Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - Kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo ᴠiên

Lớp 5

Lớp 5 - Kết nối tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - Kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo ᴠiên

Lớp 9

Lớp 9 - Kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - Kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - Kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Giáo ᴠiên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


+) Sử dụng các công thức của logarit: \(\log_a a =1; \,{\log _a}{b^n} = n{\log _a}b;\) \({\log _{{a^m}}}b = \dfrac{1}{m}{\log _a}b;\,{\log _a}b = \dfrac{{{{\log }_c}b}}{{{{\log }_c}a}}.\)

Lời giải chi tiết:

\(\log_{2}\dfrac{1}{8}= \log_{2}2^{-3}= -3\log_{2}2= -3\).

Bạn đang xem: Giải toán 12 trang 68


LG b

b) \(\log_{\frac{1}{4}}2\) ;

Lời giải chi tiết:

\(\log_{\frac{1}{4}}2= \log_{2^{-2}}2 = \dfrac{1}{-2}.\log_2 2=-\dfrac{1}{2}\).

hoặc dùng công thức đổi cơ số : \(\log_{\frac{1}{4}}2 = \dfrac{\log_{2}2}{\log_{2}\dfrac{1}{4}} = \dfrac{1}{\log_{2}2^{-2}} = -\dfrac{1}{2}\).

Xem thêm: Giải lý 12 bài 25 : giao thoa ánh sáng, bài 25: giao thoa ánh sáng


LG c

c) \(\log_{3}\sqrt<4>{3}\);

Lời giải chi tiết:

\(\log_{3}\sqrt<4>{3} = \log_{3}3^{\frac{1}{4}} = \dfrac{1}{4}.\log_3 3= \dfrac{1}{4}\).


LG d

d) \(\log_{0,5}0,125\).

Lời giải chi tiết:

\(\log_{0,5}0,125 = \log_{0,5}0,5^{3} \) \(=3. \log_{0,5} 0,5= 3\)

hocfull.com


*
Bình luận
*
Chia ѕẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả

Giải khó hiểu

Giải sai

Lỗi khác

Hãy ᴠiết chi tiết giúp hocfull.com


Cảm ơn bạn đã ѕử dụng hocfull.com. Đội ngũ giáo ᴠiên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài ᴠiết nàу 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


DMCA.com Protection Status

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hocfull.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.