Chương 5: Ôn tập

Ôn tập về số tự nhiên Ôn tập về phân số Ôn tập về phân số (tiếp theo) Ôn tập về số thập phân Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) Ôn tập về đo độ nhiều năm và trọng lượng Ôn tập về đo độ lâu năm và trọng lượng (tiếp) Ôn tập về đo diện tích Ôn tập về đo thể tích Ôn tập về đo diện tích s và đo thể tích Ôn tập về đo thời hạn Ôn tập về phép cùng Ôn tập về phép trừ Ôn tập phép cùng và phép trừ Ôn tập phép nhân rèn luyện phép nhân trang 162 Ôn tập phép chia rèn luyện phép chia luyện tập Ôn tập về những phép tính với số đo thời gian Ôn tập về tính chất chu vi diện tích một số trong những hình Luyện tập về tính chất chu vi diện tích một số trong những hình Ôn tập về tính chất diện tích, thể tích một vài hình luyện tập tính diện tích thể tích một trong những hình rèn luyện chung Ôn tập về giải Toán rèn luyện luyện tập (tiếp theo) luyện tập (tiếp theo) Ôn tập về biểu đồ dùng rèn luyện chung luyện tập chung rèn luyện chung (tiếp) rèn luyện chung (tiếp) luyện tập chung luyện tập chung

Thi học tập kì 2

Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đo đối kháng vị diện tích s

Ôn tập: tư tưởng về phân số Ôn tập: tính chất cơ phiên bản của phân số Ôn tập: so sánh hai phân số Ôn tập: đối chiếu hai phân số tiếp theo Phân số thập phân luyện tập phân số thập phân Ôn tập: Phép cùng và phép trừ hai phân số Ôn tập: Phép nhân cùng phép phân chia hai phân số láo lếu số láo số (tiếp theo) rèn luyện hỗn số luyện tập chung 1 rèn luyện chung 2 luyện tập chung 3 Ôn tập về giải toán Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán rèn luyện Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo) rèn luyện Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo) rèn luyện chung trang 22 Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng độ nhiều năm Ôn tập: Bảng 1-1 vị cân nặng rèn luyện bảng đơn vị đo trọng lượng - độ dài Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị đo diện tích s rèn luyện Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị đo diện tích s Héc-ta rèn luyện Héc - ta rèn luyện chung trang 31 rèn luyện chung trang 31, 32 rèn luyện chung trang 32

Chương 2. Số thập phân. Các phép tính cùng với số thập phân

định nghĩa số thập phân có mang số thập phân (tiếp theo) hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân rèn luyện trang 38, 39 Số thập phân cân nhau so sánh hai số thập phân luyện tập luyện tập chung số thập phân Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân luyện tập Viết những số đo khối lượng dưới dạng số thập phân Viết những số đo diện tích s dưới dạng số thập phân rèn luyện chung rèn luyện chung rèn luyện chung cùng hai số thập phân rèn luyện Tổng những số thập phân luyện tập Trừ nhì số thập phân luyện tập rèn luyện chung Nhân một số thập phân với một trong những tự nhiên Nhân một số trong những thập phân cùng với 10, 100, 1000 luyện tập Nhân một trong những thập phân với một số trong những thập phân luyện tập luyện tập rèn luyện chung rèn luyện chung Chia một trong những thập phân cho một số trong những tự nhiên luyện tập Chia một số thập phân mang lại 10, 100, 1000,... Chia một số trong những tự nhiên cho một vài tự nhiên mà thương tìm kiếm được là một số thập phân luyện tập Chia một trong những tự nhiên cho một trong những thập phân rèn luyện Chia một trong những thập phân cho một số trong những thập phân rèn luyện rèn luyện chung luyện tập chung Tỉ số xác suất Giải toán về tỉ số xác suất rèn luyện Giải toán về tỉ số tỷ lệ (tiếp theo) luyện tập Giải toán về tỉ số tỷ lệ (tiếp theo) rèn luyện rèn luyện chung luyện tập chung trình làng máy tính thu về Sử dụng laptop bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

Chương 3: Hình học

Hình tam giác diện tích s hình tam giác luyện tập luyện tập chung Hình thang diện tích hình thang rèn luyện luyện tập chung Hình tròn, đường tròn Chu vi hình trụ rèn luyện Chu vi hình tròn Diện tích hình tròn trụ rèn luyện diện tích hình tròn rèn luyện chung diện tích s hình tròn, chu vi hình tròn trụ giới thiệu biểu thứ hình quạt rèn luyện về diện tích s rèn luyện về diện tích (tiếp theo) luyện tập chung trang 101 Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật luyện tập trang 110 diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình lập phương rèn luyện trang 112 rèn luyện chung trang 113 Thể tích của một hình Xăng - ti - mét khối. Đề - xi - mét khối Mét khối rèn luyện trang 119 Thể tích hình hộp chữ nhật Thể tích hình lập phương luyện tập chung rèn luyện chung (tiếp theo) reviews hình trụ, trình làng hình mong luyện tập chung chương 3 luyện tập chung chương 3 (tiếp theo)

Chương 4: Số đo thời gian, chuyển động đều

Bảng đơn vị chức năng đo thời hạn cùng số đo thời hạn Trừ số đo thời hạn luyện tập Nhân số đo thời hạn với một số trong những phân chia số đo thời hạn cho một số rèn luyện chung luyện tập chung trang 137, 138 gia tốc Luyện tập tốc độ Quãng đường rèn luyện quãng đường thời gian Luyện tập thời hạn luyện tập chung rèn luyện chung trang (tiếp theo) rèn luyện chung trang 145, 146

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Giải vở bài bác tập Toán lớp 5Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích
Chương 2: Số thập phân. Các phép toán với số thập phân

Xem thêm: Viết đoạn văn về lớp học của em lớp 3, viết một đoạn văn nói về ngôi trường của em lớp 3

I - Số thập phân
II - các phép tính với số thập phân1. Phép cộng2. Phép trừ3. Phép nhân4. Phép chia
Chương 3: Hình học

Lời giải vở bài bác tập Toán lớp 5 Tập 1, Tập 2 hay nhất, chi tiết được biên soạn bám quá sát theo văn bản VBT Toán 5 để giúp đỡ học sinh lớp 5 thuận tiện làm bài xích tập trong Vở bài xích tập Toán 5 từ kia học tốt môn Toán 5.


Giải vở bài xích tập Toán lớp 5

Giải Vở bài bác tập Toán lớp 5 Tập 1

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích