Nổi Bật

Tổng hợp các công thức hóa học quan trọng tâm hóa lớp 8 và 9

Lớp 1 tài liệu giáo viên lớp 2 lớp 2 - kết nối tri thức lớp 2 - chân trời sáng tạo lớp 2 - cánh diều tài liệu giáo viên lớp 3 lớp 3 - kết nối tri thức lớp 3 - chân trời sáng tạo lớp 3 - cánh diều tài liệu giáo viên tài liệu giáo viên lớp 4 lớp 4 - kết nối tri thức lớp 4 - chân trời sáng tạo lớp 4 - cánh diều tiếng anh lớ

Ôn tập hệ thống hóa kiến thức công nghệ 10, công nghệ 10 kết nối tri thức

Hãy nêu các khái niệm khoa học, kĩ thuật và công nghệkhoa học, kĩ thuật và công nghệ có quan hệ với nhau như thế nào?hãy trình bày mối quan hệ giữa công nghệ với tự nhiên, con người và xã hội, tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 tất cả các môn - cánh diều toán - văn - anh - lí - hóa - sinh - sử - Địa