*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Trường thpt Phạm Văn Đồng

CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG

Ban chỉnh sửa Trang thông tin điện tử Trường thpt Phạm Văn Đồng


Ngày 24.02.2020, Ban bí thư trung ương Đoàn TNCS hồ chí minh đã ban hành Kế hoạch số 230-KH/TWĐTN-BTG về việc tiến hành học tập những bài lý luận thiết yếu trị dành cho đoàn viên.

Bạn đang xem: 4 bài học lý luận cho đoàn viên thanh niên


Theo đó, đoàn viên sẽ nghiên cứu 4 bài lý luận chính trị, cụ thể như:

Bài 1. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng hcm và con đường đi lên công ty nghĩa xóm hội làm việc Việt Nam. 

*

*

*

Bài 2. Đảng cộng sản vn - fan tổ chức, chỉ huy mọi chiến thắng của phương pháp mạng Việt Nam.

*

*

*

Bài 3. Hệ thống chủ yếu trị ở việt nam hiện nay.

Xem thêm: Trường Đại Học Văn Bằng 2 It, Học Văn Bằng 2 Công Nghệ Thông Tin

*

*

*

Bài 4. Đoàn bạn teen Cộng sản hồ nước Chí Minh.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Các tài liệu sẽ tiến hành đăng cài trên hoclyluan.doanthanhnien.vn. 

Việc học tập tập các bài lý luận bao gồm trị giúp cho cán bộ, đoàn viên nắm được những sự việc lý luận cơ bản nhất về nhà nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng tp hcm và tuyến phố đi lên công ty nghĩa làng mạc hội ngơi nghỉ Việt Nam, về Đảng cùng sản việt nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn tuổi teen Cộng sản hồ Chí Minh, đóng góp thêm phần hình thành nhân loại quan, cách thức luận khoa học, cách mạng, trường đoản cú đó áp dụng vào trong thực tế công tác.

Việc học tập những bài học lý luận chính trị là yêu cầu bắt buộc, qua đó đóng góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của "bệnh" lười học bao gồm trị vào một thành phần cán bộ, đoàn viên.