Trong một xem sét Y-âng cùng với (a = 2mm), (D = 1,2m), bạn ta đo được (i = 0,36mm). Tính cách sóng (λ) và tần số (f) của bức xạ? 


Bạn đang xem: Giải lý 12 trang 133

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


+ Vận dụng công thức tính khoảng vân (i =  displaystylelambda D over a)

+ Tần số: (f = displaystyle c over lambda )


+ Ta có, khoảng vân (i = dfraclambda Da)

=> cách sóng của bức xạ:

(lambda = dfracaiD = dfrac2.10^ - 3.0,36.10^ - 31,2\ = 0,6.10^ - 6m = 0,6mu m)

+ Lại có: (lambda = dfraccf)

=> Tần số của bức xạ: (f = dfracclambda = dfrac3.10^80,6.10^ - 6 = 5.10^14Hz)

hocfull.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả

Giải nặng nề hiểu

Giải sai

Lỗi khác

Hãy viết cụ thể giúp hocfull.com


Cảm ơn các bạn đã thực hiện hocfull.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Xem thêm: Sách sinh lý học y hà nội pdf, sinh lý học (sách đào tạo cnđd)

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hocfull.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận ra các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


+ Ánh sáng vàng của đèn natri có có cách sóng λ từ 0,57μm cho 0,6 μm nên λ ≈ 589nm

+ Sử dụng đổi khác đơn vị


Đáp án C.

Ánh sáng vàng của đèn natri có (lambda approx 589nm = 0,589mu m)

Chú ý những đơn vị:

+ (1mm=10^-3m)

+ (1mu m=10^-6m)

+ (1nm=10^-9m)

+ (1pm=10^-12m)

hocfull.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả

Giải khó khăn hiểu

Giải không nên

Lỗi không giống

Hãy viết chi tiết giúp hocfull.com


Cảm ơn các bạn đã thực hiện hocfull.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hocfull.com gởi các thông tin đến các bạn để nhận ra các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.