Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - kết nối tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - liên kết tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Giải bài xích tập hóa học 9Chương 1: những loại hợp chất vô cơ
Chương 2: Kim loại
Chương 3: Phi kim. Sơ sài về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu
Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
Hóa 9 Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học
Trang trước
Trang sau

Để học tốt môn chất hóa học 9, phần này giúp cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa chất hóa học 9 được biên soạn bám quá sát theo văn bản sách hóa học 9.

Bạn đang xem: Hóa học 9 bài 32

Dưới đây là mục lục các tên bài xích giải Hóa 9 Chương 3. Để theo dõi phần giải bài tập của bài học, các bạn vào tên bài học kinh nghiệm đó.

Nội dung bài giảng luyện tập chương 3: Phi kim - sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học giúp học sinh khối hệ thống hoá lại các kiến thức trong chương như: đặc điểm của phi kim, đặc thù của clo,C, Si, CO, CO2, H2CO3, muối cacbonat. Kết cấu bảng tuần hoàn với sự đổi khác tuần trả tính chất của các nguyên tố vào chu kì, team và ý nghĩa của bảng tuần hoàn.


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Tính hóa chất của phi kim

1.2.Tính hóa chất của phi kim (cụ thể)

1.3.Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

2. Luyện tập Bài 32 chất hóa học 9

2.1. Trắc nghiệm

2.2. Bài tập SGK cùng Nâng cao

3. Hỏi đápvề bài xích 32 chương 3 hóa học 9


*

*

Hình 1:Tính chất hóa học của phi kim


1.2.1. đặc điểm hóa học tập của Clo

*

Hình 2:Tính chất hóa học của Clo

1.2.2. đặc điểm hóa học của Cacbon với hợp hóa học của Cacbon

*

Hình 3:Tính hóa chất của Cacbon và hợp chất của Cacbon


1.3.1. Kết cấu bảng tuần hoàn

- Ô nguyên tố đến biết:

+ Số hiệu nguyên tử = số đơn vị điện tích phân tử nhân = số e = vị trí

+ ký kết hiệu hóa học

+ thương hiệu nguyên tố

+ Nguyên tử khối

- Chu kì: gồm 7 chu kì có chu kì nhỏ dại (1, 2, 3) với chu kì béo (4, 5, 6, 7)

- Nhóm: gồm 8 nhóm

1.3.2. Sự đổi khác tính chất của các nguyên tố vào bảng tuần hoàn

- vào một chu kỳ đi từ bỏ trái sang buộc phải tính kim loại của những nguyên tố bớt dần, tính phi kim của các nguyên tố tăng dần.

- Trong một đội nhóm đi từ bên trên xuống tính kim loại của các nguyên tố tăng dần, tính phi kim của các nguyên tố sút dần.

Xem thêm: Th Ôn Thi Tiếng Anh Đầu Vào Đại Học Văn Lang, Tiếng Anh Đầu Vào Văn Lang

1.3.3. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn

- Biết địa chỉ của nguyên tố→ cấu trúc nguyên tử và tính chất của nguyên tố.

- Biết kết cấu nguyên tử → vị trí và đặc thù của nguyên tố.

*

Hình 4:Ý nghĩa của Bảng tuần hoàn


2. Luyện tập Bài 32 hóa học 9


Sau bài học kinh nghiệm cần nắm:

- tính chất hóa học tập của phi kim

- Bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học


2.1. Trắc nghiệm


Bài chất vấn Trắc nghiệm hóa học 9 bài bác 32 có cách thức và lời giải chi tiết giúp những em luyện tập và phát âm bài.


Câu 1:Sản phẩm của phản bội ứng khi đốt cháy trọn vẹn lần lượt lưu huỳnh, hiđro, cacbon, photpho, vào khí oxi dư là:


A.SO2, H2­­O, CO2, P2O5­B.SO3, H2­O, CO2, P2O5C.SO2, H2O, co , P2O5D.SO3, H2O, co , P2O5

Câu 2:

Cho sơ đồ thay đổi sau: Phi kim → Oxit axit (1) → Oxit axit (2) → Axit
Dãy chất tương xứng với sơ đồ gia dụng trên là:


A.S → SO2→SO3→ H2SO4B.C → co → CO2→ H2CO3C.P →P2O3→ P2O5→H3PO3D.N2→ NO →N2O5→HNO3

Câu 3:

Sục khí clo vào hỗn hợp KOH ở ánh sáng thường, sản phẩm của phản bội ứng gồm:


A.KCl, H2O, K2O B.KCl, KCl
O, H2OC.KCl, KCl
O3, H2O D.KCl
O, KCl
O3, H2O

Câu 4-10:Mời những em singin xem tiếp nội dung và thi thử Online nhằm củng cố kiến thức về bài học kinh nghiệm này nhé!


2.2. Bài xích tập SGK và Nâng cao


Các em có thể hệ thống lại nội dung bài xích học thông qua phần trả lời Giải bài bác tập chất hóa học 9 bài xích 32.

bài tập 1 trang 103 SGK chất hóa học 9

bài xích tập 2 trang 103 SGK chất hóa học 9

bài xích tập 3 trang 103 SGK hóa học 9

bài bác tập 4 trang 103 SGK chất hóa học 9

bài bác tập 5 trang 103 SGK hóa học 9

bài tập 6 trang 103 SGK chất hóa học 9

bài tập 32.1 trang 40 SBT chất hóa học 9

bài xích tập 32.2 trang 40 SBT chất hóa học 9

bài xích tập 32.3 trang 40 SBT hóa học 9

bài xích tập 32.4 trang 40 SBT chất hóa học 9

bài xích tập 32.5 trang 41 SBT hóa học 9

bài xích tập 32.6 trang 41 SBT hóa học 9

bài tập 32.7 trang 41 SBT chất hóa học 9

bài xích tập 32.8 trang 41 SBT hóa học 9

bài bác tập 32.9 trang 41 SBT hóa học 9

bài xích tập 32.10 trang 41 SBT hóa học 9

bài tập 32.11 trang 41 SBT chất hóa học 9

bài tập 32.12 trang 41 SBT hóa học 9

bài xích tập 32.13 trang 42 SBT hóa học 9

bài bác tập 32.14 trang 42 SBT hóa học 9

bài tập 32.15 trang 42 SBT hóa học 9

bài bác tập 32.16 trang 42 SBT hóa học 9

bài tập 32.17 trang 42 SBT hóa học 9

bài bác tập 32.18 trang 42 SBT hóa học 9

bài xích tập 32.19 trang 42 SBT chất hóa học 9

bài xích tập 32.20 trang 42 SBT hóa học 9

bài tập 32.21 trang 42 SBT hóa học 9

bài bác tập 32.22 trang 42 SBT chất hóa học 9


3. Hỏi đáp về bài bác 32 chương 3 hóa học 9


Trong quá trình học tập nếu như có bất kể thắc mắc gì, các em hãy còn lại lời nhắn sinh hoạt mục
Hỏi đápđể cùng xã hội Hóa hocfull.com trao đổi và trả lời nhé.