Đánh vết vào số phù hợp với hình.Có từng nào khối lập phương?
Nối từng số với tên gọi các yếu tắc của phép tính (theo mẫu).Đúng ghi đ, sai ghi s, làm lại các phép tính sai.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán em làm được những gì


bài xích 1

*

*

Phương pháp giải:

Đếm số hình lập phương sinh hoạt mỗi hình rồi lưu lại vào số mê thích hợp.

Lời giải đưa ra tiết:

Hình a bao gồm 18 khối lập phương Hình b gồm 34 khối lập phương

Hình c bao gồm 63 khối lập phương Hình d có 35 khối lập phương

Học sinh tự ghi lại trên hình vẽ.


bài 2

Số?

*

Ước lượng: có khoảng .... Nhỏ mèo Ước lượng: có khoảng .... Quả táo.

Đếm: gồm .... Con mèo. Đếm: có .... Quả táo

Phương pháp giải:

- Quan tiếp giáp tranh ta thấy, mỗi hàng có tầm khoảng 10 bé mèo, các con mèo xếp thành 4 hàng. Đếm thêm 10 đơn vị (10, 20, 30, 40), ta mong lượng được số mèo.

- từng cột có tầm khoảng 5 trái táo, những quả hãng apple được xếp thành 8 cột, đếm thêm 5 đơn vị chức năng (5, 10, 15, 20, ...) ta cầu lượng được số quả táo.

Lời giải chi tiết:

*

Ước lượng: có tầm khoảng 40 con mèo Ước lượng: có khoảng 40 trái táo.

Đếm: bao gồm 43 con mèo. Đếm: bao gồm 38 trái táo


bài xích 3

Nối mỗi số với tên gọi các nguyên tố của phép tính (theo mẫu).

*

Phương pháp giải:

Quan liền kề phép tính chủng loại rồi nối các số với tên gọi các yếu tắc của phép tính mang lại thích hợp.

Lời giải bỏ ra tiết:

*


bài xích 4

Đúng ghi đ, không nên ghi s, làm lại các phép tính sai.

*

Phương pháp giải:

- thực hiện tính theo cột dọc từ nên sang trái rồi điền đ, s thíc hợp vào ô trống.

- Đặt tính rồi tính với hầu hết phép tính không đúng.

Lời giải đưa ra tiết:

*

Ta làm cho lại những phép tính không nên như sau:

*


bài 5

Điền lốt >,

 

 

 

 

 

Trả lời: Mai sưu tầm được rất nhiều hơn Lê ....... Nhỏ tem.

Phương pháp giải:

Số nhỏ tem Mai sưu tầm nhiều hơn Lê = Số tem Mai xem thêm thông tin – Số tem Lê sưu tầm.

Lời giải chi tiết:

45

-

15

=

30

Trả lời: Mai sưu tầm được không ít hơn Lê 30 con tem.


bài xích 8

Vui học.

Quan sát những số sau:

*

Chọn hai số thích hợp viết vào nhị hoa rồi viết 4 phép tính theo mẫu.

*

Phương pháp giải:

Quan giáp để tìm các số có tổng là 100 và 40 rồi viết tiếp các phép tính vào vị trí chấm mang đến thích hợp.

Lời giải chi tiết:

*

hocfull.com
*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ

Bình chọn:


Bài tiếp theo sau
*


Báo lỗi - Góp ý

Số? ) Số?
Số lập tức trước của 64 là ....Số tức khắc sau của 99 là .....Số ngay tắp lự trước tuyệt liền sau?20 là số ............... Của 19.20 là số ............... Của 21.Đếm nhanh.a) gồm .... Mẫu giày.b) gồm .... đôi giày


bài bác 1

Số?

a) 35, 36, 37, ..., ...., ...., 41, 42, ...., ....

b) 100, ...., ....., 97, 96, 95, ...., ...., 91.

c) 20, ...., 18, 16, ...., 12, ...., ...., 6, ...., 2.

d) 5, 10, 15, ...., ...., ...., 35, ...., ....., 50.

e) 10, 20, 30, ...., ...., ...., 70, ...., ....., .....

Phương pháp giải:

Quan sát các số trong mỗi dãy đển tìm quy cơ chế rồi viết tiếp những số không đủ vào địa điểm chấm.

Lời giải đưa ra tiết:

a) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.

b) 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91.

c) 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.

d) 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50.

e) 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.


bài xích 2

a) Số?

Số liền trước của 64 là ....

Số tức khắc sau của 99 là .....

b) Số liền trước tốt liền sau?

20 là số ............... Của 19.

20 là số ............... Của 21.

Phương pháp giải:

Số ngay thức thì sau cảu một số to hơn số kia 1 solo vị.

Số ngay tắp lự trước của một số bé nhiều hơn số đó 1 đối chọi vị.

Lời giải đưa ra tiết:

a) Số tức tốc trước của 64 là 63

Số tức tốc sau của 99 là 100

b) đôi mươi là số liền sau của 19.

đôi mươi là số liền trước của 21.


bài 3

a) bao gồm .... chiếc giày.

b) có .... đôi giày

*

Phương pháp giải:

Ta thấy mỗi hàng đều sở hữu 5 song giày, tất cả 5 hàng như vậy, đếm thêm 5 đơn vị chức năng ta biết được số đôi giày.

Mỗi hàng đều sở hữu 10 chiếc giày, có 4 hàng như vậy, đếm thêm 10 đơn vị ta biết được số chiếc giày.

Lời giải đưa ra tiết:

a) tất cả 40 chiếc giày.

Xem thêm: Sách Sinh Lý Học Y Khoa ( Sinh Lý Học Y Khoa, Sinh Lý Học Y Khoa

b) gồm 20 đôi giày


bài xích 4

Tính nhẩm.

50 + 40 = .... 10 + 8 = .... 12 + 5 = .....

60 – 2 = ..... 52 – 2 = ..... 19 – 9 = .....

80 – 70 = ..... 9 + 60 = .... 17 – 4 = .....

Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi viết tác dụng vào khu vực chấm cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

50 + 40 = 90 10 + 8 = 18 12 + 5 = 17

60 – 2 = 58 52 – 2 = 50 19 – 9 = 10

80 – 70 = 10 9 + 60 = 69 17 – 4 = 13


bài bác 5

Đặt tính rồi tính.

26 + 51 7 + 22 84 – 30 99 – 6

Phương pháp giải:

- Đặt tính làm sao để cho các chữ số đứng thảng hàng thẳng cột cùng với nhau.

- Tính theo thứ tự từ nên sang trái.

Lời giải đưa ra tiết:

*


bài xích 6

Phép cùng qua 10 vào phạm vi 20.

a) Viết vào địa điểm chấm.

Gộp cho vừa khéo ........ Rồi ............. Cùng với số còn lại.

b) Tính nhẩm.

9 + 6 = ..... 8 + 7 = ...... 7 + 5 = ......

4 + 9 = ..... 5 + 8 = ...... 6 + 5 = .....

Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi viết hiệu quả vào nơi chấm mang lại thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Gộp cho vừa khéo 10 rồi cùng 10 cùng với số còn lại.

b) 9 + 6 = 15 8 + 7 = 15 7 + 5 = 12

4 + 9 = 13 5 + 8 = 13 6 + 5 = 11


bài 7

Phép trừ qua 10 vào phạm vi 20.

a) Viết vào chỗ chấm.

Trừ để được ........ Rồi ............. Số còn lại.

b) Tính nhẩm.

11 – 4 = .... 14 – 5 = ..... 16 – 9 = ..... 17 – 8 = .....

12 – 3 = ..... 15 – 6 = ..... 13 – 4 = ..... 18 – 9 = .....

Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi viết công dụng vào vị trí chấm mang đến thích hợp.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Trừ để được 10 rồi lấy 10 trừ số còn lại.

b)11 – 4 = 7 14 – 5 = 9 16 – 9 = 7 17 – 8 = 9

12 – 3 = 9 15 – 6 = 9 13 – 4 = 9 18 – 9 = 9


bài 8

Tô màu sắc theo số hoặc kết quả phép tính.

1: blue color dương

2: color đỏ

3: màu xanh lá cây

4: màu sắc vàng

5: color nâu

*

Phương pháp giải:

Tính nhẩm tác dụng các phép tính rồi tô color theo yêu mong của bài bác toán.

Lời giải chi tiết:

12 – 7 – 4 = 1 9 – 7 = 2 11 – 6 = 5

4 + 7 – 10 = 1 10 – 7 – 2 = 1 15 – 14 + 1 = 2

5 + 8 – 10 = 3 10 – 8 = 2 18 – 9 – 5 = 4

14 – 7 – 6 = 1 12 – 8 = 4 11 – 9 = 2

9 + 8 – 16 = 1 17 – 9 – 3 = 5 11 – 7 = 4

10 – 9 = 1 8 + 7 – 14 = 1 1 – 0 = 1

Em từ bỏ tô màu sắc vào tranh vẽ.


bài xích 9

Đo rồi tính độ dài đường gấp khúc ABCD và viết vào khu vực chấm.

Đường vội khúc ABCD lâu năm ..... cm hay ...... dm.

*

Phương pháp giải:

- sử dụng thước trực tiếp đô độ dài các đoạn trực tiếp AB, BC, CD.

- Độ dài đường gấp khúc ABCD bằng tổng độ nhiều năm 3 đoạn trực tiếp AB, BC, CD.

Lời giải chi tiết:

Em từ bỏ đo độ dài mỗi đoạn thẳng, tính tổng độ dài mặt đường gấp khúc ABCD rồi viết vào khu vực chấm.


bài bác 10

Xếp hình thuyền buồm.

*

Phương pháp giải:

Quan sát hình tượng rồi xếp hình thuyền khơi từ các hình tam giác, hình vuông, hình tứ giác.

Lời giải bỏ ra tiết:

Em tự thực hành thực tế xếp hình.


bài 11

Búi chì black dài 14 cm. Cây bút chì đen dài hơn bút chì xanh 5 cm. Hỏi cây bút chì xanh dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Phương pháp giải:

Độ dài cây bút chì xanh = Độ dài cây bút chì đen – 5 cm.

Lời giải chi tiết:

Bút chì xanh bao gồm độ nhiều năm là

14 – 5 = 9 (cm)

Đáp số: 9 cm


bài xích 12

Viết theo mẫu.

*

*

Phương pháp giải:

Quan sát đồng hồ đeo tay rồi điền thời gian tương thích vào khu vực chấm.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Lúc 7 giờ về tối thứ Bảy, em giúp chị em dọn dẹp.

b) Lúc 10 giờ sáng sủa Chủ nhật, em đi thăm ông, bà.

hocfull.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 bên trên 15 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời sáng chế - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINEBài giải bắt đầu nhất


× Góp ý mang đến hocfull.com

Hãy viết chi tiết giúp hocfull.com

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả

Giải khó hiểu

Giải không nên

Lỗi không giống

Hãy viết cụ thể giúp hocfull.com


gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng hocfull.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


giữ hộ Hủy quăng quật
Liên hệ cơ chế
*
*


*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hocfull.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.