Hỏi đáp theo lớp

Hỏi đáp bài tập Địa lý Lớp 9


So sánh điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của bắc trung bộ và duyên hải nam trung bộ (Địa lý - Lớp 9)

Ẩn danh
04/12/2019 22:16:24
So sánh điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của bắc trung bộ và duyên hải nam trung bộ

Trình bày thế mạnh kinh tế hai tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ, giải thích nguyên nhân (Địa lý - Lớp 9)

Trịnh Ngân
04/12/2019 21:29:45
Câu 1 :trình bày thế mạnh kinh tế hai tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ, giải thích nguyên nhân ?
C2 : Sản xuất lương thực ở vùng Đồng bằng sông Hồng có tầm quan trọng như thế nào? DBHS có thuận lợi- khó khăn gì để phát triển sản xuất lương thực ?
c3: Đk tự nhiên ở duyên hải miền trung có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế xã hội 

Những khó khăn lớn nhất trong sản xuất công nghiệp nông nghiệp ở miền núi và trung du bắc bộ (Địa lý - Lớp 9)

Ẩn danh
04/12/2019 21:17:34
Những khó khăn lớn nhất trong sản xuất công nghiệp nông nghiệp ở miền núi và trung du bắc bộ 

Thế mạnh kinh tế của tiểu vùng Đông Bắc? (Địa lý - Lớp 9)

Ẩn danh
02/12/2019 20:39:21
1.Thế mạnh kinh tế của tiểu vùng Đông Bắc?
2. Tài nguyên quan trọng nhất của đồng bằng sông Hồng là gì?
3.Thành phố nào là trung tâm du lịch lớn nhất của vùng Bắc Trung Bộ? 
4. Trên vùng đất cát pha ở duyên hải Bắc Trung Bộ người dân thường trồng các loại cây gì?
5. Kể tên theo thứ tự từ Bắc vào Nam những bãi biển nổi tiếng ở Duyên hải Nam Trung Bộ
6. Nhóm cây công nghiệp quang trọng nhất của Tây Nguyên là cây gì?
7.Tây Nguyên có những khó khăn nào trong sản xuất nông nghiệp?
 

Điều kiện tự nhiên và xã hội của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì trong sự phat triển kinh tê của vùng? (Địa lý - Lớp 9)

Nguyễn Minh Vân
28/11/2019 20:27:21
Điều kiện tự nhiên và xã hội của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì trong sự phat triển kinh tê của vùng?

Vì sao Trung du và miền núi Bắc bộ có mùa đông rét (Địa lý - Lớp 9)

Ẩn danh
27/11/2019 12:26:34
VÌ SAO TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ CÓ MỘT MÙA ĐÔNG LẠNH?

Vì sao sản lượng nuôi trồng thủy sản ở vùng Bắc Trung Bộ lớn hơn sản lượng ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ? (Địa lý - Lớp 9)

Ẩn danh
26/11/2019 21:10:32
Vì sao sản lượng nuôi trồng thủy sản ở vùng Bắc Trung Bộ lớn hơn sản lượng ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ?

Hãy trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nuyên thiên nhiên của đồng bằng sông Hồng và những thuận lợi. khó khăn đối với sự phát triểm kinh tế xã hôi? (Địa lý - Lớp 9)

Nhan Nabi
26/11/2019 20:52:01
Hãy trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nuyên thiên nhiên của đồng bằng sông Hồng và những thuận lợi. khó khăn đối với sự phát triểm kinh tế xã hôi?
 

Hãy giải thích tại sao nghề rừng chăn nuôi gia súc nuôi trồng đánh bắt thủy sản phát triển mạnh? (Địa lý - Lớp 9)

kill TV
25/11/2019 20:10:39
Hãy giải thích tại sao nghề rừng chăn nuôi gia súc nuôi trồng đánh bắt thủy sản phát triển mạnh?
hãy nêu ý nghĩa của việc trồng rừng ven biển ở bắc trung bộ?