Sinh lý học ĐH Y thủ đô (2020). Chủ biên: GS. TS. Phạm Thị Minh Đức