Nổi Bật

Cách học văn 9 hiệu quả suốt cả năm học? bí quyết học tốt môn văn 9

TẦm quan trỌng cỦa mÔn vĂn lỚp 9văn học là một trong những môn học bắt buộc phải thực hiện cho kỳ thi chuyển cấp vào lớp 10, theo đó văn lớp 9 chiếm phần lớn kiến thức trong các đề thi cử, bao gồm nhiều hình thức khác nhau, từ văn học dân gian, kháng chiến từng thời kì đến thơ ca đa dạng thể loạivì vậy, các bạn học sinh cuối cấp ii thường đầu tư khá nhiều thời gian và công sức cho việc ôn luyện môn văn lớp 9

Tổng hợp các tác phẩm văn học 9 tác phẩm ngữ văn lớp 9, tác giả, tác phẩm văn 9

Lớp 1 tài liệu giáo viên lớp 2 lớp 2 - kết nối tri thức lớp 2 - chân trời sáng tạo lớp 2 - cánh diều tài liệu giáo viên lớp 3 lớp 3 - kết nối tri thức lớp 3 - chân trời sáng tạo lớp 3 - cánh diều tài liệu giáo viên tài liệu giáo viên lớp 4 lớp 4 - kết nối tri thức lớp 4 - chân trời sáng tạo lớp 4 - cánh diều tiếng anh lớ

Những lưu Ý Để học tốt văn 9 (hay nhất, ngắn gọn), học tốt ngữ văn 9

Lớp 1 tài liệu giáo viên lớp 2 lớp 2 - kết nối tri thức lớp 2 - chân trời sáng tạo lớp 2 - cánh diều tài liệu giáo viên lớp 3 lớp 3 - kết nối tri thức lớp 3 - chân trời sáng tạo lớp 3 - cánh diều tài liệu giáo viên tài liệu giáo viên lớp 4 lớp 4 - kết nối tri thức lớp 4 - chân trời sáng tạo lớp 4 - cánh diều tiếng anh lớ

Học văn lớp 8 - soạn văn 8 (hay nhất, ngắn gọn)

Chia sẻ: cuốn học tốt ngữ văn 8 toàn tập được biên soạn theo chương trình và sách giáo khoa (sgk) ngữ văn lớp 8 do bộ giáo dục và Đào tạo ban hành, nội dung của sách này bám sát yêu cầu của mỗi bài học cụ thể trong chương trình và sgk để thiết kế hệ thống câu hỏi, bài tập nhằm giúp hs tham khảo và luyện tập trong quá trình học tập