Hỏi đáp theo lớp

Hỏi đáp bài tập Toán học Lớp 1


3 lớp 7A,7B,7C có 94 học sinh tham gia trồng cây. Mỗi học sinh 7A,7B,7C lần lượt trồng được 3, 4,5 cây. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh biết rằng số cây mỗi lớp trồng được như nhau (Toán học - Lớp 1)

An Vy
21/11/2019 20:54:23
3 lớp 7A,7B,7C có 94 học sinh tham gia trồng cây. Mỗi học sinh 7A,7B,7C lần lượt trồng được 3 , 4,5 cây . Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh biết rằng số cây mỗi lớp trồng được như nhau
 

Cho hàm số y= x+1 có đồ thị là (d) và hàm số y=-x +3 có đồ thị là (d') (Toán học - Lớp 1)

Ẩn danh
17/11/2019 22:35:53
cho hàm số y= x+1 có đồ thị là (d) và hàm số y=-x +3 có đồ thị là (d'):
a, vẽ (d) và (d') trên cùng 1 mặt phẳng tọa độ
b, hai đường thẳng (d) và (d') cắt nhau tại C và cắt trục Ox theo thứ tự A và B. Tìm tọa đọ các điểm A,B,C (tìm tọa đọ điểm C bằng phương phát đại số)
c, tính chu vi và diện tích của tam giác ABC ( với đơn vị đo trên các trục tọa độ là cm)
d, tính góc tạo bởi đường thẳng y=x+1 với trục Ox

1 4 5 trừ 3 số sao cho bằng 1 hoặc bằng 4 hoặc bằng 5 (Toán học - Lớp 1)

Hà Giag
13/11/2019 21:27:40
1 4 5 trừ 3 số sao cho bằg  1 hoặc bằg 4 hoặc bằg 5
 

Em có 6 quả na, em cho chị 2 quả. Hỏi em còn bao nhiêu quả? (Toán học - Lớp 1)

Ẩn danh
06/11/2019 22:07:00
Em có 6 quả na, em cho chị 2 quả. Hỏi em còn bao nhiêu quả?

Hùng có 134 viên bi, Hùng cho Minh 57 viên. Hùng còn bao nhiêu quả? (Toán học - Lớp 1)

Ẩn danh
06/11/2019 22:11:49
Hùng có 134 viên bi, Hùng cho Minh 57 viên. Hùng còn bao nhiêu quả?

Hãy chứng minh: 1+1=3 (Toán học - Lớp 1)

Khương trần
28/10/2019 22:13:37
Hãy chứng minh 1+1=3