Chương 5: Ôn tập

Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái Ôn tập về phân số Ôn tập về phân số (tiếp theo) Ôn tập về số thập phân Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) Ôn tập về đo độ dài và cân nặng Ôn tập về đo độ nhiều năm và trọng lượng (tiếp) Ôn tập về đo diện tích s Ôn tập về đo thể tích Ôn tập về đo diện tích s và đo thể tích Ôn tập về đo thời hạn Ôn tập về phép cộng Ôn tập về phép trừ Ôn tập phép cùng và phép trừ Ôn tập phép nhân rèn luyện phép nhân trang 162 Ôn tập phép phân tách luyện tập phép chia luyện tập Ôn tập về các phép tính cùng với số đo thời hạn Ôn tập về tính chất chu vi diện tích một số trong những hình Luyện tập về tính chất chu vi diện tích một số hình Ôn tập về tính chất diện tích, thể tích một trong những hình rèn luyện tính diện tích thể tích một số hình rèn luyện chung Ôn tập về giải Toán rèn luyện rèn luyện (tiếp theo) rèn luyện (tiếp theo) Ôn tập về biểu thứ luyện tập chung rèn luyện chung rèn luyện chung (tiếp) rèn luyện chung (tiếp) luyện tập chung rèn luyện chung

Thi học kì 2

Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đo solo vị diện tích

Ôn tập: định nghĩa về phân số Ôn tập: đặc điểm cơ phiên bản của phân số Ôn tập: so sánh hai phân số Ôn tập: đối chiếu hai phân số tiếp theo Phân số thập phân rèn luyện phân số thập phân Ôn tập: Phép cùng và phép trừ nhị phân số Ôn tập: Phép nhân và phép phân tách hai phân số lếu láo số láo lếu số (tiếp theo) rèn luyện hỗn số luyện tập chung 1 rèn luyện chung 2 luyện tập chung 3 Ôn tập về giải toán Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán rèn luyện Ôn tập và bổ sung về giải toán Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) luyện tập Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo) rèn luyện chung trang 22 Ôn tập: Bảng đơn vị độ lâu năm Ôn tập: Bảng đối chọi vị khối lượng rèn luyện bảng đơn vị đo khối lượng - độ lâu năm Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị đo diện tích luyện tập Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị đo diện tích s Héc-ta rèn luyện Héc - ta rèn luyện chung trang 31 rèn luyện chung trang 31, 32 rèn luyện chung trang 32

Chương 2. Số thập phân. Các phép tính với số thập phân

quan niệm số thập phân có mang số thập phân (tiếp theo) sản phẩm của số thập phân. Đọc, viết số thập phân luyện tập trang 38, 39 Số thập phân đều bằng nhau đối chiếu hai số thập phân luyện tập rèn luyện chung số thập phân Viết các số đo độ lâu năm dưới dạng số thập phân luyện tập Viết các số đo trọng lượng dưới dạng số thập phân Viết những số đo diện tích s dưới dạng số thập phân rèn luyện chung luyện tập chung rèn luyện chung cùng hai số thập phân rèn luyện Tổng các số thập phân luyện tập Trừ nhì số thập phân luyện tập luyện tập chung Nhân một trong những thập phân với một vài tự nhiên Nhân một trong những thập phân với 10, 100, 1000 rèn luyện Nhân một trong những thập phân với một trong những thập phân rèn luyện rèn luyện luyện tập chung rèn luyện chung Chia một vài thập phân cho một số tự nhiên rèn luyện Chia một trong những thập phân mang đến 10, 100, 1000,... Chia một số trong những tự nhiên cho một trong những tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân rèn luyện Chia một vài tự nhiên cho một số thập phân luyện tập Chia một vài thập phân cho một vài thập phân rèn luyện luyện tập chung rèn luyện chung Tỉ số phần trăm Giải toán về tỉ số tỷ lệ rèn luyện Giải toán về tỉ số xác suất (tiếp theo) rèn luyện Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) rèn luyện luyện tập chung rèn luyện chung giới thiệu máy tính bỏ túi Sử dụng máy tính xách tay bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

Chương 3: Hình học

Hình tam giác diện tích hình tam giác rèn luyện rèn luyện chung Hình thang diện tích s hình thang luyện tập rèn luyện chung Hình tròn, đường tròn Chu vi hình tròn luyện tập Chu vi hình trụ Diện tích hình tròn trụ luyện tập diện tích hình tròn trụ rèn luyện chung diện tích s hình tròn, chu vi hình tròn trụ trình làng biểu đồ dùng hình quạt rèn luyện về diện tích s rèn luyện về diện tích s (tiếp theo) luyện tập chung trang 101 Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật rèn luyện trang 110 diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình lập phương luyện tập trang 112 luyện tập chung trang 113 Thể tích của một hình Xăng - ti - mét khối. Đề - xi - mét khối Mét khối rèn luyện trang 119 Thể tích hình hộp chữ nhật Thể tích hình lập phương rèn luyện chung luyện tập chung (tiếp theo) trình làng hình trụ, reviews hình ước luyện tập chung chương 3 luyện tập chung chương 3 (tiếp theo)

Chương 4: Số đo thời gian, hoạt động đều

Bảng đơn vị đo thời gian cộng số đo thời gian Trừ số đo thời hạn luyện tập Nhân số đo thời gian với một trong những phân tách số đo thời hạn cho một số trong những luyện tập chung luyện tập chung trang 137, 138 tốc độ Luyện tập gia tốc Quãng mặt đường luyện tập quãng đường thời hạn Luyện tập thời hạn luyện tập chung luyện tập chung trang (tiếp theo) luyện tập chung trang 145, 146

Bạn đang xem: Xem sách giải toán lớp 5

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Giải bài bác tập Toán 5I - Số thập phân
II - các phép tính với số thập phân1. Phép cộng2. Phép trừ 3. Phép nhân 4. Phép phân tách
Toán lớp 5 Tập 1 | Giải Toán lớp 5 Tập 1 | Giải bài xích tập Toán lớp 5 Tập 1 hay tuyệt nhất

Xem thêm: Giải sbt hóa 8 bài tập tính theo công thức hóa học lớp 8 có lời giải

Trang trước
Trang sau

Với giải bài bác tập Toán lớp 5 Tập 1 tốt nhất, chi tiết đầy đủ Số học với Hình học tập trong cả sách giáo khoa Toán lớp 5 cùng vở bài tập Toán lớp 5 giúp học sinh tiện lợi làm bài tập Toán lớp 5 Tập 1.


Giải bài tập Toán lớp 5 Tập 1

Bài giảng Toán lớp 5 - Cô Phan Giang (Giáo viên Viet
Jack)

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích