Hỏi đáp theo lớp

Hỏi đáp bài tập Sinh học Lớp 5


Hiện nay vẫn còn nhiều bạn học sinh không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện (Sinh học - Lớp 5)

Ẩn danh
18/03/2019 21:34:51
Hiện nay vẫn còn nhiều bạn học sinh không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy,xe đạp điện,em sẽ làm gì để nâng cao ta thức chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm đối với các bạn học sinh

Trong các nguồn năng lượng dưới đây, năng lượng nào không phải năng lượng sạch? (Sinh học - Lớp 5)

Ẩn danh
20/04/2018 18:18:19
Trong các nguồn năng lượng dưới đây, năng lượng nào không phải năng lượng sạch?
A. Năng lượng mặt trời
B. Năng lượng gió
C. Năng lượng nước chảy
D. Năng lượng từ thân đá, xăng dầu, khí đốt