Hỏi đáp theo lớp

Câu hỏi

Bộ máy nhà nước thời Trần được tổ chức theo chế độ nào?

pro5.5 mai
06/12/2019 17:55:46
Bộ máy nhà nước thời Trần,được tổ chức theo chế độ nào
Câu trả lời (1)
Trinh Trần
06/12/2019 18:09:24
1D
2A
3B
4A
5C
6A
7A
8C(mik nghĩ vậy vì mik ko tháy rõ câu D)
 

Các Bài tập liên quan:

Các Bài tập mới nhất:


Các loạt bài Lớp 7 khác