Nâng cấp gói Pro để thưởng thức website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, cùng tải file rất nhanh không hóng đợi.

Bạn đang xem: Ôn tập và bổ sung về giải toán lớp 5


Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 8: Ôn tập và bổ sung bài toán liên quan đến rút về đơn vị với chỉ dẫn giải cụ thể giúp những em ngừng các bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng chế trong SGK trang 24, 25.


1. Toán lớp 5 trang 25 Thực hành

1.1 Toán lớp 5 trang 25 bài 1

Số?

Cho biết một chiếc máy tự động, cứ 10 phút lại gói gọn được 15 kiện hàng. Hãy hoàn thành xong bảng dưới đây.a) khi số phút vội vàng lên 6 lần thì số kiện hàng vội lên .?. Lần.

Trong 60 phút, cái máy đó đóng gói được .?. Kiện hàng.

b) khi số kiện hàng giảm sút 5 lần thì số phút giảm đi .?. Lần.

Chiếc đồ vật đóng gói 3 kiện sản phẩm trong .?. Phút.

Hướng dẫn giải:

a) lúc số phút cấp lên 6 lần thì số khiếu nại hàng vội lên 6 lần.

Trong 60 phút, cái máy đó đóng gói được 90 khiếu nại hàng.

b) khi số kiện hàng giảm xuống 5 lần thì số phút giảm đi 5 lần.

Chiếc máy đóng gói 3 kiện hàng trong 2 phút.

Giải thích:

60 phút gấp 10 phút mốc giới hạn là: 60 : 10 = 6 (lần)

Vậy số kiện hàng được gói gọn trong 60 phút là: 15 × 6 = 90 (kiện)

15 khiếu nại hàng cấp 3 kiện hàng chu kỳ là: 15 : 3 = 5 (lần)

Vậy thời gian đóng gói 3 kiện sản phẩm là: 10 : 5 = 2 (phút)

2. Toán lớp 5 trang 25 Luyện tập

2.1 Toán lớp 5 trang 25 bài xích 1

Hà thiết lập 4 quyển vở cùng nhiều loại hết 48 000 đồng. Hỏi Thọ cài 8 quyển vở như vậy hết bao nhiêu tiền?


Hướng dẫn giải:

tóm tắt:

4 quyển vở: 48 000 đồng

8 quyển vở: …..?.... đồng

bài giải

Cách 1: Rút về 1-1 vị

Giá tiền giấy một quyển vở là:

48 000 : 4 = 12 000 (đồng)

Thọ tải 8 quyển vở không còn số chi phí là:

12 000 x 8 = 96 000 (đồng)

Đáp số: 96 000 đồng

Cách 2: search tỉ số

8 quyển vở cấp 4 quyển vở số lần là:

8 : 4 = 2 (lần)

Thọ cài đặt 8 quyển vở không còn số tiền là:

48 000 x 2 = 96 000 (đồng)

Đáp số: 96 000 đồng

2.2 Toán lớp 5 trang 25 bài xích 2

36 chai nước uống được xếp những vào 3 hộp. Hỏi 180 lọ nước cùng nhiều loại thì xếp đa số được từng nào hộp như thế?

Hướng dẫn giải:

tóm tắt:

36 chai nước: 3 hộp

180 chai nước: …?... Hộp

bài xích giải

180 chai nước suối gấp 36 chai nước số lần là:

180 : 36 = 5 (lần)

180 chai nước cùng loại thì xếp đa số được số hộp là:

3 × 5 = 15 (hộp)

Đáp số: 15 hộp

2.3 Toán lớp 5 trang 25 bài bác 3

Một xe hơi cứ đi 100 km trên một con đường thì tiêu thụ hết 8 l xăng.

a) Hỏi ô tô đi 50 km trên tuyến phố đó thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?

b) nếu như mỗi lít xăng có mức giá 23 960 đồng thì xe hơi đi 50 km trên con đường đó hết bao nhiêu tiền xăng?

Hướng dẫn giải:

nắm tắt:

100 km: 8l xăng

50 km: …?.... Xăng

1 lít xăng: 23 960 đồng

50 km: …?.... đồng

bài bác giải

a) 50 km đối với 100 km thì sụt giảm số lần là:


100 : 50 = 2 (lần)

Ô đánh đi 50 km trên tuyến đường đó thì tiêu thụ hết số lít xăng là:

8 : 2 = 4 (lít)

b) Ô đánh đi 50 km không còn số tiền là:

23 960 × 4 = 95 840 (đồng)

Đáp số: a) 4 lít

b) 95 840 đồng

3. Toán lớp 5 trang 25 Đất nước em

Dưới đó là hình hình ảnh các bạn tham quan xí nghiệp sản xuất gạo lớn nhất châu Á (tại An Giang). Em hãy giúp chúng ta trả lời câu hỏi.

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 21 VBT toán 5 bài bác 16 : Ôn tập và bổ sung về giải toán cùng với lời giải cụ thể và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất


bài 1

 Mua 6m vải không còn 90 000 đồng. Hỏi mua 10m vải như vậy hết bao nhiêu tiền ?

Tóm tắt:

6m: 90 000 đồng

10m: ........... đồng?

Phương pháp giải:

Giải câu hỏi đã cho theo phương thức "rút về đối kháng vị":

- search số tiền cài đặt (1m) vải vóc = số chi phí mua (6m) vải vóc (:6).

- Tìm số tiền download (10m) vải = số tiền mua (1m) vải ( imes 10).

Xem thêm: Lý Giải Phim The Menu ': Bữa Ăn Đẫm Máu Và Sự Hợm Hĩnh Của Kẻ Giàu

Lời giải chi tiết:

Số tiền cài đặt 1m vải vóc là :

90000 : 6 = 15000 (đồng)

Số tiền thiết lập 10m vải vóc là :

15000 x 10 = 150000 (đồng) 

Đáp số: 150 000 đồng.


bài 2

Có 100 mẫu bánh dẻo chia phần nhiều vào 25 hộp bánh. Hỏi 6 hộp bánh dẻo như thế có từng nào cái bánh dẻo ?

Tóm tắt:

25 hộp : 100 dòng bánh

6 vỏ hộp : ... Chiếc bánh ?

Phương pháp giải:

Giải việc đã mang đến theo phương thức "rút về solo vị":

- search số cái bánh có trong một hộp = số loại bánh vào 25 hộp : 25.

- Tìm số cái bánh bao gồm trong 6 vỏ hộp = số dòng bánh có trong 1 hộp × 6.

Lời giải chi tiết:

Số cái bánh dẻo có trong một hộp là :

100 : 25 = 4 (cái bánh)

Số mẫu bánh dẻo bao gồm trong 6 hộp là :

4 × 6 = 24 (cái bánh) 

Đáp số: 24 loại bánh.


bài 3

Một team trồng cây, mức độ vừa phải cứ 7 ngày trồng được 1000 cây. Hỏi trong 21 ngày đội đó trồng được từng nào cây?

Phương pháp giải:

Giải việc đã đến theo cách thức "tìm tỉ số": 

- search tỉ số giữa 21 ngày và 7 ngày.

- 21 ngày cấp 7 ngày bao nhiêu lần thì số cây xanh được vào 21 ngày cũng vội vàng số cây trồng được vào 7 ngày bấy nhiêu lần.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt :

7 ngày : 1000 cây

21 ngày : ... Cây ?

Cách giải :

21 ngày gấp 7 ngày chu kỳ là :

21 : 7 = 3 (lần)

Số cây đội đó trồng được vào 21 ngày là :

1000 x 3 = 3000 (cây)

Đáp số: 3000 cây.


bài xích 4

Số dân tại một xã bây chừ có 5000 người.

a) với mức tăng hàng năm là cứ 1000 bạn thì tăng lên 21 người, hãy tính xem 1 năm sau số dân của làng mạc đó tăng lên bao nhiêu người.

b) trường hợp hạ nấc tăng thường niên xuống là cứ 1000 người chỉ tạo thêm 15 tín đồ thì 1 năm sau số dân của buôn bản đó tạo thêm bao nhiêu người ?

Phương pháp giải:

Có thể giải bài toán bằng phương pháp "tìm tỉ số":

- search tỉ số thân 5000 tín đồ và 1000 người.

- tìm số người tăng thêm = 21 × tỉ số thân 5000 tín đồ và 1000 người.

- tìm kiếm số người tạo thêm = 15 × tỉ số giữa 5000 tín đồ và 1000 người.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

a) 1000 người: tăng 21 người

5000 người: tăng ... Fan ?

b) 1000 người: tăng 15 người

5000 người: tăng ... Bạn ?

Bài giải

a) 5000 fan gấp 1000 bạn số lần là :

5000 : 1000 = 5 (lần)

Số dân của xóm đó tăng thêm sau 1 năm là :

21 × 5 = 105 (người)

b) Số dân của thôn đó tạo thêm sau một năm là :

15 × 5 = 75 (người)

Đáp số: a) 105 người ;

b) 75 người.

hocfull.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 trên 322 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group giành riêng cho 2K13 chia Sẻ, Trao Đổi tài liệu Miễn Phí

*


*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINEBài giải bắt đầu nhất


× Góp ý mang lại hocfull.com

Hãy viết chi tiết giúp hocfull.com

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả

Giải khó hiểu

Giải không đúng

Lỗi không giống

Hãy viết chi tiết giúp hocfull.com


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện hocfull.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


gởi Hủy vứt
Liên hệ chế độ
*
*


*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hocfull.com nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận ra các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.