỉ trị tăng thêm 10% là 000, 1-1 vị giao dịch 30% bởi tiền mặt, số còn lại ghi nợ.Thanh toán 70% bởi chuyển khoản cho những người bán

Yêu cầu

Định khoản kế toán những nghiệp vụ vạc sinh.Phản ánh vào sơ đồ tài khoản kế toán
Lập bảng đối chiếu số gây ra kiểu các cột
Lập Bảng bằng vận kế toán

Bài tập nguyên tắc kế toán: Số 8

Tại doanh nghiệp X tài năng liệu sau: (Đơn vị tính 1.000 đ)

a. Số dư đầu kỳ:

TK chi phí trả trước lâu năm hạn: 8.500TK giá cả phải trả: 14.000TK Tiền nhờ cất hộ ngân hàng: 18.000TK Nguyên thiết bị liệu: 45.000

Các TK khác bao gồm số dư (xxx) hoặc không tồn tại số dư.

b. Những nghiệp vụ phát sinh trong kỳ

Xuất kho nguyên liệu dùng cho đổi mới kỹ thuật 8.800.Xuất chi phí gửi ngân hàng dùng cho công việc cải tiến kỹ thuật 8.000.Trích khấu hao TSCĐ cần sử dụng cho các bước cải tiến chuyên môn 10.500.Tính tiền lương buộc phải trả trong kỳ đến công nhân cải tiến kỹ thuật 900 và công nhân phân phối nghỉ phép 3.600.Trích trước tiền lương nghỉ ngơi phép của công nhân SX tính vào ngân sách nhân công trực tiếp trong kỳ 6.000.Trích những khoản trích theo lương theo tỷ lệ quy định (giả định toàn thể lương là lương cơ bản)Phân bổ chi phí đổi mới kỹ thuật vào ngân sách SX thông thường trong kỳ này 5.700.

Yêu cầu:

Lập định khoản kế toán những nghiệp vụ kinh tế phát sinh.Phản ánh vào sơ thứ TK kế toán.

Biết rằng tổng số đưa ra phí đổi mới kỹ thuật vào kỳ công ty dự kiến phân bổ dài hạn.

Bài tập nguyên tắc kế toán: Số 9

Tại một doanh nghiệp lớn có thực trạng sau:

a. Số dư đầu tháng của các tài khoản (đvt: đồng)

TK 111: 000.000TK112: 000.000TK 152: 600.000 trong đó: chi tiết 2.400.000đ, 1000kg vật liệu chính

Chi tiết 1.200.000đ, 3000kg vật tư phụ

TK 154 (A): 500.000

Các tài khoản khác có số dư vào đầu kỳ hợp lý

b. Những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng:

1. Nhập kho vật tư chính 4.000 kg, vật tư phụ 2 ngàn kg, giá bán mua vật tư chính 2.450đ/kg, vật liệu phụ 1420đ/kg, chưa bao gồm 10% thuế giá chỉ trị gia tăng chưa thanh toán cho những người bán.

2. Xuất kho vật tư sử dụng mang đến sản xuất thành phầm A: vật liệu chính 3.000 kg, vật liệu phụ 2000 kg

3. Các ngân sách sản xuất khác tạo nên được tập thích hợp như sau:

Đối tượng sử dụng

Lương buộc phải trả

Khấu hao

Công chũm xuất kho

Dịch vụ không trả tiền

Tiền mặt

Sản xuất SPA

7.000.000

 

 

 

 

Quản lý sản xuất

500.000

2.000.000

300.000

800.000

400.000

Bán hàng

2.000.000

1.000.000

700.000

500.000

800.000

Quản lý DN

1.000.000

1.000.000

200.000

700.000

500.000

4. Báo cáo kết quả cấp dưỡng trong tháng:

Nhập kho 1.000 thành phầm A hoàn thành. Biết ngân sách chi tiêu sản xuất dở dang thời điểm cuối tháng của thành phầm A là 500.000 đ.

Yêu cầu

Tính toán, định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong tháng,Ghi số dư đầu kỳ và phản ảnh các nhiệm vụ phát sinh vào sơ thứ tài khoản.

Biết rằng đơn vị áp dụng phương pháp tính giá bán xuất kho: Nhập trước, xuất trước

Bài tập nguyên lý kế toán: Số 10

Tại một công ty có tình hình sau:

A. Số dư đầu tháng của những tài khoản (đvt: đồng)

TK 111: 20.000.000

TK 112: 50.000.000

TK 152: 2.400.000 (Chi ngày tiết 1000kg)

TK 154 (A) 500.000 

B. Những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong tháng:

1. Mua vật tư nhập kho 4.000 kg, giá thu sở hữu 2.450/kg, (chưa có thuế cực hiếm gia tăng), chưa thanh toán cho người bán

2. Xuất kho vật liệu sử dụng mang đến sản xuất thành phầm A 3.000 kg

3. Các ngân sách sản xuất khác tạo nên được tập hòa hợp như sau:

Đối tượng sử dụng

Lương phải trả

Khấu hao

Công rứa xuất kho

Dịch vụ chưa trả tiền

Tiền mặt

Sản xuất SPA

7.000.000

 

 

 

 

Quản lý sản xuất

500.000

2.000.000

300.000

800.000

400.000

Quản lý doanh nghiệp

1.000.000

1.000.000

200.000

700.000

500.000

4. Report kết quả cung ứng trong tháng:

Nhập kho 1.000 sản phẩm A trả thành. Biết túi tiền sản xuất dở dang vào cuối tháng của sản phẩm A là 500.000 đ.

YÊU CẦU:

Tính toán, định khoản những nghiệp vụ tài chính phát sinh vào tháng,Ghi số dư vào đầu kỳ và phản ảnh các nghiệp vụ phát sinh vào sơ thứ tài khoản.

Biết rằng đơn vị áp dụng cách thức tính giá xuất kho theo cách thức Nhập sau xuất trước

Bài tập nguyên tắc kế toán: Số 11

Tại một công ty có thực trạng sau:

a. Số dư đầu tháng của những tài khoản (đvt: đồng)

TK111 : 20.000.000

TK112 : 50.000.000

TK 152 : 3.600.000 vào đó: (Chi huyết 2.400.000đ, 1000kg vật tư chính)

( chi tiết 1.200.000đ, 3000kg vật tư phụ)

TK 154 (A) 500.000 

Các thông tin tài khoản khác gồm số dư vào đầu kỳ hợp lý

b. Những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong tháng:

1. Nhập kho vật tư chính 4.000 kg, vật liệu phụ 2000 kg, giá chỉ mua vật liệu chính 2.450đ/kg, vật liệu phụ 1420đ/kg, chưa bao hàm 10% thuế giá trị ngày càng tăng chưa thanh toán cho tất cả những người bán.

2. Xuất kho vật tư sử dụng mang đến sản xuất thành phầm A: vật tư chính 3.000 kg, vật tư phụ 2000 kg

3. Các ngân sách chi tiêu sản xuất khác gây ra được tập phù hợp như sau :

Đối tượng sử dụng

Lương đề xuất trả

Khấu hao

Công ráng xuất kho

Dịch vụ không trả tiền

Tiền mặt

Sản xuất SPA

7.000.000

 

 

 

 

Quản lý sản xuất

500.000

2.000.000

300.000

800.000

400.000

Bán hàng

2.000.000

1.000.000

700.000

500.000

800.000

Quản lý DN

1.000.000

1.000.000

200.000

700.000

500.000

4. Báo cáo kết quả tiếp tế trong tháng:

Nhập kho 1.000 thành phầm A hoàn thành. Biết ngân sách chi tiêu sản xuất dở dang cuối tháng của sản phẩm A là 500.000 đ.

YÊU CẦU:

Tính toán, định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào tháng,Ghi số dư đầu kỳ và phản hình ảnh các nghiệp vụ phát sinh vào sơ đồ dùng tài khoản.

Biết rằng đơn vị áp dụng phương thức tính giá chỉ xuất kho: Nhập sau, xuất trước

Bài tập nguyên lý kế toán: Số 12

Cho số dư đầu kỳ của một số trong những tài khoản tại doanh nghiệp lớn A như sau:

Tài khoản nguyên liệu 58.800 trong số đó vật liệu chủ yếu 40.800; vật liệu phụ:18.000

TK hàng mua đang đi đường 23.500 trong các số ấy vật liệu chủ yếu 17.500; luật pháp dụng cụ:6.000

TK phép tắc dụng cụ:6.000

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào kỳ (đơn vị:1.000 đồng)

Vật liệu đi đường kỳ trước về tới doanh nghiệp, đã kiểm nhận,nhập kho đủ. Ngân sách vận chuyển, bốc toá đã thanh toán bằng tiền khía cạnh 2.750 (bao bao gồm của thuế GTGT 10%)Mua vật liệu chính nhập kho theo giá chưa có thuế 20.000, thuế suất thuế GTGT 10% đang thanh toán một nửa bằng tiền gửi ngân hàng
Xuất kho vật liệu chính đến sản xuất sản phẩm 12.000, cho nhu cầu chung nghỉ ngơi phân xưởng 2.400, cho thống trị doanh nghiệp 3.500Công cụ nguyên lý đi mặt đường tháng trước về tới doanh nghiệp,đã nhập kho đủ
Xuất kho vật tư phụ mang lại sản xuất thành phầm 2.500, cho cai quản phân xưởng 850Mua xăng nhập kho, chưa nhận ra hóa đơn, kế toán tài chính ghi sổ theo giá chỉ tạm tính là 20.000Mua vật tư chính theo giá hóa đối kháng cả thuế GTGT 10% là 16.500, tiền hàng không trả. Thời điểm cuối tháng vật liệu chưa về nhập kho
Nhận được hóa 1-1 của số vật liệu chính download nhập kho từ tháng trước, giá cài đặt (bao bao gồm cả thuế GTGT 10%) là 15.400. Được biết mon trước, kế toán vẫn tạm ghi sổ số vật liệu chính này theo giá chỉ 12.000. Kế toán đã triển khai điều chỉnh bằng bút toán ngã sung.Thanh toán cho những người bán (ở nghiệp vụ 2) bởi tiền mặt

Yêu cầu:

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Phản ánh vào thông tin tài khoản kế toán
Tính giá trị vật liệu, phép tắc đã nhập, xuất kho trong kỳ, tồn kho cuối kỳ. Cho thấy căn cứ tính toán.

Bài tập nguyên tắc kế toán: Số 13

Cho thực trạng tại công ty XYZ vào tháng 10/N như sau (đvt:1.000 đồng)

Xuất kho vật tư chính mang đến sản xuất thành phầm 72.000Xuất kho một số công thế lao rượu cồn phục vụ thành phần sản xuất 20.000, phục vụ bán sản phẩm 12.000 (loại phân chia 1 lần)Các chi tiêu dịch vụ tải ngoài vào thời điểm tháng (tiền điện, nước, năng lượng điện thoại) theo giá chưa tồn tại thuế phục vụ cho chế tạo 55.000, ship hàng cho bán hàng 12.000, cai quản doanh nghiệp 38.500, thuế suất thuế cực hiếm gia tăng10%, toàn thể thanh toán bởi tiền mặt
Tính ra tiền lương đề nghị trả của người công nhân trực tiếp chế tạo 75.000, lương nhân viên bán sản phẩm 32.000, lương thành phần quản lý công ty 23.000Trích những khoản trích theo lương theo phần trăm quy định (giả định cục bộ lương là lương cơ bản)Trích khấu hao TSCĐ thành phần sản xuất 21.000, cỗ phận bán hàng 7.500, thành phần quản lý công ty lớn 8.500Nhập kho thành phẩm 200 sản phẩm kết thúc từ phân xưởng sản xuất
Xuất kho 150 thành phầm cho khách hàng, giá bán được đồng ý (bao bao gồm cả thuế GTGT 10%) là 9.020/sản phẩm. Khách hàng thanh toán 70% bằng chuyển tiền số sót lại ghi nợ

Yêu cầu:

Tính ngân sách sản phẩm sản xuất xong trong kỳ biết giá bán trị sản phẩm dở dang vào đầu kỳ là 5.000, vào cuối kỳ là 14.000Định khoản các nghiệp vụ tài chính phát sinh trong kỳ
Phản ánh vào tài khoản kế toán
Lập report kết quả ghê doanh

Bài tập nguyên lý kế toán: Số 14

Tại một công ty lớn ABS có những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ như sau:

Xuất kho sản phẩm gửi mang lại cho doanh nghiệp X, giá bán vốn 36.000, giá chỉ bán chưa xuất hiện thuế GTGT10% là 72.000. Ngân sách chi tiêu vận chuyển bốc tháo đã chi bằng tiền phương diện 2.415 (bao có thuế GTGT 5%)Khách sản phẩm Y thiết lập trực tiếp một lô sản phẩm theo giá không thuế 82.000 (thuế GTGT 10%) và thanh toán tổng thể bằng chuyển khoản. Sản phẩm xuất kho giao cho khách hàng có giá bán vốn là 40.000Bộ phận sản xuất dứt nhập kho thành quả trị giá chỉ 50.000Công ty X nhận thấy hàng và gật đầu đồng ý mua 4/5 số hàng đã nhận. Số còn sót lại đã giữ hộ trả, nhập kho công ty lớn ABSCông ty K thông báo chấp nhận mua tổng thể số sản phẩm gửi cung cấp kỳ trước. Biết giá cả thỏa thuận của lô sản phẩm này là 220.000 (giá bao gồm 10% thuế quý giá gia tăng), giá vốn 150.000. Doanh nghiệp K không thanh toán.Công ty K thanh toán toàn thể bằng chi phí gửi ngân hàng (đã dấn giấy báo gồm của ngân hàng)Xuất kho nguyên đồ dùng liệu giao hàng cho bán sản phẩm 7.000, giao hàng cho làm chủ doanh nghiệp: 5.000Tiền lương đề xuất trả nhân viên bán hàng 9.500; nhân viên thống trị doanh nghiệp 6.500Trích các khoản trích theo lương theo xác suất quy định (giả định cục bộ lương hồ hết là lương cơ bản)Khấu hao tài sản cố định cho cỗ phận bán hàng 1.500, bộ phận quản lý doanh nghiệp lớn 2.000

Yêu cầu:

Định khoản cùng phản ánh vào tài khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh (kể cả bút toán kết chuyển)Lập báo cáo kết quả marketing trong kỳ

Bài tập nguyên tắc kế toán: Số 15

Tại một công ty TVT có những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ như sau: (ĐVT:1.000 đồng)

Xuất kho vật liệu chính mang lại sản xuất sản phẩm trị giá 450.000Xuất kho vật liệu phụ cho sản xuất thành phầm 47.000, cho thành phần quản lý phân xưởng 20.000Tính ra chi phí lương buộc phải trả trong kỳ của người công nhân sản xuất sản phẩm 95.000, cho nhân viên thống trị phân xưởng 35.000, cho nhân viên quản lý doanh nghiệp 45.000Trích khấu hao TSCĐ cần sử dụng cho phân xưởng sản xuất 20.000, cho làm chủ doanh nghiệp 15.000Trích những khoản trích theo lương theo xác suất quy định (tỷ lệ giữa lương cơ bản và lương năng suất là 2:3)Chi giá tiền điện hồi tháng theo giá chỉ hóa solo có thuế GTGT 10% dùng cho thành phần sản xuất 7.920, sử dụng cho phần tử quản lý doanh nghiệp lớn 4.510 giao dịch thanh toán bằng tiền mặt
Chi tổn phí nước vào thời điểm tháng thanh toán mang lại nhà hỗ trợ bằng chuyển khoản qua ngân hàng theo hóa 1-1 có cả thuế GTGT 5% dùng cho phần tử sản xuất 3.150, thành phần quản lý doanh nghiệp 945, bộ phận bán sản phẩm 210Xuất kho luật dụng rứa (loại phân bổ 1 lần) giao hàng cho phân xưởng sản xuất với giá trị 4.500Cuối tháng doanh nghiệp lớn hoàn thanh nhập kho 210 sản phẩm, gửi bán cho công ty X 40 sản phẩm,Khách sản phẩm Xchấp nhận mua số thành phầm trên chưa thanh toán giá thành 6.600/sản phẩm (giá đã bao hàm 10% thuế GTGT)

Biết rằng giá trị sản phẩm dở dang vào đầu kỳ 30.000, cuối kỳ 15.000

Yêu cầu:

Định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Phản ánh vào thông tin tài khoản kế toán
Lập report kết quả kinh doanh

Bài tập nguyên tắc kế toán: Số 16

Tại một công ty có các tài liệu kế toán sau:

Hàng tồn kho thời điểm đầu tháng 8:Nguyên đồ vật liệu: 1000 kg; quý giá 37 triệu đồng
Thành phẩm chế dở: 50 triệu đồng, trong các số đó thành phẩm chế dở của X: 34 triệu đồng, kết quả chế dở của Y: 16 triệu đồng.Thành phẩm tồn kho: thành quả X:100 thành phầm với quý hiếm 4 triệu đồng/sản phẩm; thành quả Y: 60 sản phẩm với giá chỉ 6 triệu đồng/ sản phẩm.Trong tháng 8 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:Ngày 4/8 đối kháng vị tiến hành thu cài đặt 1.500 kilogam nguyên trang bị liệu, có giá mua 38.000 đồng/kg (giá chưa bao hàm 10% VAT), đơn vị được phân tách khấu dịch vụ thương mại 4%, một tài sản thắt chặt và cố định hữu hình với giá mua 200 triệu đồng (chưa bao hàm 10% VAT), chi tiêu vận chuyển bốc dỡ đơn vị chức năng chi không còn 1,65 triệu đồng (đã bao hàm 10% VAT); số lượng nguyên liệu thực tế nhập kho 1.485 kilogam (tỷ lệ hao hụt định nút 0,5%). Lệ chi phí trước bạ của tài sản cố định là 5% theo giá form 240 triệu đồng. Chi phí chung phân bổ theo giá chỉ thanh toán thực tiễn với bạn bán.Ngày 7/8 đơn vị xuất kho vật liệu dùng mang đến sản xuất sản phẩm X:1.200kg
Xác định chi phí lương cần trả công nhân cung ứng sản phẩm: cho sản phẩm X: 350 triệu đồng; sản phẩm Y: 150 triệu đồng, lương của quản đốc 45 triệu đồng
Ngày 10/8 đơn vị xuất kho nguyên liệu dùng đến sản xuất sản phẩm Y: 800 kg
Trích các khoản trích theo lương theo tỷ lệ quy định (giả định tỷ lệ giữa lương cơ bản trên lương năng suất 1:4)Ngày 12/8 đơn vị chức năng được cấp cho 800 kg vật liệu có quý hiếm ghi sổ tại đơn vị chức năng cấp 32000 đồng/kg, chi phí tiếp nhận đơn vị ném ra 1,5 triệu đồng.Khấu hao TSCĐ vào kỳ 650 triệu đồng
Ngày 15/8 đơn vị xuất kho thực hiện 600 kg nguyên liệu dùng cho cung ứng chung
Chi phí điện và nước mua bên cạnh 42 triệu đồng (đã bao gồm 5% VAT)Chi phí bằng tiền khác 165 triệu (đã bao gồm 10 % VAT)Ngày 25/8 đơn vị xuất kho thành phẩm xuất bán cho khách hàng: kết quả X 220 sản phẩm, thành phẩm Y:70 sản phẩm
Cuối kỳ 1-1 vị xác minh được trong kỳ có 150 sản phẩm X, 250 sản phẩm Y xong xuôi nhập kho; giá trị thành phẩm chế dở của X: 40 triệu đồng, của Y là đôi mươi triệu đồng.

Yêu cầu

Xác định giá của không ít tài sản tăng vào tháng 8.Lập bảng tính các khoản trích theo lương
Tính ngân sách và chi phí đơn vị cho thành phầm X, Y tạo thành trong kỳ kế toán theo 2 phương pháp: theo khoản mục túi tiền và theo yếu ớt tố chi phí
Xác định số lượng, giá trị vật liệu tồn kho vào cuối tháng 8Xác định quý giá thành phẩm tồn kho thời điểm cuối tháng 8.

Biết rằng:

- giá cả sản xuất bình thường được phân bổ theo tiêu thức: giá thành nguyên vật liệu trực tiếp

- Đơn vị áp dụng cách thức tính giá bán xuất kho theo phương pháp FIFO

Bài tập nguyên lý kế toán: Số 17

Tại một doanh nghiệp lớn có các tài liệu kế toán sau:

Hàng tồn kho đầu tháng 8:

Nguyên đồ gia dụng liệu: 1000 kg; quý giá 37 triệu đồng
Thành phẩm chế dở: 50 triệu đồng, trong số đó thành phẩm chế dở của X: 34 triệu đồng, thành phẩm chế dở của Y: 16 triệu đồng.Thành phẩm tồn kho: thành quả X:100 thành phầm với cực hiếm 4 triệu đồng/sản phẩm; kết quả Y: 60 thành phầm với giá chỉ 6 triệu đồng/ sản phẩm.

Trong tháng 8 có các nghiệp vụ tài chính phát sinh như sau:

Ngày 4/8 solo vị triển khai thu cài đặt 1.500 kilogam nguyên đồ dùng liệu, có giá mua 38.000 đồng/kg (giá chưa bao hàm 10% VAT), đơn vị chức năng được phân tách khấu thương mại 4%, một tài sản thắt chặt và cố định hữu hình với giá mua 200 triệu đồng (chưa bao hàm 10% VAT), giá thành vận chuyển bốc dỡ đơn vị chức năng chi hết 1,65 triệu vnd (đã bao gồm 10% VAT); số lượng nguyên liệu thực tế nhập kho 1.485 kilogam (tỷ lệ hao hụt định nút 0,5%). Lệ tổn phí trước bạ của tài sản thắt chặt và cố định là 5% theo giá khung 240 triệu đồng. Giá cả chung phân chia theo giá thanh toán thực tế với fan bán.Ngày 7/8 đơn vị chức năng xuất kho nguyên liệu dùng cho sản xuất thành phầm X: 1.200kg
Xác định tiền lương đề xuất trả công nhân thêm vào sản phẩm: cho thành phầm X: 350 triệu đồng; sản phẩm Y: 150 triệu đồng, lương của quản ngại đốc 45 triệu đồng
Ngày 10/8 đơn vị xuất kho nguyên vật liệu dùng đến sản xuất sản phẩm Y: 800 kg
Trích những khoản trích theo lương theo phần trăm quy định (giả định phần trăm giữa lương cơ phiên bản trên lương năng suất 1:4)Ngày 12/8 đơn vị được cấp 800 kg nguyên vật liệu có giá trị ghi sổ tại đơn vị cấp 32000 đồng/kg, chi phí tiếp nhận đơn vị bỏ ra 1,5 triệu đồng.Khấu hao TSCĐ trong kỳ 650 triệu đồng
Ngày 15/8 đơn vị chức năng xuất kho sử dụng 600 kg vật liệu dùng cho cấp dưỡng chung
Chi phí điện và nước mua bên cạnh 42 triệu vnd (đã bao hàm 5% VAT)Chi phí bởi tiền không giống 165 triệu (đã bao hàm 10 % VAT)Ngày 25/8 đơn vị xuất kho thành phẩm bán cho khách hàng: thành phẩm X 220 sản phẩm, thành quả Y:70 sản phẩm

Cuối kỳ đơn vị xác minh được trong kỳ có 150 sản phẩm X, 250 sản phẩm Y kết thúc nhập kho; quý hiếm thành phẩm chế dở của X: 40 triệu đồng, của Y là trăng tròn triệu đồng.

Yêu cầu:

- xác định giá của không ít tài sản tăng hồi tháng 8

- Lập bảng tính những khoản trích theo lương

- Tính giá thành và giá thành đơn vị cho thành phầm X, Y tạo thành trong kỳ kế toán theo 2 phương pháp: theo khoản mục túi tiền và theo yếu tố bỏ ra phí

- khẳng định số lượng, giá chỉ trị nguyên vật liệu tồn kho cuối tháng 8

- xác minh giá trị sản phẩm tồn kho thời điểm cuối tháng 8.

Biết rằng:

- giá cả sản xuất bình thường được phân bổ theo tiêu thức: túi tiền nguyên vật liệu trực tiếp

- Đơn vị áp dụng phương thức tính giá chỉ xuất kho theo cách thức LIFO

Bài tập nguyên lý kế toán: Số 18

Tại một doanh nghiệp có những tài liệu kế toán tài chính sau:

Hàng tồn kho thời điểm đầu tháng 8:

Nguyên đồ vật liệu: 1000 kg; quý hiếm 37 triệu đồng
Thành phẩm chế dở: 50 triệu đồng, trong các số ấy thành phẩm chế dở của X: 34 triệu đồng, sản phẩm chế dở của Y: 16 triệu đồng.Thành phẩm tồn kho: sản phẩm X:100 sản phẩm với quý giá 4 triệu đồng/sản phẩm; thành phẩm Y: 60 thành phầm với giá bán 6 triệu đồng/ sản phẩm.

Trong mon 8 có những nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

Ngày 4/8 1-1 vị tiến hành thu download 1.500 kg nguyên đồ dùng liệu, có mức giá mua 38.000 đồng/kg (giá chưa bao hàm 10% VAT), đơn vị được tách khấu thương mại dịch vụ 4%, một tài sản cố định hữu hình với mức giá mua 200 triệu đ (chưa bao gồm 10% VAT), túi tiền vận đưa bốc dỡ đơn vị chức năng chi hết 1,65 triệu vnd (đã bao hàm 10% VAT); số lượng vật liệu thực tế nhập kho 1.485 kilogam (tỷ lệ hao hụt định mức 0,5%). Lệ giá tiền trước bạ của tài sản cố định là 5% theo giá size 240 triệu đồng. Chi phí chung phân chia theo giá chỉ thanh toán thực tiễn với tín đồ bán.Ngày 7/8 đơn vị chức năng xuất kho nguyên liệu dùng mang lại sản xuất thành phầm X:1.200kg
Xác định tiền lương phải trả công nhân cung ứng sản phẩm: cho sản phẩm X: 350 triệu đồng; thành phầm Y: 150 triệu đồng, lương của quản lí đốc 45 triệu đồng
Ngày 10/8 đơn vị xuất kho nguyên liệu dùng đến sản xuất thành phầm Y: 800 kg
Trích những khoản trích theo lương theo xác suất quy định (giả định phần trăm giữa lương cơ bạn dạng trên lương năng suất 1:4)Ngày 12/8 đơn vị chức năng được cung cấp 800 kg vật liệu có giá trị ghi sổ tại đơn vị chức năng cấp 32000 đồng/kg, đưa ra phí tiếp nhận đơn vị ném ra 1,5 triệu đồng.Khấu hao TSCĐ trong kỳ 650 triệu đồng
Ngày 15/8 đơn vị xuất kho sử dụng 600 kg nguyên liệu dùng cho cung cấp chung
Chi phí điện và nước mua quanh đó 42 triệu đồng (đã bao gồm 5% VAT)Chi phí bởi tiền không giống 165 triệu (đã bao hàm 10 % VAT)Ngày 25/8 đơn vị chức năng xuất kho thành phẩm xuất bán cho khách hàng: thành quả X 220 sản phẩm, thành phẩm Y:70 sản phẩm

Cuối kỳ 1-1 vị khẳng định được trong kỳ bao gồm 150 sản phẩm X, 250 thành phầm Y ngừng nhập kho; quý giá thành phẩm chế dở của X: 40 triệu đồng, của Y là 20 triệu đồng.

Yêu cầu:

- xác minh giá của những tài sản tăng vào tháng 8

- Lập bảng tính những khoản trích theo lương

- Tính ngân sách và túi tiền đơn vị cho thành phầm X, Y tạo thành trong kỳ kế toán tài chính theo 2 phương pháp: theo khoản mục ngân sách và theo yếu hèn tố bỏ ra phí

- khẳng định số lượng, giá trị nguyên vật liệu tồn kho vào cuối tháng 8

- xác định giá trị thành phẩm tồn kho cuối tháng 8.

Biết rằng:

- giá cả sản xuất tầm thường được phân bổ theo tiêu thức: giá cả nguyên vật liệu trực tiếp

- Đơn vị áp dụng phương thức tính giá xuất kho theo cách thức bình quân gia quyền (bình quân sau những lần nhập)

Bài tập nguyên tắc kế toán: Số 19

Công ty cấp dưỡng XYZ tất cả số liệu như sau (ĐVT 1.000 đ):

Số dư đầu kỳ của những tài khoản kế toán như sau:

TK 111: 100.000

TK 112: 150.000

TK: 331: 60.000

TK 421: 50.000

TK 141: 60.000

TK 154: 20.000

TK 411: X

Trong kỳ có những nghiệp vụ tài chính phát sinh sau:

Mua nguyên liệu nhập kho chưa trả tiền fan bán, giá thiết lập chưa thếu là 230.000 (thuế GTGT 10%), ngân sách chi tiêu vận chuyển bốc túa trả bằng tiền tạmứng5.000.Dùng lợi nhuận chưa phân phối bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi 20.000Mua TSCĐ hữu hình trả bằng chuyển khoản110.000 trong có thuế GTGT 10%. Ngân sách chi tiêu lắpđặt chạy thử5.000 trả bằng tiền mặt
Mua phép tắc dụng vắt nhập kho trả bằng chuyển khoản qua ngân hàng 30.000Dùng chi phí mặt ký quỹ ngắn hạn 6.000Nhận chi phí ứng trước của người mua bằng chuyển khoản qua ngân hàng 90.000Xuất kho vật liệu trị giá chỉ 70.000 để cấp dưỡng sản phẩm
Tính tiền lương nên trả mang lại công nhân trực tiếp sản xuất 30.000, làm chủ phân xưởng 8.000, nhân viên cấp dưới bán hàng10.000, cai quản doanh nghiệp 30.000Trích những khoản trích theo lương
Cuối kỳ hoàn thành và nhập kho 800 sản phẩm A và một số trong những sản phẩm dở dang trị giá 6.000Doanh nghiệp xuất kho 600 thành phầm A xuất bán cho khách sản phẩm thu bằng chuyển khoản, giá thành chưa thuế là 320 /sản phẩm, thuế GTGT 10%Cuối kỳ xácđịnh hiệu quả kinh doanh

Yêu cầu:

Tìm XĐịnh khoản các nghiệp vụ kinh tế trên với phản ánh vào thông tin tài khoản kế toán
Lập Bảng cân đối kế toán

Bài tập nguyên tắc kế toán: Số 20

Số dưđầu kỳ:

- đồ liệu: 1.000 kg x 10.000 đ/kg

- ngân sách chi tiêu sản xuất dở dang: spa làm đẹp 6.000.000 đ; SPB 13.000.000 đ

Trong kỳ phạt sinh các nghiệp vụ sau:Mua vật liệu nhập kho 6.000 kg, giá cài chưa thuế 10.050 đ/kg thuế giá bán trị gia tăng 10%, chưa trả tiền cho người bán. Túi tiền vận gửi 100.000 đ trả bởi tiền mặt
Xuất thiết bị liệuđể sản xuất thành phầm A: 2000 kg; sản phẩm B: 1.500 kg
Tiền lương bắt buộc trả mang đến công nhân sản xuất thành phầm A là 12.000.000 đ; sản phẩm B là15.000.000 đ với nhân viên quản lý phân xưởng là 50.000.000 đ
Trích các khoản trích theo xác suất quy định
Khấu hao TSCĐ cần sử dụng cho thêm vào 35.000.000 đ
Nhận hóađơn tiền điện, nước dùng cho sản xuất bao gồm số tiền là 1.200.000 đ (chưa có 10% thuế GTGT), chưa thanh toán
Chi chi phí khác bằng tiền khía cạnh tính cho sản xuất là 1.200.000 đ
Nhập kho thành phẩm, biết rằng giá trị thành quả chế dở vào cuối kỳ của sản phẩm A là800.000đ; sản phẩm B là 1.500.000 đ, chi phí sản xuất bình thường được phân chia cho từng loại thành phầm theo túi tiền nguyên vật liệu trực tiếp.

Yêu cầu:

Lập bảng những khoản trích theo lương
Định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính trên
Phảnánh vào tài khoản kế toán

Nếu như bạn có nhu cầu được đào tạo chuyên nghiệp hóa từ nguyên tắc kế toán mang đến các quá trình kế toán tổng thích hợp thì có thể tham khảo: Khóa học Kế Toán Tổng thích hợp Thực Hành

Các các bạn chưa thạo định khoản kế toán rất có thể theo dõi video dưới phía trên - đoạn clip này vì Cô Lê Ánh phía dẫn cụ thể giúp các chúng ta có thể hiểu với định khoản thành thạo.