a) Tổng của hai số là 80. Số thứ nhất bằng 7/9 số thiết bị hai. Tìm nhì số đó.b) Hiệu của nhị số là 55. Số đầu tiên bằng 9/4 số lắp thêm hai. Tìm nhị số đó.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 ôn tập về giải toán


a) Tổng của nhị số là 80. Số đầu tiên bằng ( dfrac 79) số vật dụng hai. Tìm nhị số đó.

b) Hiệu của nhì số là 55. Số đầu tiên bằng ( dfrac 94) số đồ vật hai. Tìm nhì số đó.

Phương pháp giải:

Tìm nhì số theo vấn đề tìm nhị số lúc biết tổng hoặc hiệu với tỉ số của nhị số đó.

Lời giải chi tiết:

a) Ta gồm sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, toàn bô phần bằng nhau là:

7 + 9 = 16 (phần)

Số thứ nhất là:

80 : 16 × 7 = 35

Số thứ hai là:

80 – 35 = 45

Đáp số : 35 với 45.

b) Ta gồm sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều nhau là:

9 – 4 = 5 (phần)

Số vật dụng hai là :

55 : 5 × 4 = 44

Số đầu tiên là:

44 + 55 = 99

Đáp số : 99 với 44.


bài xích 2


Video hướng dẫn giải


Số lít nước mắm nhiều loại I nhiều hơn nữa số lít nước mắm nhiều loại II là 12l. Hỏi từng loại tất cả bao nhiêu lít nước mắm, biết rằng số lít nước mắm các loại I gấp 3 lần số lít nước mắm một số loại II?

Phương pháp giải:

Tìm số nước mắm nam ngư mỗi nhiều loại theo bài toán tìm nhì số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ:

 

*

 

Cách 1:

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều nhau là:

3 - 1 = 2 (phần)

Số lít nước mắm các loại II là

12 : 2 x 1 = 6 (lít)

Số lít nước mắm nhiều loại I là:

6 + 12 = 18 (lít)

Đáp số: Nước mắm nhiều loại I: 18 lít ;

Nước mắm loại II: 6 lít.

Xem thêm: Bài văn tả bài văn ngôi trường lớp 5 độc đáo, top 50 bài văn tả trường lớp 5 (hay nhất)

Cách 2:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

3 - 1 = 2 (phần)

Số lít nước mắm một số loại I là

12 : 2 x 3 = 18 (lít)

Số lít nước mắm nhiều loại II là:

18 - 12 = 6 (lít)

Đáp số: Nước mắm một số loại I: 18 lít ;

Nước mắm các loại II: 6 lít.


bài 3


Video giải đáp giải


Một vườn hoa hình chữ nhật tất cả chu vi là (120m). Chiều rộng bằng (displaystyle 5 over 7) chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng lớn vườn hoa đó.

b) fan ta thực hiện (displaystyle 1 over 25) diện tích sân vườn hoa để làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi là bao nhiêu mét vuông?

Phương pháp giải:

- tìm nửa chu vi = chu vi ( :,2).

- search chiều dài, chiều rộng theo mô hình toán tìm hai số lúc biết tổng với tỉ số của nhị số đó.

- Tìm diện tích s vườn hoa = chiều nhiều năm ( imes) chiều rộng.

- Tìm diện tích lối đi = diện tích s vườn hoa ( imes) (displaystyle 1 over 25).

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Giải bài xích tập Toán 5I - Số thập phân
II - những phép tính với số thập phân1. Phép cộng2. Phép trừ 3. Phép nhân 4. Phép chia

Với lời giải Toán lớp 5 cả năm tuyệt nhất, chi tiết như là cuốn nhằm học xuất sắc Toán 5 sẽ giúp học sinh biết phương pháp làm bài xích tập sgk Toán 5 từ đó học giỏi môn Toán lớp 5.


Giải Toán lớp 5 (hay, chi tiết)

Giải bài tập Toán lớp 5 học tập kì 1

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích