Quan gần kề hình vẽ để tìm những đoạn trực tiếp vuông góc cùng với nhau, những đoạn thẳng song song với nhau.

Bạn đang xem: Ôn tập về hình học toán lớp 4 trang 174

Lời giải đưa ra tiết:

a) Đoạn trực tiếp DE tuy vậy song với AB.

b) Đoạn trực tiếp CD vuông góc với BC.


*

Hình vuông ABCD với hình chữ nhật MNPQ tất cả cùng diện tích. Hãy lựa chọn số đo chỉ đúng chiều nhiều năm của hình chữ nhật:

a) 64cm; b) 32cm; c) 16cm; d) 12cm.

Phương pháp giải:

- Diện tích hình vuông = cạnh x cạnh.

- Hình vuông ABCD và hình chữ nhật MNPQ tất cả cùng diện tích s nên ta có diện tích hình chữ nhật MNPQ.

- Chiều lâu năm hình chữ nhật = diện tích s : chiều rộng.

Lời giải đưa ra tiết:

Diện tích hình vuông vắn ABCD là :

8 × 8 = 64 (cm2)

Hình vuông ABCD cùng hình chữ nhật MNPQ bao gồm cùng diện tích nên diện tích s hình chữ nhật MNPQ là 64cm2.

Chiều lâu năm của hình chữ nhật MNPQ là:

64 : 4 = 16 (cm)

Vậy đáp án đúng là c.


bài 3


Video lý giải giải


Hãy vẽ hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 5cm, chiều rộng lớn 4cm. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

Phương pháp giải:

- Chu vi hình chữ nhật = (chiều lâu năm + chiều rộng) × 2.

- diện tích s hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

Lời giải đưa ra tiết:

Vẽ hình chữ nhật theo quá trình sau:

Vẽ đoạn thẳng DC = 5cm.

Vẽ đoạn thẳng vuông góc cùng với DC trên D, trê tuyến phố thẳng đó mang đoạn thẳng domain authority = 4cm.

Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại C. Trên đường thẳng đó lấy đoạn thẳng CB = 4cm.

Nối A và B ta được hình chữ nhật ABCD gồm chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm.

*

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

(5 + 4) × 2 = 18 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

5 × 4 = đôi mươi (cm2)

Đáp số : Chu vi : 18cm ;

diện tích s : 20cm2.


bài xích 4


Video lý giải giải


Cho hình H tạo do hình bình hành ABCD cùng hình chữ nhật BEGC như mẫu vẽ bên.

Tính diện tích s hình H.

*

Phương pháp giải:

- diện tích hình bình hành = độ lâu năm đáy × chiều cao.

- diện tích s hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

- diện tích hình H = diện tích hình bình hành ABCD + diện tích s hình chữ nhật BEGC.

Lời giải đưa ra tiết:

Hình H gồm hình bình hành ABCD cùng hình chữ nhật BEGC.

Ta bao gồm BEGC là hình chữ nhật đề nghị BC = GE = 4cm.

Diện tích hình bình hành ABCD là:

4 × 3 = 12 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật BEGC là:

4 × 3 = 12 (cm2)

Diện tích hình H là:

12 + 12 = 24 (cm2)

Đáp số : 24cm2.

hocfull.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.8 bên trên 652 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group dành riêng cho 2K14 phân tách Sẻ, Trao Đổi tư liệu Miễn Phí

*


*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINEBài giải new nhất


× Góp ý mang lại hocfull.com

Hãy viết cụ thể giúp hocfull.com

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả

Giải khó khăn hiểu

Giải không nên

Lỗi không giống

Hãy viết chi tiết giúp hocfull.com


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã áp dụng hocfull.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


nhờ cất hộ Hủy bỏ
Liên hệ cơ chế
*
*


*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hocfull.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.

Xem thêm: Lí luận văn học về ước mơ, theo đuổi ước mơ ý nghĩa nhất, nghị luận về ước mơ (33 mẫu)

Quan gần kề hình vẽ nhằm tìm các cạnh vuông góc với nhau, những cạnh tuy nhiên song cùng với nhau.

Lời giải chi tiết:

a) Cạnh AB và cạnh DC tuy nhiên song với nhau

b) Cạnh AB cùng cạnh AD vuông góc với nhau.

Cạnh AD cùng cạnh DC vuông góc cùng với nhau.


Hãy vẽ một hình vuông vắn có cạnh nhiều năm 3cm. Tính chu vi và ăn mặc tích hình vuông vắn đó.

Phương pháp giải:

- cần sử dụng thước kẻ và ê ke nhằm vẽ hình vuông cạnh 3cm.

- Chu vi = cạnh × 4

- diện tích s = cạnh × cạnh.

Lời giải bỏ ra tiết:

Vẽ hình vuông vắn theo các bước sau:

Vẽ đoạn trực tiếp DC = 3cm.

Vẽ con đường thẳng vuông góc DC tại D và con đường thẳng vuông góc cùng với DC trên C.

Trên mỗi đường thẳng vuông góc đó đem đoạn thẳng da = 3cm; CB = 3cm.

Nối A với B ta được hình vuông vắn ABCD bao gồm cạnh bởi 3cm.

*

Chu vi hình vuông vắn ABCD là:

3 × 4 = 12 (cm)

Diện tích hình vuông vắn ABCD là:

3 × 3 = 9 (cm2)

Đáp số : Chu vi : 12cm ;

diện tích : 9cm2.


bài xích 3


Video hướng dẫn giải


Đúng ghi Đ, không đúng ghi S.

*

a) Chu vi hình 1 bởi chu vi hình 2.

b) diện tích hình 1 bằng diện tích s hình 2.

c) diện tích hình 2 lớn hơn diện tích hình 1.

d) Chu vi hình 1 lớn hơn chu vi hình 2.

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Chu vi hình chữ nhật = (chiều nhiều năm + chiều rộng) × 2.

- Diện tích hình chữ nhật = chiều lâu năm × chiều rộng.

- Chu vi hình vuông = cạnh × 4

- Diện tích hình vuông = cạnh × cạnh.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 

Chu vi hình 1 là : (4 + 3) × 2 = 14 (cm)

Diện tích hình một là : 4 × 3 = 12 (cm2)

Chu vi hình 2 là : 3 × 4 = 12 (cm)

Diện tích hình 2 là : 3 × 3 = 9 (cm2)

Vậy câu a, b, c là sai, ta ghi S vào ô trống; câu d) là đúng, ta ghi Đ vào ô trống.


bài 4


Video chỉ dẫn giải


Để lát một phòng hình chữ nhật, fan ta dùng nhiều loại gạch men hình vuông có cạnh 20cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch nhằm lát kín nền phòng học đó, biết rằng nền phòng học tất cả chiều rộng 5m, chiều dài 8m cùng phần mạch vữa không đáng chú ý ?

Phương pháp giải:

- Tính diện tích s phòng học hình chữ nhật ta mang chiều lâu năm nhân cùng với chiều rộng, rồi đổi diện tích s sang đơn vị đo là xăng-ti-mét vuông.

- Tính diện tích s viên gạch ta lấy cạnh nhân cùng với cạnh.

- Tính số viên gạch nên dùng ta lấy diện tích phòng học phân chia cho diện tích s một viên gạch.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt

Lát một phòng hình chữ nhật

Chiều rộng: 5m

Chiều dài: 8m

Viên gạch hình vuông cạnh 20cm

Lát bí mật nền: .... Viên?

Bài giải

Diện tích nền phòng học là:

8 × 5 = 40 (m2)

40m2 = 400 000cm2

Diện tích của viên gạch men là:

20 × 20 = 400 (cm2)

Số viên gạch đề xuất dùng là:

400 000 : 400 = 1000 (viên)

Đáp số: 1000 viên gạch.

hocfull.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 bên trên 874 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group giành cho 2K14 phân chia Sẻ, Trao Đổi tài liệu Miễn Phí

*


*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINEBài giải new nhất


× Góp ý đến hocfull.com

Hãy viết cụ thể giúp hocfull.com

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả

Giải nặng nề hiểu

Giải không nên

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp hocfull.com


giữ hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện hocfull.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


gởi Hủy quăng quật
Liên hệ cơ chế
*
*


*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hocfull.com gửi các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.