Điện áp u = 200(sqrt 2)cosωt (V) đặt vào hai đầu một cuộn cảm thuần thì tạo ra dòng điện có cường độ hiệu dụng I = 2A. Cảm kháng có giá trị là từng nào ?

A. 100 Ω; B. 200 Ω;

C. 100(sqrt 2) Ω; D. 200(sqrt 2) Ω.

Bạn đang xem: Giải lý 12 trang 74


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Đáp án A

Điện áp hiệu dụng: (U = U_0 over sqrt 2 = 200sqrt 2 over sqrt 2 = 200V)

Cảm kháng có giá trị: (Z_L = U over I = 200 over 2 = 100Omega )

hocfull.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả

Giải khó khăn hiểu

Giải không đúng

Lỗi không giống

Hãy viết cụ thể giúp hocfull.com


Cảm ơn bạn đã áp dụng hocfull.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hocfull.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.

Xem thêm: Xét Học Bạ Văn Lang Online


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


a. Dung kháng: (Z_C = 1 over omega C = U over I)

b. Vào mạch điện chỉ có tụ điện, cường độ dòng điện qua tụ điện sớm pha π/2 so với điện áp nhì đầu tụ điện


a. Điện áp hiệu dụng: (U = U_0 over sqrt 2 = 100sqrt 2 over sqrt 2 = 100V)

Dung kháng: (Z_C= fracUI) = (frac1005= 20 Ω Rightarrow C = frac1omega Z_C) = (frac1100pi . 20) = (frac12000pi F)

b. Cường độ dòng điện cực đại: (I_0 = Isqrt 2 = 5sqrt 2 A)

Trong mạch điện chỉ có tụ điện, cường độ dòng điện qua tụ điện sớm pha π/2 so với điện áp nhị đầu tụ điện.

=> Biểu thức của i: (i = 5sqrt 2cos(100πt + fracpi2) (A))

hocfull.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 trên 23 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINEBài giải new nhất


× Góp ý mang lại hocfull.com

Hãy viết chi tiết giúp hocfull.com

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả

Giải nặng nề hiểu

Giải sai

Lỗi không giống

Hãy viết chi tiết giúp hocfull.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện hocfull.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy vứt
Liên hệ chế độ
*
*


*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hocfull.com gửi các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.