Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - kết nối tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Mua tài khoản tải về Pro để thử dùng website hocfull.com KHÔNG quảng cáo & tải File rất nhanh chỉ với 79.000đ. Khám phá thêm

Giải Toán 8 bài tập cuối chương VII: Phương trình bậc nhất một ẩn là tài liệu vô cùng có lợi giúp các em học viên lớp 8 bao gồm thêm nhiều gợi ý tham khảo nhằm giải những bài tập trong SGK Toán 8 Cánh diều tập 2 trang 50, 51.

Bạn đang xem: Giải toán 8 cánh diều tập 2


Giải bài tập Toán 8 Cánh diều tập 2 trang 50, 51 được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm mục tiêu giúp học sinh hối hả biết cách làm bài. Đồng thời, cũng chính là tài liệu bổ ích giúp giáo viên tiện lợi trong vấn đề hướng dẫn học viên học tập. Vậy mời thầy cô và các em theo dõi nội dung bài viết dưới đây của hocfull.com:


Toán 8 bài tập cuối chương VII: Phương trình số 1 một ẩn Cánh diều

Giải Toán 8 Cánh diều Tập 2 trang 50, 51

Giải Toán 8 Cánh diều Tập 2 trang 50, 51

Bài 1

Chọn câu trả lời đúng.

a) Nghiệm của phương trình 2x + 6 = 0 là

A. X = -3

B. X = 3

C. X =

*

D. X =

*

Trả lời: Chọn giải đáp A

b) Nghiệm của phương trình -3x + 5 = 0 là

A. X =

*

B. X =

*

C. X =

*

D. X =

*

Trả lời: Chọn giải đáp B

c) Nghiệm của phương trình

*
z = -3 là

A. Z =

*

B. Z =

*

C. Z =

*

D. Z = -12

Trả lời: Chọn lời giải D

d) Nghiệm của phương trình 2(t - 3) + 5 = 7t - (3t + 1) là

A. T =

*

B. T = 1

C. T = -1

D. T = 0

Trả lời: Chọn câu trả lời D

e) x = -2 là nghiệm của phương trình

A. X - 2 = 0

B.x + 2 = 0

C. 2x + 1 = 0

D. 2x - 1 = 0

Trả lời: Chọn đáp án B

Bài 2

Giải những phương trình:

a) 7x + 21 = 0;

b) -5x + 35 = 0;

c)

*
x - 1 = 0.

Lời giải:

a) 7x + 21 = 0

7x = -21

x = -3

Vậy phương trình bao gồm nghiệm x = -3.

b) -5x + 35 = 0

-5x = -35

x = 7

Vậy phương trình bao gồm nghiệm x = 7.

c)

*
x - 1 = 0

*
x = 1

x = -4

Vậy phương trình gồm nghiệm x = -4.

Bài 3

Giải những phương trình:

a) 2x - 3 = -3x + 17;

b)

*
x + 1 =
*
x;

c) 0,15(t - 4) = 9,9 - 0,3(t - 1);


d)

*
= 1.

Lời giải:

a) 2x - 3 = -3x + 17

2x + 3x = 17 + 3

5x = 20

x = 4

Vậy phương trình bao gồm nghiệm x = 4.

b)

*
x + 1 =
*
x

*
x +
*
x = -1

x = -1

Vậy phương trình tất cả nghiệm x = -1.

c) 0,15(t - 4) = 9,9 - 0,3(t - 1)

0,15t - 0,6 = 9,9 - 0,3t + 0,3

0,15t + 0,3t = 9,9 + 0,3 + 0,6

0,45t = 10,8

t = 24

Vậy phương trình có nghiệm t = 24.

d)

*
= 1

*

3(3z + 5) - 5(z + 1) = 15

9z + 15 - 5z - 5 = 15

4z = 5

z =

*

Vậy phương trình gồm nghiệm z =

*
.

Bài 4

Có nhị can đựng nước. Can thứ nhất có lượng nước gấp rất nhiều lần lượng nước ở can vật dụng hai. Trường hợp rót 5

*
nước ở can thứ nhất vào can thiết bị hai thì lượng nước ở can trước tiên bằng
*
ít nước ở can sản phẩm hai. Tính lượng nước thuở đầu ở mỗi can.

Lời giải:

Gọi lượng nước ban đầu ở can đầu tiên là x (

*
)

Khi đó, lượng nước ban sơ ở can lắp thêm hai là

*
(
*
)

Lượng nước sinh hoạt can thứ nhất khi rót 5

*
nước lịch sự can trang bị hai là x - 5

Lượng nước ở can máy hai lúc được rót 5

*
nước từ bỏ can trước tiên là
*

Ta bao gồm phương trình: x - 5 =

*
.(
*
)

4(x - 5) = 5(

*
)

4x - đôi mươi =

*
x + 25

*
x = 45

x = 30

Vậy lượng nước thuở đầu ở can thứ nhất là 30

*
; lượng nước ban đầu ở can máy hai là
*
= 15
*
.

Bài 5

Một số gồm hai chữ số bao gồm chữ số hàng chục gấp bố lần chữ số hàng đối chọi vị. Ví như đổi khu vực hai chữ số của số đó cho nhau thì ta cảm nhận số mới nhỏ hơn số lúc đầu là 18 đơn vị. Tra cứu số ban đầu.

Xem thêm: Toán 10, giải toán tập 2 lớp 10 trang 46, 47 kết nối tri thức với cuộc sống


Lời giải:


Gọi số hàng đơn vị của số gồm hai chữ số chính là x

Khi đó, số hàng chục của số sẽ là 3x

Suy ra số ban sơ là 10.3x + x = 31x; số new khi đổi nơi hai chữ số là 10x + 3x = 13x

Ta tất cả phương trình: 31x - 13x = 18

18x = 18

x = 1

Vậy số hàng đơn vị chức năng của số thuở đầu là 1; số hàng trăm là 3.1 = 3. Số ban sơ là 31.


Bài 6

Một ca nô tuần tra đi xuôi mẫu từ A mang đến B hết 1 giờ 20 phút cùng ngược dòng từ B về A không còn 2 giờ. Tính tốc độ riêng của ca nô, biết vận tốc của làn nước là 3 km/h.

Lời giải:

Đổi 1 giờ 20 phút =

*
giờ.

Gọi vận tốc riêng của ca nô là x (km/h) (x > 0)

Vận tốc lúc ca nô đi xuôi mẫu là x + 3; tốc độ khi ca nô đi ngược dòng là x - 3

Quãng mặt đường khi ca nô đi xuôi loại là

*
(x + 3); quãng con đường khi ca nô đi ngược mẫu là 2(x - 3)

Vì đi xuôi cái hay ngược loại cũng mọi là quãng mặt đường AB buộc phải ta có phương trình:

*
(x + 3) = 2(x - 3)

*
x + 4 = 2x - 6

*
x = -10

x = 15 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy gia tốc riêng của ca nô là 15 km/h.

Bài 7

(Bài toán nói về cuộc đời của phòng toán học tập Diofantos, được mang trong hòa hợp tuyển Hy Lạp - Cuốn sách gồm 46 việc về số, viết bên dưới dạng thơ trào phúng).

Thời thơ ấu của Diofantos chỉ chiếm

*
cuộc đời

*
cuộc đời tiếp sau là thời tuổi teen sôi nổi

Thêm

*
cuộc đời nữa ông sinh sống độc thân

Sau lúc lập gia đình được 5 năm thì sinh một bé trai

Nhưng số mệnh chỉ cho con sống bằng nửa đời cha

Ông vẫn từ è 4 năm sau khi con mất

Diafantos sống bao nhiêu tuổi, hãy tính đến ra?

Lời giải:

Gọi số tuổi của Diofantos là x (tuổi) (x > 0, x

*
)

Số tuổi thời thơ dại là

*

Số tuổi thời bạn teen là

*


Số tuổi thời điểm sống độc thân là

*

Số tuổi của nhỏ Diofantos là

*

Theo đưa thiết ta có phương trình:

*
+
*
+
*
+ 5 +
*
+ 4 = x

14x + 7x + 12x + 420 + 42x + 336 = 84x

-9x = -756

x = 84 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy Diafantos sống mang lại năm 84 tuổi.

Bài 8

Ông cha có một khoản tiền nhằm kinh doanh. Ông đã chi tiêu một nửa số chi phí đó vào một trong những công ty trồng rau sạch với lãi suất vay 10% mỗi tháng cùng đầu tự

*
số tiền đó vào một nhà hàng với lãi vay 12% từng tháng. Tổng số tiền lãi hàng tháng ông bố nhận được từ doanh nghiệp trồng rau sạch sẽ và nhà hàng là 64 triệu đồng. Hỏi khoản chi phí ông tía có lúc đầu là bao nhiêu?

Lời giải:

Gọi số tiền thuở đầu của ông ba là x (triệu đồng) (x > 0)

Số chi phí lãi cảm nhận mỗi mon khi đầu tư vào công ty trồng rau không bẩn là 0,1.

*

Số tiền lãi nhận được mỗi tháng khi đầu tư vào quán ăn là 0,12.

*

Theo đề bài, ta gồm phương trình: 0,1.

*
+ 0,12.
*
= 64

2.0,1x + 0,12x = 64.4

0,32x = 256

x = 800 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy khoản chi phí ông bố có ban sơ là 800 triệu đồng.

Bài 9

Theo kế hoạch, một dây chuyền sản xuất phải sản xuất một số sản phẩm vào 18 ngày với số lượng sản phẩm làm được trong hằng ngày là như nhau. Do mỗi ngày dây chuyền đã tiếp tế vượt nút 10 thành phầm nên sau 16 ngày dây chuyền chẳng phần đa đã chấm dứt kế hoạch mà còn giúp thêm được 20 sản phẩm nữa. Tính số sản phẩm thực tế dây chuyền làm được trong mỗi ngày.

Bài 10

Có hai hỗn hợp acid cùng các loại với độ đậm đặc acid lần lượt là 45% cùng 25%. Trộn hai dung dịch acid đó sẽ được 5 kilogam dung dịch gồm nồng độ acid là 33%. Tính trọng lượng dung dịch acid đề xuất dùng của mỗi các loại trên.

Bài 11

Thả một qủa cầu nhôm cân nặng 0,15 kilogam được đun nóng tới 100

*
vào một cốc nước có cân nặng nước là 0,47 kilogam ở 20
*
. Người ta xác minh được:

- sức nóng lượng quả ước nhôm tỏa ra khi ánh nắng mặt trời hạ từ 100

*
mang đến nhiệt độ thăng bằng t
*
là:

*
= 0,15 . 880 . (100 - t) (J).

- Nhiệt lượng nước thu vào lúc tăng ánh nắng mặt trời từ 20

*
đến nhiệt độ thăng bằng t
*
là: