Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Giải vở bài bác tập Toán lớp 5Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích
Chương 2: Số thập phân. Các phép toán cùng với số thập phân
I - Số thập phân
II - những phép tính cùng với số thập phân1. Phép cộng2. Phép trừ3. Phép nhân4. Phép chia
Chương 3: Hình học

b) Tử số là số tự nhiên và thoải mái viết trên gạch ngang. Mẫu mã số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang

Đáp án

Viết

Đọc

Tử số

Mẫu số

*

Bảy mươi lăm phần trăm

75

100

*

Bốn phần mười một

4

11

*

Sáu mươi tía phần hai lăm

63

25

*

Tám mươi phần trăm

80

100

*

Chín mươi lăm phần trăm

95

100

Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 3 Câu 2

Viết thương bên dưới dạng phân số (theo mẫu)

3 : 7 =

*

4 : 9 = .............

Bạn đang xem: Giải bài tập toán in lớp 5 tập 1


23 : 6 = .................

25 : 100 = .............

100 : 33 = ...........

10 : 31 = ...............

Xem thêm: Ôn Tập Hệ Thống Hóa Kiến Thức Công Nghệ 10, Công Nghệ 10 Kết Nối Tri Thức

Phương pháp giải:

Thương của phép chia số tự nhiên và thoải mái cho số thoải mái và tự nhiên (khác 0) hoàn toàn có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.

Đáp án

*
;

*

*

*

*

*

Vở bài xích tập Toán lớp 5 tập 1 trang 3 Câu 3

Viết số thoải mái và tự nhiên dưới dạng phân số (theo mẫu)

19 =

*

25 = .............;

120 = ................;

300 = ...............

Phương pháp giải:

Mọi số từ nhiên rất có thể viết thành một phân số tất cả tử số là số tự nhiên và thoải mái đó và chủng loại số là 1.

Đáp án

*

*

*

*


Vở bài bác tập Toán lớp 5 tập 1 trang 3 Câu 4

Viết số thích hợp vào ô trống

Phương pháp giải:

Số 1 hoàn toàn có thể viết thành phân số bao gồm tử số và mẫu mã số bằng nhau và khác 0.

Đáp án

a)

*

b)

*

Video Giải Toán lớp 5 trang 4 SGK giải thích cụ thể cách làm

Giải Toán lớp 5 Ôn tập: khái niệm về phân số

Giải vở bài xích tập Toán 5 bài bác 1: Ôn tập: tư tưởng về phân số có phương thức giải cùng lời giải cụ thể cho từng dạng bài xích tập cho các em học sinh tham khảo, cố gắng được bí quyết giải các dạng toán về phân số: đọc, viết phân số, điền phân số phù hợp hợp, hệ thống lại những kiến thức Toán 5 chương 1 Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đo đơn vị chức năng diện tích. Hy vọng với hồ hết tài liệu này, những em học sinh sẽ học xuất sắc môn Toán lớp 5 hơn mà không đề xuất sách giải.