Bài Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 bao gồm cụ thể các dạng toán cơ bạn dạng và lấy một ví dụ kèm theo phía dẫn giải chi tiết giúp những em học sinh rèn luyệngiải môn Toán lớp 2. Mời cha mẹ cùng những con tham khảo!


*

Giải Toán lớp 2 bài 11: Phép trừ (qua 10) vào phạm vi đôi mươi SGK Kết nối trí thức tập 1


- Biết thực hiện phép tính cộng qua 10 vào phạm vi đôi mươi bằng hai phương pháp sau:

+ Đếm lùi

*

Vậy 11 - 5 = 6

+ bóc tách số.

Bạn đang xem: Giải toán 2 tập 1

Tính 13 – 5.

• Tách: 13 = 10 + 3

• 10 -5=5

5+ 3 =8

13 – 5 =8


Dạng 1: thực hiện phép tính

- các em học sinh tách số bị trừ thành tổng trong số đó có một số trong những hạng bằng 10 rồi triển khai phép trừ vào phạm vi 10 trước rồi cùng với số hạng còn lại.

- tiến hành phép trừ những số của từng hàng theo sản phẩm tự từ đề nghị sang trái.

Dạng 2: Toán đố

- Đọc với phân tích đề: khẳng định các số liệu đang cho, số lượng tạo thêm hay giảm bớt và yêu cầu của bài bác toán.

- Tìm bí quyết giải: Khi việc yêu ước tìm giá trị “cả hai” hoặc “tất cả” thì em hay được sử dụng phép toán cộng.

- trình bày lời giải: Viết lời giải, phép tính với đáp số cho bài toán.

- Kiểm tra giải mã của vấn đề và hiệu quả vừa tìm được?


2. Bài xích tập minh họa


Câu 1:Tìm chuồng cho mỗi chú thỏ.

*

Hướng dẫn giải

• 11 – 8 = 1 + 10 – 8 = 1 + 2 = 3

• 11 – 7 = 1 + 10 – 7 = 1 + 3 = 4

• 13 – 5 = 3 + 10 – 5 = 3 + 5 = 8

• 11 – 5 = 1 + 10 – 5 = 1 + 5 = 6

• 11 – 6 = 1 + 10 – 6 = 1 + 4 = 5

• 11 – 4 = 1 + 10 – 4 = 1 + 6 = 7

Vậy

*

Câu 2:Mai có 13 tờ giấy màu, Mai đã sử dụng 5 tờ giấy để cắt dán bức tranh. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu tờ giấy màu?

*

Hướng dẫn giải

Số giấy màu Mai sót lại là:

13 – 5 = 8 (tờ)

Đáp số: 8 tờ giấy màu.


3. Bài tập SGK


3.1. Giải
Hoạt hễ 1 trang 41SGK Toán 2 tập 1 KNTT

a) Tính 11 – 6.

• Tách: 11 = 10 + 1

• 10 – 6 = 4

• 4 + 1 = ?

11 – 6 = ?

b) Tính 13 – 5.

• Tách: 13 = 10 + 3

• 10 - ? = ?

• ? + 3 = ?

13 – 5 = ?

Hướng dẫn giải

a) Tính nhẩm những phép tính theo phía dẫn.

b) bóc tách 13 = 10 + 3, đem 10 trừ đến 5 rồi lấy công dụng đó cùng với 3.

Lời giải chi tiết

a) Tính 11 – 6.

• Tách: 11 = 10 + 1

• 10 – 6 = 4

• 4 + 1 =5

11 – 6 =5

b) Tính 13 – 5.

• Tách: 13 = 10 + 3

• 10 -5=5

•5+ 3 =8

13 – 5 =8


*

Lập trình Scratch + Python góp Trẻ tự lập trình những Game trí tuệ thông qua khối lệnh cơ bản


Làm chủ ngôn từ lập trình nhằm rèn tứ duy logic với rất nhiều hủ đề nhiều chủng loại từ tạo câu chuyện đến xây dựng game.


3.2. Giải vận động 2 trang 41SGK Toán 2 tập 1 KNTT

Tính nhẩm

11 – 2 11 – 3 11 – 4 11 – 5

11 – 6 11 – 7 11 – 8 11 – 9

Hướng dẫn giải

Học sinh có thể tính nhẩm tương tự như bài 1 để kết thúc các phép trừ dạng 11 trừ đi một số.

Lời giải chi tiết

Tính 11 – 2.

• Tách: 11 = 10 + 1.

• 10 – 2 = 8

• 8 + 1 = 9

• 11 – 2 = 9

Tính tương tự như với các phép trừ còn lại ta có công dụng như sau:

11 – 2 = 9 11 – 3 = 8 11 – 4 = 7 11 – 5 = 6

11 – 6 = 5 11 – 7 = 4 11 – 8 = 3 11 – 9 = 2

3.3. Giải vận động 3 trang 42SGK Toán 2 tập 1 KNTT

Tìm chuồng cho từng chú thỏ.

*

Hướng dẫn giải

Các em học sinh tính từng phép trừ ở mỗi chú thỏ cùng nối vào công dụng tương ứng gồm ở mỗi chuồng.

Để tính các em tách số bị trừ thành tổng trong những số đó có một vài hạng bằng 10 rồi tiến hành phép trừ vào phạm vi 10 trước rồi cùng với số hạng còn lại.

Lời giải bỏ ra tiết

• 11 – 8 = 1 + 10 – 8 = 1 + 2 = 3

• 11 – 7 = 1 + 10 – 7 = 1 + 3 = 4

• 13 – 5 = 3 + 10 – 5 = 3 + 5 = 8

• 11 – 5 = 1 + 10 – 5 = 1 + 5 = 6

• 11 – 6 = 1 + 10 – 6 = 1 + 4 = 5

• 11 – 4 = 1 + 10 – 4 = 1 + 6 = 7

Vậy

*

3.4.Giải bài xích 1 trang 42SGK Toán 2 tập 1 KNTT

*

Hướng dẫn giải

a) bóc tách 12 = 10 + 2, lấy 10 trừ đến 4 rồi lấy công dụng đó cộng với 2.

b) bóc tách 13 = 10 + 3, mang 10 trừ mang lại 6 rồi lấy công dụng đó cùng với 3.

Lời giải chi tiết

*

3.5.Giải bài bác 2 trang 42SGK Toán 2 tập 1 KNTT

Tính nhẩm.

12 – 3 12 – 4 12 – 5 12 – 6

12 – 7 12 – 8 12 – 9 12 – 2

Hướng dẫn giải

Học sinh rất có thể tính nhẩm tựa như như bài xích 1 để ngừng các phép trừ dạng 12 trừ đi một số.

Lời giải bỏ ra tiết

Tính 12 – 3.

• Tách: 12 = 10 + 2.

• 10 – 3 = 7

• 7 + 2 = 9

• 12 – 3 = 9

Tính tương tự với các phép trừ sót lại ta có công dụng như sau:

12 – 3 = 9 12 – 4 = 8 12 – 5 = 7 12 – 6 = 6

12 – 7 = 5 12 – 8 = 4 12 – 9 = 3 12 – 2 = 10

3.6.Giải bài bác 3 trang 42SGK Toán 2 tập 1 KNTT

Tìm số mê say hợp.

*

Hướng dẫn giải

Học sinh rất có thể tính nhẩm giống như như bài bác 1 để xong các phép trừ dạng 13 trừ đi một số.

Lời giải chi tiết

Tính 13 – 4.

• Tách: 13 = 10 + 3.

• 10 – 4 = 6

• 6 + 3 = 9

• 13 – 4 = 9.

Tính giống như với các phép trừ sót lại ta có hiệu quả như sau:

*

3.7.Giải bài xích 4 trang 43SGK Toán 2 tập 1 KNTT

Tìm bông hoa cho ong đậu. Nhành hoa nào có nhiều ong đậu nhất?

*

Hướng dẫn giải

Tìm tác dụng của những phép trừ ghi trên những con ong. Cành hoa ghi số là hiệu quả của các phép tính duy nhất là bông hoa có rất nhiều ong đậu nhất.

Lời giải đưa ra tiết

Ta có:

12 – 6 = 6 ; 11 – 5 = 6 ;

12 – 5 = 7 ; 13 – 7 = 6 ; 11 – 4 = 7.

Do đó, mỗi con ong đậu cùng với bông hoa khớp ứng như sau:

*

Vậy nhành hoa ghi số 6 có khá nhiều ong đậu nhất.

3.8.Giải bài 5 trang 43SGK Toán 2 tập 1 KNTT

Mai có 13 tờ giấy màu, Mai đã sử dụng 5 tờ giấy màu sắc để cắt và dán bức tranh. Hỏi Mai sót lại bao nhiêu tờ giấy màu?

*

Hướng dẫn giải

- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho thấy thêm gì (số tờ giấy màu sắc Mai có, số tờ giấy color Mai đã dùng làm cắt dán bức tranh) cùng hỏi gì, tự đó ngừng tóm tắt bài toán.

- Để tìm số tờ giấy màu còn lại ta mang số tờ giấy màu sắc Mai bao gồm trừ đi số tờ giấy color Mai đã dùng để làm cắt dán bức tranh.

Lời giải chi tiết

Tóm tắt

Có: 13 tờ giấy màu

Đã dùng: 5 tờ giấy màu

Còn lại: … tờ giấy màu sắc ?

Bài giải

Mai còn lại số tờ giấy màu sắc là:

13 – 5 = 8 (tờ)

Đáp số: 8 tờ giấy màu.

3.9.Giải bài bác 1 trang 44SGK Toán 2 tập 1 KNTT

a) Tính 14 – 5.

• Tách: 14 = 10 + 4

• 10 – 5 = ?

• ? + 4 = ?

14 – 5 = ?

b) Tính 15 – 7.

• Tách: 15 = 10 + ?

• 10 - ? = ?

• ? + ? = ?

15 – 7 = ?

Hướng dẫn giải

Các em học tập sinh tách số bị trừ thành tổng trong số đó có một trong những hạng bằng 10 rồi thực hiện phép trừ vào phạm vi 10 trước rồi cộng với số hạng còn lại.

Lời giải chi tiết

a) Tính 14 – 5.

• Tách: 14 = 10 + 4

• 10 – 5 =5

•5+ 4 =9

14 – 5 =9

b) Tính 15 – 7.

• Tách: 15 = 10 +5

• 10 - 7 =3

•5+3=8

15 – 7 =8

3.10.Giải bài 2 trang 44SGK Toán 2 tập 1 KNTT

Tính nhẩm.

Xem thêm: Danh Sách Top 10 Bài Văn Học Gây Cho Ta Những Tình Cảm Không Có

15 – 5 15 – 6 15 – 57

15 – 8 15 – 9 15 – 10

Hướng dẫn giải

Học sinh rất có thể tính nhẩm tương tự như như bài 1 để kết thúc các phép trừ dạng 15 trừ đi một số.

Lời giải chi tiết

Tính 15 – 6.

• Tách: 15 = 10 + 5.

• 10 – 6 = 4

• 4 + 5 = 9

• 15 – 6 = 9

Tính giống như với những phép trừ còn lại ta có tác dụng như sau:

15 – 5 = 10 15 – 6 = 9 15 – 7 = 8

15 – 8 = 7 15 – 9 = 6 15 – 10 = 5

3.11.Giải bài bác 3 trang 44SGK Toán 2 tập 1 KNTT

Tìm số yêu thích hợp.

*

Hướng dẫn giải

Học sinh có thể tính nhẩm tựa như như bài xích 1 để chấm dứt các phép trừ dạng 14 trừ đi một số.

Lời giải đưa ra tiết

Tính 14 – 5.

• Tách: 14 = 10 + 4.

• 10 – 5 = 5

• 5 + 4 = 9

• 14 – 5 = 9.

Tính tựa như với những phép trừ còn sót lại ta có công dụng như sau:

*

3.12.Giải bài xích 4 trang 44SGK Toán 2 tập 1 KNTT

Những máy cất cánh nào ghi phép trừ bao gồm hiệu bằng 7? hồ hết máy cất cánh nào ghi phép trừ có hiệu bằng 9?

*

Hướng dẫn giải

Tìm công dụng của các phép trừ ghi trên những máy bay, tự đó xác định xem gần như máy bay nào ghi phép trừ có hiệu bởi 7, đều máy cất cánh nào ghi phép trừ bao gồm hiệu bởi 9.

Lời giải đưa ra tiết

Ta có:

15 – 8 = 7 14 – 5 = 9 13 – 4 = 9

12 – 5 = 7 15 – 6 = 9 14 – 7 = 7

Vậy:

- rất nhiều máy bay ghi phép trừ gồm hiệu bằng 7 là 15 – 8, 12 – 5, 14 – 7.

- đa số máy cất cánh ghi phép trừ gồm hiệu bởi 9 là 14 – 5, 13 – 4, 15 – 6.

3.13.Giải bài 5 trang 45SGK Toán 2 tập 1 KNTT

Bà bao gồm 14 trái ổi, bà cho con cháu 6 quả. Hỏi bà còn sót lại bao nhiêu trái ổi?

*

Hướng dẫn giải

- Đọc kĩ đề bài bác để xác định đề bài cho thấy gì (số quả ổi lúc đầu bà có, số quả ổi bà mang lại cháu) với hỏi gì, từ đó chấm dứt tóm tắt bài bác toán.

- Để search số trái ổi sót lại ta đem số trái ổi thuở đầu bà có trừ đi số quả ổi bà mang đến cháu.

Lời giải bỏ ra tiết

Tóm tắt:

Có: 14 quả ổi

Cho cháu: 6 trái ổi

Còn lại: … quả ổi?

Bài giải

Bà còn sót lại số trái ổi là:

14 – 6 = 8 (quả ổi)

Đáp số: 8 quả ổi.

3.14.Giải bài xích 1 trang 45SGK Toán 2 tập 1 KNTT

Tính nhẩm.

16 – 7 16 – 8 16 – 9

17 – 8 17 – 9 18 – 9

Hướng dẫn giải

Học sinh hoàn toàn có thể tính nhẩm giống như các bài xích trước để ngừng các phép trừ dạng 16, 17, 18 trừ đi một số.

Lời giải đưa ra tiết

Tính 16 – 7

• Tách: 16 = 10 + 6

• 10 – 7 = 3

• 3 + 6 = 9

• 16 – 7 = 9.

Tính 16 – 8

• Tách: 16 = 10 + 6

• 10 – 8 = 2

• 2 + 6 = 8

• 16 – 8 = 8.

Tính 16 – 9

• Tách: 16 = 10 + 6

• 10 – 9 = 1

• 1 + 6 = 7

• 16 – 9 = 7.

Tính 17 – 8

• Tách: 17 = 10 + 7

• 10 – 8 = 2

• 2 + 7 = 9

• 17 – 8 = 9.

Tính 17 – 9

• Tách: 17 = 10 + 7

• 10 – 9 = 1

• 1 + 7 = 8

• 17 – 9 = 8.

Tính 18 – 9

• Tách: 18 = 10 + 8

• 10 – 9 = 1

• 1 + 8 = 9

• 18 – 9 = 9.

Vậy ta có hiệu quả như sau:

16 – 7 = 9 16 – 8 = 8 16 – 9 = 7

17 – 8 = 9 17 – 9 = 8 18 – 9 = 9

3.15.Giải bài xích 2 trang 45SGK Toán 2 tập 1 KNTT

Tìm số ưa thích hợp.

*

Hướng dẫn giải

- học sinh hoàn toàn có thể tính nhẩm tương tự như như các bài trước để kết thúc các phép trừ dạng 16, 17, 18 trừ đi một số.

- Áp dụng công thức: Hiệu = Số bị trừ – Hiệu.

Lời giải đưa ra tiết

Tính 16 – 9.

• Tách: 16 = 10 + 6

• 10 – 9 = 1

• 1 + 6 = 7

• 16 – 9 = 7.

Tính tựa như với các phép trừ còn sót lại ta có kết quả như sau:

*

3.16.Giải bài xích 3 trang 45SGK Toán 2 tập 1 KNTT

Cánh diều như thế nào ghi phép trừ có hiệu mập nhất? Cánh diều nào ghi chép trừ bao gồm hiệu bé bỏng nhất?

*

Hướng dẫn giải

Tìm hiệu của những phép trừ ghi trên những cánh diều, từ đó xác định xem hiệu nào to nhất, hiệu nào nhỏ bé nhất trong số hiệu tra cứu được.

Lời giải đưa ra tiết

Ta có:

16 – 8 = 8 18 – 9 = 9

15 – 7 = 8 14 – 8 = 6 17 – 9 = 8.

Mà: 6 Hướng dẫn giải

- Đọc kĩ đề bài để xác minh đề bài cho thấy gì (số bông hoa Mai hái được, số hoa lá Mi hái được) và hỏi gì, tự đó hoàn thành tóm tắt bài xích toán.

- Để kiếm tìm số hoa lá Mai hái được rộng Mi ta lấy số nhành hoa Mai hái được trừ đi số hoa lá Mi hái được.

Lời giải đưa ra tiết

Tóm tắt

Mai: 16 bông hoa

Mi: 9 bông hoa

Mai hái rộng Mi: … bông hoa?

Bài giải

Mai hái được hơn Mi số nhành hoa là:

16 – 9 = 7 (bông hoa)

Đáp số: 7 bông hoa.

3.18.Giải bài 5 trang 45SGK Toán 2 tập 1 KNTT

Đề bài:>;

a) 16 – 8 ? 8

15 – 9 ? 7

b) 17 – 9 ? 13 – 7

18 – 9 ? 15 – 6

Hướng dẫn giải

Tìm tác dụng các phép trừ, đối chiếu các tác dụng rồi chọn dấu tương thích (, =) để điền vào dấu ?.

Lời giải bỏ ra tiết

a) • 16 – 8 ? 8

Vì 16 – 8 = 8 cần dấu buộc phải điền vào dấu “?” là “=”.

15 – 9 ? 7

Vì 15 – 9 = 6 với 6 ”.

18 – 9 ? 15 – 6

Vì 18 – 9 = 9 và 15 – 6 = 9 cần dấu cần điền vào vết “?” là “=”.

Vậy

a) 16 – 8=8

15 – 913 – 7

18 – 9=15 – 6

3.19.Giải bài 1 trang 46SGK Toán 2 tập 1 KNTT

Tìm số yêu thích hợp.

*

Hướng dẫn giải

Các em triển khai các phép tính cùng điền số thích hợp vào vết “?”.

Lời giải bỏ ra tiết

*

3.20.Giải bài xích 2 trang 46SGK Toán 2 tập 1 KNTT

Tính.

a) 7 + 5

5 + 7

12 – 7

12 – 5

b) 8 + 6

6 + 8

14 – 8

14 – 6

c) 9 + 8

8 + 9

17 – 9

17 – 8

Hướng dẫn giải

Các em triển khai các phép tính cùng và trừ (qua 10) phù hợp trong phạm vi 20.

Lời giải bỏ ra tiết

a) 7 + 5 = 12

5 + 7 = 12

12 – 7 = 5

12 – 5 = 7

b) 8 + 6 = 14

6 + 8 = 14

14 – 8 = 6

14 – 6 = 8

c) 9 + 8 = 17

8 + 9 = 17

17 – 9 = 8

17 – 8 = 9

3.21.Giải bài 3 trang 46SGK Toán 2 tập 1 KNTT

Tính nhẩm.

a) 13 – 3 – 4

13 – 7

b) 15 – 5 – 3

15 – 8

c) 14 – 4 – 1

14 – 5

Hướng dẫn giải

Thực hiện các phép tính theo đồ vật tự từ trái quý phái phải.

Lời giải đưa ra tiết

a) 13 – 3 – 4 = 10 – 4 = 6

13 – 7 = 6

b) 15 – 5 – 3 = 10 – 3 = 7

15 – 8 = 7

c) 14 – 4 – 1 = 10 – 1 = 9

14 – 5 = 9

3.22.Giải bài bác 4 trang 46SGK Toán 2 tập 1 KNTT

Số?

*

Hướng dẫn giải

Các em thực hiện các phép tính cộng và trừ (qua 10) thích hợp trong phạm vi 20 rồi điền số phù hợp vào vệt “?”.

Lời giải bỏ ra tiết

18 – 9 = 99 + 6 = 1515 – 7 = 8

*

3.23.Giải bài xích 5 trang 46SGK Toán 2 tập 1 KNTT

Có 15 đi lại viên đua xe cộ đạp, 6 vận chuyển viên sẽ qua cầu. Hỏi còn từng nào vận rượu cồn viên không qua cầu?

*

Hướng dẫn giải

Để giải được bài bác toán, các em học sinh thực hiện phép trừ cùng với số bị trừ là tổng số đi lại viên đua xe cùng số trừ là số chuyển động viên sẽ qua cầu.

Giải Toán lớp 2 Chân trời sáng sủa tạo

Chương 1: Ôn tập và bổ sung Chương 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 vào phạm vi đôi mươi Chương 3. Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 Ôn tập học tập kì 1 Chương 4. Phép nhân, phép phân tách Chương 5. Những số cho 1000 Chương 6. Phép cộng, phép trừ vào phạm vi 1000 Ôn tập cuối năm

Giải Toán lớp 2 liên kết tri thức

chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung Chủ đề 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi đôi mươi Chủ đề 3: có tác dụng quen với 1 khối lượng, khoảng trống Chủ đề 4: Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 chủ thể 5: làm quen với hình phẳng chủ đề 6: Ngày – giờ, tiếng - phút, ngày - tháng chủ đề 7: Ôn tập học tập kì 1 Thi học kì 1 chủ thể 8. Phép nhân, phép phân tách Chủ đề 9: làm cho quen cùng với hình khối chủ đề 10: những số vào phạm vi 1000 chủ thể 11: Độ lâu năm và đơn vị chức năng đo độ dài, tiền việt nam Chủ đề 12: Phép cộng, phép trừ vào phạm vi 1000 chủ đề 13: có tác dụng quen với nhân tố thống kê, phần trăm Chủ đề 14: Ôn tập cuối năm Thi học kì 2

Giải Toán lớp 2 Cánh diều

Giải Toán lớp 2 tập 1 sách Cánh Diều Chương 1: Ôn tập lớp 1. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) vào phạm vi đôi mươi Chương 2: Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

Toán lớp 2 chương trình cũ

Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật Ôn tập những số mang lại 100 Ôn tập những số mang lại 100 (tiếp theo) Số hạng - Tổng luyện tập Đề - xi - mét luyện tập Đề - xi - mét Số bị trừ - số trừ - hiệu luyện tập Số bị trừ - số trừ - hiệu luyện tập chung chương 1 luyện tập chung chương 1 (tiếp theo) Chương 2: Phép cộng có nhớ vào phạm vi 100 Phép cộng bao gồm tổng bởi 10 26 + 4, 36 + 24 rèn luyện 9 cùng với một vài 9 + 5 29 + 5 49 + 25 rèn luyện 8 cùng với một số trong những 8 + 5 28 + 5 38 + 25 luyện tập Hình chữ nhật - Hình tứ giác bài toán về nhiều hơn Luyện tập 7 cộng với một số trong những 7 + 5 47 + 5 47 + 25 luyện tập Bài toán về ít hơn Luyện tập Ki - lô - gam luyện tập Ki - lô - gam 6 cùng với một số trong những 6 + 5 26 + 5 36 + 15 rèn luyện Phép cộng rèn luyện Phép cộng gồm tổng bằng 100 Lít rèn luyện Luyện tập bình thường Chương 2 Chương 3: Phép trừ tất cả nhớ trong phạm vi 100 Tìm một số trong những hạng vào một tổng - rèn luyện Số tròn chục trừ đi một số 11 trừ đi một trong những 11 - 5 31 - 5 51 - 15 luyện tập 12 trừ đi một vài 12 - 8 32 - 8 52 - 28 rèn luyện Tìm số bị trừ 13 trừ đi một trong những 13 - 5 33 - 5 53 - 15 luyện tập 14 trừ đi một trong những 14 - 8 34 - 8 54 - 18. Luyện tập 15, 16, 17, 18 trừ đi một trong những 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29 luyện tập Bảng trừ - luyện tập 100 trừ đi một số trong những Tìm số trừ Đường thẳng luyện tập Luyện tập thông thường Ngày, giờ. Thực hành xem đồng hồ đeo tay Ngày, tháng. Thực hành thực tế xem lịch luyện tập chung Chương 4: Ôn tập Ôn tập về phép cùng và phép trừ Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) Ôn tập về hình học Ôn tập về đo lường Ôn tập về giải Toán rèn luyện chung rèn luyện chung (tiếp theo) Chương 5: Phép nhân cùng phép chia Tổng của không ít số Phép nhân vượt số - Tích Bảng nhân 2 - luyện tập Bảng nhân 3 - rèn luyện Bảng nhân 4 - rèn luyện Bảng nhân 5 - luyện tập Đường vội khúc - Độ dài mặt đường gấp khúc - rèn luyện Luyện tập chung Phép chia Bảng chia 2. Một phần hai luyện tập bảng phân tách 2 Số bị chia - Số chia - yêu đương Bảng phân tách 3. 1 phần ba rèn luyện bảng chia 3 search một thừa số của phép nhân luyện tập tìm một vượt số của phép nhân Bảng phân chia 4. 1 phần tư rèn luyện bảng phân chia 4 Bảng phân chia 5. Một trong những phần năm rèn luyện bảng chia 5 rèn luyện chung Giờ, phút thực hành thực tế xem đồng hồ thời trang Luyện tập giờ, phút tìm kiếm số bị chia rèn luyện tìm số bị chia Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác rèn luyện Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác Số một trong những phép nhân cùng phép phân tách Số 0 trong phép nhân cùng phép chia rèn luyện Luyện tập chung luyện tập chung (tiếp theo) Chương 6: những số vào phạm vi 100 So sánh những số tròn trăm các số tròn chục từ 110 mang đến 200 những số từ bỏ 101 mang lại 110 những số trường đoản cú 111 mang đến 200 những số có tía chữ số So sánh những số có cha chữ số luyện tập Mét Ki - lô - mét ngươi - li - mét rèn luyện Viết số thành tổng những trăm, chục, đơn vị Phép cộng không ghi nhớ trong phạm vi 1000 rèn luyện phép cùng không ghi nhớ trong phạm vi 1000 Phép trừ ko nhớ trong phạm vi 1000 rèn luyện Phép trừ ko nhớ vào phạm vi 1000 rèn luyện chung Tiền việt nam Luyện tập Tiền nước ta Luyện tập chung luyện tập chung (tiếp) rèn luyện chung (tiếp theo) Chương 7: Ôn tập thời điểm cuối năm Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 Ôn tập về những số vào phạm vi 1000 (tiếp) Ôn tập về phép cộng và phép trừ Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) Ôn tập về phép nhân và phép phân tách Ôn tập về phép nhân và phép phân tách (tiếp theo) Ôn tập về đại lượng Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) Ôn tập về hình học Ôn tập về hình học (tiếp theo) rèn luyện chung luyện tập chung luyện tập chung rèn luyện chung
*
Đối tác của Google