Hỏi đáp theo lớp

Hỏi đáp bài tập Toán học Lớp 5


Mảnh đất nhà bác Năm rộng 2465m2, phần diện tích trồng lúa chiếm 85% diện tích mảnh đất (Toán học - Lớp 5)

Si Si
06/12/2019 17:48:10
Mảnh đất nhà bác Năm rộng 2465m2, phần diện tích trồng lúa chiếm 85% diện tích mảnh đất.
a) Tính diện tích đất nhà bác Năm dùng để trồng lúa.
b) Diện tích đất trồng mía của nhà bác Sáu là 1749,5m2. Tính ra phần đất trồng mía chiếm 70% diện tích mảnh đất nhà bác Sáu. So sánh diện tích hai mảnh đất của nhà bác Năm và nhà bác Sáu.

Cho tam giác ABC có số đo cạnh BC bằng 32 cm, biết rằng nếu kéo dài đoạn BC thêm 4 cm thì diện tích hình tam giác sẽ tăng thêm 54cm2 . Hỏi tam ABC có diện tích bằng bao nhiêu? (Toán học - Lớp 5)

Ẩn danh
06/12/2019 17:48:38
Cho tam giác ABC có số đo cạnh BC bằng 32 cm , biết rằng nếu kéo dài đoạn BC thêm 4 cm thì diện tích hình tam giác sẽ tăng thêm 54cm2 . Hỏi tam ABC có diện tích bằng bao nhiêu ?

12 con vừa gà vừa thỏ có tất cả 32 chân. Hỏi có bao nhiêu thỏ, bao nhiêu gà (Toán học - Lớp 5)

sát thủ ác quỷ
06/12/2019 17:50:53
12 con vừa gà vừa thỏ có tất cả 32 chân.hỏi có bn thỏ bn gà

Đổi: 1920000 m^2 = ... km^2 (Toán học - Lớp 5)

nguyen khoi
06/12/2019 15:42:08
1920000 m2 bằng mấy km2

Tính X: a/ x : 0,5 + x × 3 + x : 2 = 123 (Toán học - Lớp 5)

Ẩn danh
06/12/2019 14:55:25
Tính X : 
a/ x : 0,5 + x × 3 + x : 2 = 123
b/ x × 32 + x × 21 - x × 15 = 174,8
 

Đặt tính rồi tính biết ở phần thập phân chỉ có 2 đến 3 chữ số: 70 : 37 (Toán học - Lớp 5)

Ẩn danh
06/12/2019 14:30:58
1 . Đặt tính rồi tính biết ở phần thập phân chỉ có 2 đến 3 chữ số
70 : 37 
87,36 : 34 
279 : 134
439,11 : 12,3

Đổi 217,35 kg=? tấn (Toán học - Lớp 5)

ho thi loan hothiloan
06/12/2019 13:35:46
217,35 kg=               tấn