Cách xác định công thức chất hóa học của hợp chất khi biết hóa trị hoặc phần trăm trọng lượng của những nguyên tố?


Cách xác minh công thức chất hóa học của vừa lòng chất lúc biết hóa trị hoặc phần trăm trọng lượng của những nguyên tố?

Xác định bí quyết hóa học của hợp hóa học tạo thành nhị nguyên tố khi biết hóa trị của các nguyên tố

- Đặt phương pháp hóa học tập của hợp hóa học Ax
By

- Áp dụng phép tắc hóa trị, xác định tỉ lệ: (fracxy = fracba)

- xác định x,y (x, y thường là phần nhiều số nguyên nhỏ tuổi nhất thỏa mãn tỉ lệ trên)

Ví dụ: Lập bí quyết hóa học tập của hợp chất tạo vì chưng S hóa trị VI với O

Đặt cách làm của hợp chất là Sx
Oy

Theo phép tắc hóa trị, ta có: VI x x = II x y

Ta tất cả tỉ lệ: (fracxy = fracIIVI = frac13). Lựa chọn x = 1 với y = 3

Công thức chất hóa học của hợp hóa học là SO3

Cách khẳng định công thức chất hóa học của vừa lòng chất lúc biết phần trăm cân nặng của các nguyên tố và trọng lượng phân tử của hợp chất?

Các bước tính như sau:

- Đặt cách làm hóa học tập của hóa học là Ax
By

- Tính khối lượng của A, B trong một phân tử chất

- kiếm tìm x, y

Ví dụ:

 

*

 

 


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tiếp theo
*

Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Lí lớp 7 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group giành riêng cho 2K11 phân chia Sẻ, Trao Đổi tài liệu Miễn Phí

*TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINEBài giải new nhất


× Góp ý mang đến loigiaihay.com

Hãy viết chi tiết giúp Loigiaihay.com

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả

Giải cực nhọc hiểu

Giải sai

Lỗi khác

Hãy viết cụ thể giúp Loigiaihay.com


giữ hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng Loigiaihay.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


gởi Hủy quăng quật
Liên hệ cơ chế
*
*


*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaihay.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Bạn đang xem: Cách tính công thức hóa học

bài viết trên vẫn tổng vừa lòng một cách tương đối đầy đủ và dễ nắm bắt nhất những công thức hoá học tập lớp 11. Từ những công thức hoá học tập vô cơ như sự điện li, nitơ, photpho, cacbon - silic, đến các công thức hoá học tập hữu cơ như những công thức về Hiđrocacbon và đồng phân Hidrocacbon.1. Tổng hợp các công thức chất hóa học lớp 11: hóa học vô cơ

1.1. Sự năng lượng điện li

1.1.1. Tư tưởng sự năng lượng điện li với độ điện li

Sự năng lượng điện li là quá trình phân ly những chất nội địa ra ion âm (anion) cùng ion dương (cation)

Các dung dịch như muối, axit tuyệt bazo có thể dẫn được điện là do sự năng lượng điện li này.

Tỷ số giữ thành phần phân li ra ion (n) với tổng thể phân tử hoà rã ($n_0$) là độ năng lượng điện li. Độ điện li thường được cam kết hiệu là $alpha$ (alpha)

$alpha=fracnn_0$(%)

1.1.2. Mối tương tác giữa hằng số điện li với độ năng lượng điện li

Hằng số năng lượng điện li là một trong đại lượng trình bày độ mạnh mẽ của một axit trong dung dịch. Hằng số năng lượng điện li thường được ký hiệu là $K_a$

Độ năng lượng điện li là nút độ gửi hoá trong quy trình điện li

Sự contact của độ năng lượng điện li cùng hằng số năng lượng điện li

Xét thăng bằng (*), mang sử nồng độ ban đầu là co và độ điện li

1.1.3. Hằng số năng lượng điện li và cân bằng điện li

Cân bởi điện li là các chất năng lượng điện li yếu trong dung dịch mở ra cân bởi hóa học.

Ví dụ: $AX ightarrow A^++X^-$

Trong dung dịch, khi vận tốc thuận bằng vận tốc nghịch thì sẽ lộ diện cân bằng điện li.

Xét đối với cân bởi (*), hằng số năng lượng điện li được khẳng định được:

$K=fracleft < A^+ ight >left < X^- ight >left < AX ight >$

Ví dụ: Đối cùng với axit axetic $CH_3COOH$

$CH_3COOH ightarrow H^++CH_3COO^-$

Ta có: $K=fracleft < H^+ ight >left < CH3COO^- ight >left < CH_3COOH ight >=2.10^-5$ (ở $25^circ$)

Hằng số năng lượng điện li không phụ thuộc vào nồng độ nhưng mà chỉ phụ thuộc vào vào nguyên tố nhiệt độ.


1.2. Nitơ, Photpho

1.2.1. Những công thức hóa học về hợp hóa học Nitơ

- Axit Nitric: $HNO_3$

$HNO_3$ không bền khi tất cả ánh sáng, lúc ấy sẽ phân huỷ 1 phần tạo thành $NO_2$

Công thức phân huỷ:

$4HNO_3 ightarrow 4NO_2+O_2+2H_2O$

Khi tác dụng với kim loại, hợp hóa học của Nitơ này rất có thể oxi hoá phần đông các kim loại(trừ Au với Pt)

Muối amoni NH4+ và NO3-

Các công thức hoá học tập quan trọng:

Tác dụng với hỗn hợp kiềm và giải phóng khí NH3

$NH4^-+OH^- ightarrow NH_3+H_2O$

Bị sức nóng phân huỷ

TH1: muối bột amoni của axit không có tính oxi hoá

Oxi hoá $oversett^o ightarrowNH3+ axit$

NH4Cl$oversett^o ightarrowNH3+ HCl$

TH2: muối bột amoni của axit gồm tính oxi hoá

$oversett^o ightarrowN_2(N_2O)$

$NH_4NO_2oversett^o ightarrowN_2+2H_2O$

1.2.2. Cách làm hóa học tập về Photpho

Tính oxi hoá:

P+KL$oversett^o ightarrow$photo phua kim loại

VD: $2P+3Caoversett^o ightarrowCa_3P_2$

Tính khử:

Tính khử:

Axit photphoric

Phản ứng thuỷ phân của muối bột Photphat

$PO_4^3-+H_2Oleftrightarrow HPO_4^2-$

$H_2PO_4-+H_2Oleftrightarrow H_3O^++HPO_4^2+$

Tham khảo ngay bộ tài liệu tổng hợp kỹ năng và kiến thức và phương thức mọi dạng bài bác tập độc quyền của hocfull.com ngay

1.3. Cacbon - silic

1.3.1. Cacbon và những hợp hóa học của cacbon

Tính oxi hoá

Tác dụng với Hidro:

$C+2H2overset(t^0,xt) ightarrowCH4$

Kim loại:

$Al+Coverset(t^o) ightarrowAl_4C_3$

Cacbonđioxit ($CO_2$)

Phản ứng với hỗn hợp kiềm:

$CO_2+OH^- ightarrow HCO_3^-$

$CO_2+2OH^- ightarrow CO_3^2-+H_2O$

Muối cacbonat

CO2 phản ứng với dung dịch kiềm tạo thành 2 muối hạt HCO3- với CO32-

1.3.2. Silic và hợp hóa học của silic.

Công thức hoá học về tính chất khử và tính oxi hoá của Silic

Tính khử:

$Si^0+2F_2 ightarrow Si^+4F_4$

$Si^0+O_2 ightarrow Si^+4O_2$

$Si^0+2Na
OH+H_2O ightarrow Na_2Si^+4O_3+2H_2$

Tính oxi hoá:

$2Mg+Si^0oversett^o ightarrow Mg_2Si^-4$

2. Các công thức hóa học lớp 11: hóa hữu cơ

2.1. Xác minh công thức phân tử hợp chất hữu cơ

2.1.1. Xác minh thành phần nguyên tố

Để khẳng định thành phần yếu tố ta thực hiện hai cách sau:

Bước 1: Tìm trọng lượng m của các nguyên tố:

$m_c=frac1244.m_CO_2=12.n_CO_2(g)$

$m_H=frac218.m_H_2O=2.n_H_2O(g)$

$m_N=fracV_N_222,4.28=28.n_N_2(g)$

$m_N=frac1246.m_NO_2=14.n_NO_2(g)$

$m_O=m_A-(m_C+m_H+m_N)$

Bước 2: xác minh % trọng lượng các nguyên tố bao gồm trong $m_A$ gam phù hợp chất:

%C = fracm_Cm_A . 100%

%H = fracm_Hm_A . 100%

%N = fracm_Nm_A . 100%

%C = 100% - (%C + %H + %N)

2.1.2. Xác định cân nặng phân tử của hóa học hữu cơ

TH1: đến tỉ khối hơi:

$d
A/B=fracM_AM_BRightarrow M_A=M_B .d
A/B$

$d
A/kk=fracM_AM_kkRightarrow M_A=29 .d
A/B$

TH2: mang lại thể tích phân tử gam:

$n_A=fracVA(l)22.4Leftrightarrow M_A=fracm_An_A$

2.1.3. Xác minh công thức phân tử

TH1: nhờ vào công thức ĐGN nhưng mà xác định

$x :y :z :t=fracm_C12 :fracm_H1 :fracm_O16 :fracm_N14$

$x :y :z :t=frac%C12 :frac%H1 :frac%O16 :frac%N14$

TH2: dựa vào thành phần nguyên tố mà xác định

$fracM_Am_A=frac12xm_C=fracym_H=frac16zm_O=frac14tm_N$

$fracMA100%=frac12x%C=fracy%H=frac16z%O=frac14t%N$

TH3: phụ thuộc vào phương trình phản nghịch ứng đốt cháy:

$C_XH_yO_zN_t+frac4x+y-2z4O_2oversett^o ightarrow x
CO_2+fracy2H_2O+fract2N_2$

$frac1n_A=fracfrac4x+y+2z4n_O=fracxn_CO_2=fracfracy2n_H_2O=fracfract2n_N_2$

Nếu đề bài cho không hề thiếu các tỷ lệ trên => xác minh được rõ ràng các quý hiếm của x, y, z, t => khẳng định công thức phân tử

Nếu đề bài cho thiếu một trong những tỉ lệ trên => ta chỉ xác định được tỉ lệ thành phần x : y : z : t => Chỉ xác minh được phương pháp ĐGN

2.2. Lập phương pháp phân tử hợp chất hữu cơ

2.2.1. Xác minh thành phần phần trăm cân nặng nguyên tố

$C_xH_yO_zN_t(a g) ightarrow m_CO_2(g)+m_H_2O+V_N_2$(lít)

Ta có:

$n_C=n_CO_2Rightarrow m_C=12n_CO_2Rightarrow$ %C$=fracm_Ca.100%$

$n_H=2n_H_2ORightarrow m_H=2.n_H_2ORightarrow$ %H$=fracm_Ha.100%$

$n_N=2n_N_2Rightarrow m_N=28n_N_2Rightarrow$ %N$=fracm_Na .100%$

%O = 100% - %C - %H - %N

2.2.2. Lập công thức

Lập công thức dễ dàng và đơn giản nhất

Lập công thức đơn giản và dễ dàng nhất của hợp chất hữu cơ CXHy
Oz
Nt là search tỉ lệ:

$x :y :z :t=n_C :n_H :n_O :n_N$

$x :y :z :t=frac%C12 :frac%H1 :frac%O16 :frac%N14$

Lập CTPT của hợp hóa học hữu cơ

Dựa vào tỉ lệ thành phần phần trăm trọng lượng của các nguyên tố bao gồm trong hòa hợp chất:

Ta gồm phương trình:

$C_xH_yO_zRightarrow x
C + y
H + z
O$

M(g) 12x(g) y(g) 16z(g)

Từ kia ta bao gồm tỉ lệ:

$fracM100%=frac12x%CRightarrow x=fracM.%C12.100%$

$fracM100%=fracy%HRightarrow y=fracM.%H100%$

$fracM100%=frac16z%ORightarrow zfracM.%O16.100%$

Qua công thức dễ dàng và đơn giản nhất:

Nếu hợp chất hữu cơ M bao gồm công thức đơn giản và dễ dàng nhất là Ca
Hb
Oc thì gồm công thức phân tử dạng (Ca
Hb
Oc)n

Dựa trên trọng lượng mol phân tử của Mx ta tính n rồi từ đó tìm kiếm được CTPT của X

Xác định theo khối lượng sản phẩm của bội nghịch ứng đốt cháy

Phản ứng đốt cháy:

$C_xH_yO_z+(x+fracy4-fracz2)O_2 ightarrow x
CO_2+fracy2H_2O$

1 mol x mol $fracy2$ mol

a mol $n_CO_2 n_H_2O$

Ta bao gồm tỉ lệ

$frac1a=fracx{n_CO_2Rightarrow x=fracn_CO_2a$

$frac1a=fracy{2n_H_2ORightarrow y=fracn_H_2Oa$

$12x+y+16z=MRightarrow z= fracM-12x-y16$

Đăng ký ngay để được các thầy cô support và tạo ra lộ trình thi Toán THPT quốc gia sớm đạt 9+

3. Các công thức hóa học lớp 11 về Hidrocacbon

3.1. Đốt cháy Hidrocacbon

Phương trình đốt cháy:

*

Ví dụ:

*

3.2. Tính số đồng phân Hidrocacbon

3.2.1. Đồng phân ankan

CTTQ: Cn
H2n+2 (n≥ 1)

Công thức tính nhanh: 2n-4+ 1(3

3.2.2. Đồng phân anken

CTTQ: Cn
H2n (n ≥ 2).

Xem thêm: Toán lớp 5 giải toán lớp 5 tập 1, tập 2, giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1, tập 2

3.2.3. Đồng phân ankin

CTTQ: Cn
H2n-2(n ≥ 2)

Tính cấp tốc đồng phân ankin: với 2C mang nối ba, mỗi C vẫn liên kết với cùng 1 nhóm cố gắng (có thể như là hoặc không giống nhau).

3.2.4. Đồng phân benzen

CTTQ: Cn
H2n-6 (n ≥ 6).

Công thức tính số đồng phân:

$(n-6)^2(7leq nleq 9)$

3.2.5. Đồng phân ancol:

CTTQ của ancol no, đơn, hở: Cn
H2n+1OH hay Cn
H2n+2O (n ≥ 1)

Công thức tính số đồng phân:2n-2(n

3.2.6. Đồng phân ete

CTTQ của ete no, đối kháng chức, mạch hở: Cn
H2n+2O (n ≥ 2).

Công thức tính số đồng phân: (2

3.2.7. Đồng phân phenol

CTTQ: Cn
H2n-6O (n ≥ 6)

Công thức tính số đồng phân: 3n-6(6

3.2.8. Đồng phân anđehit:

CTTQ của anđehit no, đơn chức, mạch hở: Cn
H2n
O (n ≥ 1). Trong phân tử cất một nối đôi ở team chức CHO.

Công thức tính số đồng phân: 2n-3(n

3.2.9. Đồng phân xeton:

CTTQ của xeton no, đối kháng chức, mạch hở: Cn
H2n
O (n ≥ 3). Trong phân tử chứa một nối song ở nhóm chức CO.

Công thức tính số đồng phân: 3

3.2.10. Đồng phân axit:

CTTQ của axit no, đối chọi chức, mạch hở: Cn
H2n
O2(n ≥ 1). Trong phân tử chứa một nối song ở team chức COOH

Công thức tính số đồng phân: 2n-3(n

3.3. Bội phản ứng nuốm Halogen

3.3.1. Dẫn xuất monohalogen

Ankan + Halogen tỉ lệ 1 : 1 thu được monohalogen

Phương trình:

$C_nH_2n+2+Cl_2oversetas ightarrowC_nH_2n+1Cl+HCl$

$C_nH_2n+2+Broversetas ightarrowC_nH_2n+1Br+HBr$

3.3.2. Dẫn xuất đi, tri...halogen:

Ankan + Halogen tỉ trọng 1 : 2, 1 : 3,...

Phương trình

$C_3H_8+x
Br_2oversetas ightarrowC_3H_8-xBr_x+x
HBr$

$C_3H_8+x
Cl_2oversetas ightarrowC_3H_8-xCl_x+x
HCl$

3.4. Bội nghịch ứng cracking

Phương trình

$C_nH_2n+2oversett^o,xt ightarrow C_nH_2n+H_2$

Anken Anken

$C_nH_2n+2oversett^o,xt ightarrowC_xH_2x+C_yH_2y+2 (x+y=n)$

Ankan Anken Ankan khác

3.5. Bội nghịch ứng cộng

3.5.1. Bội nghịch ứng cùng H2

PTTQ: $C_nH_2n-2k+k
H_2oversett^o,xt ightarrowC_nH_2n+2$

3.5.2. Phản ứng cùng Brom

Phương trình:

4. Những công thức chất hóa học lớp 11 về đồng phân Hidrocacbon

4.1. Tính số đồng phân của ankan

CTTQ: