Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


a) Tổng của nhì số là 80. Số thứ nhất bằng 7/9 số đồ vật hai. Tìm nhị số đó.b) Hiệu của hai số là 55. Số trước tiên bằng 9/4 số thứ hai. Tìm nhì số đó.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 on tập về giải toán


a) Tổng của nhị số là 80. Số đầu tiên bằng ( dfrac 79) số lắp thêm hai. Tìm nhị số đó.

b) Hiệu của hai số là 55. Số thứ nhất bằng ( dfrac 94) số sản phẩm công nghệ hai. Tìm nhì số đó.

Phương pháp giải:

Tìm nhị số theo bài toán tìm nhì số khi biết tổng hoặc hiệu cùng tỉ số của nhị số đó.

Lời giải chi tiết:

a) Ta tất cả sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

7 + 9 = 16 (phần)

Số trước tiên là:

80 : 16 × 7 = 35

Số vật dụng hai là:

80 – 35 = 45

Đáp số : 35 cùng 45.

b) Ta có sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

9 – 4 = 5 (phần)

Số vật dụng hai là :

55 : 5 × 4 = 44

Số trước tiên là:

44 + 55 = 99

Đáp số : 99 và 44.


bài 2


Video lý giải giải


Số lít nước mắm một số loại I nhiều hơn số lít nước mắm loại II là 12l. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu lít nước mắm, biết rằng số lít nước mắm loại I cấp 3 lần số lít nước mắm loại II?

Phương pháp giải:

Tìm số nước mắm nam ngư mỗi loại theo việc tìm nhì số khi biết hiệu và tỉ số của nhì số đó.

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta bao gồm sơ đồ:

 

*

 

Cách 1:

Theo sơ đồ, hiệu số phần cân nhau là:

3 - 1 = 2 (phần)

Số lít nước mắm các loại II là

12 : 2 x 1 = 6 (lít)

Số lít nước mắm nhiều loại I là:

6 + 12 = 18 (lít)

Đáp số: Nước mắm một số loại I: 18 lít ;

Nước mắm một số loại II: 6 lít.

Xem thêm: Học toán lớp 6 chương trình mới ), đề ôn tập hè toán lớp 6 (chương trình mới)

Cách 2:

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều bằng nhau là:

3 - 1 = 2 (phần)

Số lít nước mắm nhiều loại I là

12 : 2 x 3 = 18 (lít)

Số lít nước mắm loại II là:

18 - 12 = 6 (lít)

Đáp số: Nước mắm nhiều loại I: 18 lít ;

Nước mắm loại II: 6 lít.


bài bác 3


Video trả lời giải


Một vườn hoa hình chữ nhật gồm chu vi là (120m). Chiều rộng bởi (displaystyle 5 over 7) chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng vườn hoa đó.

b) fan ta sử dụng (displaystyle 1 over 25) diện tích sân vườn hoa để làm lối đi. Hỏi diện tích s lối đi là từng nào mét vuông?

Phương pháp giải:

- tra cứu nửa chu vi = chu vi ( :,2).

- tìm kiếm chiều dài, chiều rộng theo dạng toán tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số đó.

- Tìm diện tích vườn hoa = chiều lâu năm ( imes) chiều rộng.

- Tìm diện tích s lối đi = diện tích s vườn hoa ( imes) (displaystyle 1 over 25).