Hỏi đáp theo lớp

Hỏi đáp bài tập Vật lý Lớp 11


Một điện tích điểm Q = 10^ - 7 C đặt tại A trong không khí. Một điểm M cách điện tích Q một đoạn 10cm. Xác định chiều và độ lớn của vectơ cường độ điện trường tại M (Vật lý - Lớp 11)

Trần Đạt
01/12/2019 17:28:28
Một điện tích điểm Q=10^-7 C đặt tại A trong không khí .Một điểm M cách điện tích Q một đoạn 10cm.
a/ xác định chiều và độ lớn của vectơ cường độ điện trường tại M .
b/ xác định lực điện trường do điện tích Q tác dụng lên điện tích q=2.10^-9C đặt tại điểm M . 

Hai điện tích điểm có q1 = 10^-6C và q2 = 4.10^-6C đặt cách nhau 30cm trong chân không. Tính độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích? (Vật lý - Lớp 11)

Cường YS
01/12/2019 08:58:48
Hai điện tích điểm có q1=10^-6C và q2=4.10^-6C đặt cách nhau 30cm trong chân không
a,tính độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích.
B,tính cường độ dòng điệntl trường E đó q1 gây ra tại mỗi điểm cách nó 1m

Số các số có 6 chữ số khác nhau không bắt đầu bởi 12 được lập từ 1; 2; 3; 4; 5; 6 là (Vật lý - Lớp 11)

justin tennision
29/11/2019 19:37:51
số các số có 6 chữ số khác nhau không bắt đầu bởi 12 được lập từ 1;2;3;4;5;6 là

Hai bản tụ điện phẳng có dạng hình tròn bán kính 60cm. Khoảng cách giữa 2 bản tụ là 2mm. Giữa 2 bản là không khó. Điện dung của tụ là? (Vật lý - Lớp 11)

Sarly
21/11/2019 21:32:29
Hai bản tụ điện phẳng có dạng hình tròn bán kính 60cm. Khoảng cách giữa 2 bản tụ là 2mm. Giữa 2 bản là không khó. Điện dung của tụ là