Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - kết nối tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


luyện tập 1 trang 6 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Gọi B là tập hợp các bạn tổ trưởng vào lớp em. Em hãy nêu tên một chúng ta thuộc tập B và một bạn không nằm trong tập B.

Bạn đang xem: Học toán lớp 6 bài 1

Xem giải thuật


câu hỏi trang 7 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Khi biểu đạt tập hợp L các chữ dòng trong từ NHATRANG bằng phương pháp liệt kê các phần tử, bạn Nam viết:L = N, H, A, T, R A, N, G.Theo em, chúng ta Nam viết đúng tốt sai?

Xem giải thuật


rèn luyện 2 trang 7 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết các tập phù hợp sau bằng cách liệt kê các bộ phận của chúng:

Xem lời giải


luyện tập 3 trang 7 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và bé dại hơn 10.a) thay thế sửa chữa dấu "?" bằng dấu b) mô tả tập hòa hợp M bằng hai cách.

Xem giải mã


bài 1.1 trang 7 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Cho nhị tập hợp: A = a;b;c;x;y và B = b;d;y;t;u;v.

Xem thêm: Tải logo đại học văn hiến - tải logo trường đại học văn hiến

Xem giải mã


bài bác 1.2 trang 7 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Cho tập hòa hợp hợp U = x thuộc N.Trong các số 3, 5, 6, 0, 7 số nào thuộc với số nào ko thuộc tập hòa hợp U

Xem giải mã


bài xích 1.3 trang 7 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Bằng cách liệt kê những phần tử, hãy viết những tập thích hợp sau:a) Tập hợp K những số từ nhiên nhỏ tuổi hơn 7;b) Tập phù hợp D tên các tháng (dương lịch) gồm 30 ngày;c) Tập vừa lòng M những chữ mẫu tiếng Việt vào từ “ ĐIỆN BIÊN PHỦ”

Xem lời giải


bài xích 1.4 trang 8 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Bằng biện pháp nêu tín hiệu đặc trưng, hãy viết các tập thích hợp A những số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi hơn 10.

Xem giải mã


bài bác 1.5 trang 8 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Hệ khía cạnh Trời gồm xuất hiện Trời ở vị trí chính giữa và 8 thiên thể xoay quanh Mặt trời gọi là những hành tinh. Đó là Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương cùng Sao Hải vương hotline S là tập các hành tinh của Hệ mặt Trời. Hãy viết tập S bằng hai cách.

Xem giải mã*
*


*

Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hocfull.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.