Hỏi đáp theo lớp

Hỏi đáp bài tập Công nghệ Lớp 8


Nêu hướng chiếu và vị trí tương ứng của các hình chiếu? (Công nghệ - Lớp 8)

Vlog DQN
06/12/2019 11:58:16
 
  • Câu 1: Nêu hướng chiếu và vị trí tương ứng của các hình chiếu?
  • Câu 2: ý nghĩa tỉ lệ trong bản vẽ kĩ thuật?
  • Câu 3: Nêu trình tự đọc bản vẽ lắp , bản vẽ chi tiết?
  • Câu 4: Các công dụng cơ khí đã học?
  • Câu 5: An toàn khi cưa ,dũa ?
  • Câu 6: Dây đai thường làm bằng vật liệu gì? Các biện pháp giảm ma sát?

Các chi tiết máy được ghép với nhau bằng những loại mối ghép nào? Nêu đặc điểm của các loại mối ghép đó? (Công nghệ - Lớp 8)

Nhung Nguyễn
05/12/2019 22:43:24
Câu 1: Các chi tiết máy được ghép với nhau bằng những loại mối ghép nào? Nêu đặc điểm của các loại mối ghép đó?
Câu 2: Vật liệu cơ khí phân thành những nhóm nào? Mỗi nhóm kể trên hai vật liệu? Em hãy nêu tính chất công nghệ của vật liệu cơ khí?
Câu 3: Điện năng có vai trò gì trong sản xuất và đời sống?
Câu 4:  Một hệ thống truyền động bằng xích. Biết đĩa dẫn gồm 80 răng và đĩa dẫn có tốc độ quay 60 vòng 1 phút, thì đĩa bị dẫn quay nhanh gấp 3 lần đĩa dẫn. Hãy tính tỉ số truyền của chuyển động, tính số răng của đĩa bị dẫn và cho biết hệ thống truyền động này tăng tốc hay giảm tốc?

Giúp mình với !Tuần sau mình kiểm tra rồi!Cảm ơn nhiều!^_^

Một đĩa xích có 45 răng, tỉ số truyền i=3a. tính số răng của lípb. khi đĩa xích quay 5v thì líp quay mấy vòng? vì sao?help me (Công nghệ - Lớp 8)

KimJunn Woo
05/12/2019 21:04:14

Một đĩa xích có 45 răng, tỉ số truyền i=3

a. tính số răng của líp

b. khi đĩa xích quay 5v thì líp quay mấy vòng ? vì sao ?
help me

Hãy phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa vật liệu kim loại và vật liệu phi kim (Công nghệ - Lớp 8)

Nguyễn Phúc
05/12/2019 20:36:58
Hãy phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa vật liệu kim loại và vật liệu phi kim

Tại sao chiếc máy được chế tạo gồm nhiều chi tiết, lắp ghép với nhau (Công nghệ - Lớp 8)

Nguyễn Phúc
05/12/2019 20:32:31
 Tại sao chiếc máy được chế tạo gồm nhiều chi tiết  lắp ghép với nhau?

Tỉ lệ bản vẽ cho ta biết điều gì (Công nghệ - Lớp 8)

Văn Vinh Chu
05/12/2019 18:31:55
Tỉ lệ bản vẽ cho ta biết điều gì

Một hệ thống truyền chuyển động bằng xích biết đĩa dẫn có 90 bánh răng, cứ đĩa dẫn quay được 1 vòng thì đĩa bị dẫn quay được 2 vòng.hãy tính số rằn của đĩa bị dẫn (Công nghệ - Lớp 8)

Tuyết Mai Mai
04/12/2019 19:30:08
một hệ thống truyền chuyển động bằng xích .biết đĩa dẫn có 90 bánh răng, cứ đĩa dẫn quay được 1 vòng thì đĩa bị dẫn quay được 2 vòng.hãy tính số rằn của đĩa bị dẫn
 

So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa tay quay con trượt và tay quay thanh lắc, cho ví dụ thực tế (Công nghệ - Lớp 8)

Ẩn danh
04/12/2019 12:25:09
So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa tay quay con trượt và tay quay thanh lắc cho ví dụ thực tế Công nghệ 8

Viet cong thuc tinh ti so truyen dong banh dai (Công nghệ - Lớp 8)

LHN CHANNEL
03/12/2019 19:23:24
viet cong thuc tinh ti so truyen dong banh dai

Nêu dấu hiệu nhận biết chi tiết máy, chi tiết máy được chia làm mấy nhóm (Công nghệ - Lớp 8)

Đào Thu Hằng
03/12/2019 17:25:51
câu 1: nêu dấu hiệu nhận biết chi tiết máy >□< chi tiết máy được chia làm mấy nhóm lấy 2 vd cho mỗi nhóm @-@

 

Tại sao cần truyền chuyển động, biến đổi chuyển động? kể tên các loại truyền chuyển động, biến đổi chuyển động. Lấy ví dụ (Công nghệ - Lớp 8)

Sazukai Kaitanai
03/12/2019 12:27:13
1. Tại sao cần truyền chuyển động, biến đổi chuyển động? kể tên các loại truyền chuyển động, biến đổi chuyển động. Lấy ví dụ 
2 tại sao bánh đĩa lại có số răng lớn hơn hay nhiều hơn số răng ở bánh líp?