Hỏi đáp theo lớp

Hỏi đáp bài tập Thể dục Lớp 8


35 động tác bài thể dục lớp 8 (Thể dục - Lớp 8)

oanh nguyễn thị
24/09/2019 22:23:49
  • Ai biết lm 35 động tác bài thể dục lớp 8 ko
  • Dạy cho mink với
  • Mình phải đi học phụ đạo đó
  • vì ko thuộc 35 động tác hihihih

Các giai đoạn của chạy ngắn? (Thể dục - Lớp 8)

Bảo Quỳnh
05/09/2019 16:13:29
Cho mình hỏi các giai đoạn của chạy ngắn

Theo em, ý kiến của Lan trong tình huống dưới đây đúng hay sai? Vì sao? (Thể dục - Lớp 8)

블랙 핑크
10/04/2018 21:38:25
Cho tình huống :An nói với Lan:
-Hôm qua tớ vừa gửi bài để đăng báo Hoa học trò đấy.
-Lan:Cậu viết về vấn để gì vậy?
-An:Tớ viết về tình trạng lười học của học sinh hiện nay.
-Lan:Như vậy là cậu đã thực hiện quyền tự do ngôn luận rồi đấy.
a)Theo em ý kiến của Lan đúng hay sai?Vì sao?
b)Nhà nước ta tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận như thế nào?