*

Chọn lời giải C

HD• Tơ được chia thành hai loại:

- Tơ vạn vật thiên nhiên (sãn gồm trong thiên nhiên) như bông, len, tơ tằm.

Bạn đang xem: Tơ hóa học

- Tơ hóa học (chế tạo thành bằng phương thức hóa học): được chia thành hai nhóm

+ Tơ tổng thích hợp (chế tạo từ các polime tổng hợp) như các tơ poliamit (nilon, capron), tơ vinylic (vinilon).

+ Tơ cung cấp tổng hòa hợp hay tơ tự tạo (xuất vạc từ polime thiên nhiên nhưng được chế tao thêm bằng cách thức hóa học) như tơ visco, tơ xenlulozơ axetat,...


Cho những loại tơ sau: nilon-6, nitron, visco, axetat, bông, tơ tằm, capron. Con số tơ thiên nhiên, tổng hợp và tự tạo lần lượt là

A. 2, 3, 2

B. 2, 3, 3

C. 1, 4, 2

D. 3, 2, 3


*

các một số loại vải dùng trong may mặc là

A. Vải vạn vật thiên nhiên , vải vóc nhân tạo

B. Vải vạn vật thiên nhiên , vải gai hóa học tập , vải gai pha

C. Vải thiên nhiên , vải tơ tằm , vải nhân tạo , vải tổng hợp

D. Vải tua hóa học vải tổng hợp


*

các một số loại vải dùng trong may mang là

A. Vải thiên nhiên , vải nhân tạo

B. Vải vạn vật thiên nhiên , vải gai hóa học tập , vải sợi pha

C. Vải vạn vật thiên nhiên , vải tơ tằm , vải tự tạo , vải tổng hợp

D. Vải gai hóa học tập vải tổng hợp


Cho các phát biểu sau: (1) Tơ nilon-6,6 được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng. (2) Poli (vinyl clorua) có cấu trúc phân nhánh. (3) Tơ axetat bao gồm nguổn nơi bắt đầu từ xenlulozơ với thuộc nhiều loại tơ hóa học. (4) Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên. (5) Poli (metyl metacrylat) là vật tư polime gồm tính dẻo. (6) Poliacrilonnitrin là loại tơ dai, bền cùng với nhiệt. Số tuyên bố đúng là: A.6 B.3 C.4...

Cho những phát biểu sau:

(1) Tơ nilon-6,6 được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng.

(2) Poli (vinyl clorua) có kết cấu phân nhánh.

(3) Tơ axetat có nguổn gốc từ xenlulozơ với thuộc các loại tơ hóa học.

(4) Tơ tằm thuộc nhiều loại tơ thiên nhiên.

(5) Poli (metyl metacrylat) là vật liệu polime tất cả tính dẻo.

(6) Poliacrilonnitrin là một số loại tơ dai, bền cùng với nhiệt. Số phát biểu đúng là:

A.6

B.3

C.4

D.5


*

Chọn câu trả lời D.

(1) Đúng. Tơ nilon-6,6 được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng giữa hexametylen diamin với axit adipic.

(2) Sai. Poli (vinyl clorua) có kết cấu mạch thẳng.

(3) Đúng. Tơ axetat có bắt đầu từ xenlulozơ với thuộc các loại tợ hóa học.

(4) Đúng.

(5) Đúng. Poli (metyl metacrylat) là vật liệu polime gồm tính dẻo.

(6) Đúng. Poliacrilonnitrin là một số loại tơ dai, bền với nhiệt.


Cho những phát biểu sau: (1) Tơ nilon-6,6 được tổng hợp bởi phản ứng trùng ngưng. (2) Poli (vinyl clorua) có kết cấu phân nhánh. (3) Tơ axetat có nguổn gốc từ xenlulozơ với thuộc loại tơ hóa học. (4) Tơ tằm thuộc các loại tơ thiên nhiên. (5) Poli (metyl metacrylat) là vật tư polime tất cả tính dẻo. (6) Poliacrilonnitrin là loại tơ dai, bền với nhiệt. Số phát biểu đúng là: A. 6. B.3. C. 4....

Cho những phát biểu sau:

(1) Tơ nilon-6,6 được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng.

(2) Poli (vinyl clorua) có cấu trúc phân nhánh.

(3) Tơ axetat tất cả nguổn gốc từ xenlulozơ cùng thuộc loại tơ hóa học.

(4) Tơ tằm thuộc nhiều loại tơ thiên nhiên.

(5) Poli (metyl metacrylat) là vật tư polime gồm tính dẻo.

(6) Poliacrilonnitrin là các loại tơ dai, bền với nhiệt. Số tuyên bố đúng là:

A. 6.

B.3.

C. 4.

D.5.


Đáp án D.

(1) Đúng. Tơ nilon-6,6 được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng giữa hexametylen diamin cùng axit adipic.

(2) Sai. Poli (vinyl clorua) có cấu trúc mạch thẳng.

(3) Đúng. Tơ axetat có bắt đầu từ xenlulozơ với thuộc loại tợ hóa học.

(4) Đúng.

(5) Đúng. Poli (metyl metacrylat) là vật tư polime bao gồm tính dẻo.

(6) Đúng. Poliacrilonnitrin là loại tơ dai, bền cùng với nhiệt.


Cho những phát biểu sau: (1) Tơ nilon-6,6 được tổng hợp bởi phản ứng trùng ngưng. (2) Poli (vinyl clorua) có cấu trúc phân nhánh. (3) Tơ axetat có nguổn cội từ xenlulozơ và thuộc nhiều loại tơ hóa học. (4) Tơ tằm thuộc nhiều loại tơ thiên nhiên. (5) Poli (metyl metacrylat) là vật tư polime gồm tính dẻo. (6) Poliacrilonnitrin là một số loại tơ dai, bền với nhiệt. Số phạt biểu chính xác là A. 6. B. 3. C. 4. D....

Cho những phát biểu sau:

(1) Tơ nilon-6,6 được tổng hợp bởi phản ứng trùng ngưng.

(2) Poli (vinyl clorua) có cấu trúc phân nhánh.

(3) Tơ axetat gồm nguổn nơi bắt đầu từ xenlulozơ với thuộc các loại tơ hóa học.

(4) Tơ tằm thuộc một số loại tơ thiên nhiên.

(5) Poli (metyl metacrylat) là vật tư polime bao gồm tính dẻo.

(6) Poliacrilonnitrin là một số loại tơ dai, bền cùng với nhiệt. Số phát biểu đúng là

A. 6.

B.

Xem thêm: Tài liệu tự học kế toán excel cho kế toán, khóa học excel dành cho kế toán

3.

C. 4.

D. 5.


Chọn câu trả lời D.

(1) Đúng. Tơ nilon-6,6 được tổng hợp bởi phản ứng trùng ngưng thân hexametylen diamin với axit adipic.

(2) Sai. Poli (vinyl clorua) có kết cấu mạch thẳng.

(3) Đúng. Tơ axetat có xuất phát từ xenlulozơ cùng thuộc loại tợ hóa học.

(4) Đúng.

(5) Đúng. Poli (metyl metacrylat) là vật liệu polime có tính dẻo.

(6) Đúng. Poliacrilonnitrin là các loại tơ dai, bền cùng với nhiệt


Trong số những phát biểu sau: (a) Đồng trùng thích hợp hexametylenđiamin cùng axit ađipic thu được tơ nilon – 6,6 (b) Tơ visco và tơ xenlulozơ axetat thuộc các loại tơ nhân tạo (c) Đồng trùng phù hợp buta – 1,3 – đien cùng với acrilonitrin bao gồm xúc tác mãng cầu được polime cần sử dụng sản xuất cao su thiên nhiên buna – N (d) sản phẩm trùng phù hợp metyl metacrylat được sử dụng để chế tạo tơ tổng hòa hợp (e) Tơ nilon – 7, tơ capron và nilon – 6,6 đa số thuộc...

Trong số các phát biểu sau:

(a) Đồng trùng đúng theo hexametylenđiamin cùng axit ađipic chiếm được tơ nilon – 6,6

(b) Tơ visco với tơ xenlulozơ axetat thuộc nhiều loại tơ nhân tạo

(c) Đồng trùng phù hợp buta – 1,3 – đien với acrilonitrin tất cả xúc tác mãng cầu được polime dùng sản xuất cao su buna – N

(d) sản phẩm trùng hợp metyl metacrylat được dùng để sản xuất tơ tổng hợp

(e) Tơ nilon – 7, tơ capron và nilon – 6,6 mọi thuộc nhiều loại tơ poliamit

Các tuyên bố đúng là:

A. (a), (d), (e)

B. (b), (d), (e)

C. (a), (b), (c)

D. (b), (c), (e)


#Hóa học tập lớp 11
1
NQ
Ngô quang quẻ Sinh
12 tháng 1 2018

Chọn câu trả lời D


Đúng(0)
NH
Nguyễn Hoàng Nam
1 mon 9 2019

Tơ tằm cùng nilon -6,6 gần như :

A. Gồm cùng phân tử khối.

B. Thuộc các loại tơ tổng hợp.

C. Thuộc một số loại tơ thiên nhiên.

D. Có chứa những loại nguyên tố kiểu như nhau trong phân tử.


#Hóa học lớp 12
1
NQ
Ngô quang quẻ Sinh
1 tháng 9 2019

Đáp án D.


Đúng(0)
NH
Nguyễn Hoàng Nam
26 mon 10 2019
Có những phát biểu sau: (a) Glucozơ với axetilen phần đa là hợp chất không no cần đều tính năng với nước brôm. (b) rất có thể phân biệt glucozơ với fructozơ bởi phản ứng tráng bạc. (c) kim loại Ba và K bao gồm cùng hình dáng mạng tinh thể lập phương trung khu khối. (d) Khi nấu nóng tristearin cùng với nước vôi trong thấy tất cả kết tủa xuất hiện. (e) Amilozơ là polime vạn vật thiên nhiên có mạch phân nhánh. (g) Tơ...
Đọc tiếp

Có các phát biểu sau:

(a) Glucozơ với axetilen phần nhiều là hợp chất không no đề xuất đều tác dụng với nước brôm.

(b) rất có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc.

(c) kim loại Ba cùng K bao gồm cùng thứ hạng mạng tinh thể lập phương chổ chính giữa khối.

(d) Khi đun nóng tristearin cùng với nước vôi trong thấy có kết tủa xuất hiện.

(e) Amilozơ là polime thiên nhiên có mạch phân nhánh.

(g) Tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ nitron, tơ axetat là các loại tơ nhân tạo.

(h) Oxi hóa trọn vẹn glucozơ bởi hiđro (Ni, t°) chiếm được sorbitol.

Số phát biểu đúng là:

A. 5

B. 4

C. 2

D. 3


#Mẫu giáo
1
NQ
Ngô quang Sinh
26 tháng 10 2019

Đáp án C

Các tuyên bố đúng là: (c), (d)


Đúng(0)
NH
Nguyễn Hoàng Nam
5 tháng 11 2018
Có những phát biểu sau: (a) Glucozơ cùng axetilen số đông là hợp hóa học không no phải đều tính năng với nước brom. (b) có thể phân biệt glucozơ với fructozơ bằng phản ứng tráng bạc. (c) kim loại Ba với K tất cả cùng dạng hình mạng tinh thể lập phương trọng tâm khối. (d) Khi đun cho nóng tristearin với nước vôi trong thấy tất cả kết tủa xuất hiện. (e) Amilozơ là polime vạn vật thiên nhiên có mạch phân nhánh. (g) Tơ...
Đọc tiếp

Có các phát biểu sau:

(a) Glucozơ và axetilen đông đảo là hợp hóa học không no đề xuất đều tác dụng với nước brom.

(b) có thể phân biệt glucozơ cùng fructozơ bởi phản ứng tráng bạc.

(c) sắt kẽm kim loại Ba cùng K bao gồm cùng loại mạng tinh thể lập phương trọng tâm khối.

(d) Khi nấu nóng tristearin cùng với nước vôi trong thấy bao gồm kết tủa xuất hiện.

(e) Amilozơ là polime thiên nhiên có mạch phân nhánh.

(g) Tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ nitron, tơ axetat là các loại tơ nhân tạo.

(h) Oxi hóa trọn vẹn glucozơ bởi hiđro (Ni, t°) thu được sobitol.

Số phát biểu đúng là

A. 5

B. 4

C. 2

D. 3


#Mẫu giáo
1
NQ
Ngô quang Sinh
5 mon 11 2018

Chọn C.

(a) Sai, Glucozơ hợp chất hữu cơ no, tạp chức.

(b) Sai, có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bởi phản ứng với nước brom.

(e) Sai, Amilozơ là polime thiên nhiên có mạch ko phân nhánh.

(g) Sai, Chỉ tất cả tơ visco, tơ axetat là các loại tơ nhân tạo.

(h) Sai, Khử hóa hoàn toàn glucozơ bằng hiđro (Ni, t°) chiếm được sobitol.


Đúng(0)
NH
Nguyễn Hoàng Nam
21 tháng 3 2017
Có những phát biểu sau: (a) Glucozơ và axetilen phần nhiều là hợp chất không no đề nghị đều tác dụng với nước brom. (b) có thể phân biệt glucozơ với fructozơ bởi phản ứng tráng bạc. (c) Khi đun cho nóng tristearin cùng với nước vôi vào thấy tất cả kết tủa xuất hiện. (d) Amilopectin là polime thiên nhiên có mạch phân nhánh. (e) Tơ visco, tơ nitron, tơ axetat là các loại tơ nhân tạo. (g) Oxi hóa hoàn toàn glucozơ bởi hiđro (Ni,...
Đọc tiếp

Có các phát biểu sau:

(a) Glucozơ và axetilen phần lớn là hợp chất không no buộc phải đều công dụng với nước brom.

(b) rất có thể phân biệt glucozơ với fructozơ bởi phản ứng tráng bạc.

(c) Khi đun nóng tristearin cùng với nước vôi trong thấy có kết tủa xuất hiện.

(d) Amilopectin là polime thiên nhiên có mạch phân nhánh.

(e) Tơ visco, tơ nitron, tơ axetat là các loại tơ nhân tạo.

(g) Oxi hóa trọn vẹn glucozơ bởi hiđro (Ni, to) chiếm được sobitol.

Số tuyên bố đúng là

A. 2

B. 5

C. 3

D. 4


#Mẫu giáo
1
NQ
Ngô quang đãng Sinh
21 tháng 3 2017

Chọn A.

(a) Sai, Glucozơ là hợp hóa học hữu cơ no, tạp chức.

(b) Sai, có thể phân biệt glucozơ với fructozơ bằng phản ứng làm mất đi màu dung dịch Br2.

(e) Sai, Tơ nitron là một số loại tơ tổng hợp.

(g) Sai, Khử hóa trọn vẹn glucozơ bởi hiđro (Ni, to) thu được sobitol.


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên cùng xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Tuần
Tháng
Năm

OLM là căn cơ giáo dục số. Cùng với chương trình đào tạo và huấn luyện bám gần kề sách giáo khoa từ mẫu mã giáo tới trường 12. Các bài học được cá thể hoá và phân tích thời hạn thực. OLM thỏa mãn nhu cầu nhu mong riêng của từng bạn học.

Theo dõi OLM trên

*
*
*

olm.vn


Chúng tôi đề xuất
Tài nguyên
Ứng dụng mobile
Tải vận dụng trên ứng dụng Store

Tải vận dụng Android
Học liệu
Hỏi đáp
Link rút gọn
Link rút gọn
Để sau
Đăng ký
Các khóa học rất có thể bạn quan lại tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ
(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàng
Đóng
×
Yêu ước VIP×
Học liệu này hiện giờ đang bị hạn chế, chỉ dành cho tài khoản VIP cá nhân, vui vẻ nhấn vào chỗ này để tăng cấp tài khoản.

2. Một vài polime cần sử dụng làm chất dẻo

a) Polietilen (PE)


*

PE là chất dẻo mềm, lạnh chảy sống nhiệt độ to hơn 110o
C, tất cả tính trơ tương đối của ankan mạch dài, cần sử dụng làm màng mỏng, bình chứa, túi đựng,...

b) Poli(vinyl clorua) (PVC)


*

PVC là chất vô định hình, giải pháp điện tốt, bền cùng với axit, dùng làm vật tư điện, ống dẫn nước, vải bít mưa, domain authority giả,..

c) Poli(metyl metacrylat)

Poli(metyl metacrylat) được pha chế từ metyl metacrylat bởi phản ứng trùng phù hợp :


*

Poli(metyl metacrylat) tất cả đặc tính trong veo cho ánh sáng truyền qua giỏi (trên 90%) nên được sử dụng để chế tạo thủy tinh cơ học plexiglas

II. TƠ

1. Khái niệm

Tơ là những vật tư polime hình sợi dài cùng mảnh với thời gian chịu đựng nhất định.

Trong tơ, mọi phân tử polime bao gồm mạch ko phân nhánh xếp tuy vậy song với nhau. Polime đó bắt buộc rắn, tương đối bền với nhiệt, với các dung môi thông thường, mềm, dai, ko độc và có công dụng nhuộm màu.

2. Phân loại

a) Tơ thiên nhiên : bông, len, tơ tằm.

b) Tơ hóa học :

- Tơ tổng đúng theo (chế tạo nên từ các polime tổng hợp) như các tơ poliamit (nilon, capron), tơ vinylic (vinilon).

- Tơ bán tổng phù hợp (hay tơ nhân tạo) được tiếp tế từ polime vạn vật thiên nhiên nhưng được chế tao thêm bằng tuyến đường hóa học tập như tơ visco, tơ xenlulozơ axetat,...

3. Một số loại tơ tổng đúng theo thường gặp

a) Tơ nilon-6,6

$n
NH_2left< CH_2 ight>_6NH_2~~+~~n
HOOCleft< CH_2 ight>_4COOHxrightarrowxt,t^o,p,,NH ext !!!! ext _6NH-CO!! ext _4CO_n+2nH_2O$

hexametylenđiamin axit hexanđioic nilon-6,6

- Tơ nilon-6,6 tất cả tính dẻo bền, mượt mà óng mượt, không nhiều thấm nước, giặt mau khô nhưng mà kém bền cùng với nhiệt, với axit với kiềm.

b) Tơ lapsan

$n
HOOC-C_6H_4-COOH ext + ext n
HO-CH_2-CH_2-OHxrightarrowxt,t^o,p,,CO-C_6H_4-CO-O-CH_2-CH_2-O_n+2nH_2O$

axit terephtalic etylen glicol poli(etylen terephtalat) (tơ lapsan)

c) Tơ nitron (hay olon) 

Tơ nitron thuộc nhiều loại tơ vinylic được tổng hòa hợp từ vinyl xianua (hay acrilonitrin) nên gọi poliacrilonitrin :

n
CH2=CH–CN $xrightarrowt^o,,p,,xt$ (–CH2–CH(CN)–)n

Tơ nitron dai, bền với nhiệt và giữ nhiệt tốt nên hay được dùng để làm dệt vải vóc may áo xống hoặc bện thành gai “len” đan áo rét.

III. CAO SU

1. Khái niệm

Cao su là vật liệu polime tất cả tính lũ hồi

Có hai loại cao su : Cao su thiên nhiên và cao su thiên nhiên tổng hợp.

2. Cao su thiên nhiên thiên nhiên

Cao su vạn vật thiên nhiên là polime của isopren (đồng phân cis) :


*

*

cao su đặc buna tất cả tính đàn hồi và độ bền kém cao su thiên nhiên thiên nhiên.

- Đồng trùng hòa hợp buta-1,3-đien cùng với stiren C6H5CH=CH2 ta được cao su buna-S tất cả tính lũ hồi cao.

- Đồng trùng thích hợp buta-1,3-đien cùng với acrilonitrin CNCH=CH2 ta được cao su buna-N có tính chống dầu cao.

b) cao su isopren

- Trùng phù hợp isopren tất cả hệ xúc tác đặc biệt, ta được poliisopren gọi là cao su thiên nhiên isopren (gần giống cao su thiên nhiên):