Giải thuộc em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 22 diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình lập phương. Thể tích của một hình trang 17 với lời giải chi tiết. Câu 1. Fan ta ao ước sơn mặt quanh đó (kể cả đáy) của hai loại hộp vật liệu nhựa (dạng hình hộp chữ nhật) nhằm trồng hoa có kích thước như hình dưới đây. Tính diện tích s cần sơn.

Bạn đang xem: Sách cùng em học toán lớp 5


bài bác 1

Người ta ao ước sơn mặt không tính (kể cả đáy) của hai chiếc hộp vật liệu bằng nhựa (dạng hình vỏ hộp chữ nhật) nhằm trồng hoa có form size như hình bên dưới đây. Tính diện tích s cần sơn.

*

Phương pháp giải:

Vì hai chiếc hộp nhựa dùng làm trồng hoa cần hai cái hộp đó không tồn tại nắp, vì thế mỗi cái hộp nhựa đề nghị sơn (1) mặt đáy và (4) mặt bên.

+ diện tích s xung quanh của mỗi cái hộp vật liệu nhựa = chu vi lòng x chiều cao.

+ diện tích s đáy của hộp = chiều nhiều năm x chiều rộng.

+ diện tích cần đánh của mỗi hộp = diện tích s xung quanh của hộp + diện tích s đáy.

- Tính diện tích cần sơn của tất cả hai vỏ hộp nhựa.

Lời giải chi tiết:

+) Với chiếc hộp nhựa mặt trái:

Diện tích bao phủ của vỏ hộp nhựa đó là:

((60 + 40) imes 2 imes 25 = 5000,,(cm^2))

Diện tích lòng của hộp nhựa đó là:

(60 imes 40 = 2400,,(cm^2))

Diện tích đề xuất sơn của vỏ hộp nhựa là:

(5000 + 2400 = 7400,,(cm^2))

+) Với chiếc hộp nhựa bên phải:

Đổi (1m = 100cm)

Diện tích bao phủ của vỏ hộp nhựa đó là:

((100 + 30) imes 2 imes 30 = 7800,(cm^2))

Diện tích đáy của hộp nhựa đó là:

(100 imes 30 = 3000,,(cm^2))

Diện tích buộc phải sơn của hộp nhựa là:

(7800 + 3000 = 10800,,(cm^2))

Diện tích đề xuất sơn của tất cả hai loại hộp đó là:

(7400 + 10800 = 18200,,(cm^2))

Đáp số: (18200cm^2). 


bài 2

Viết số đo phù hợp vào ô trống:

Hình lập phương

A

B

C

Độ lâu năm cạnh

12cm

8,5dm

(dfrac34)m

Diện tích xung quanh

 

 

 

Diện tích toàn phần

 

 

 

Phương pháp giải:

- ao ước tính diện tích xung xung quanh của hình lập phương ta lấy diện tích s một mặt nhân với (4).

Muốn tính diện tích toàn phần của hình lập phương ta lấy diện tích s một mặt nhân cùng với (6).

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Hình lập phương A:

Diện tích một khía cạnh của hình lập phương đó là:

(12 imes 12 = 144,,(cm^2))

Diện tích xung quanh của hình lập phương kia là:

(144 imes 4 = 576,,(cm^2))

Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

(144 imes 6 = 864,,(cm^2))

b) Hình lập phương B:

Diện tích một mặt của hình lập phương đó là:

(8,5 imes 8,5 = 72,25,,(dm^2)) 

Diện tích xung quanh của hình lập phương kia là:

(72,25 imes 4 = 289,,(dm^2))

Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

(72,25 imes 6 = 433,5,,(dm^2))

c) Hình lập phương C:

Diện tích một phương diện của hình lập phương đó là:

(dfrac34 imes dfrac34 = dfrac916,,(m^2))

Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:

(dfrac916 imes 4 = dfrac94,,(m^2))

Diện tích toàn phần của hình lập phương kia là:

(dfrac916 imes 6 = dfrac278,,(m^2))

Ta có tác dụng như sau : 

Hình lập phương

A

B

C

Độ lâu năm cạnh

12cm

8,5dm

(dfrac34)m

Diện tích xung quanh

 576cm2

 289dm2

 (dfrac94)m2

Diện tích toàn phần

864cm2 

433,5dm2 

 (dfrac278)m2


bài 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Cho hình A với hình B như dưới đây:

 

*

a) Hình A có diện tích toàn phần nhỏ hơn hình B

 

b) Hình B có diện tích xung quanh bé thêm hơn hình A

 

c) Hình A với hình B có diện tích xung quanh bằng nhau

 

Phương pháp giải:

Hình A là hình hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm (6cm), chiều rộng lớn (4cm) và chiều cao là (5cm)

- diện tích s xung quanh của hình hộp chữ nhật = chu vi lòng nhân cùng với chiều cao.

- diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật = diện tích s xung quanh + diện tích hai khía cạnh đáy.

Hình B là hình lập phương gồm cạnh là (5cm).

- diện tích s xung quanh của hình lập phương = diện tích s một phương diện nhân với (4).

- Diện tích toàn phần của hình lập phương = diện tích một khía cạnh nhân cùng với (6).

Lời giải đưa ra tiết:

+) Hình vỏ hộp chữ nhật A:

Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

((6 + 4) imes 2 = 20,,(cm))

Diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhật là:

(20 imes 5 = 100,,(cm^2))

Diện tích lòng của hình hộp chữ nhật là:

(6 imes 4 = 24,,(cm^2))

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

(100 + 24 imes 2 = 148,,(cm^2))

+) Hình lập phương B:

Diện tích một khía cạnh của hình lập phương đó là:

(5 imes 5 = 25,,(cm^2))

Diện tích xung quanh của hình lập phương kia là:

(25 imes 4 = 100,,(cm^2))

Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

(25 imes 6 = 150,,(cm^2))

Ta có: 

(100cm^2 = 100cm^2,;, 148cm^2

a) Hình A có diện tích toàn phần nhỏ hơn hình B

 Đ

b) Hình B có diện tích s xung quanh bé nhiều hơn hình A

 S

c) Hình A với hình B có diện tích s xung quanh bởi nhau

 Đ


bài bác 4

Tính diện tích s xung quanh, diện tích s toàn phần của các hình dưới đây:

a)

*

b)

 

*

Phương pháp giải:

a) Hình ngơi nghỉ câu a là hình vỏ hộp chữ nhật có chiều dài (8,5cm), chiều rộng (5,2cm) và độ cao là (4cm).

- diện tích s xung quanh = chu vi lòng x chiều cao.

- diện tích toàn phần= diện tích s xung xung quanh + diện tích s 2 mặt nhị đáy.

b) Hình B là hình lập phương gồm cạnh là (4cm).

- diện tích s xung xung quanh của hình lập phương = diện tích s một phương diện nhân cùng với (4).

- Diện tích toàn phần của hình lập phương = diện tích s một phương diện nhân cùng với (6).

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

((8,5 + 5,2) imes 2 = 27,4,,(cm))

Diện tích bao bọc của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(27,4 imes 4 = 109,6,,(cm^2))

Diện tích lòng của hình hộp chữ nhật là:

(8,5 imes 5,2 = 44,2,,(cm^2))

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

(109,6 + 44,2 imes 2 = 198,,(cm^2))

b) diện tích s một phương diện của hình lập phương đó là:

(4 imes 4 = 16,,(cm^2))

Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:

(16 imes 4 = 64,,(cm^2))

Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

(16 imes 6 = 96,,(cm^2))


bài 5

 Tính diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của :

a) Hình hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 1,8m; chiều rộng 1,2m ; chiều cao 1,5m.

b) Hình lập phương cạnh 32,5dm.

Phương pháp giải:

- diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2 x chiều cao.

Xem thêm: Giỏi Toán Nên Học Giỏi Toán Lý Hóa Làm Nghề Gì ? Học Giỏi Toán Lý Hoá Thì Nên Theo Đuổi Ngành Gì

 

- diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật = diện tích s xung xung quanh + diện tích s 2 mặt hai đáy.

- diện tích xung quanh của hình lập phương = diện tích s một khía cạnh nhân cùng với (4).

- Diện tích toàn phần của hình lập phương = diện tích một mặt nhân cùng với (6).

Lời giải đưa ra tiết:

a) Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

((1,8 + 1,2) imes 2 = 6,,(m))

Diện tích bao bọc của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(6 imes 1,5 = 9,,(m^2))

Diện tích lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(1,8 imes 1,2 = 2,16,,(m^2))

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(9 + 2,16 imes 2 = 13,32,,(m^2))

b) Diện tích một phương diện của hình lập phương đó là:

(32,5 imes 32,5 = 1056,25,,(dm^2)) 

Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:

(1056,25 imes 4 = 4225,,(dm^2))

Diện tích toàn phần của hình lập phương kia là:

(1056,25 imes 6 = 6337,5,,(dm^2))


bài xích 6

Người ta làm một cái thùng kiểu dáng hộp chữ nhật không nắp bởi tôn có độ cao 80dm, chiều rộng lớn 40dm, chiều dài 60dm. Tính diện tích tôn để làm cái thùng kia (không nhắc mép hàn).

Phương pháp giải:

Vì thùng tôn không có nắp đậy nên thùng tôn đó có (1) dưới đáy và (4) mặt bên. 

- Tính diện tích xung quanh của thùng tôn = chu vi đáy nhân với chiều cao.

- Tính diện tích đáy của thùng tôn = chiều lâu năm x chiều rộng.

- diện tích s tôn dùng để làm cái thùng = diện tích s xung quanh của thùng + diện tích 1 khía cạnh đáy.

Lời giải chi tiết:

Diện tích bao quanh của thùng tôn đó là:

((60 + 40) imes 2 imes 80 = 16000,,(dm^2))

Diện tích đáy của thùng tôn đó là:

(60 imes 40 = 2400,,(dm^2))

Diện tích tôn dùng để triển khai thùng là:

(16000 + 2400 = 18400,,(dm^2))

Đáp số: (18400dm^2).

Lưu ý lúc giải: Một số học viên không gọi kĩ đề nên tính diện tích tôn để làm thùng chính bằng diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật.


bài bác 7

Các hình tiếp sau đây đều được chế tác bởi các hình lập phương nhỏ dại cạnh bởi 1cm:

Viết tiếp vào địa điểm chấm cho thích hợp:

Hình A có ……. Hình lập phương nhỏ, thể tích hình A là …….

Hình B tất cả ……. Hình lập phương nhỏ, thể tích hình B là …….

Thể tích hình A ……. Thể tích hình B.

Phương pháp giải:

- mỗi hình lập phương bé dại cạnh (1cm) có thể tích là (1cm^3).

- Đếm số hình vuông bé dại của mỗi hình rồi tính thể tích của những hình đó.

Lời giải bỏ ra tiết:

Mỗi hình lập phương nhỏ cạnh (1cm) có thể tích là (1cm^3).

Hình A gồm (7) hình lập phương nhỏ, thể tích hình A là (7cm^3).

Hình B tất cả (7) hình lập phương nhỏ, thể tích hình B là (7cm^3).

Thể tích hình A bằng thể tích hình B.


bài 8

Mỗi hình dưới đây được xếp bởi những hình lập phương bé dại cạnh 1cm: 

*

Viết vào địa điểm chấm cho thích hợp:

Hình hoàn toàn có thể tích bé nhỏ nhất là hình ……. Hình rất có thể tích lớn nhất là hình …….

Phương pháp giải:

- mỗi hình lập phương nhỏ dại cạnh (1cm)có thể tích là (1cm^3).

- Đếm số hình vuông nhỏ dại của mỗi hình rồi tính thể tích của các hình đó.

- đối chiếu thể tích của các hình nhằm tìm hình có thể tích béo nhất, hình có thể tích nhỏ nhất.

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - liên kết tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Trọn bộ lời giải Cùng em học tập Toán lớp 5 Tập 1 và Tập 2 giúp học viên lớp 5 dễ dàng làm bài xích tập trong sách cùng em học tập Toán lớp 5 từ kia học xuất sắc môn Toán lớp 5.

Giải thuộc em học tập Toán lớp 5

Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Đáp án bình chọn giữa học kì 1 trang 33, 34

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Đáp án kiểm soát cuối học kì 1 trang 65, 66

Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2

Tuần 19 trang 5, 8

Tuần đôi mươi trang 9, 12

Tuần 21 trang 13, 16

Tuần 22 trang 17, 21

Tuần 23 trang 22, 25

Tuần 24 trang 26, 29

Đáp án đánh giá giữa học tập kì 2 trang 30, 31

Tuần 25 trang 32, 34

Tuần 26 trang 35, 37

Tuần 27 trang 38, 40

Tuần 28 trang 41, 43

Tuần 29 trang 44, 45

Tuần 30 trang 46, 48

Tuần 31 trang 49, 51

Tuần 32 trang 52, 54

Tuần 33 trang 55, 57

Tuần 34 trang 58, 60

Tuần 35 trang 61, 63

Đáp án đánh giá cuối học kì 2 trang 64, 66


ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH cho KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi, sách dành riêng cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư giành riêng cho phụ huynh trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Cung cấp zalo Viet
Jack Official