Bạn bao gồm biết, nuốm nào là nồng độ phần trăm (C%) cùng nồng độ mol (CM) của dung dịch? Công thức tính nồng độ tỷ lệ và nồng độ mol của dung dịch là như vậy nào? Trong nội dung bài viết hôm nay, họ cùng tìm hiểu khái niệm cũng như công thức của các loại nồng độ này nhé!


Công thức tính nồng độ xác suất (C%) và nồng độ mol (CM) của dung dịch
I. Phương pháp tính nồng độ xác suất (C%) của dung dịch
II. Cách làm tính độ đậm đặc mol (CM) của dung dịch

Công thức tính nồng độ phần trăm (C%) và nồng độ mol (CM) của dung dịch

Nồng độ phần trăm và độ đậm đặc mol là gì?


*

nong-do-phan-tram-nong-do-mol-la-gi


I. Cách làm tính nồng độ phần trăm (C%) của dung dịch

1. Quan niệm nồng độ phần trăm

Nồng độ xác suất (C%) của dung dịch là đại lượng mang lại ta biết số gam hóa học tan gồm trong 100 gam dung dịch.

Bạn đang xem: Công thức cm hóa

2. Cách làm tính nồng độ phần trăm

C% = mct/mdd x 100%

Trong đó:

mct: khối lượng của hóa học tan (gam)mdd: cân nặng của dung dịch (gam)mdung dịch = mdung môi  + mchất tan3. Ví dụ cách tính nồng độ xác suất (C%) của dung dịch

Ví dụ 1: hòa hợp 30 gam muối nạp năng lượng Na
Cl cùng 90 gam nước. Tính nồng độ tỷ lệ của dung dịch trên.

⇒ trọng lượng của dung dịch Na
Cl:

mdd = 30 + 90 = 120 (gam)

⇒ Nồng độ xác suất của dung dịch Na
Cl:

C% = (30/120) x 100% = 25%.

Ví dụ 2: đến dung dịch H2SO4 có nồng độ 28%. Tính trọng lượng H2SO4 có trong 300 gam dung dịch.

⇒ trọng lượng của H2SO4 gồm trong 300 gam dung dịch:

m = (28 x 300)/100 = 84 (gam)

Công thức tính nồng độ tỷ lệ và bí quyết tính độ đậm đặc mol


*

cong-thuc-tinh-nong-do-phan-tram-va-nong-do-mol-dung-dich


II. Công thức tính nồng độ mol (CM) của dung dịch

1. Có mang nồng độ mol

Nồng độ mol (CM) của dung dịch là đại lượng đến ta biết số mol hóa học tan có trong một lít dung dịch.

2. Bí quyết tính độ đậm đặc mol

CM = n/V (đơn vị: mol/l)

Trong đó:

n: số mol hóa học tan
V: thể tích hỗn hợp (lít)Đơn vị mol/l còn được viết là M.3. Ví dụ phương pháp tính nồng độ mol (CM) của dung dịch

Ví dụ 1: vào 250 ml dd tất cả hòa rã 16 g Cu
SO4. Tính mật độ mol của dung dịch trên.

⇒ Số mol Cu
SO4 trong hỗn hợp là:

n
Cu
SO4 = 16/160 = 0,1 (mol)

⇒ mật độ mol của dung dịch Cu
SO4 là:

CM = 0,1/0,25 = 0,4 (mol/l)

– Ví dụ 2: Trộn 1 lít dd mặt đường 2M cùng với 3 lít dung dịch mặt đường 0,5M. Tính nồng độ mol của dd đường sau thời điểm trộn vào nhau.

Ta có:

Số mol mặt đường trong dd 1: n1 = 2 x 1 = 2 (mol)Số mol mặt đường trong dd 2: n2 = 0,5 x 3 = 1,5 (mol)Thê tích của dd sau khoản thời gian trộn: Vdd = 1 + 3 = 4 (lít)

⇒ nồng độ mol của hỗn hợp đường sau thời điểm trộn vào nhau:

CM = (2 + 1,5) / 4 = 0,875 (M)

Bài tập tính nồng độ phần trăm (C%) và nồng độ mol (CM) của dung dịch

Câu 1. Chọn câu vấn đáp đúng: bằng cách nào ta giành được 200 g hỗn hợp Ba
Cl2 5%?

Hòa tan 190 g Ba
Cl2 trong 10 g nước.Hòa rã 10 g Ba
Cl2trong 190 g nước.Hòa tan 100 g Ba
Cl2trong 100 g nước.Hòa tung 200 g Ba
Cl2trong 10 g nước.Hòa chảy 10 g Ba
Cl2trong 200 g nước.

Đáp án: B

Câu 2. Tính nồng độ mol (CM) của 850 ml dd bao gồm hòa tan 20 g KNO3. Chọn công dụng đúng:

0,233 M23,3 M2,33 M233 M

Đáp án: A

– lí giải giải:

Ta có:

Số mol của KNO3 là: n
KNO3 = 20/101 = 0,198 (mol)Nồng độ mol của hỗn hợp là: centimet = 0,198/0,85 = 0,233 M.

Câu 3. Tính nồng độ mol (CM) của các dung dịch sau:

a) 1 mol KCl trong 750 ml dung dịch.

Xem thêm: Tóm tắt công thức hóa 12 chương 6, hóa 12 chương 6 (xh)

⇒ CM = 1/0,75 = 1,33 (M)

b) 0,5 mol Mg
Cl2 trong 1,5 lít dung dịch

⇒ CM = 0,5/1,5 = 0,333 (M)

c) 400 g Cu
SO4 trong 4 lí dung dịch

– Ta có, số mol Cu
SO4 là: n
Cu
SO4 = 400/160 = 2,5 (mol)

⇒ CM = 2,5/4 = 0,625 (M)

d) 0,06 mol Na2CO3 vào 1500 ml dung dịch

⇒ CM = 0,06/1,5 = 0,04 (M)

Câu 4. Tính số mol và số gam hóa học tan của những dung dịch sau:

a) 1 lít dd Na
Cl 0,5 M

Số mol Na
Cl: n
Na
Cl = 0,5 x 1 = 0,5 (mol)Khối lượng Na
Cl: m
Na
Cl = 0,5 x 58,5 = 29,25 (g)

b) 500 ml dd KNO3 2 M

Số mol KNO3: n
KNO3 = 2 x 0,5 = 1 (mol)Khối lượng KNO3: m
KNO3 = 1 x 101 = 101 (g)

c) 250 ml dd Ca
Cl2 0,1 M

Số mol Ca
Cl2: n
Ca
Cl2 = 0,1 x 0,25 = 0,025 (mol)Khối lượng Ca
Cl2: m
Ca
Cl2 = 0,025 x 111 = 2,775 (g)

d) 2 lít dd Na2SO4 0,3 M

Số mol Na2SO4: n
Na2SO4 = 0,3 x 2 = 0,6 (mol)Khối lượng Na2SO4: m
Na2SO4 = 0,6 x 142 = 85,2 (g)

Câu 5. Tính nồng độ tỷ lệ (C%) của những dung dịch sau:

a) đôi mươi g KCl trong 600 g dung dịch

⇒ C% = (20/600) x 100% = 3,33%

b) 32 g Na
NO3 trong 2 kilogam dung dịch

⇒ C% = (32/2000) x 100% = 1,6%

c) 75 g K2SO4 trong 1500 g dung dịch

⇒ C% = (75/1500) x 100% = 5%

Câu 6. Tính số gam hóa học tan cần dùng để pha chế các dung dịch sau:

a) 2,5 lít hỗn hợp Na
Cl 0,9 M

Số mol Na
Cl: n
Na
Cl = 0,9 x 2,5 = 2,25 (mol)Khối lượng Na
Cl bắt buộc dùng là: m
Na
Cl = 2,25 x 58,5 = 131,625 (g)

b) 50 g dd Mg
Cl2 4%

Khối lượng hóa học tan Mg
Cl2 yêu cầu dùng là: m
Mg
Cl2 = (4 x 50)/100 = 2 (g)

c) 250 ml hỗn hợp Mg
SO4 0,1 M

Số mol Mg
SO4: n
Mg
SO4 = 0,1 x 0,25 = 0,025 (mol)Khối lượng Mg
SO4 bắt buộc dùng là: m
Mg
SO4 = 0,025 x 120 = 3 (g)

Câu 7. Ở 25 °C, độ tan của Na
Cl là 36 g, của con đường là 204 g. Tính nồng độ phần trăm (C%) của những dd bão hòa Na
Cl và đường ở hỗn hợp trên.

Giải:

Ta có, độ tan (S) của một hóa học trong nước là số gam chất đó phối hợp trong 100 gam nước để tạo thành hỗn hợp bão hòa tại một nhiệt độ xác định.

Trong nghiên cứu và quá trình thực tế, việc đo lường và thống kê nồng độ xác suất (%) là 1 phần quan trọng và liên tiếp được sử dụng. Đặc biệt quan trọng đặc biệt trong các lĩnh vực như hóa học, sinh học tập và technology thực phẩm, các nơi cần xác minh độ tập trung của các chất hóa học trong một láo lếu hợp. Trong nội dung bài viết này, chúng ta sẽ tò mò về những công thức tính nồng độ tỷ lệ (%) một cách gấp rút và đúng mực nhất. Sử dụng những công thức với công cụ đo lường hiện đại, các bạn sẽ có thể thuận tiện tính toán nồng độ xác suất (%) mang lại mọi vận dụng của mình.

Nồng độ phần năm là gì?

Công thức tính nồng độ phần trăm (C%) của một hỗn hợp là một tỷ lệ của cân nặng của chất tan vào tổng trọng lượng dung dịch.

Trong đó:

C% là nồng độ phần trăm của dung dịch.“Khối lượng hóa học tan” là cân nặng của chất tan trong dung dịch.“Tổng khối lượng dung dịch” là trọng lượng tổng cùng của dung dịch.

Đơn vị đo của cân nặng có thể là gam, miligam, hoặc kilogam, tùy thuộc vào quy ước thực hiện trong việc cụ thể.

*
*
*
*
*
*

Công thức này cho biết rằng nồng độ phần trăm của dung dịch (C%) tỉ trọng thuận cùng với tích của nồng độ mol (CM) và cân nặng phân tử của chất tan (M), và tỉ lệ nghịch với trọng lượng riêng của hỗn hợp (d).

Kết luận

Trong nội dung bài viết này, bọn họ đã tò mò về mối quan hệ giữa nồng độ tỷ lệ (%) và nồng độ mol của dung dịch. Đây là hai đại lượng quan trọng đặc biệt trong hóa học và các lĩnh vực liên quan. Nồng độ xác suất là một phần trăm của cân nặng của hóa học tan trong tổng trọng lượng dung dịch, trong những khi nồng độ mol là số mol của hóa học tan trong một lượng dung dịch độc nhất định.

Chúng ta đã bàn bạc về những công thức tính nồng độ xác suất và độ đậm đặc mol của dung dịch. Đồng thời là cách áp dụng chúng trong các bài tập và ví dụ núm thể. Việc hiểu với sử dụng những công thức này là đặc biệt trong việc khẳng định độ tập trung của các chất hóa học trong số hỗn hợp, kiểm soát quality sản phẩm, và nghiên cứu và phân tích các bội phản ứng hóa học.

Đừng quên theo dõi Hoàng Hà Mobile để không bỏ dở bất kỳ bài viết hay cùng nhận thông tin về các tặng ngay hấp dẫn, mặt hàng mới và những tin tức technology độc đáo chỉ có tại Hoàng Hà Mobile. Cảm ơn bạn đã đồng hành!