Nâng cấp cho gói Pro để trải đời website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, với tải file cực nhanh không hóng đợi.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 4 yến tạ tấn


Giải vở bài bác tập Toán lớp 4 trang 99, 10: Yến, tạ, tấn Chân trời sáng chế là lời giải cụ thể cho bài xích 36 của quyển Toán 4 (Tập 1) sách Chân trời sáng sủa tạo. Bài giải bởi Vndoc biên soạn nhằm mục tiêu giúp các em học viên học tập giỏi môn Toán lớp 4. Đồng thời những bậc phụ huynh tham khảo hướng dẫn con trẻ của mình mình trình bày bài giải đến phụ hợp.


Cùng học

Viết vào khu vực chấm.

Đáp án:

Thực hành

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 trang 99 bài xích 1

Tìm phát âm quan hệ giữa yến, tạ, tấn với ki-lô-gam


Đáp án:

1 yến = 10 kg

1 tạ = 10 yến

1 tạ = 100 kg

1 tấn = 10 tạ

1 tấn = 1 000 kg

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 trang 99 bài bác 2

Số

a) 5 yến = ........ Kg

b) 3 tạ = ........ Kg

c) 2 tấn = ........ Kg

40 kilogam = ........ Yến

800 kg = ........ Tạ

7 000 kilogam = ........ Tấn

2 yến 7 kilogam = ........ Kg

6 tạ đôi mươi kg = ........ Kg

5 tấn 500 kilogam = ........ Kg

Đáp án:

a) 5 yến = 50 kg

b) 3 tạ = 300 kg

c) 2 tấn = 2000 kg

40 kg = 4 yến

800 kilogam = 8 tạ

7 000 kilogam = 7 tấn

2 yến 7 kilogam = 27 kg

6 tạ 20 kg = 620 kg

5 tấn 500 kg = 5500 kg

Vở bài xích tập Toán lớp 4 tập 1 trang 99 bài xích 3

Xem văn bản trong SGK rồi điền từ nặng trĩu hơn, khối lượng nhẹ hơn hay nặng trĩu bằng tương thích vào khu vực chấm.

a) 5 bao xi măng ........ Nhỏ lợn.

b) 7 bao xi-măng ........ Bé bò.

Đáp án:

a) 5 bao xi măng nặng hơn con lợn.

b) 7 bao xi măng nhẹ hơn con bò.

Giải thích

a) mỗi bao xi măng nặng 50 kg

5 bao xi măng nặng số ki-lô-gam là: 50 × 5 = 250 (kg)

Đổi 2 tạ = 200 kg

Vì 250 kilogam > 200 kg bắt buộc 5 bao xi-măng nặng hơn bé lợn.

b) 7 bao xi-măng nặng số ki-lô-gam là: 50 × 7 = 350 (kg)

Đổi 5 tạ = 500 kg

Vì 350 kilogam

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời thích hợp.

a) bé gà của bà Năm cân nặng nặng:

A. 2 kg

B. 2 yến

C. 2 tạ

D. 2 tấn

b) bé bò mẹ khối lượng khoảng:

A. 3 kg

B. 3 yến

C. 3 tạ

D. 3 tấn

c) Một con voi châu Á lúc trưởng thành có thể nặng tới:

A. 5 kg

B. 5 yến

C. 5 tạ

D. 5 tấn

Đáp án:

a) Đáp án đúng là: A

Con gà của bà Năm cân nặng 2 kg.

b) Đáp án đúng là: C

Con bò của mẹ cân nặng khoảng 3 tạ.

c) Đáp án đúng là: D

Một bé voi châu Á lúc trưởng thành hoàn toàn có thể nặng tới 5 tấn.

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 trang 100 bài 2

Khối lượng sản phẩm mỗi xe chuyển động được ghi sống thùng xe cộ (xem hình).

a) Viết tên các xe theo trang bị tự hàng hóa vận chuyển từ nặng cho nhẹ.

…………………, …………………, …………………, …………………

b) Số?

Trung bình mỗi xe chở được ……….. Kg hàng.

Làm tròn kết quả trên cho hàng nghìn: ………….. Kilogam hàng.

Trung bình mỗi xe chở được khoảng tầm ……….. Tấn hàng.

Đáp án:

a) xe B, xe cộ D, xe pháo A, xe C

b)

Trung bình từng xe chở được 3 960 kg hàng.

Làm tròn công dụng trên mang đến hàng nghìn: 4 000 kilogam hàng.

Trung bình mỗi xe chở được khoảng 4 tấn hàng.

Giải thích

a) Đổi khối lượng hàng hóa trên từng xe ra đơn vị ki-lô-gam.

Xe A: 3 640 kg

Xe B: 5 tấn = 5 000 kg

Xe C: 3 tấn 5 tạ = 3 500 kg

Xe D: 370 yến = 3 700 kg

So sánh và sắp xếp cân nặng hàng hóa vận động trên từng xe theo lắp thêm tự từ bỏ nặng đến nhẹ là:

5 000 kg; 3 700 kg; 3 640 kg; 3 500 kg

Sắp xếp các xe theo trang bị tự sản phẩm & hàng hóa vận đưa từ nặng mang lại nhẹ là:

Xe B; xe pháo D; xe cộ A, xe pháo C.

Xem thêm: Soạn văn 9 bài các phương châm hoại thoại (trang 8), soạn bài các phương châm hội thoạib) Trung bình mỗi xe chở được số ki-lô-gam mặt hàng là:

(5 000 + 3 700 + 3 640 + 3 500) : 4 = 3 960 (kg)

Làm tròn số 3 960 đến hàng ngàn ta được số 4 000.

Đổi 4 000 kilogam = 4 tấn.

Vậy trung bình từng xe chở được khoảng tầm 4 tấn hàng.

Vở bài xích tập Toán lớp 4 tập 1 trang 100 bài bác 3

Đọc văn bản trong SGK rồi điền số phù hợp vào nơi chấm.

Khối lượng hàng hóa xe đã chở vượt mức quy định là ........... Kg.

Đáp án:

Em điền như sau:

Khối số lượng sản phẩm xe vẫn chở quá mức cần thiết quy định là 100 kg.

Giải thích

Đổi 2 tấn 945 kg = 2 945 kg

Khối lượng cả xe cộ và sản phẩm & hàng hóa tối đa là:

2 021 + 824 = 2 845 (kg)

Khối số lượng hàng hóa xe đã chở quá mức cho phép quy định là:

2 945 – 2 845 = 100 (kg)

Đáp số: 100 kg

Khám phá

Đọc nội dung trong SGK rồi viết số tương thích vào chỗ chấm.

Công ty thêm ráp thang sản phẩm công nghệ đã ước tính trung bình mọi người nặng …………. Kg.

Đáp án:

Em điền như sau:

Công ty gắn ráp thang sản phẩm công nghệ đã cầu tính trung bình mọi người nặng 60 kg.

Giải thích

Bài giải

Công ty gắn ráp thang đồ vật này đã ước tính trung bình mọi cá nhân nặng số ki-lô-gam là:

540 : 9 = 60 (kg)

Đáp số: 60 kg

...................................

Dựa vào mẩu truyện dưới đây, xác minh rồi viết cân nặng của mỗi loài vật vào địa điểm trống. Số? a) 5 yến 5 kilogam = ................. Kg


Sách giáo khoa lớp 5 - Kết nối trí thức với cuộc sống (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới rất đầy đủ các môn


Câu 1

Dựa vào mẩu chuyện dưới đây, xác định rồi viết khối lượng của mỗi con vật vào vị trí trống. Biết rằng khối lượng của 3 loài vật đó là: 200 kg, 6 tạ cùng 5 tấn.

*

Phương pháp giải:

So sánh cân nặng các loài vật rồi vấn đáp yêu mong đề bài.

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: 200 kilogam

Câu 2

Viết số phù hợp vào địa điểm chấm.

a) 5 yến 5 kg = ................. Kilogam

b) 8 tạ 20 kg = ................. Kg

c) 4 tấn 60 kg = ................. Kilogam

d) 3 tạ 17 yến = ................. Yến

e) 7 tấn 3 tạ = ................. Tạ

g) 3 tấn 70 yến = ................. Yến

Phương pháp giải:

Dựa vào phương pháp đổi:

1 yến = 10 kilogam ; 1 tạ = 10 yến = 100 kg

1 tấn = 10 tạ = 100 yến ; 1 tấn = 1000 kg.

Lời giải chi tiết:

a) 5 yến 5 kilogam = 55 kilogam

b) 8 tạ 20 kg = 820 kg

c) 4 tấn 60 kilogam = 4 060 kg

d) 3 tạ 17 yến = 47 yến

e) 7 tấn 3 tạ = 73 tạ

g) 3 tấn 70 yến = 370 yến


Câu 3

Khoanh vào chữ đặt trước câu đúng.

Việt được luân phiên vòng quay suôn sẻ để nhận một trong những ba món quà: 2 yến gạo nếp, 20 kg táo đỏ với 1 yến đậu đỏ.

A. Việt rất có thể nhận được 200 kg gạo nếp.

B. Việt chắc chắn là nhận được 10 kg đậu đỏ.

C. Việt không thể nhận được 2 yến táo bị cắn dở xanh.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin ở đề bài rồi chọn giải pháp thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Chọn C


Câu 4

Một loại xe chở được nhiều nhất 4 tạ sản phẩm hoá. Người ta mong muốn xếp phần nhiều thùng sách lên xe, mỗi thùng sách trọng lượng 8 kg. Hỏi cái xe đó hoàn toàn có thể chở được không ít nhất từng nào thùng sách như thế?

Phương pháp giải:

- Đổi 4 tạ sang đơn vị chức năng kg.

- triển khai phép chia 400 : 8 để vấn đáp câu hỏi

Lời giải chi tiết:

Đổi: 4 tạ = 400 kg

Chiếc xe đó rất có thể chở được không ít nhất số thùng sách là:

400 : 8 = 50 (thùng)

Đáp số: 50 thùng sách


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 bên trên 12 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Kết nối tri thức - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group giành cho 2K14 chia Sẻ, Trao Đổi tư liệu Miễn Phí

*


*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINEBài giải mới nhất


× Góp ý cho hocfull.com

Hãy viết chi tiết giúp hocfull.com

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả

Giải cực nhọc hiểu

Giải sai

Lỗi không giống

Hãy viết cụ thể giúp hocfull.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện hocfull.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


nhờ cất hộ Hủy quăng quật
Liên hệ chế độ
*
*


*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hocfull.com gửi các thông tin đến các bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.