Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử và Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
*

Theo hóa trị của sắt trong hợp chất gồm công thức hóa học là Fe2O3hãy chọn bí quyết hóa học tập đúng trong số các cách làm hợp chất bao gồm phân tử Fe liên kết với (SO4) hóa trị (II) sau: A.Fe
SO4. B.Fe2SO4. C.Fe2(SO4)2. D.Fe2(SO4)3....

Bạn đang xem: Sắt 3 oxit có công thức hóa học là


Theo hóa trị của fe trong hợp chất có công thức hóa học là Fe2O3hãy chọn phương pháp hóa học tập đúng trong số các bí quyết hợp chất tất cả phân tử Fe link với (SO4) hóa trị (II) sau:

A.Fe
SO4.

B.Fe2SO4.

C.Fe2(SO4)2.

D.Fe2(SO4)3.

E.Fe3(SO4)2.


*

* call hóa trị của fe trong công thức

*

Cho bội phản ứng hóa học: sắt (III)sunfat + natri hiđroxit → … + natri sunfat. Phương trình hóa học trình diễn phản ứng hóa học trên là

AFe2(SO4)3 + 6Na
OH → 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4

BFe(SO4)2 + Na
OH → Fe
OH + Na(SO4)2

CFe2(SO4)3 + Na
OH → Fe2(OH) + Na(SO4)3

DFe
SO4 + 2Na
OH → Fe(OH)2 + Na2SO4


*

biểu diễn bội phản ứng hóa học trên là

AFe2(SO4)3 + 6Na
OH → 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4

BFe(SO4)2 + Na
OH → Fe
OH + Na(SO4)2

CFe2(SO4)3 + Na
OH → Fe2(OH) + Na(SO4)3

DFe
SO4 + 2Na
OH → Fe(OH)2 + Na2SO4


help me cứu vãn tiếp em 30 câu này được ko ạ
Câu 70: cách làm hoá học tập của sắt oxit, biết Fe(III) là: A. Fe2O3. B. Fe
O. C. Fe3O4. D. Fe3O2.Câu 71: Oxit khi chức năng với nước tạo thành dung dịch axit sunfuric là: A. CO2 B. SO2 C. SO3 ...

help me cứu tiếp em 30 câu này được ko ạ

Câu 70: Công thức hoá học tập của sắt oxit, biết Fe(III) là:

A. Fe2O3. B. Fe
O.

C. Fe3O4. D. Fe3O2.

Câu 71: Oxit khi tính năng với nước tạo nên dung dịch axit sunfuric là:

A. CO2 B. SO2

C. SO3 D. K2O

Câu 72: Chất nào sau đây góp phần lớn nhất vào sự xuất hiện mưa axit ?

A. CO2 B. SO2

C. N2 D. O3

Câu 73: Khí có tỉ khối so với hiđro bởi 32 là

A. N2O B. SO2

C. SO3 D. CO2

Câu 74: Dãy gồm các kim loại chức năng được với hỗn hợp H2SO4 loãng là:

A. Fe, Cu, Mg B. Zn, Fe, Cu

C. Zn, Fe, Al D. Fe, Zn, Ag

Câu 75: Khi mang lại giấy quỳ tím vào hỗn hợp Na
OH thì hiện tượng kỳ lạ quan sát được :

A. màu tím đưa sang màu đỏ B. màu tím chuyển sang màu hồng

C. Màu tím chuyển sang màu xanh lá cây D. Không chuyển đổi màu

Câu 76: Khi mang đến giấy quỳ tím vào hỗn hợp Na
Cl thì hiện tượng lạ quan gần kề được :

A. màu sắc tím chuyển sang màu đỏ B. color tím gửi sang color hồng

C. Màu tím đưa sang blue color D. Không chuyển đổi màu

Câu 77: Có 3 bình lẻ tẻ đựng 3 dung dịch Na
Cl, Ba(NO3)2 với H2SO4. Dung dịch thử xuất sắc nhất rất có thể dùng để tách biệt dung dịch H2SO4 là:

A. Dung dịch Na
OH. B. Dung dịch Na
Cl C. Dung dịch Ba
Cl2. D. Dung dịch HCl

Câu 78: Phản ứng nào sau đây xảy ra chính xác nhất:

A. Cu + H2SO4 đặc nóng →Cu
SO4 + SO2 + H2O

B. Fe + H2SO4 đặc nóng →Fe2(SO4)3 + H2 + H2O

C. Fe + H2SO4 quánh nguội →Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

D. Fe + H2SO4→ Fe2(SO4)3 + H2

Câu 79: Dãy các chất không chức năng được với hỗn hợp H2SO4 loãng là:

A. Zn, Zn
O, Zn(OH)2.

C. Na2O, Na
OH, Na2CO3

B. Cu, Cu
O, Cu(OH)2.

D. Mg
O, Mg
CO3, Mg(OH)2.

Câu 80: Cho phản bội ứng sau: mãng cầu + S →t0sản phẩm sau phản nghịch ứng là:

A. Na2S B. Na
S

C. Na3S D. Cả A, B cùng C

Câu 81: Cho bội nghịch ứng sau: F2 + S →t0sản phẩm sau làm phản ứng là:

A. S2F6 B. S2F

C. SF6 D. Cả A, B và C

Câu 82: Cho bội nghịch ứng sau: Mg + S →t0sản phẩm sau phản ứng là:

A. Mg2S B. Mg
S

C. Mg3S D. Cả A, B với C

Câu 83: Ở điều kiện thông thường Axit Sunfuric (H2SO4) tồn tại sống trạng thái :

A. Rắn B. Lỏng

C. Khí D. Cả A, B với C

Câu 84: Lưu huỳnh đioxit (SO2) ngơi nghỉ điều kiện thông thường tồn tại sinh hoạt trạng thái:

A. Rắn B. Lỏng

C. Khí D. Cả A, B cùng C

Câu 85: Ở điều kiện thông thường lưu huỳnh đioxit (SO2) so với không khí:

A. Nặng rộng B. dịu hơn

C. Lơ lửng D. Cả A, B cùng C

Câu 86: Ở điều kiện bình thường Oxi (O2) tồn tại ngơi nghỉ trạng thái :

A. Rắn B. Lỏng

C. Khí D. Cả A, B cùng C

Câu 87: Ở điều kiện thông thường Lưu huỳnh (S) tồn tại sinh sống trạng thái :

A. Rắn B. Lỏng

C. Khí D. Cả A, B cùng C

Câu 88: Cho bội phản ứng sau: Na
OH + H2SO4 →sản phẩm sau phản ứng là:

A. Na3SO4 + H2O B. Na2SO4 + H2

C. Na2SO4 + H2O D. Cả A, B với C

Câu 89: Ở điều kiện thông thường Ozon (O3) tồn tại ở trạng thái :

A. Rắn B.

Xem thêm: Toán vui: trò chơi học toán lớp 4, 5, ôn tập toán lớp 4

Cu

C. Khí D. Zn

Câu 90: Để khác nhau 2 dung dịch HCl cùng H2SO4 loãng. Ta cần sử dụng một kim loại:

A. Mg B. nhẹ hơn

C. Ba D. Cả A, B và C

Câu 91: Cho làm phản ứng sau: Na2O + H2SO4 →sản phẩm sau làm phản ứng là:

A. Na3SO4 + H2O B. Na2SO4 + H2

C. Na2SO4 + H2O D. Cả A, B cùng C

Câu 92: Ở điều kiện bình thường Oxi (O2) là chất khí :

A. nặng mùi B. ko mùi

C. Không vị D. Cả B với C

Câu 93: Sản phẩm của phản nghịch ứng khi sục khí SO2 vào dd Brom là:

A. H2SO3 , HBr
O B. H2S, HBr C. H2SO4 , HBr D. S, HBr.

Câu 94: Chất xúc tác là chất:

A. làm cho giảm tốc độ phản ứng. B. làm cho tăng tốc độ phản ứng .

C. hóa học tham gia vào bội phản ứng chế tạo sản phẩm. C. chất tạo màu mang lại phản ứng

Câu 95: Nhỏ dd Ag
NO3 vào dd HI , hiện tượng lạ quan giáp được là:

A. Kết tủa trắng. B. Khí bay ra. C. Kết tủa vàng. D. màu xanh lá cây xuất hiện

Câu 96: Axit sunfuric quánh nóng chức năng với đồng kim loại sinh ra khí:

A. CO2.

B. SO3.

C. SO2.

D. H2S.

Câu 97: Cho phản nghịch ứng: SO2 + Cl2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4. Vai trò của clo trong phản ứng là:

A. chất oxi hóa

B. hóa học khí

C. Chất thoái hóa và chất khử

D. Tất cả gần như sai

Câu 98: Điều chế O2 trong công nghiệp bởi cách

A. Điện phân nước

B. Chưng cất phân đoạn không gian hóa lỏng

C. Nhiệt phân KMn
O4

D. Cả A với B

Câu 99: Cho Ba
Cl2 làm phản ứng với hỗn hợp H2SO4, thành phầm sau làm phản ứng là:

A. Ba
SO4 + H2O

B. Ba
SO4 + H2

C. Ba
SO4 + HCl

D. Không bao gồm phản ứng

Câu 100: Một lếu láo hợp tất cả 3 kim loại Cu, Al với Fe cho tính năng vừa đủ với 1 lít dung dịch HCl loãng dư, nhận được 5,6 lít khí X ( đktc ) cùng 6,4 gam hóa học rắn Y. Nếu cũng mang đến lượng các thành phần hỗn hợp trên tác dụng với dịch H2SO4 đặc, nguội, thì sau phản bội ứng nhận được 8,3gam chất rắn Z. Vậy X, Y, Z là:

*

Cho 5 điểm E, F, G, H, O làm sao để cho :

a/ 3 điểm E, F, G thẳng hàng

b/ 3 điểm F, G, H thẳng hàng

c/ 3 điểm E, F, O không thẳng hàng

d/ Hỏi 4 điểm E, F, H, G bao gồm thẳng hàng tuyệt không?

e/ Hỏi 3 điểm E, H, O bao gồm thẳng hàng hay không?


*

Lập phương pháp hoá học của những hợp chất sau và tính phân tử khối:a/ Cu và O b/ S(VI) với O c/ K cùng (SO4)d/ bố và (PO4) e/ Fe(III) với Cl f/ Al và (NO3)g/ P(V) với O h/ Zn cùng (OH) k/ Mg cùng (SO4)l/ Fe(II) cùng (SO3)


*

Xác định những chất A,B,C,D,E,F,G,I,J,K rồi xong PTHH:

A + O2→ B + C; B + O2→D; D + E→ F; D + Ba
Cl2 + E→ G + H; F + Ba
Cl2→ G + H; H + Ag
NO3→ Ag
Cl + I; I + A→ J + E + F + NO

I + C→ J + E; J + Na
OH→ Fe(OH)3 + K


*

A: Là Fe
S2 hoặc Fe
S

B là SO2

C là Fe2O3

D là SO3

E là H2O

F là H2SO4

G là Ba
SO4

I là HNO3

J là Fe(NO3)3

H là HCl

PTHH:

4Fe

2SO2+ O2 (underrightarrowt^o,xt) 2SO3

SO3+ H2O → H2SO4SO3+Ba
Cl2 +H2O →Ba
SO4↓+2HCl
H2SO4+Ba
Cl2→Ba
SO4↓+2HCl
HCl + Ag
NO3 → Ag
Cl↓ + HNO38HNO3+Fe
S2 →Fe(NO3)3+ H2SO4+ 5NO↑+2H2OFe(NO3)3 + 3Na
OH →Fe(OH)3(downarrow)+ 3Na
NO3
Cho con đường tròn $(O ; R)$ và điểm $A$ nằm ở ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp con đường $A B, A C$ ($B, C$ là các tiếp điểm) và vẽ cát tuyến $A E F$ không trải qua tâm $O(E$ nằm giữa $A$ và $F$) của đường tròn $(O ; R)$. Hotline $H$ là giao điểm của $A O$ và $B C$.1) minh chứng tứ giác $A B O C$ nội tiếp.2) chứng minh tam giác $A B E$ cùng tam giác $A F B$ đồng dạng với nhau cùng $A B . B F=A F . B E$.3) gọi $I$ là tâm...

Cho mặt đường tròn $(O ; R)$ với điểm $A$ nằm ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến $A B, A C$ ($B, C$ là những tiếp điểm) và vẽ cát tuyến $A E F$ không đi qua tâm $O(E$ nằm trong lòng $A$ và $F$) của con đường tròn $(O ; R)$. Hotline $H$ là giao điểm của $A O$ với $B C$.

1) chứng tỏ tứ giác $A B O C$ nội tiếp.

2) chứng minh tam giác $A B E$ cùng tam giác $A F B$ đồng dạng cùng với nhau cùng $A B . B F=A F . B E$.

3) hotline $I$ là trung tâm đường tròn nước ngoài tiếp tam giác $E F H$ với $M$ là trung điểm của $H O$. Chứng tỏ $M I perp H O$.


Từ điểm $A$ nằm bên phía ngoài đường tròn $(O)$ vẽ nhị tiếp đường $A B, A C$ thứu tự tại $B, C$ của $(O)$.1) minh chứng tứ giác $A B O C$ nội tiếp con đường tròn.2) Vẽ hai 2 lần bán kính $B D, C E$ của $(0)$, điện thoại tư vấn $I$ là giao điểm của $A O$ và $B C$, hotline $F$ là giao điểm của con đường thẳng $D I$ với $(O)$, với $F$ không giống $D$. Chứng minh ba điểm $A, E, F$ thẳng hàng.3) chứng minh $O F$ là tiếp con đường của đường...

Từ điểm $A$ nằm bên phía ngoài đường tròn $(O)$ vẽ nhì tiếp tuyến $A B, A C$ theo thứ tự tại $B, C$ của $(O)$.

1) chứng minh tứ giác $A B O C$ nội tiếp mặt đường tròn.

2) Vẽ hai 2 lần bán kính $B D, C E$ của $(0)$, hotline $I$ là giao điểm của $A O$ và $B C$, hotline $F$ là giao điểm của con đường thẳng $D I$ và $(O)$, cùng với $F$ khác $D$. Chứng minh ba điểm $A, E, F$ thẳng hàng.

3) chứng tỏ $O F$ là tiếp tuyến đường của mặt đường tròn nước ngoài tiếp tam giác $A I F$.


Cho những chất sau: a.Ca
CO 3 ; b. Sắt 3 O 4 ; c. KMn
O 4 ; d. H 2 O ; e. KCl
O 3 ; f. Không khí.Những chất được dùng làm điều chế khí oxi trong phòng thí điểm là:A) a, b, c, d. B)b, c, d. C)c, e. D)c, d, e, f.


cho 5 điểm E,F,G,H,O làm sao cho 3 điểm E,F,G thẳng hàng,3 điểm F,G,H thẳng hàng,3 điểm E,F,O ko thẳng hàng.

a,4 điểm E,F,G,H có thẳng hàng không?vì sao?

b,3 điểm E,H,O có thẳng hàng không?vì sao?


cho 5 điểm E, F, G, H, O sao cho:3 điểm E, F, G trực tiếp hàng,3 điểm F, G, H thẳng hàng, 3 điểm E, F, O không thẳng hàng

a) hỏi 4 điểm E, F, G, H có thẳng hàng không.Vì sao?

b)hỏi 3 điểm E, H, O bao gồm thẳng hàng không.Vì sao?


Bài 2 trước đã!+) Ta gồm AB vuông góc với BD với AB = BD (gt)=> ▲ ABD vuông cân nặng tại B=> ^BAD = 45° phải AD là phan giác ^BAC (*)+) từ bỏ trung điểm M của CE ta kẻ MH với MK theo lần lượt vuông góc với AB với ACTa gồm ^HBE = ^BCA (Cùng phụ ^ABC)Mà ^EBM = ^BCM ( = 45°)=> ^HBM = ^KCMLại tất cả MB = MC (= ½ EC)=>▲MHB = ▲MKC (c.h-g.n)=> MH = MK hay M nằm trong tia phân giác ^BAC (**)Từ (*) và (**) ta có hai tia ADvà AM trùng nhau giỏi A, D, M thẳng hàng.


Cho đoạn thẳng AB, O là trung điểm của AB. Bên trên 2 nửa mặt phẳng đối nhau gồm bờ AB, Kẻ 2 tia Ax và By sao để cho góc BAx = góc ABy. Trên tia Ax láy 2 điểm C cùng E (E lằm giữa A và C),trên tia By đem 2 điểm D và F (F lằm thân B và D) làm sao cho AC = BD, AE = BF. Chứng tỏ rằng :

a) OC = OD, OE = OF

b) 3 điểm C,O,D trực tiếp hàng, 3 điểm E,O,F thẳng hàng

c) ED = CF


Bài làm

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3-(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại với 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau sinh hoạt trong ngoặc tiếp nối áp dụng hằng đẳng thức dề tính kế tiếp dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)


Đúng(0)
NX
Nguyễn Xuân Toàn
4 tháng 11 2017

Bai kham khao nha

*


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
Tuần
Tháng
Năm

hocfull.com là căn nguyên giáo dục số. Cùng với chương trình huấn luyện và giảng dạy bám gần kề sách giáo khoa từ chủng loại giáo tới trường 12. Những bài học tập được cá thể hoá với phân tích thời hạn thực. hocfull.com đáp ứng nhu mong riêng của từng tín đồ học.

Theo dõi hocfull.com trên

*
*
*

hocfull.com


Chúng tôi đề xuất
Tài nguyên
Ứng dụng mobile
Tải ứng dụng trên phầm mềm Store

Tải vận dụng Android
Học liệu
Hỏi đáp
Link rút gọn
Link rút gọn gàng
Để sau
Đăng ký
Các khóa học rất có thể bạn quan lại tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ
(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàng
Đóng
×
Yêu cầu VIP×
Học liệu này hiện giờ đang bị hạn chế, chỉ giành cho tài khoản VIP cá nhân, vui mắt nhấn vào đây để upgrade tài khoản.