Ở hình bên, ta thấy 1 nguyên tử carbon links với 4 nguyên tử hydrogen hoặc chỉ liên kết với 2 nguyên tử oxygen; 1 nguyên tử oxygen links được cùng với 2 nguyên tử hydrogen
Hãy cho biết thêm mỗi nguyên tử của yếu tắc Cl, S, P, C trong số phân tử làm việc Hình 7.1 có tác dụng liên kết với bao nhiêu nguyên tử H


CH tr 45 - CH tr 46 - - - - CH tr 47 - CH tr 48 - - - CH tr 49 - - CH tr 50 - - CH tr 51 - - - tải về

CH tr 45 MĐ

Ở hình bên, ta thấy 1 nguyên tử carbon links với 4 nguyên tử hydrogen hoặc chỉ link với 2 nguyên tử oxygen; 1 nguyên tử oxygen liên kết được với 2 nguyên tử hydrogen;… các nguyên tử links với nhau theo lý lẽ nào? bằng phương pháp nào nhằm lập được phương pháp hóa học của những chất?

 

Lời giải bỏ ra tiết:

- các nguyên tử links với nhau theo cách thức hóa trị: vào phân tử hợp hóa học 2 nguyên tố, tích hóa trị và số nguyên tử của nguyên tố này bằng tích hóa trị cùng số nguyên tử của yếu tắc kia

- Để lập được công thức hóa học của những chất:

+ xác định công thức hóa học dựa vào phần trăm thành phần và cân nặng phân tử

+ xác minh công thức hóa học dựa vào quy tắc hóa trị


CH tr 45 CH

Hãy cho thấy thêm mỗi nguyên tử của yếu tắc Cl, S, P, C trong những phân tử sống Hình 7.1 có chức năng liên kết với bao nhiêu nguyên tử H

 

Phương pháp giải:

Quan cạnh bên Hình 7.1, đếm số nguyên tử H links với những nguyên tử Cl, S, P, C trong phân tử

Lời giải đưa ra tiết:

- Phân tử hydrogen chloride: 1 nguyên tử Cl liên kết với một nguyên tử H

- Phân tử hydrogen sulfur: 1 nguyên tử S liên kết với 2 nguyên tử H

- Phân tử phosphine: 1 nguyên tử P link với 3 nguyên tử H

- Phân tử methane: 1 nguyên tử C links với 4 nguyên tử H


CH tr 46 CH

Xác định hóa trị của các nguyên tố Cl, S, P trong những phân tử sinh sống Hình 7.1

 

Phương pháp giải:

Người ta quy ước nguyên tố H luôn có hóa trị I. Nguyên tử của nguyên tố khác links được với từng nào nguyên tử H thì thành phần đó có hóa trị bởi bấy nhiêu

Lời giải chi tiết:

Nguyên tử Cl liên kết với 1 nguyên tử H => Cl hóa trị I

- Nguyên tử S liên kết với 2 nguyên tử H => S hóa trị II

- Nguyên tử P liên kết với 3 nguyên tử H => p. Hóa trị III


CH tr 46 LT

Trong một hợp hóa học cộng hóa trị, nguyên tố X bao gồm hóa trị IV. Theo em, 1 nguyên tử X có tác dụng liên kết với bao nhiêu nguyên tử O hoặc từng nào nguyên tử H?

Phương pháp giải:

Tham khảo lấy một ví dụ 1 trang 46: Nguyên tử C bao gồm hóa trị IV, có thể liên kết với 4 nguyên tử H hoặc link với 2 nguyên tử O

Lời giải đưa ra tiết:

- Nguyên tử X có hóa trị IV

=> 1 nguyên tử X có công dụng liên kết cùng với 2 nguyên tử O hoặc 4 nguyên tử H


CH tr 46 VD

Trong tự nhiên, silicon oxide bao gồm trong cát, khu đất sét,… Em hãy khẳng định hóa trị của nhân tố silicon trong silicon dioxide. Mày mò qua sách báo và internet, cho biết các áp dụng của hợp hóa học này.

Bạn đang xem: Công thức hóa trị lớp 7 chân trời sáng tạo

 

Phương pháp giải:

Trong phân tử silicon dioxide có một nguyên tử Si, 2 nguyên tử O

Lời giải bỏ ra tiết:

- 1 nguyên tử O góp thông thường 2 electron

=> 2 nguyên tử O góp bình thường 4 electron

- 1 nguyên tử S links với 2 nguyên tử O

=> mê mẩn góp tầm thường 4 electron

=> yếu tắc Silicon tất cả hóa trị IV

- Ứng dụng của silicon dioxide

+ phân phối kính cửa sổ, lọ thủy tinh

+ thanh lọc nước, xử lí nước tinh khiết

+ cung cấp xi măng

+ sản xuất đồ gốm + đóng góp thêm phần sản xuất xà chống và chất nhuộm màu


CH tr 46 CH

Em hãy so sánh về tích của hóa trị và số nguyên tử của 2 yếu tố trong phân tử mỗi hợp hóa học ở Bảng 7.1

Phương pháp giải:

- đối chiếu tích hóa trị và số nguyên tử của 2 nguyên tố

Lời giải bỏ ra tiết:

- Xét phân tử nước: I x 2 = II x 1

=> Tích hóa trị và số nguyên tử H = Tích hóa trị và số nguyên tử O

- Xét phân tử hydrogen chloride: I x 1 = I x 1

=> Tích hóa trị với số nguyên tử H = Tích hóa trị với số nguyên tử Cl

- Xét phân tử aluminium chloride: III x 1 = I x 3

=> Tích hóa trị với số nguyên tử Al = Tích hóa trị và số nguyên tử Cl


CH tr 46 LT

Dựa vào hóa trị những nguyên tố nghỉ ngơi bảng Phụ lục 1 trang 187, em hãy cho thấy thêm một nguyên tử Ca có thể kết phù hợp với bao nhiêu nguyên tử Cl hoặc từng nào nguyên tử O

Phương pháp giải:

Quy tắc hóa trị: trong phân tử hợp hóa học hai nguyên tố, tích hóa trị và số nguyên tử của yếu tắc này bởi tích hóa trị cùng số nguyên tử của thành phần kia

Lời giải bỏ ra tiết:

- Xét nguyên tố Ca và Cl: 1 nguyên tử Ca bao gồm hóa trị II link với a nguyên tử Cl có hóa trị I

=> Áp dụng nguyên tắc hóa trị: II x 1 = I x a

=> a = 2

=> 1 nguyên tử Ca liên kết với 2 nguyên tử Cl

- Xét yếu tắc Ca và O: 1 nguyên tử Ca bao gồm hóa trị II liên kết với b nguyên tử O gồm hóa trị II

=> Áp dụng nguyên tắc hóa trị: II x 1 = II x b

=> b = 1

=> 1 nguyên tử Ca liên kết với một nguyên tử O


CH tr 47 CH

Dựa vào lấy một ví dụ 2, em hãy kết thúc bảng sau:

 

Phương pháp giải:

Ví dụ 2: Phân tử khí hydrogen được chế tạo ra thành từ 2 nguyên tử hydrogen links với nhau

=> cách làm hóa học tập của phân tử khí hydrogen là H2

=> công thức hóa học của đối chọi chất được trình diễn bằng kí hiệu nguyên tố chất hóa học kèm cùng với chỉ số ghi ở mặt dưới. Chỉ số là phần nhiều số nguyên, cho thấy số nguyên tử của mỗi nguyên tố vào phân tử

Lời giải đưa ra tiết:

 


CH tr 47 CH

Kể tên với viết công thức hóa học các đơn chất kim loại và đối kháng chất phi kim sống thể rắn

Phương pháp giải:

- Đối với đối chọi chất kim loại, hạt vừa lòng thành là nguyên tử yêu cầu kí hiệu hóa học của nguyên tố kim loại được xem là công thức chất hóa học của đối chọi chất kim loại

- với cùng 1 số đối chọi chất phi kim sinh sống thể rắn, quy ước phương pháp hóa học tập là kí hiệu nguyên tố

Lời giải bỏ ra tiết:

- Đơn chất kim loại

+ Sodium: Na

+ Copper: Cu

+ Iron: Fe

+ Potassium: K

- Đơn chất phi kim:

+ Carbon: C

+ Sulfur: S

+ Phosphorus: P

+ Silicon: Si


CH tr 48 CH

Em hãy hoàn thành bảng sau

Phương pháp giải:

- bí quyết hóa học tập của thích hợp chất gồm kí hiệu hóa học của những nguyên tố tạo ra hợp hóa học kèm theo chỉ số ở bên dưới chân bên đề xuất kí hiệu hóa học. Chỉ số là đều số nguyên, cho biết thêm số nguyên tử của từng nguyên tố

- cân nặng phân tử = Tổng cân nặng các nguyên tử

Lời giải chi tiết:


CH tr 48 CH

Công thức hóa học của iron(III) oxide là Fe2O3, hãy cho thấy thành phần nguyên tố, số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố với tính cân nặng phân tử

Phương pháp giải:

- cách làm hóa học tập của hợp chất bao gồm kí hiệu hóa học của những nguyên tố tạo nên hợp hóa học kèm theo chỉ số ở dưới chân bên đề xuất kí hiệu hóa học. Chỉ số là đầy đủ số nguyên, cho thấy số nguyên tử của từng nguyên tố

- trọng lượng phân tử = Tổng cân nặng các nguyên tử

Lời giải đưa ra tiết:

- Phân tử iron(III) oxide tất cả công thức chất hóa học là: Fe2O3. Bao gồm có

+ 2 nguyên tử của nguyên tố Fe, 3 nguyên tử của thành phần O

+ khối lượng phân tử = 56 x 2 + 16 x 3 = 160 amu


CH tr 48 CH

Công thức chất hóa học của một chất cho thấy được những thông tin gì?

Phương pháp giải:

- bí quyết hóa học của đúng theo chất gồm kí hiệu hóa học của các nguyên tố tạo ra hợp chất kèm theo chỉ số ở dưới chân bên đề xuất kí hiệu hóa học. Chỉ số là số đông số nguyên, cho thấy số nguyên tử của từng nguyên tố

- cân nặng phân tử = Tổng cân nặng các nguyên tử

Lời giải đưa ra tiết:

- phương pháp hóa học của một chất đến biết:

+ Nguyên tố khiến cho chất đó

+ Số nguyên tử của nguyên tố làm cho chất

+ khối lượng phân tử của chất


CH tr 48 CH

Tính tỷ lệ mỗi nhân tố có trong các hợp chất: Al2O3, Mg
Cl2, Na2S, (NH4)2CO3

Phương pháp giải:

Với hòa hợp chất: Ax
By ta có: 

Tổng tất cả các phần trăm nguyên tố trong một phân tử luôn luôn bằng 100%

Lời giải bỏ ra tiết:

- Xét phân tử Al2O3:

- Xét phân tử Mg
Cl2:

- Xét phân tử Na2S:

 

- Xét phân tử (NH4)2CO3:


CH tr 49 LT

Viết cách làm hóa học tập của phosphoric acid có cấu tạo từ hydrogen và nhóm phosphate. Trong phosphoric aicd, nguyên tố như thế nào có tỷ lệ lớn nhất?

Phương pháp giải:

- Hydrogen: Kí hiệu hóa học là H, tất cả hóa trị I

- đội phosphate: Kí hiệu hóa học là PO4, hóa trị III

- Áp dụng phép tắc hóa trị

- các tính phần trăm trọng lượng nguyên tố: Với hợp chất: Ax
By ta có: 

Lời giải đưa ra tiết:

- Hydrogen: Kí hiệu hóa học là H, tất cả hóa trị I

- nhóm phosphate: Kí hiệu hóa học là PO4, hóa trị III

- Gọi bí quyết hóa học phosphoric acid là Hx(PO4)y

- Theo phép tắc hóa trị: I.x = III.y

Thường thì tỉ lệ thành phần số nguyên tử trong phân tử là đa số số nguyên dễ dàng nhất => x = 3 với y =1

=> cách làm hóa học của vừa lòng chất: H3PO4

=> yếu tố O có phần trăm cân nặng lớn nhất


CH tr 49 CH

Phân tử X có 75% khối lượng là aluminium, còn sót lại là carbon. Khẳng định công thức phân tử của X, biết cân nặng phân tử của nó là 144 amu

Phương pháp giải:

Bước 1: Đặt công thức hóa học đề xuất tìm (công thức tổng quát): Alx
Cy

Bước 2: Lập biểu thức tính phần trăm nguyên tố bao gồm trong hòa hợp chất

Bước 3: xác minh số nguyên tử của mỗi nguyên tố cùng viết phương pháp hóa học buộc phải tìm

Lời giải chi tiết:


CH tr 49 LT

Hợp hóa học (Y) gồm công thức Fex
Oy, trong đó Fe chiếm 70% theo khối lượng. Khối lượng phân tử (Y) là 160 amu. Khẳng định công thức hóa học của hợp chất (Y)

Phương pháp giải:

Bước 1: Lập biểu thức tính xác suất nguyên tố gồm trong vừa lòng chất

Bước 2: xác minh số nguyên tử của mỗi nguyên tố với viết cách làm hóa học buộc phải tìm

Lời giải bỏ ra tiết:


CH tr 50 VD

Pháo hoa gồm thành phần nguyên nhiên liệu nổ gồm sulfur, than và hợp chất (Z). Hợp hóa học (Z) có nguyên tố potassium, nitrogen với oxygen với các tỉ lệ tỷ lệ tương ứng là 38,61%, 13,86% và 47,53%. Khối lượng phân tử hợp chất (Z) là 101 amu. Xác định công thức hóa học của (Z).

Tìm hiểu qua sách, báo và internet, em hãy cho thấy thêm một số áp dụng của hợp chất (Z)

Phương pháp giải:

Bước 1: Đặt cách làm hóa học đề xuất tìm (công thức tổng quát): Kx
Ny
Oz

Bước 2: Lập biểu thức tính tỷ lệ nguyên tố có trong vừa lòng chất

Bước 3: xác minh số nguyên tử của mỗi nguyên tố và viết bí quyết hóa học buộc phải tìm

Lời giải đưa ra tiết:

- Gọi cách làm của hợp chất Z là: Kx
Ny
Oz

- trọng lượng phân tử của hợp chất Z = 101 amu

=> phương pháp hóa học tập của (Z) là: KNO3

- Ứng dụng của hợp hóa học KNO3:

+ là 1 trong loại phân bón cung cấp các chất bổ dưỡng cho cây

+ chế tạo thuốc nổ

+ hóa học phụ gia để bảo quan liêu thịt chống ôi thiu

+ thực hiện trong kem đánh răng


CH tr 50 CH

Dựa vào phương pháp (2), hãy tính hóa trị của của nguyên tố 

a) N trong phân tử NH3

b) S vào phân tử SO2, SO3

c) p. Trong phân tử P2O5

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: a.x = b.y

Trong vừa lòng chất, H luôn luôn có hóa trị I, O luôn luôn có hóa trị II

Lời giải đưa ra tiết:

a) cách làm hóa học: (N_1^x
H_3^I)

Theo phép tắc hóa trị: x.1 = 3.I

=> x = III

Vậy hóa trị của N trong NH3 là III

b) phương pháp hóa học: (S_1^x
O_2^II)

Theo luật lệ hóa trị: 1.x = 2.II

=> x = IV

Vậy hóa trị của S trong SO2 là IV

Công thức hóa học: (S_1^x
O_3^II)

Theo quy tắc hóa trị: 1.x = 3.II

=> x = VI

Vậy hóa trị của S trong SO3 là VI

c) Công thức hóa học: (P_2^x
O_5^II)

Theo luật lệ hóa trị: 2.x = 5.II

=> x = V

Vậy hóa trị của phường trong P2O5 là V


CH tr 50 LT

Dựa vào lấy ví dụ 8, 9 và các bảng hóa trị sinh sống Phụ lục trang 187, hãy xác định công thức hóa học của các hợp hóa học tạo bởi:

a) potassium và sulfate

b) aluminium với carbonate

c) magnesium và nitrate

Phương pháp giải:

- Gọi cách làm hóa học tập chung

- Áp dụng luật lệ hóa trị

- chia tỉ lệ

Lời giải chi tiết:

a) Gọi phương pháp hóa học chung: 

(mathop Klimits^I _x(mathop SO_4)limits^II _y)

Áp dụng luật lệ hoá trị: x.I = II.y

Ta có: x:y = II:I = 2:1

=> x = 2, y = 1

Công thức chất hóa học là: K2SO4

b) Gọi cách làm hóa học tập chung: (mathop Allimits^III _x(mathop CO_3limits^II )_y)

Áp dụng quy tắc hóa trị: III.x = II.y

Ta có: x:y = II:III = 2:3

=> x = 2, y = 3

Công thức chất hóa học là: Al2(CO3)3

c) Gọi bí quyết hóa học chung: 

(mathop Mglimits^II _x(mathop NO_3limits^I )_y)

Áp dụng quy tắc hóa trị: II.x = I.y

Ta có: x:y = I:II = 1:2

=> x = 1, y = 2

Công thức chất hóa học là Mg(NO3)2


CH tr 51 VD

Bột thạch cao có tương đối nhiều ứng dụng quan trọng trong đời sống. Thành phần chính của bột thạch cao là hợp chất (M) bao gồm calcium và cội sulfate. Khẳng định công thức chất hóa học của hợp chất (M). Tò mò thông qua sách, báo, internet và cho biết thêm các ứng dụng của thạch cao

Phương pháp giải:

- Gọi bí quyết hóa học tập chung

- Áp dụng quy tắc hóa trị

- chia tỉ lệ

Lời giải bỏ ra tiết:

Gọi cách làm hóa học tập chung: (mathop Calimits^II _x(mathop SO_4limits^II )_y)

Theo luật lệ hóa trị: II.x = II.y

Ta có: x:y = II:II = 1:1

=> x = 1, y = 1

Công thức hóa học của hợp chất M là Ca
SO4

- Ứng dụng của thạch cao là:

+ trong xây dựng: làm cho tường, trần, vách thạch cao

+ trong y tế: bó bột cho bệnh dịch nhân

+ Ứng dụng của thạch cao trong điêu khắc, đắp tượng


CH tr 51 BT1

Viết phương pháp hóa học các hợp hóa học tạo bởi oxygen với mỗi yếu tố sau: potassium, magnesium, aluminium, phosphorus (hóa trị V)

Phương pháp giải:

Bước 1: Đặt công thức hóa học bao quát là Ax
Oy

Bước 2: Áp dụng nguyên tắc hóa trị => kiếm tìm ra quý giá của x cùng y

Lời giải chi tiết:

- Xét hợp hóa học của oxygen với potassium:

+ Gọi công thức phân tử: Kx
Oy (K có hóa trị I, O bao gồm hóa trị II)

+ Áp dụng phép tắc hóa trị => I.x = II.y

+ hay thì tỉ lệ số nguyên tử vào phân tử là các số nguyên dễ dàng nhất => x = 2 và y =1

=> cách làm hóa học tập của vừa lòng chất: K2O

- Xét hợp hóa học của oxygen với magnesium:

+ Gọi cách làm phân tử: Mgx
Oy (Mg có hóa trị II, O tất cả hóa trị II)

+ Áp dụng nguyên tắc hóa trị => II.x = II.y

+ thường thì tỉ lệ thành phần số nguyên tử trong phân tử là đa số số nguyên dễ dàng nhất => x = 1 và y =1

=> công thức hóa học tập của phù hợp chất: Mg
O

- Xét hợp chất của oxygen cùng aluminium:

+ Gọi phương pháp phân tử: Alx
Oy (Al bao gồm hóa trị III, O có hóa trị II)

+ Áp dụng nguyên tắc hóa trị => III.x = II.y

+ thường xuyên thì tỉ trọng số nguyên tử vào phân tử là hồ hết số nguyên đơn giản nhất => x = 2 và y =3

=> phương pháp hóa học tập của đúng theo chất: Al2O3

- Xét hợp hóa học của oxygen và phosphorus:

+ Gọi phương pháp phân tử: Px
Oy (P bao gồm hóa trị V, O bao gồm hóa trị II)

+ Áp dụng luật lệ hóa trị => V.x = II.y

+ thường thì tỉ lệ số nguyên tử vào phân tử là các số nguyên dễ dàng nhất => x = 2 và y =5

=> cách làm hóa học tập của vừa lòng chất: P2O5


CH tr 51 BT2

Dựa vào bảng hóa trị ở Phụ lục trang 187, em hãy chấm dứt bảng sau:

Phương pháp giải:

 

- phương pháp hóa học: Áp dụng nguyên tắc hóa trị

- khối lượng phân tử = tổng khối lượng các nguyên tử tạo cho phân tử đó

Lời giải chi tiết:

- Xét phân tử sodium sulfide: Nax
Sy (Na hóa trị I, S hóa trị II)

+ Áp dụng luật lệ hóa trị => I.x = II.y

=> x:y = II:I = 2:1

+ hay thì tỉ lệ số nguyên tử trong phân tử là đông đảo số nguyên đơn giản nhất => x = 2 cùng y =1

=> bí quyết hóa học của đúng theo chất: Na2S

=> khối lượng phân tử = 23 x 2 + 32.1 = 78 amu

- Xét phân tử Aluminium nitride: Alx
Ny (Al hóa trị III, N hóa trị III)

+ Áp dụng luật lệ hóa trị => III.x = III.y

=> x:y = III:III = 1:1

+ thường thì tỉ lệ số nguyên tử trong phân tử là đông đảo số nguyên đơn giản và dễ dàng nhất => x = 1 và y =1

=> cách làm hóa học tập của hợp chất: Al
N

=> trọng lượng phân tử = 27 x 1 + 14 x 1 = 41 amu

- Xét phân tử Copper (II) sulfate: Cux
Sy (Cu hóa trị II, S hóa trị II)

+ Áp dụng nguyên tắc hóa trị => II.x = II.y

=> x:y = II:II = 1:1

+ thường thì tỉ lệ thành phần số nguyên tử vào phân tử là đều số nguyên đơn giản dễ dàng nhất => x = 1 cùng y =1

=> bí quyết hóa học của hòa hợp chất: Cu
S

=> khối lượng phân tử = 64 x 1 + 32 x 1 = 96 amu

- Xét phân tử Iron(III) hydroxide: Fex(OH)y (Fe hóa trị III, OH hóa trị I)

+ Áp dụng nguyên tắc hóa trị => III.x = I.y

=> x:y = I:III = 1:3

+ hay thì tỉ lệ thành phần số nguyên tử vào phân tử là đầy đủ số nguyên đơn giản và dễ dàng nhất => x = 1 cùng y =3

=> phương pháp hóa học tập của hòa hợp chất: Fe(OH)3

=> cân nặng phân tử = 56x1 + (16x1 + 1x1) x 1 = 107 amu

- ngừng bảng:


CH tr 51 BT3

Thạch nhũ vào hang động tất cả thành phần đó là hợp chất (T). Phân tử (T) có cấu trúc từ yếu tố calcium, carbon với oxygen với những tỉ lệ xác suất tương ứng là 40%, 12% với 48%. Trọng lượng phân tử (T) là 100 amu. Hãy khẳng định công thức hóa học của T

 

Phương pháp giải:

Bước 1: Đặt công thức hóa học phải tìm (công thức tổng quát): Cax
Cy
Oz

Bước 2: Lập biểu thức tính xác suất nguyên tố gồm trong hợp chất

Bước 3: xác định số nguyên tử của mỗi nguyên tố và viết bí quyết hóa học đề nghị tìm

upgrade gói Pro để thử khám phá website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, và tải file rất nhanh không ngóng đợi.

Giải Khoa học tự nhiên và thoải mái 7 CTST bài bác 7: Hóa trị và bí quyết hóa học

I. Câu hỏi thảo luận II. Thắc mắc luyện tập
III. Giải bài tập Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo

Khoa học thoải mái và tự nhiên 7 bài 7: Hóa trị và cách làm hóa học tập CTST được Vn
Doc phía dẫn chúng ta đọc trả lời các nội dung câu hỏi, bài tập Sách giáo khoa KHTN 7 Chân trời trí tuệ sáng tạo Bài 7. Mong muốn thông qua nội dung sẽ giúp đỡ bạn gọi trong quá trình học tập, soạn bài, củng cố kiến thức và kỹ năng Khoa học thoải mái và tự nhiên lớp 7. Mời chúng ta tham khảo đưa ra tiết. 


I. Thắc mắc thảo luận 

Câu 1 trang 45 Khoa học thoải mái và tự nhiên 7 CTST

Hãy cho biết thêm mỗi nguyên tử của thành phần Cl, S, P, C trong các phân tử ở Hình 7.1 có khả năng liên kết với bao nhiêu nguyên tử H?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Nguyên tử Cl có tác dụng liên kết với cùng một nguyên tử H.

Nguyên tử S có khả năng liên kết với 2 nguyên tử H.

Nguyên tử P có chức năng liên kết với 3 nguyên tử H.

Nguyên tử C có khả năng liên kết với 4 nguyên tử H.

Câu 2 trang 46 Khoa học thoải mái và tự nhiên 7 CTST

Xác định hóa trị của các nguyên tố Cl, S, P trong các phân tử ở Hình 7.1.


Hướng dẫn trả lời câu hỏi

- trong phân tử hydrogen chloride (HCl) nguyên tử Cl liên kết với 1 nguyên tử H

⇒ Hóa trị của nguyên tử Cl bởi I.

- vào phân tử hydrogen sulfide (H2S) nguyên tử S link với 2 nguyên tử H

⇒ Hóa trị của nguyên tử S bằng II.

- trong phân tử phosphine (PH3) nguyên tử P liên kết với 3 nguyên tử H

⇒ Hóa trị của nguyên tử p bằng III.

- trong phân tử methane (CH4) nguyên tử C link với 4 nguyên tử H

⇒ Hóa trị của nguyên tử C bởi IV.

Câu 3 trang 46 Khoa học tự nhiên 7 CTST

Em hãy so sánh về tích của hóa trị với số nguyên tử của nhị nguyên tố trong phân tử mỗi hợp chất ở Bảng 7.1

Chất NướcHydrogen chlorideAluminium chloride
Nguyên tốHOHClAlCl
Hóa trịIIIIIIIII
Số nguyên tử trong phân tử211113
Tích hóa trị cùng số nguyên tửI × 2II × 1I × 1I × 1III × 1I × 3

Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi

Trong phân tử mỗi hợp hóa học ở Bảng 7.1, tích hóa trị với số nguyên tử của thành phần này bằng tích hóa trị cùng số nguyên tử của nhân tố kia.

Câu 4 trang 47 Khoa học tự nhiên 7 CTST

Dựa vào ví dụ như 2, em hãy chấm dứt bảng sau:

Phân tử solo chấtCông thức hóa họcTên phân tửKhối lượng phân tử
???
???
???
???

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Phân tử solo chấtCông thức hóa họcTên phân tửKhối lượng phân tử
O3Ozone16 × 3 = 48 amu
N2Nitrogen14 × 2 = 28 amu
F2Fluorine19 × 2 = 38 amu
NeNeon20 amu

Câu 5 trang 47 Khoa học tự nhiên 7 CTST

Kể tên và viết công thức hóa học các đơn chất kim loại và đối chọi chất phi kim sống thể rắn.

Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi

Đơn chất sắt kẽm kim loại ở thể rắn: sodium (Na), potassium (K), magnesium (Mg), aluminium (Al), iron (Fe), calcium (Ca), copper (Cu), gold (Au), silver (Ag), zinc (Zn), …

Đơn chất phi kim làm việc thể rắn: carbon (C), phosphorus (P), silicon (Si, sulfur (S), boron (B), iodine (I2),…

Câu 6 trang 48 Khoa học tự nhiên 7 CTST

Em hãy xong bảng sau:

Tên thích hợp chấtThành phần phân tửCông thức hóa họcKhối lượng phân tử
Magnesium chloride1 nguyên tử Mg với 2 nguyên tử Cl??
Aluminium oxide2 nguyên tử Al cùng 3 nguyên tử O??
Ammonia1 nguyên tử N với 3 nguyên tử H??

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Bảng trả chỉnh: 

Tên hợp chấtThành phần phân tửCông thức hóa họcKhối lượng phân tử
Magnesium chloride1 nguyên tử Mg cùng 2 nguyên tử ClMg
Cl2
24 + 35,5 × 2 = 95 amu
Aluminium oxide2 nguyên tử Al cùng 3 nguyên tử OAl2O327 × 2 + 16 × 3 = 102 amu
Ammonia1 nguyên tử N và 3 nguyên tử HNH314 + 1 × 3 = 17 amu

Câu 7 trang 48 Khoa học tự nhiên 7 CTST

Công thức chất hóa học của iron(III) oxide là Fe2O3, hãy cho thấy thành phần nguyên tố, con số nguyên tử của từng nguyên tố với tính cân nặng phân tử.

Xem thêm: Công thức hóa tính số mol : công thức tính và bài tập minh họa


Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Thành phần phân tử iron(III) oxide có 2 nguyên tử Fe với 3 nguyên tử O.

Khối lượng phân tử bằng: 56 × 2 + 16 × 3 = 160 amu.

Câu 8 trang 48 Khoa học thoải mái và tự nhiên 7 CTST

Công thức hóa học của một chất cho thấy thêm được những thông tin gì?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Công thức hóa học cho thấy thêm thành phần nguyên tố cùng số lượng nguyên tử của từng nguyên tố có trong phân tử đó. Tự đó, rất có thể tính được khối lượng phân tử.

Câu 9 trang 48 Khoa học thoải mái và tự nhiên 7 CTST

Tính xác suất mỗi nguyên tố có trong các hợp chất: Al2O3, Mg
Cl2, Na2S, (NH4)2CO3

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Đối cùng với hợp hóa học Al2O3

*

%O = 100% - 52,94% = 47,06%

Đối với hợp hóa học Mg
Cl2

*

%Cl = 100% - 25,26% = 74,74%

Đối cùng với hợp chất Na2S

*

%S = 100% - 29,49% = 70,51%

Đối cùng với hợp chất (NH4)2CO3

*

*

*

%O = 100% - %N - %H - %C = 100% - 29,17% - 8,33% - 12,5% = 50%

Câu 10 trang 49 Khoa học tự nhiên và thoải mái 7 CTST

Phân tử X gồm 75% khối lượng là aluminium, còn sót lại là carbon. Xác minh công thức phân tử của X, biết cân nặng phân tử của nó là 144 amu.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

%C = 100% - %Al = 100% - 75% = 25%

*

Giải ra được x = 4

*

Giải ra được y = 3 

=> bí quyết hóa học tập của hợp chất X là Al4C3

Câu 11 trang 50 Khoa học tự nhiên và thoải mái 7 CTST

Dựa vào cách làm (2), hãy tính hóa trị của nguyên tố

a) N trong phân tử NH3

b) S vào phân tử SO2, SO3

c) p trong phân tử P2O5

Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi

a) Với bí quyết hóa học

*

Theo nguyên tắc hóa trị ta có: a × 1 = I × 3


⇒ a = III

Vậy vào phân tử NH3 nguyên tố N có hóa trị III.

b)

Với cách làm hóa học tập
*

Theo nguyên tắc hóa trị ta có: b × 1 = II × 2

⇒ b = IV

Vậy vào phân tử SO2 thành phần S tất cả hóa trị IV.

 Với bí quyết hóa học
*

Theo quy tắc hóa trị ta có: c × 1 = II × 3

⇒ c = VI

Vậy trong phân tử SO3 yếu tố S gồm hóa trị VI.

c) Với công thức hóa học tập

*

Theo nguyên tắc hóa trị ta có: d × 2 = II × 5

⇒ d = V

Vậy vào phân tử P2O5 nguyên tố p. Có hóa trị V.

II. Câu hỏi luyện tập

Bài rèn luyện 1 trang 46 KHTN 7 CTST

Trong một hợp hóa học cộng hóa trị, thành phần X có hóa trị IV. Theo em, 1 nguyên tử X có khả năng liên kết với bao nhiêu nguyên tử O hoặc từng nào nguyên tử H?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Nguyên tố X bao gồm hóa trị IV ⇒ có khả năng liên kết với 4 nguyên tử H (mỗi nguyên tử H có hóa trị I)

Ví dụ: yếu tắc C hóa trị IV, hoàn toàn có thể liên kết với 4 nguyên tử H (mỗi nguyên tử H tất cả hóa trị I) để chế tạo ra thành phân tử methane.

Nguyên tố X có hóa trị IV ⇒ có khả năng liên kết cùng với 2 nguyên tử O (mỗi nguyên tử O tất cả hóa trị II)

Ví dụ: yếu tắc C hóa trị IV, hoàn toàn có thể liên kết cùng với 2 nguyên tử O (mỗi nguyên tử O có hóa trị II) để chế tác thành phân tử carbon dioxide.

Bài rèn luyện 2 trang 46 KHTN 7 CTST

Dựa vào hóa trị những nguyên tố sinh sống bảng Phụ lục 1 trang 187, em hãy cho thấy thêm một nguyên tử Ca hoàn toàn có thể kết hợp với bao nhiêu nguyên tử Cl hoặc từng nào nguyên tử O.

Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi

Dựa vào Phụ lục ta thấy Ca hóa trị II, Cl hóa trị I, O hóa trị II

⇒ Một nguyên tử Ca hoàn toàn có thể kết đúng theo được cùng với 2 nguyên tử Cl. Hợp hóa học tạo thành là Ca
Cl2.

Bài luyện tập 1 trang 49 KHTN 7 CTST

Viết công thức hóa học của phosphoric acid có kết cấu từ hydrogen và nhóm phosphate. Trong phosphoric acid, nguyên tố làm sao có xác suất lớn nhất?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Công thức chất hóa học của phosphoric acid là: H3PO4

Tính thành phần tỷ lệ các yếu tố trong hòa hợp chất:

*

*

%O = 100% - 3,06% - 31,63% = 65,31%

Vậy vào phosphoric acid yếu tắc O có xác suất lớn nhất

Bài luyện tập 2 trang 49 KHTN 7 CTST

Hợp hóa học (Y) có công thức Fex
Oy, trong các số ấy Fe chỉ chiếm 70% theo khối lượng. Khối lượng phân tử (Y) là 160 amu. Khẳng định công thức hóa học của hợp hóa học (Y)

Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi

%O = 100% - %Fe = 100% - 70% = 30%

*

Giải ra được x = 2

*


Giải ra được y = 3

=> Công thức hóa học của hợp chất là Fe2O3

Bài luyện tập trang 50 KHTN 7 CTST

Dựa vào ví dụ như 8, 9 và những bảng hóa trị sống Phụ lục trang 187, hãy xác minh công thức hóa học những hợp hóa học tạo bởi:

a) potassium với sulfate

b) aluminium với carbonate

c) magnesium cùng nitrate

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

a) cách làm hóa học chung:

*

Theo luật lệ hóa trị ta có: x × I = y × II

Chuyển thành tỉ lệ: x: y = II : I = 2 : 1

Chọn x = 2; y = 1

Vậy phương pháp hóa học tập của hợp chất là K2SO4

b) phương pháp hóa học tập chung: I

*

Theo phép tắc hóa trị ta có: x × III = y × II

Chuyển thành tỉ lệ: x: y = II: III = 2:3

Chọn x = 2; y = 3

Vậy cách làm hóa học tập của hợp chất là Al2(CO3)3

c) công thức hóa học chung:

*

Theo phép tắc hóa trị ta có: x × II = y × I

Chuyển thành tỉ lệ: x: y = I: II = 1:2

Chọn x = 1; y = 2

Vậy bí quyết hóa học của hợp chất là Mg(NO3)2

III. Giải bài xích tập Khoa học thoải mái và tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo

Bài 1 trang 51 Khoa học tự nhiên CTST

Viết cách làm hóa học các hợp hóa học tạo vì oxygen và mỗi nguyên tố sau: potassium, magnesium, aluminium, phosphorus (hóa trị V)

Hướng dẫn giải bài xích tập

Hợp hóa học tạo vị oxygen và potassium có dạng:

*

Theo phép tắc hóa trị ta có: x × I = y × II

Chuyển thành tỉ lệ: x:y = II:I = 2:1

Chọn x = 2; y = 1

Vậy công thức hóa học của hợp hóa học là K2O

- Hợp hóa học tạo vì oxygen cùng magnesium gồm dạng:

*

Theo nguyên tắc hóa trị ta có: x × II = y × II

Chuyển thành tỉ lệ: x: y= II: II = 1:1

Chọn x = 1; y = 1

Vậy phương pháp hóa học tập của hợp chất là Mg
O

- Hợp chất tạo bởi vì oxygen với aluminium gồm dạng:

*

Theo luật lệ hóa trị ta có: x × III = y × II

Chuyển thành tỉ lệ: x:y =II: III = 2: 3

Chọn x = 2; y = 3

Vậy cách làm hóa học của hợp hóa học là Al2O3

- Hợp chất tạo bởi oxygen cùng phosphorus tất cả dạng:

*

Theo phép tắc hóa trị ta có: x × V = y × II

Chuyển thành tỉ lệ: x: y = II: V = 2:5

Chọn x = 2; y = 5

Vậy bí quyết hóa học tập của hợp hóa học là P2O5

Bài 2 trang 51 Khoa học tự nhiên CTST

Dựa vào bảng hóa trị sống Phụ lục trang 187, em hãy kết thúc bảng sau:

ChấtCông thức hóa họcKhối lượng phân tử
Sodium sulfide (S hóa trị II)??
Aluminium nitride (N hóa trị III)??
Copper(II) sulfate??
Iron(III) hydroxide??

Hướng dẫn giải bài bác tập

Hoàn chỉnh bảng sau

ChấtCông thức hóa họcKhối lượng phân tử
Sodium sulfide (S hóa trị II)Na2S23 × 2 + 32 = 78 amu
Aluminium nitride (N hóa trị III)Al
N
27 + 14 = 41 amu
Copper(II) sulfateCu
SO4
64 + 32 + 16 × 4 = 160 amu
Iron(III) hydroxideFe(OH)356 + 16 × 3 + 1 × 3 = 107 amu

Bài 3 trang 51 Khoa học thoải mái và tự nhiên CTST

Thạch nhũ trong hang động bao gồm thành phần chính là hợp chất (T). Phân tử (T) có kết cấu từ yếu tắc calcium, carbon và oxygen với các tỉ lệ phần trăm tương ứng là 40%, 12% và 48%. Trọng lượng phân tử (T) là 100 amu. Hãy xác định công thức hóa học của (T).

Hướng dẫn giải bài tập

Gọi công thức bao quát của phân tử T là Cax
Cy
Oz

Dựa vào tỷ lệ tỷ lệ các thành phần trong phân tử ta lần lượt kiếm được x, y, z: 

*

=> x = 1

*

=> y = 1

*

=> z = 3

Vậy cách làm phân tử của T là Ca
CO3

--------------------------------------

Trên phía trên là tổng thể lời giải Khoa học tự nhiên và thoải mái 7 bài bác 7: Hóa trị và công thức hóa học CTST. Ngoài ra các em học sinh xem thêm các môn học tập trong cùng cỗ SGK Chân trời sáng sủa tạo: Ngữ Văn 7 CTST Tập 1 ,Toán 7 CTST Tập 1, Toán 7 CTST Tập 2, GDCD 7 CTST rất đầy đủ các bài học SGK tương tự như SBT. Vn
Doc liên tục update lời giải sách new cho các bạn cùng tham khảo.