Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Toán lớp 10 Tập 2 Kết nối trí thức | Giải Toán 10 Tập 2 Kết nối trí thức | Giải bài xích tập Toán 10 Tập 2

Với giải bài xích tập Toán lớp 10 Tập 2 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết giúp học tập sinh dễ ợt làm bài xích tập Toán 10 Tập 2.

Bạn đang xem: Giải toán tập 2 lớp 10

Mua tài khoản tải về Pro để từng trải website hocfull.com KHÔNG quảng cáotải File cực nhanh chỉ còn 79.000đ. Tìm hiểu thêm

Giải Toán lớp 10 trang 46, 47 tập 2 Kết nối trí thức với cuộc sống giúp chúng ta học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo để vấn đáp các thắc mắc bài tập vào SGK bài bác 21 Đường tròn trong phương diện phẳng tọa độ nằm trong Chương 7: phương thức tọa độ trong phương diện phẳng.


Toán 10 Kết nối tri thức trang 46, 47 được soạn với các giải mã chi tiết, khá đầy đủ và đúng mực bám gần kề chương trình sách giáo khoa môn Toán lớp 10. Giải Toán lớp 10 trang 46, 47 Kết nối tri thức sẽ là tài liệu cực kì hữu ích cung ứng các em học sinh trong quá trình giải bài tập. Đồng thời phụ huynh có thể sử dụng nhằm hướng dẫn con trẻ học tập với đổi mới phương pháp giải phù hợp hơn. Vậy sau đó là trọn bộ bài giải Toán 10 bài xích 21: Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ mời các bạn cùng theo dõi.


Giải Toán 10: Đường tròn trong khía cạnh phẳng tọa độ

Trả lời thắc mắc Hoạt đụng Toán 10 bài 21Giải Toán 10 trang 46, 47 Kết nối học thức Tập 2

Trả lời thắc mắc Hoạt đụng Toán 10 bài bác 21

Hoạt đụng 1

Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, mang đến đường tròn (C), tâm I(a; b), bán kính R. Lúc đó, một điểm M(x; y) thuộc con đường tròn (C) khi còn chỉ khi tọa độ của nó vừa lòng điều kiện đại số nào?


Hướng dẫn giải:

Điểm M(x; y) thuộc mặt đường tròn (C) khi còn chỉ khi khoảng cách IM = R.

Hay:

*

Hoạt hễ 2

Cho đường tròn (C): (x - 1)2 + (y - 2)2 = 25 cùng điểm M(4; -2).

a. Chứng tỏ điểm M(4; -2) thuộc mặt đường tròn (C).

b. Xác minh tâm và bán kính của (C).

c. Hotline

*
là tiếp con đường của (C) trên M. Hãy chỉ ra rằng một vecto pháp tuyến đường của đường thẳng
*
. Từ đó, viết phương trình con đường thẳng
*
.

Hướng dẫn giải:

a. Núm tọa độ điểm M vào phương trình mặt đường tròn ta có:

(4 - 1)2 + (-2 - 2)2 = 25

Vậy M thuộc mặt đường tròn (C).

b. Đường tròn (C) có tâm I(1; 2) và bán kính R = 5.

c. Đường trực tiếp

*
tất cả vecto pháp con đường là
*
vày IM vuông góc với con đường thẳng
*
(tính chất đường tiếp tuyến của đường tròn).

phương trình tông quát của mặt đường thẳng

*
là: 3.(x - 4) - 4.(y +2) = 0, tuyệt 3x - 4 y - trăng tròn = 0.

Giải Toán 10 trang 46, 47 Kết nối học thức Tập 2

Bài 7.13 trang 46

Tìm trung ương và tính nửa đường kính của mặt đường tròn: (x + 3)2 + (y - 3)2 = 36

Gợi ý đáp án

Đường tròn bao gồm tâm I(-3; 3) và bán kính

*

Bài 7.14 trang 46

Hãy cho biết thêm phương trình như thế nào dưới đây là phương trình của một con đường tròn cùng tìm tâm, nửa đường kính của con đường tròn tương ứng.

a. X2 + y2 + xy + 4x - 2 = 0

b. X2 + y2 - 2y - 4x + 5 = 0


c. X2 + y2 + 6x - 8y + 1 = 0

Gợi ý đáp án

a. X2 + y2 + xy + 4x - 2 = 0 chưa phải là phương trình đường tròn vì không đúng với dạng tổng thể của phương trình mặt đường tròn.

b. X2 + y2 - 2y - 4x + 5 = 0

Ta có: a = 1, b = 2, c = 5

Xét: a2 + b2 - c = 0

⇒ Phương trình trên ko là phương trình con đường tròn.

c. X2 + y2 + 6x - 8y + 1 =0

Ta có: a = -3, b = 4, c = 1

Xét: a2 + b2 - c = 24 > 0.

⇒ Phương trình trên là phương trình con đường tròn, gồm tâm I(-3; 4) và nửa đường kính R = 24

Bài 7.15 trang 47

Viết phương trình của con đường tròn (C) trong mỗi trường hòa hợp sau:

a. Gồm tâm I(-2; 5) và nửa đường kính R = 7.

Xem thêm: Viết đoạn văn về lớp học của em lớp 3, viết một đoạn văn nói về ngôi trường của em lớp 3

b. Có tâm I(1; -2) và trải qua điểm A(-2; 2)

c. Có đường kính AB, cùng với A(-1; -3), B(-3; 5)

d. Gồm tâm I(1; 3) cùng tiếp xúc với đường thẳng x + 2y + 3 = 0.

Gợi ý đáp án

a. Phương trình con đường tròn là: (x +2)2 + (y -5)2 = 49.

b. Đường tròn có nửa đường kính

*

*
Phương trình con đường tròn là: (x -1)2 + (y + 2)2 = 25.

c.

Đường tròn có đường kính:

*

*
Đường tròn có bán kính
*

Tâm của mặt đường tròn là trung điểm I của đoạn trực tiếp AB, đề nghị

*

*
Phương trình đường tròn là: (x +2)2 + (y - 1)2 = 17.

d. Đường tròn tiếp xúc với mặt đường thẳng (d): x + 2y + 3 = 0, nên bán kính đường tròn bằng khoảng cách từ khoảng I mang lại đường thẳng.

Ta có:

*


*
Phương trình con đường tròn là: (x - 1)2 + (y - 3)2 = 20.

Bài 7.16 trang 47

Trong phương diện phẳng tọa độ, mang lại tam giác ABC cùng với A(6; -2), B(4; 2), C(5; -5). Viết phương trình con đường tròn nước ngoài tiếp tam giác đó.

Gợi ý đáp án

Gọi đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có tâm I(x; y)

Do I là trọng tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC yêu cầu I phương pháp đều 3 đỉnh A, B, C. Tốt IA = IB = IC

*

*

*

Vì IC = IA = IB, buộc phải ta tất cả hệ phương trình:

*

*

*
Đường tròn gồm tâm I(1; -2)

Tính

*

Vậy phương trình mặt đường tròn là: (x -1)2 + (y+2)2 = 25.

Bài 7.17 trang 47

Cho đường tròn (C): x 2 + y 2 + 2x - 4y + 4 = 0. Viết phương trình tiếp đường d của (C) trên điểm M(0; 2).

Gợi ý đáp án

Do 02 + 22 + 2.0 - 4.2 + 4 = 0, cần M thuộc mặt đường tròn (C).

Đường tròn (C) tất cả tâm I(-1; 2). Tiếp tuyến đường của (C) trên M có vectơ pháp con đường là I

*
bắt buộc phương trình là:

1(x - 0) + 0.(y - 2) = 0 xuất xắc x =0.

Bài 7.18 trang 47

Chuyển hễ của một đồ dùng thể trong khoảng thời hạn 180 phút được diễn tả trong mặt phẳng tọa độ. Theo đó, tại thời điểm t (

*
) vật thể tại phần có tọa độ (2 + sin to; 4 + costo).

a. Kiếm tìm vị trí ban đầu và vị trí kết thúc của đồ thể.

b. Tìm kiếm quỹ đạo vận động của vật thể.

Gợi ý đáp án

a. Vị trí ban đầu của đồ gia dụng thể là tại thời điểm t = 0, bắt buộc tọa độ của điểm là: (2 + sin 0o; 4 + cos 0o) = (2; 5)

Vị trí xong của thứ thể là tại thời gian t = 180, đề xuất tọa độ của điểm là: (2 + sin 180o; 4 + cos 180o) = (2; 3)

b. Call điểm M(x; y) trực thuộc vào quỹ đạo hoạt động của trang bị thể.


Ta có: x = 2 + sin to với y = 4 + costo

*
và y - 4 = costo

*

Nên (x - 2)2 + (y - 4)2 =1

Vậy quỹ đạo hoạt động của trang bị thể là đường tròn bao gồm tâm I(2; 4) và bán kính bằng 1.