Văn mẫu lớp 12


Nghị luận xã hội lớp 12

Nghị luận về một tư tưởng đạo lý

Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Nghị luận vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học.

Viết bài tập làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Viết bài tập làm văn số 2: Nghị luận xã hội

Viết bài tập làm văn số 3: Nghị luận văn học

Nghị luận văn học lớp 12

Tuyên ngôn độc lập - Hồ Chí Minh

Tây Tiến - Quang Dũng

Việt Bắc - Tố Hữu

Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm

Đất nước - Nguyễn Đình Thi

Sóng - Xuân Quỳnh

Đàn ghita của Lorca - Thanh Thảo

Người lái đò sông Đà - Nguyễn Tuân

Ai đã đặt tên cho dòng sông - Hoàng Phủ Ngọc Tường

Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài

Vợ nhặt - Kim Lân

Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành

Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi

Dọn về làng - Nông Quốc Chấn

Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu

Hồn Trương Ba, da hàng thịt – Lưu Quang Vũ

Một người Hà Nội - Nguyễn Khải

Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên

Thuốc - Lỗ Tấn

Số phận con người - Sô-lô-khốp

Ông già và biển cả - Hê-minh-uê


Các loạt bài Lớp 12 khác