SBT Toán lớp 12


PHẦN GIẢI TÍCH

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Chương 4: Số phức

Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số Logarit

Ôn tập cuối năm Giải tích 12

PHẦN HÌNH HỌC

Chương 1: Khối đa diện

Chương 2: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian


Các loạt bài Lớp 12 khác