Suy nghĩ về &#x
FD; nghĩa v&#x
E0; lợi &#x
ED;ch của việc học m&#x
F4;n Ngữ văn

Mở b&#x
E0;i:

Từ l&#x
FA;c chưa c&#x
F3; khoa học, văn chương v&#x
E0; nghệ thuật đ&#x
E3; ra đời. Bắt nguồn từ cuộc sống, văn chương chứa đựng trong m&#x
EC;nh những g&#x
EC; m&#x
E0; cuộc sống vốn c&#x
F3;, mở ra những thế giới chưa c&#x
F3; v&#x
E0; hướng bé người đi đến tương lai. Văn chương trở lại bồi đắp mang đến cuộc sống ấy th&#x
EA;m tươi xanh v&#x
E0; đẹp đẽ. Việc đọc văn, học văn từ đ&#x
F3; m&#x
E0; trở nen &#x
FD; nghĩa v&#x
F4; c&#x
F9;ng. Phải biết r&#x
F5; gi&#x
E1; trị của c&#x
E1;c t&#x
E1;c phẩm văn chương mới c&#x
F3; thể hiễu r&#x
F5; vai tr&#x
F2; kh&#x
F4;ng thể vậy thế được của văn chương. Từ đ&#x
F3; m&#x
E0; th&#x
EA;m tr&#x
E2;n trộng, t&#x
F4;n qu&#x
FD; c&#x
E1;c gi&#x
E1; trị nghệ thuật vào cuộc sống n&#x
E0;y.

Bạn đang xem: Học văn nghị luận xã hội


Th&#x
E2;n b&#x
E0;i:

Học văn l&#x
E0; g&#x
EC;?

Học văn l&#x
E0; cảm thụ v&#x
E0; tiếp nhận c&#x
E1;i hay, c&#x
E1;i đẹp cả về gi&#x
E1; trị nội dung lẫn h&#x
EC;nh thức của một t&#x
E1;c phẩm văn chương. Từ việc thấu hiểu m&#x
E0; tự x&#x
E2;y dựng &#x
FD; thức của bản th&#x
E2;n v&#x
E0; kiện to&#x
E0;n c&#x
E1;c năng lực c&#x
F3; ở nhỏ người. Cốt l&#x
F5;i của việc học văn l&#x
E0; r&#x
E8;n luyện con người biết y&#x
EA;u c&#x
E1;i đẹp, c&#x
F3; lối sống nh&#x
E2;n văn, trở th&#x
E0;nh một bé người c&#x
F3; &#x
ED;ch cho x&#x
E3; hội.

&#x
DD; nghĩa v&#x
E0; lợi &#x
ED;ch của học văn

Kh&#x
F4;ng ai c&#x
F3; thể phủ nhận được vai tr&#x
F2; v&#x
E0; &#x
FD; nghĩa văn chương trong đời sống bé người.&#x
A0;Văn chương vừa c&#x
F3; thế chũm đổi một thế giới t&#x
E0;n &#x
E1;c,vừa l&#x
E0;m đến l&#x
F2;ng người trong sạch hơn. Nội dung văn chương l&#x
E0; phản &#x
E1;nh hiện thực. Hiện thực ấy sở hữu t&#x
ED;nh h&#x
EC;nh tượng cụ thể, sinh động. Đ&#x
F3; l&#x
E0; đời sống, tư tưởng, t&#x
EC;nh cảm của nhỏ người th&#x
F4;ng qua c&#x
E1;i nh&#x
EC;n v&#x
E0; t&#x
EC;nh cảm của người nghệ sĩ.

Văn chương gi&#x
FA;p cho con người c&#x
F3; cuộc sống đầy đủ hơn, cảm thấy cuộc đời đẹp hơn v&#x
E0; c&#x
F3; &#x
FD; nghĩa hơn. Văn chương gi&#x
FA;p bé người tự nhận thức ch&#x
ED;nh bản th&#x
E2;n m&#x
EC;nh,gi&#x
FA;p ta sống đầy đủ, phong ph&#x
FA; hơn cuộc sống của ch&#x
ED;nh m&#x
EC;nh. Trong những trường hợp nhỏ người bị ngăn c&#x
E1;ch giữa cuộc sống, tiếng n&#x
F3;i của văn chương l&#x
E0; sợi d&#x
E2;y buộc chặt họ với cuộc đời thường b&#x
EA;n ngo&#x
E0;i với tất cả những sự sống, h&#x
E0;nh động vui buồn, gần gũi. Văn chương g&#x
F3;p phần l&#x
E0;m tươi m&#x
E1;t sinh hoạt khắc khổ hằng ng&#x
E0;y, giữ cho đời vẫn tươi. T&#x
E1;c phẩm văn nghệ gi&#x
FA;p cho con người vui l&#x
EA;n, biết rung động v&#x
E0; ước mơ vào cuộc đời c&#x
F2;n vất vả, cực nhọc.

T&#x
E1;c phẩm văn chương lay động cảm x&#x
FA;c, đi v&#x
E0;o nhận thức,t&#x
E2;m hồn người đọc bằng con đường t&#x
EC;nh cảm. T&#x
E1;c phẩm vừa l&#x
E0; kết tinh của t&#x
E2;m hồn người s&#x
E1;ng t&#x
E1;c, vừa l&#x
E0; sợi d&#x
E2;y truyền đến người đọc sự sống m&#x
E0; nghệ sĩ có trong l&#x
F2;ng. Đến với một t&#x
E1;c phẩm văn nghệ, ch&#x
FA;ng ta sống c&#x
F9;ng cuộc sống được mi&#x
EA;u tả vào đ&#x
F3;, được y&#x
EA;u gh&#x
E9;t, buồn vui đợi chờ, c&#x
F9;ng với c&#x
E1;c nh&#x
E2;n vật v&#x
E0; người nghệ sĩ. Nghệ thuật kh&#x
F4;ng đứng ngo&#x
E0;i trỏ vẽ mang đến ta đường đi m&#x
E0; v&#x
E0;o đốt lửa trong l&#x
F2;ng khiến ch&#x
FA;ng ta phải tự bước l&#x
EA;n đường.

Chương tr&#x
EC;nh dạy v&#x
E0; học bộ m&#x
F4;n ngữ văn được cố kết dựa tr&#x
EA;n chức năng, vai tr&#x
F2; v&#x
E0; &#x
FD; nghĩa lớn lao ấy. Quan lại trọng hơn hết, đối với việc dạy v&#x
E0; học văn, đem lại cho người học những lợi &#x
ED;ch v&#x
F4; c&#x
F9;ng lớn lớn v&#x
E0; kh&#x
F4;ng thể vậy thế được. Đ&#x
F3; l&#x
E0; khả năng n&#x
E2;ng cao phẩm chất v&#x
E0; l&#x
E0;m nạm đổi bé người theo chiều hướng tốt đẹp, hướng đến ch&#x
E2;n, thiện, mĩ.

Xem thêm: Hóa Học Quy Tắc Chéo Trong Hóa Học Hữu Cơ (Chi Tiết, Có Lời Giải)

Về năng lực:

Chương tr&#x
EC;nh m&#x
F4;n Ngữ văn mới gi&#x
FA;p học sinh ph&#x
E1;t triển năng lực giao tiếp ở tất cả c&#x
E1;c h&#x
EC;nh thức đọc, viết, n&#x
F3;i v&#x
E0; nghe; năng lực thẩm mỹ; năng lực tưởng tương; năng lực tư duy. Đặc biệt l&#x
E0; năng lực lập luận, phản biện. Thong qua nội dung, kiến thức phổ th&#x
F4;ng nền tảng về văn học giao tiếp v&#x
E0; Tiếng Việt, g&#x
F3;p phần ph&#x
E1;t triển vốn tri thức căn bản của một người c&#x
F3; văn h&#x
F3;a; h&#x
EC;nh th&#x
E0;nh v&#x
E0; ph&#x
E1;t triển con người nh&#x
E2;n văn, biết tiếp nhận, cảm thụ, thưởng thức, đ&#x
E1;nh gi&#x
E1; c&#x
E1;c gi&#x
E1; trị cao đẹp trong văn học v&#x
E0; cuộc sống.

Chương tr&#x
EC;nh m&#x
F4;n Ngữ văn c&#x
F2;n g&#x
F3;p phần gi&#x
FA;p học sinh ph&#x
E1;t triển c&#x
E1;c năng lực kh&#x
E1;c như năng lực tự chủ v&#x
E0; tự học; năng lực hợp t&#x
E1;c, năng lực giả quyết vấn đề v&#x
E0; s&#x
E1;ng tạo. Chẳng hạn, năng lực thẩm mỹ được ph&#x
E1;t triển nh&#x
F2; những x&#x
FA;c cảm l&#x
E0;nh mạnh, cao cả từ vẻ đẹp của c&#x
E1;c h&#x
EC;nh thức ng&#x
F4;n từ, vẻ đẹp của con người, thi&#x
EA;n nhi&#x
EA;n v&#x
E0; sự việc trong t&#x
E1;c phẩm văn học. Qua những văn bản chọn lọc đặc sắc, học sinh c&#x
F3; được những trải nghiệm th&#x
FA; vị trong đọc, viết, n&#x
F3;i, nghe v&#x
E0; r&#x
FA;t ra được nhưng b&#x
E0;i học cụ thể, sau sắc; c&#x
F3; khả năng l&#x
E0;m chủ dược cảm x&#x
FA;c, h&#x
E0;nh vi cũng như khả năng ứng xử ph&#x
F9; hợp trước c&#x
E1;c t&#x
EC;nh huống phức tap đặt ra trong cuộc sống; khả năng phản hồi một c&#x
E1;ch t&#x
ED;ch cực v&#x
E0; hiệu quả nhưng nội dung đ&#x
E3; đọc.

Qua y&#x
EA;u cầu viết c&#x
E1;c kiểu văn bản, chương tr&#x
EC;nh c&#x
F3; khả năng gi&#x
FA;p học sinh suy nghĩ đọc lập, s&#x
E1;ng tạo, khả nưng t&#x
EC;m kiems, lựa chọn c&#x
E1;ch giải quyết vấn đề, đề xuất giải ph&#x
E1;p.

Về phẩm chất:

H&#x
EC;nh th&#x
E0;nh v&#x
E0; ph&#x
E1;t triển mang đến học sinh những phẩm chất cao đẹp; y&#x
EA;u qu&#x
EA; hương, đất nước,con người, chăm chỉ sống trung thục v&#x
E0; c&#x
F3; tr&#x
E1;ch nhiệm. Qua những t&#x
E1;c phẩm văn học chọn lọc v&#x
E0; dặc sắc, m&#x
F4;n ngữ văn gi&#x
FA;p học sinh c&#x
F3; cơ hội kh&#x
E1;m ph&#x
E1; bản th&#x
E2;n v&#x
E0; thế giới xung quanh, thấu hieur bé người, biết đồng cảm, sẻ chia, c&#x
F3; l&#x
F2;ng tr&#x
E1;c ẩn, vị tha, c&#x
F3; c&#x
E1; t&#x
ED;nh v&#x
E0; đời sống t&#x
E2;m hồn phong ph&#x
FA;, c&#x
F3; quan niệm sống v&#x
E0; ứng xử nh&#x
E2;n văn, bồi dưỡng cho học sinh t&#x
EC;nh y&#x
EA;u đối với tiếng Việt v&#x
E0; văn học, &#x
FD; thức về cội nguồn v&#x
E0; bản sắc d&#x
E2;n tộc đẻ g&#x
F3;p phần giữ g&#x
EC;n, ph&#x
E1;t triển c&#x
E1;c gi&#x
E1; trị văn h&#x
F3;a Việt Nam; gi&#x
FA;p học sinh thấy r&#x
F5; vai tr&#x
F2; v&#x
E0; t&#x
E1;c dụng của m&#x
F4;n học đối với dời sống của mỗi con người, c&#x
F3; th&#x
F3;i quen v&#x
E0; niềm vui đọc s&#x
E1;ch, c&#x
F3; tinh thần tiếp thu lung linh v&#x
E0; văn h&#x
F3;a của nh&#x
E2;n loại, c&#x
F3; khả năng hội nhập quốc tế, c&#x
F3; &#x
FD; thức, th&#x
E1;i độ v&#x
E0; t&#x
E1;c phong của một c&#x
F4;ng d&#x
E2;n to&#x
E0;n cầu.

Kết b&#x
E0;i:

Cốt l&#x
F5;i của gi&#x
E1;o dục l&#x
E0; gi&#x
FA;p người học ph&#x
E1;t triển bản th&#x
E2;n, bồi dưỡng ở họ những phẩm chất v&#x
E0; năng lực tốt đẹp ph&#x
F9; hợp v&#x
E0; đ&#x
E1;p ứng được y&#x
EA;u cầu của thời đại. Đ&#x
F3; cũng l&#x
E0; nhiệm vụ trọng t&#x
E2;m của bộ m&#x
F4;n Ngữ văn. Vào mọt thế giới mới, bé người kh&#x
F4;ng những c&#x
F3; thể l&#x
E0;m việc th&#x
E0;nh c&#x
F4;ng m&#x
E0; c&#x
F2;n phải sống đẹp. Bởi vậy, bồi dưỡng t&#x
E2;m hồn cao đẹp, biết tr&#x
E2;n trọng v&#x
E0; tận hưởng c&#x
E1;c gi&#x
E1; trị cuộc sống v&#x
E0; biết t&#x
EC;m kiếm hạnh ph&#x
FA;c l&#x
E0; một nhiệm vụ hết sức cần thiết.

căn bệnh thành tích xuất hiên nhằm thỏa mãn nhu cầu nhu ước đó Ý 2: hậu quả của căn bệnh thành tích - Đây là hiện tượng lạ xấu giữ lại hậu trái nghiêm trọng cho ngành Giáo dục: + Đối với học tập sinh: sản xuất tâm lí học sinh ỷ laị, không phát huy được năng lực học tập, không tồn tại động lực học, không tiếp nhận đựơc tri thức, tác động đến quality dạy- học + Đối cùng với giáo viên: tấn công mất lương trọng điểm nghề nghiệp không có động lực để dạy, không tồn tại sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học. + Đối với ngành giáo dục: nền giáo dục đào tạo trì trệ, chậm phát triển III. Giải pháp chống xấu đi trong thi cử và bệnh dịch thành tích trong giáo dục và đào tạo : - tất cả cần nhận thức đây là việc cần thiết làm có lại tác dụng cho ngành giáo dục, tạo nên kỉ cương cứng trong môi trường thiên nhiên sư phạm. - Đối với học tập sinh: vạc huy năng lực học tập, vứt đi tính ỷ lại, học viên không còn chứng trạng chọi nhau trong số kì thi tập trung1 - Đối cùng với giáo viên: sẽ không thể những câu hỏi làm sai với lương tâm, nỗ lực tìm tòi phương pháp nhằm cải thiện chất lượng dạy dỗ học, triển khai kiểm tra, review đúng năng lực của học sinh. - Phê phán các hành vi tiêu cực trong thi tuyển và bệnh thành tích vào giáo dục. IV. Bài học : - Rút ra bài học kinh nghiệm cho phiên bản thân và lôi kéo mọi người nói ko với bệnh thành tích . Tương lai do mình quyết định, hãy sống ra sao để không ngại với mình với những thành quả này mình dành được trong học tập tập. - tiếp thu kiến thức và làm theo tấm gương đạo đức HCM, xứng đáng với lơì Bác quốc gia Việt Nam gồm trở nên tươi vui hay không, dân tộc bản địa VN có bước cho tới đài vinh quang nhằm sánh vai với các cường quôc năm châu được hay là không đó là nhờ đa phần công học tập của các cháu hãy quyết trọng điểm đẩy lùi bệnh lý thành tích ... . ĐỀ 2 : Trình bày lưu ý đến của bản thân về câu nói: Ở trên đời, đầy đủ chuyện đều không có gì khó khăn nếu ước mơ của bản thân mình đủ to . DÀN Ý THAM KHẢO 1 . Giải thích câu nói : - Ước mơ: là điều xuất sắc đẹp ở phía trước nhưng mà con bạn tha thiết, khao khát, ước hy vọng hướng tới, đạt được. - Có tín đồ đã ví: Ước mơ y như ngọn hải đăng, chúng ta là những con thuyền giữa biển cả khơi bao la, ngọn hải đăng thắp sáng giúp cho con thuyền của họ đi được cho tới bờ mà không bị mất phương hướng . Sự ví von quả thực chí lí, giúp người ta phát âm rõ, hiểu đúng ra về cầu mơ của mình. - Ước mơ đủ lớn: là mong mơ khởi đầu từ điều nhỏ dại bé, trải qua 1 quá trình nuôi dưỡng, phấn đấu, thừa những khó khăn trở trinh nữ để đổi mới hiện thực. - Câu nói: kể đến cầu mơ của từng con người trong cuộc sống. Bởi ý chí, nghị lực và niềm tin, ước mơ của mọi cá nhân sẽ đủ khủng , thay đổi hiện thực. 2. Phân tích, chứng minh : gồm phải Ở bên trên đời, hồ hết chuyện đều không có gì trở ngại nếu ước mơ của mình đủ béo ? Ý 1: Ước mơ của mỗi cá nhân trong cuộc đời cũng thiệt phong phú. - bao gồm ước mơ bé dại bé, bình dị, có những ước mơ béo lao, cao cả… - tất cả ước mơ vụt mang đến rồi vụt đi mong mơ luôn sát cánh đồng hành cùng đời người ước mơ là vô tận. - thật tẻ nhạt, vô nghĩa lúc cuộc đời không tồn tại những ước mơ. Ý 2: Ước mơ cũng tương tự một chiếc cây- đề xuất được ươm mầm rồi trưởng thành. - Một cây sồi cổ thụ cũng phải bắt đầu từ một hạt tương đương được gieo với nảy mầm rồi dần lớn lên. Như vậy, ước mơ đủ khủng nghĩa là mong mơ bắt đầu từ phần đông điều nhỏ dại bé với được nuôi dưỡng dần dần lên. - tuy vậy để cầu mơ khủng lên, cứng cáp thì không thuận tiện mà có được. Nó đề xuất trải qua bao bước thăng trầm, thậm chí phải nếm mùi hương cay đắng, thất bại. Nếu như con người vượt qua được rất nhiều thử thách, trở ngại, kiên trinh với cầu mơ, khát vọng, lí tưởng của mình thì sẽ đã đạt được điều mình mong mỏi muốn. * vật chứng : + Ước mơ của quản trị Hồ Chí Minh là hóa giải dân tộc, rước lại cuộc sống thường ngày ấm no, hạnh phúc cho dân mình. Trải qua bao khổ sở khó khăn cùng hi sinh, người đã theo đuổi cho cùng điều mình mong ước ước mơ đó đã trở thành hiện thực. + những nhà tứ tưởng lớn, các nhà khoa học cho tới những người bình dân, thậm chí là những thân thể khuyết tật… vẫn vươn tới, đạp bởi mọi cực nhọc khăn, cản ngăn trong cuộc sống thường ngày để đạt được mơ ước của bản thân Ý 3: Nhưng cũng đều có những mong mơ thật nhỏ dại bé, bình dân thôi cơ mà cũng ko dễ đã có được : - đầy đủ em bé nhỏ bị mù, những em nhỏ bé tật nguyền vày chất độc da cam, rất nhiều em bé nhỏ mắc căn bệnh hiểm nghèo… vẫn hằng ủ ấp những mơ ước, hi vọng. - nhưng cái đó là họ không bao giờ để cho cầu mơ của chính mình lụi tàn hoặc mất đi. Ý 4: Ước mơ chưa đến với mọi con fan sống không lí tưởng, thiếu hụt ý chí, nghị lực , lười biếng, nạp năng lượng bám… 3. Đánh giá bán – không ngừng mở rộng : - Lời bài hát Ước mơ cũng chính là lời nhắc nhở chúng ta: mọi cá nhân một ước mơ, bé dại bé mà kếch xù trong cuộc đời, ước mơ rất có thể thành, có thể không… . Thiệt đúng vậy, mỗi một con fan tồn tại trên cõi đời này phải gồm riêng cho mình cầu mơ, hi vọng, lí tưởng, mục tiêu sống của đời mình. - Phê phán: Ước mơ có thể thành, có thể không như ta phải ghi nhận giữ tín nhiệm với phần đông ước mơ của mình . Nếu sợ mong mơ bị thua mà không đủ can đảm ước mơ, hay không đủ ý chí, nghị lực mà nuôi dưỡng cầu mơ đủ mập thì thật đáng tiếc, xứng đáng phê phán. Cuộc sống sẽ chẳng đạt được điều gì mình mong ước và sống như vậy thật tẻ nhạt, vô nghĩa. 4. Bài học kinh nghiệm : * nhấn thức : Nếu cuộc sống là dòng thuyền thì cầu mơ là ngọn hải đăng. Thuyền dẫu chạm mặt nhiều phong ba, ngọn hải đăng đã là niềm tin, tia nắng chỉ phương hướng đến thuyền. Mất ngọn hải đăng, chiến thuyền biết đi đâu về đâu? bởi thế, hai chữ cầu mơ thật đẹp, thật lớn lao. * hành động : - mỗi người chúng ta hãy nuôi dưỡng cho bạn một ước mơ, hi vọng. Trường hợp ai kia sống không có ước mơ, ước mơ thì cuộc đời tẻ nhạt, bất nghĩa biết nhường nào! - buộc phải không xong học tập, rèn ý chí, trau dồi kỹ năng sống để biết mong mơ và trở thành ước mơ thành hiện thực. . . . . . . . .");" />
*
*
*
*
*