Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 tổng hợp các đề thi gồm kiến thức thuộc 03 bộ sách giáo khoa mới: Kết nối tri thức - Chân trời sáng tạo - Cánh Diều. Đề thi gồm các bài tập trắc nghiệm cùng tự luận, giúp những em tự ôn tập, tự luyện đề thi tận nơi để nâng cao kỹ năng giải bài xích tập Toán lớp 3 với rèn luyện kiến thức và kỹ năng để sẵn sàng cho kì thi kì 1 lớp 3 chấp nhận đạt hiệu quả cao nhất. Qua đây, các em cũng trở thành nắm vững được kiến thức và kỹ năng then chốt môn Toán lớp 3 của kì 1 vừa qua. Hãy thuộc luyện những Bài tập Toán lớp 3 học kỳ 1 unique dưới phía trên nhé!


Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 theo Thông bốn 27

1. Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 Cánh Diều2. Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 liên kết tri thức3. Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 chân trời sáng tạo

Tải ngay bộ đề mới nhất 2022:


1. Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 Cánh Diều

1.1. Đề thi Toán học tập kì 1 lớp 3 Số 1

Ma trận đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số cùng phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 1 000.

Bạn đang xem: Toán ôn học kì 1 lớp 3

Số câu

2

2

2

1

4

3

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu 1 điểm, 1 câu 1,5 điểm)

1 điểm

2

3,5

Giải vấn đề bằng nhì phép tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng cùng đo các đại lượng: những đơn vị đo độ dài, đo nhiệt độ độ. Xem đồng hồ.

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

Hình học: điểm, đoạn thẳng, hình tam giác, hình tròn, hình tứ giác, khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

5

1

7

6

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5


Đề thi Toán học kì 1 lớp 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số tương thích cần điền vào khu vực trống là:

34mm + 16mm = ....cm

A. 50

B. 5

C. 500

D. 100

Câu 2. Số liền sau số 450 là:

A. 449

B. 451

C. 500

D. 405

Câu 3. Chưng Tú đã làm việc được 8 giờ, mỗi giờ chưng làm được 6 sản phẩm. Hỏi bác bỏ Tú làm được toàn bộ bao nhiêu sản phẩm?

A. 64 sản phẩm

B. 14 sản phẩm

C. 48 sản phẩm

D. 49 sản phẩm

Câu 4. Điền số thích hợp vào ô trống

Số tương thích điền vào lốt ? là:

A. 650 g

B. 235 g

C. 885 g

D. 415 g

Câu 5: các số đề xuất điền vào ô trống thứu tự từ bắt buộc sang trái là:

A. 11; 17

B. 11; 66

C. 30; 5

D. 30; 36

Câu 6. Trong các hình vẽ dưới đây, hình nào đang khoanh vào

*
số chấm tròn?


A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 7. Hình dưới đây có mấy hình tam giác?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính quý hiếm biểu thức

a) (300 + 70) + 400

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 998 – (302 + 685)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 100 : 2 : 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6

b) 620 : 4

c) 194 × 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 10. Một doanh nghiệp lớn vận tải, có 96 xe pháo khách, số xe taxi vội số xe khách hàng 2 lần. Hỏi doanh nghiệp lớn đó có toàn bộ bao nhiêu xe khách với xe xe taxi ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính chu vi hình tứ giác cho bởi vì hình vẽ sau:


……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Điền (>, > chi tiết đề thi cùng đáp án: Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 Cánh Diều năm 2023-2024 Số 1

1.2. Đề thi Toán học kì 1 lớp 3 Số 2

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 55 o
C được phát âm là:

A. Năm mươi độ xê

B. Năm mươi năm độ xê

C. Năm lăm độ xê

D. Năm mươi lăm độ xê

Câu 2. cho hình vẽ:

Góc vào hình là:

A. Góc ko vuông đỉnh Q, cạnh QR, RS.

B. Góc ko vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS

C. Góc vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS

D. Góc ko vuông đỉnh S, cạnh SR, RQ.

Câu 3. Một miếng bìa hình vuông có cạnh nhiều năm 30 cm. Hỏi chu vi của miếng bìa đó là bao nhiêu đề - xi – mét?

A. 6 cm

B. 120 cm

C. 60 dm

D. 12 dm

Câu 4. Bố trong năm này 40 tuổi, tuổi của ba gấp 5 lần tuổi của con. Hỏi sau 5 năm nữa, con từng nào tuổi?

A. 10 tuổi

B. 12 tuổi

C. 13 tuổi

D. 14 tuổi

Câu 5. Đàn kê nhà Hòa có 48 con. Bà bầu đã chào bán

*
số bé gà. Hỏi đàn gà công ty Hòa còn lại bao nhiêu con?

A. 40 con

B. 42 con

C. 6 con

D. 41 con

Câu 6. Nhỏ lợn trọng lượng 50 kg, nhỏ ngỗng nặng trĩu 5 kg. Nhỏ lợn khối lượng gấp con ngỗng chu kỳ là:

A. 5 lần

B. 10 lần

C. 45 lần

D. 55 lần

Câu 7. Độ lâu năm đoạn trực tiếp AB là


A. 17 mm

B. Trăng tròn mm

C. 15 mm

D. 18 mm

Phần 2. Từ luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

a) 217 × 6

b, 854 : 7

Câu 9: Tính quý hiếm biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

b) (222 + 180) : 6

Câu 10. Quan tiếp giáp hình và trả lời câu hỏi.

Trong hình tứ giác ABCD tất cả mấy góc vuông với mấy góc ko vuông?

.........................................................................................................

a) Viết thương hiệu đỉnh các góc vuông?

.........................................................................................................

b) Viết thương hiệu đỉnh những góc ko vuông?

.........................................................................................................

Câu 11. Điền vào chỗ trống

Minh đá bóng lúc …….giờ …….phút chiều?

Câu 12. Bác Nghiêm thu hoạch được 72 trái sầu riêng. Bác bỏ chia đầy đủ số trái sầu riêng kia vào 6 rổ. Hỏi từng rổ có bao nhiêu trái sầu riêng?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13: tìm kiếm số có 2 chữ số gần như là số lẻ. Biết hiệu 2 chữ số là 6 cùng thương của bọn chúng là 3.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 14: Điền số phù hợp vào nơi chấm:

a) 54 milimet : 3 = ….. Mm × 2

b) 1000 g – 700 g + 200 g = ….. G

c) 50ml × 2 + 900ml = …… ml = ….. L

Đáp án phía bên trong file sở hữu về

 1.3. Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 3 Số 3

Câu 1. Khoanh vào vần âm trước ý trả lời đúng

a) Số tức thì trước của số 280 là:

A. 281

B. 279

C. 270

D. 280

b) Số 443 được viết thành tổng những trăm, chục, đơn vị chức năng là:

A. 400 + 4 + 3

B. 4 + 4 + 3

C. 400 + 40 + 3

D. 40 + 40 + 30

c) Số thích hợp cần điền vào ô trống là:

2 × 10 = 4 × …….

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

d) trong số hình vẽ sau, mẫu vẽ nào bao gồm duy nhất 1 góc vuông?


A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình A với C

Câu 2. Đúng ghi đ, không đúng ghi s vào

Quan liền kề hình vẽ sau:

a) ly nước đá lạnh khoảng chừng 10o
C.

b) Nếu vứt tiếp vào cốc một số trong những viên đá nữa thì ánh nắng mặt trời của nước tăng lên.

c) nếu rót thêm nước lạnh vào cốc thì nhiệt độ của nước trong cốc tăng lên.

d) Dụng cụ dùng để làm đo ánh sáng của ly nước đá hotline là cân điện tử.

Câu 3 . Số?

Ước lượng rồi điền số ứng với trọng lượng phù hợp

bài bác 4. Nối (theo mẫu)

Chọn hiệu quả đúng với từng phép tính

Câu 5. Tính quý hiếm biểu thức

a) (563+ 126 ) x 2

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 435 : 5 + 582 =

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 6. Đặt tính rồi tính

a) 35 × 2

b) 532 : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 7. Có nhì quả dưa hấu, Quả sản phẩm công nghệ nhất trọng lượng 3 kg, quả đồ vật hai nhẹ hơn quả đầu tiên 200g. Hỏi trái đu đủ vật dụng hai trọng lượng bao nhiêu gam?

Câu 8. một đội nhóm trồng cây vào 4 ngày đầu, mỗi ngày trồng được 125 cây. Ngày trang bị năm, đội kia trồng được 145 cây. Hỏi đội kia trồng được toàn bộ bao nhiêu cây?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Số?

Mỗi tờ giấy màu sắc dán được một phương diện của hộp giấy (xem hình bên)

Để dán hết những mặt của 10 vỏ hộp giấy, phải … tờ giấy màu

Câu 10. Tìm một số biết rằng trường hợp số đó phân chia cho 5, được bao nhiêu nhân cùng với 3 thì được tác dụng là 24.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11: Điền số thích hợp vào vị trí chấm:

a) 54 milimet : 3 = ….. Milimet × 2

b) 1000 g – 700 g + 200 g = ….. G

c) 50ml × 2 + 900ml = …… ml = ….. L

Đáp án phía bên trong file sở hữu về

2. Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 liên kết tri thức

2.1. Đề thi học kì 1 Toán lớp 3 Số 1

Ma trận Đề thi Toán lớp 3 học kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số cùng phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia những số vào phạm vi 1 000.

Số câu

3

2

2

5

2

Số điểm

1,5 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu 1 điểm, 1 câu 1,5 điểm)

2,5

2,5

Giải bài toán bằng nhị phép tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng cùng đo các đại lượng: những đơn vị đo độ dài, đo khối lượng, đo nhiệt độ.

Số câu

1

2

2

2

Số điểm

0,5

2

0,5

2

Hình học: làm cho quen cùng với hình phẳng cùng hình khối (điểm sống giữa, trung điểm, hình tròn, hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông, khối lập phương, khối vỏ hộp chữ nhật

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

5

1

7

6

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5

Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số ngay lập tức sau của số 50 là số:

A. 51

B. 49

C. 48

D. 52

Câu 2. Số 634 được gọi là

A. Sau cha bốn

B. Sáu trăm bố tư

C. Sáu trăm cha mươi tư

D. Sáu tăm bố mươi bốn

Câu 3. Yêu thương của phép chia 30 : 5 là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 4. Một xe hơi con bao gồm 4 bánh xe. Hỏi 10 xe hơi con như thế có bao nhiêu bánh xe?

A. đôi mươi bánh xe

B. 32 bánh xe

C. 40 bánh xe

D. 28 bánh xe

Câu 5. Nhận xét nào tiếp sau đây không đúng?

A. Số như thế nào nhân với một cũng bởi chính số đó

B. Số nào chia cho 1 cũng bởi chính số đó

C. Số như thế nào nhân cùng với 0 cũng bằng 0

D. Số 0 phân tách cho số nào cũng bằng chủ yếu số đó

Câu 6. Dùng nỗ lực nào sau đây thường dùng để làm kiểm tra góc vuông?

A. Ê-ke

B. Cây bút chì

C. Bút mực

D. Com-pa

Câu 7. ánh sáng nào bên dưới đây phù hợp với ngày nắng nóng nóng?

A. 0o
C

B. 2o
C

C. 100o
C

D. 36o
C

Câu 8. Năm trước, bên Lan thu hoạch được 123kg thóc. Năm nay, nhà Lan thu hoạch được số thóc những gấp 2 lần năm trước. Như vậy, trong năm này nhà Lan thu hoạch được là:

A. 125kg

B. 323kg

C. 143kg

D. 246kg

Phần 2. Tự luận

Câu 9. Tính nhẩm

a) 460 milimet + 120 milimet = …………

b) 240 g : 6 = …………………….

c) 120 ml × 3 = ………………….

d) 1cm 3mm + 23mm = ………………………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 116 × 6b) 76 : 4c) 241 × 3d) 963 : 3

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính giá trị biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

b) (16 + 20) : 4

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

c) 37 – 18 + 17

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Mỗi bao gạo nặng nề 30 kg, từng bao ngô nặng nề 40 kg. Hỏi 2 bao gạo cùng 1 bao ngô nặng từng nào ki – lô – gam?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Câu 13. Quan gần cạnh hình và vấn đáp câu hỏi

Có tư ca đựng lượng nước như sau:

a) Ca như thế nào đựng các nước nhất?

……………………………………………………………………………………………………………

b) Ca làm sao đựng lượng nước nhất?

……………………………………………………………………………………………………………

c) Tìm nhì ca khác nhau để đựng được 550 ml nước?

……………………………………………………………………………………………………………

d) chuẩn bị xếp các ca theo tứ trường đoản cú đựng ít nước độc nhất đến những nước nhất?

……………………………………………………………………………………………………………

Câu 14. Cho hình vuông vắn ABCD phía trong đường tròn tâm O như hình vẽ. Biết AC nhiều năm 10 cm. Tính độ dài nửa đường kính của hình tròn.

Đáp án phía trong file download về

2.2. Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 3 Số 2

Câu 1. Kết trái của phép phân tách 63 : 3 là:

A. 24

B. 21

C. 189

D. 66

Câu 2. Anh phái nam làm các chiếc đèn lồng bao gồm dạng khối lập phương. Mỗi mặt dán một tờ giấy màu. Một loại đèn lồng như vậy đề nghị dùng số tờ giấy màu sắc là:

A. 3

B. 5

C. 6

D. 8

Câu 3.

Hình vẽ nào dưới đây chia miếng bánh thành 5 phần bởi nhau?

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 4 . Khoanh vào vần âm trước ý trả lời đúng

500 ml + 400 ml ….. 1 l

Dấu thích hợp để điền vào khu vực trống là:

A. >

B.

a) 348 + 84 : 6

…………………………

…………………………

…………………………

b) 32 + 8 – 18

…………………………

…………………………

…………………………

c) 26 : 2 × 5

…………………………

…………………………

…………………………

Câu 8. Nối

Chọn số cân cân xứng cho mỗi nhỏ vật

Câu 9. Giải toán

Có hai xe ô tô chở đoàn khách đi thăm quan và du lịch viện bảo tàng. Xe đầu tiên chở 16 người. Xe sản phẩm công nghệ hai chở số người gấp hai xe sản phẩm công nghệ nhất. Hỏi cả hai xe chở được toàn bộ bao nhiêu người?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Quan liền kề hình tiếp sau đây và điền số đam mê hợp

Có …… hình tam giác

Câu 11. Tính độ dài mặt đường gấp khúc ABCD

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Câu 12. Điền số thích hợp vào khu vực trống:

….. × 5 = 70

48 : …... = 54 : 9

Đáp án bên trong file mua về

2.3. Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 3 Số 2

Câu 1. Kết quả của phép trừ 420 – 284 là:

A. 163

B. 136

C. 361

D. 316

Câu 2. Kết luận nào dưới đấy là đúng khi nói về số 542?

A. Tích chữ số hàng nghìn và chữ số hàng đơn vị chức năng là 10.

B. Hiệu chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị chức năng là 3.

C. Tổng những chữ số hàng trăm, sản phẩm chục, hàng đơn vị của số 542 là 12.

Câu 3.

Trong vườn bên Mai tất cả 16 nhỏ vịt, số nhỏ gà bởi

*
số nhỏ vịt. Hỏi vào vườn đơn vị Mai có tất cả bao nhiêu con vịt và bé gà?

A. 4 con

B. 16 con

C. 12 con

D. 24 con

Câu 4. Khoanh vào vần âm trước ý trả lời đúng

500 ml + 400 ml ….. 1 l

Dấu tương thích để điền vào vị trí trống là:

A. >

B.

a) 348 + 84 : 6

=………………………..

=………………………..

b) 32 + 8 – 18

=………………………..

=………………………..

c) 3 × 15 : 5

=………………………..

=………………………..

Câu 8. Xuân vẽ một hình tam giác với cha điểm red color (xem hình vẽ). Hỏi sau khi nối các điểm cùng màu, Xuân đếm được bao nhiêu hình tứ giác?

Câu 9. Giải toán

Có nhị xe xe hơi chở đoàn khách hàng đi thăm quan và du lịch viện bảo tàng. Xe đầu tiên chở 16 người. Xe sản phẩm công nghệ hai chở số người gấp rất nhiều lần xe lắp thêm nhất. Hỏi cả nhị xe chở được tất cả bao nhiêu người?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Câu 10.

Trong hình sau đây, gồm bao nhiêu hình tứ giác?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Câu 11. Cho hình chữ nhật MNPQ. Điểm F nằm giữa đoạn M với N. Đoạn MF = 3cm, FN = 2cm, MQ = 4cm. Chiều dài của hình chữ nhật MNPQ bởi bao nhiêu?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Câu 12. Tính:

a) 4cm + 6mm = …….. Mm + 6mm = ……….mm

b) 1l – 200ml – 300ml = ………l – 200ml – 300ml = ………ml

c) 1kg – 600g + 200g = ………..g – 600g + 200g = ……….. G

Đáp án bên trong file download về

3. Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 bàn chân trời sáng sủa tạo

Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 chân trời sáng chế năm 2023-2024 được Vn
Doc sưu tầm, chọn lọc tổng hợp những dạng bài bác tập toán lớp 3 học kỳ 1, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, rèn luyện chuẩn bị tốt mang lại kì thi học kì 1 lớp 3.

Tìm số bị bị trừ biết số trừ là 620 cùng hiệu là 380 .... Số thích hợp điền vào nơi chấm 9dm 7mm = ...... Mm là:


A. NỘI DUNG ÔN TẬP

1. Số và phép tính

- Phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia trong phạm vi 1 000

Nhân số có bố chữ số đến số tất cả một chữ số

Chia số có bố chữ số mang đến số bao gồm một chữ số

- kiếm tìm thành phần trong phép tính cộng, trừ, nhân, chia

Tìm thành phần nằm trong phép cộng, phép trừ

Tìm thành bên trong phép nhân, phép chia

- một phần mấy- Biểu thức số, tính cực hiếm của biểu thức

2. Đo lường

- Mi-li-mét- Gam- Mi-li-lít- nhiệt độ độ

3. Hình học

- Điểm làm việc giữa, trung điểm của đoạn thẳng- Hình tròn. Tâm, bán kính, đường kính- Góc, góc vuông, góc ko vuông- Hình tam giác, tứ giác- Khối lập phương, khối vỏ hộp chữ nhật

4. Việc có lời văn:

- Gấp một số lên một vài lần- Giảm một vài đi một số lần- bài toán giải bằng hai bước tính

B. BÀI TẬP

Đề bài

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1. Tìm số bị bị trừ biết số trừ là 620 với hiệu là 380:

A. 340 B. 900 C. 440 D. 1 000

Câu 2. Có 42 học sinh chia đông đảo vào 6 hàng. Hỏi mỗi hàng gồm bao nhiêu học tập sinh?

A. 6 học sinh B. 7 học tập sinh C. 8 học sinh D. 9 học tập sinh

Câu 3. Đã tô màu $frac12$ hình nào?

*

Câu 4. Đã tô color $frac13$ hình nào?

*

Câu 5. 81 : ...... = 3. Số tương thích điền vào địa điểm chấm là:

A. 27 B. 25 C. 17 D. 16

Câu 6. tra cứu một số, hiểu được nếu gấp số kia lên 7 lần thì được 182.

A. 25 B. 26 C. 90 D. 46

Câu 7. Hình nào bao gồm ít góc vuông nhất:

*

Câu 8. trong hình vẽ mặt có:

*

A. 5 hình tam giác, 5 hình tứ giác B. 4 hình tam giác, 5 hình tứ giác

C. 5 hình tam giác, 6 hình tứ giác D. 4 hình tam giác, 6 hình tứ giác

Câu 9.

Xem thêm: Trong Ăn Mòn Điện Hóa Học Xảy Ra ? Chọn Câu Đúng: Trong Ăn Mòn Điện Hóa Học, Xảy Ra

Trung điểm của đoạn thẳng AB ứng cùng với số nào bên dưới đây:

*

Câu 10. hình tròn tâm O có:

*

A. nửa đường kính OA, 2 lần bán kính AM

B. bán kính OM, 2 lần bán kính AB

C. nửa đường kính OB, 2 lần bán kính AM

D. bán kính AM, 2 lần bán kính AB

Câu 11. Số thích hợp điền vào nơi chấm $4 imes ..... = 136$ là:

A. 34 B. 132 C. 544 D. 140

Câu 12. Cửa hàng có 58 lít dầu, siêu thị đã chào bán đi $frac12$ số dầu đó. Hỏi shop đã phân phối đi từng nào lít dầu?

A. 29 lít B. 24 lít C. 26 lít D. 30 lít

Câu 13. Phép phân tách cho 6 bao gồm số dư lớn số 1 là:

A. 1 B. 5 C. 6 D. 7

Câu 14. Số phù hợp điền vào chỗ chấm 9dm 7mm = ...... Mm là:

A. 97 B. 907 D. 970 D. 790

Câu 15. một trong những chia đến 8 được yêu mến là 6 và số dư là 4 . Số đó là.

A. 51 B. 54 C. 53 D. 52

Câu16. Hình tương thích điền vào vết ? là:

*

Câu 17. Một siêu thị ngày đầu tiên bán được 54 quyển sách, số quyển sách bán tốt trong ngày lắp thêm hai sụt giảm 6 lần đối với ngày thứ nhất. Hỏi ngày máy hai siêu thị đó bán được bao nhiêu quyển sách?

A. 9 quyển B. 63 quyển C. 8 quyển D. 48 quyển

Câu 18. chị em mua bó hoa về cắn vào 3 lọ hoa, mỗi lọ gồm 7 bông thì còn quá 2 bông. Hỏi bó hoa ban đầu của bà bầu có bao nhiêu bông hoa?

A. 12 bông B. 21 bông C. 23 bông D. 25 bông

Câu 19. mang lại dãy số 1, 3, 9, 27, 81, … Số sản phẩm công nghệ 6 của hàng số là:

A. 82 B. 108 C. 90 D. 243

Câu 20. Mai bao gồm số bông hoa ngay số bông hoa của Hà giảm xuống 4 lần. Biết số Hoa của Hà là 96 bông. Search số hoa của Mai.

A. 100 bông B. 24 bông C. 42 bông D. 92 bông

Câu 21. Bà bao gồm 79 kg gạo nếp. Bà định cho số gạo nếp kia vào các túi nhỏ, mỗi túi chỉ đựng được 7 kg. Bà cần tối thiểu số túi để đựng hết số gạo đó là:

A. 11 túi B. 12 túi C. 13 túi D. 14 túi

Câu 22. Một đơn vị chức năng Thanh niên xung phong tất cả 410 người tạo thành 5 đội. Hỏi mỗi đội tất cả bao nhiêu người?

A. 80 B. 85 C. 82 D. 95

Câu 23. giá trị của biểu thức 45 + 40 : 5 là:

A. 53 B. 17 C. 49 D. 1

Câu 24. quý giá của biểu thức 231 x 6 : 3 là:

A. 442 B. 462 C. 486 D. 504

Câu 25. tác dụng biểu thức 24 + 36 x 8 là:

A. 212 B. 312 C. 302 D. 480

Câu 26. Lớp 3A bao gồm 3 tổ mỗi tổ bao gồm 9 các bạn và tổ thứ tứ chỉ bao gồm 8 bạn. Hỏi lớp 3A có toàn bộ bao nhiêu học sinh?

A. 27 chúng ta B. 36 các bạn C. 35 các bạn D. 17 bạn

Câu 27. chị em nuôi được 24 con gà. Số vịt chị em nuôi những gấp 3 lần số gà. Hỏi bà bầu đã nuôi được từng nào con vịt?

A. 72 nhỏ B. 27 con C. 21 bé D. 62 con

Câu 28. Cửa hàng có 120 kg gạo. Shop mua thêm 3 bao gạo, mỗi bao nặng trĩu 50 kg. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

A. 270 kilogam B. 123 kg C. 170 kilogam D. 250 kg

Câu 29. ban sơ trong rổ gồm 126 trái trứng. Sau 1 trong các buổi bán hàng, vào rổ còn sót lại $frac16$ số trứng. Hỏi fan ta đã cung cấp bao nhiêu quả trứng?

A. 21 trái B. 147 trái C. 105 quả D. 120 quả

Câu 30. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm 1 kilogam ……. 125 g x 8 là:

A. > B. II. Phần tự luận

Câu 1. Đọc cùng viết những số sau:

Câu 2. Đặt tính rồi tính.

168 + 734 673 – 569 576 + 249 956 – 128

Câu 3. Đặt tính rồi tính.

136 x 4 857 : 5 635 : 6 245 x 3

Câu 4. search x biết:

$x - 124 = 122$

$984 - x = 716$

$92 + x = 180$

$4 imes x = 192$

$x:7 = 117$

$987:x = 3$

Câu 5. Điền số phù hợp vào nơi trống:

a) 2cm = .......... Mm 40mm = ......... Cm

b) 5dm 9mm = .......... Mm 3m = ......... Mm

c) 2kg = ............ G 1 l = ............... Ml

Câu 6. Tính giá bán trị các biểu thức sau:

a) 79 + 34 – 19 b) 221 x (43 – 39)

c) 81 : 9 x 23 d) 130 + 154 x 2

e) 199 – 8 x 24 f) 212 + 42 : 6

Câu 7. thực hiện theo yêu mong để giúp các bạn chuẩn bị món ăn uống cho buổi cắm trại:

Câu 8. Một cửa hàng có 938kg gạo. Buổi sáng siêu thị bán được 270kg, buổi chiều bán tốt 368kg. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo?

Câu 9. Anh bao gồm 56 viên bi, em có thấp hơn anh 12 viên bi. Hỏi cả hai bằng hữu có tất cả bao nhiêu viên bi.

Câu 10. năm nay bố 42 tuổi. Tuổi con bởi $frac16$ tuổi bố. Hỏi hai năm nữa con bao nhiêu tuổi.

Câu 11. Một thùng đựng 84 lít mật ong. Bạn ta kéo ra $frac13$ số lít mật ong. Hỏi trong thùng còn sót lại bao nhiêu lít mật ong.

Câu 12. có 385m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m vải. Hỏi có thể may nhiều nhất từng nào bộ quần áo và còn quá mấy mét vải?

Câu 13. người ta chia vườn ươm cây thành 2 lô đất, từng lô đất tất cả 4 hàng, mỗi hàng trồng được 105 cây con. Hỏi căn vườn đó trồng được bao nhiêu cây con?

Câu 14. Lớp 3A trồng được 42 cây, lớp 3B trồng được số cây cấp 4 lần số kilomet của lớp 3A. Hỏi cả hai lớp trồng được từng nào cây?

Câu 15. phái mạnh nghĩ ra một số. Nam đem số đó cộng với số nhỏ nhắn nhất bao gồm 3 chữ số khác biệt thì được 451. Hỏi số Nam nghĩ rằng số bao nhiêu?

Câu 16. Kể tên các hình tam giác cùng hình tứ giác có trong hình dưới đây:

Lời giải bỏ ra tiết

I. Phần trắc nghiệm
*
II. Phần từ bỏ luận

Câu 1. Đọc với viết các số sau:

Phương pháp

Đọc số hoặc viết số lần lượt từ sản phẩm trăm, sản phẩm chục, hàng 1-1 vị.

Lời giải

*

Câu 2. Đặt tính rồi tính.

168 + 734 673 – 569 576 + 249 956 – 128

Phương pháp

- Đặt tính sao để cho các chữ số đứng thảng hàng thẳng cột với nhau

- cộng hoặc trừ theo thứ tự từ bắt buộc sang trái

Lời giải

*

Câu 3. Đặt tính rồi tính.

136 x 4 857 : 5 635 : 6 245 x 3

Phương pháp

- Đặt tính

- Nhân theo lần lượt từ đề nghị sang trái ; phân chia lần lượt tự trái thanh lịch phải

Lời giải

*

Câu 4. search x biết:

$x - 124 = 122$

$984 - x = 716$

$92 + x = 180$

$4 imes x = 192$

$x:7 = 117$

$987:x = 3$

Phương pháp

Muốn tra cứu số bị trừ, ta mang hiệu cùng với số trừ

Muốn tìm kiếm số trừ, ta đem số bị trừ trừ đi hiệu

Muốn kiếm tìm số hạng không biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng kia

Muốn tìm thừa số không biết, ta lấy tích chia cho quá số sẽ biết

Muốn tìm số bị chia, ta mang thương nhân với số chia

Muốn kiếm tìm số chia, ta mang số bị phân chia chia đến thương

Lời giải

*

Câu 5. Điền số phù hợp vào khu vực trống:

a) 2cm = .......... Mm 40mm = ......... Cm

b) 5dm 9mm = .......... Milimet 3m = ......... Mm

c) 2kg = ............ G 1 l = ............... Ml

Phương pháp

Áp dụng biện pháp đổi: 1 cm = 10 mm ; 1 kg = 1 000g ; 1 lít = 1000 ml

Lời giải

a) 2cm = 20 mm 40mm = 4 cm

b) 5dm 9mm = 509 mm 3m = 3 000 mm

c) 2kg = 2 000 g 1 l = 1 000 ml

Câu 6. Tính giá trị những biểu thức sau:

a) 79 + 34 – 19 b) 221 x (43 – 39)

c) 81 : 9 x 23 d) 130 + 154 x 2

e) 199 – 8 x 24 f) 212 + 42 : 6

Phương pháp

- với biểu thức chỉ đựng phép tính cộng, trừ hoặc chỉ chứa phép tính nhân, chia, ta triển khai từ trái sang trọng phải.

- với biểu thức gồm dấu ngoặc, ta triển khai ở trong ngoặc trước

- với biểu thức tất cả chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia, ta triển khai phép tính nhân, chia trước; thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải

a) 79 + 34 – 19 = 113 – 19 = 94

b) 221 x (43 – 39) = 221 x 4 = 884

c) 81 : 9 x 23 = 9 x 23 = 207

d) 130 + 154 x 2 = 130 + 308 = 438

e) 199 – 8 x 24 = 199 – 192 = 7

f) 212 + 42 : 6 = 212 + 7 = 219

Câu 7. thực hiện theo yêu mong để giúp chúng ta chuẩn bị món ăn uống cho buổi gặm trại:

Phương pháp

Quan liền kề tranh rồi khoanh vào số phần theo yêu cầu

Lời giải

*

Câu 8. Một siêu thị có 938kg gạo. Buổi sáng cửa hàng bán được 270kg, buổi chiều bán được 368kg. Hỏi shop còn lại bao nhiêu kg gạo?

Phương pháp

- kiếm tìm tổng số gạo shop đã chào bán buổi sáng cùng buổi chiều

- kiếm tìm số kilogam gạo còn lại

Lời giải

Số kilogam gạo cửa mặt hàng đã phân phối buổi sáng và giờ chiều là:

270 + 368 = 638 (kg)

Cửa hàng sót lại số kg gạo là:

938 – 638 = 300 (kg)

Đáp số: 300 kg gạo

Câu 9. Anh bao gồm 56 viên bi, em có thấp hơn anh 12 viên bi. Hỏi cả hai anh em có toàn bộ bao nhiêu viên bi.

Phương pháp

- search số viên bi của em

- tra cứu tổng số bi của 2 anh em

Lời giải

Số viên bi của em là:

56 – 12 = 44 (viên)

Cả hai bằng hữu có tất cả số viên bi là:

56 + 44 = 100 (viên bi)

Đáp số: 100 viên bi

 

Câu 10. năm nay bố 42 tuổi. Tuổi con bởi $frac16$ tuổi bố. Hỏi 2 năm nữa con bao nhiêu tuổi.

Phương pháp

- Tuổi bé = Tuổi cha : 6

- tìm kiếm tuổi con hai năm nữa

Lời giải

Tuổi con bây chừ là:

42 : 6 = 7 (tuổi)

Tuổi con 2 năm nữa là:

7 + 2 = 9 (tuổi)

Đáp số: 9 tuổi

Câu 11. Một thùng đựng 84 lít mật ong. Fan ta lấy ra $frac13$ số lít mật ong. Hỏi vào thùng còn sót lại bao nhiêu lít mật ong.

Phương pháp

- search số lít mật ong lôi ra = Số lít mật ong trong thùng : 3

- Số lít mật ong còn lại = Số lít mật ong trong thùng – số lít đem ra

Lời giải

Người ta mang ra số lít mật ong là:

84 : 3 = 28 (lít)

Trong thùng sót lại số lít mật ong là:

84 – 28 = 56 (lít)

Đáp số: 56 lít mật ong

Câu 12. bao gồm 385m vải, may từng bộ xống áo hết 3m vải. Hỏi hoàn toàn có thể may nhiều nhất bao nhiêu bộ áo xống và còn vượt mấy mét vải?

Phương pháp

Thực hiện tại phép phân chia 385 : 3 để trả lời câu hỏi của bài xích toán

Lời giải

Ta tất cả 385 : 3 = 128 (dư 1)

Vậy rất có thể may các nhất 128 bộ quần áo và còn vượt 1 mét vải

Câu 13. người ta chia căn vườn ươm cây thành 2 lô đất, mỗi lô đất gồm 4 hàng, mỗi sản phẩm trồng được 105 cây con. Hỏi căn vườn đó trồng được từng nào cây con?

Phương pháp

- search số hàng của vườn ươm

- kiếm tìm số cây con = số kilomet mỗi sản phẩm trồng x số hàng

Lời giải

Số mặt hàng của căn vườn ươm là:

4 x 2 = 8 (hàng)

Khu vườn kia trồng được số cây con là:

105 x 8 = 840 (cây)

Đáp số: 840 cây con

Câu 14. Lớp 3A trồng được 42 cây, lớp 3B trồng được số cây vội vàng 4 lần số lượng km của lớp 3A. Hỏi cả nhị lớp trồng được từng nào cây?

Phương pháp

- tìm kiếm số cây lớp 3B trồng = số kilomet lớp 3A trồng x 4

- search số cây cả 2 lớp trồng

Lời giải

Số cây lớp 3B trồng được là:

42 x 4 = 168 (cây)

Cả hai lớp trồng được số lượng km là:

42 + 168 = 210 (cây)

Đáp số: 210 cây

Câu 15. nam giới nghĩ ra một số. Nam đem số đó cùng với số bé xíu nhất có 3 chữ số khác biệt thì được 451. Hỏi số Nam nghĩ rằng số bao nhiêu?