MATHX.VN soạn bộ 5 đề thi học kì 2 Toán lớp 5có câu trả lời và lời giải chi tiết giúp những em học sinh ôn tập, ôn thi hiệu quả cho bài thihọc kì 2 sắp đến tới. Chúc các em học tốt

TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 5 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 1

TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 5 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 2

TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 5 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 3

TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 5 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 4

TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 5 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 5

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 - TOÁN LỚP 5 - ĐỀ SỐ 1

NĂM HỌC 2024- 2025

Phần 1: Trắc nghiệm


Câu 1.Giá trị của chữ số 5 trong số 48,25 là:


A. 50
B. 5
C. 5/10
D. 5/100
Xem giải thuật

D.(dfrac5100)

Chữ số 5 trong các 48,25 trực thuộc hàng phần trăm nên có giá trị là(dfrac5100)

hay 0,05.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 5 học kì 2

Chọn D.


Câu 2.Phân số(dfrac35)viết bên dưới dạng số thập phân là:


A. 3,5
B. 0,35
C. 3 
D. 0,6
Xem giải mã

D. 0,6

Ta có:(dfrac35=dfrac3 imes25 imes2=dfrac610=0,6.)


Câu 3. 1 phút 15 giây = ?


A. 1,15 phút
B. 1,25 phút
C. 115 giây
D. 1,25 giây
Xem giải mã

B. 1,25 phút

Ta có: 1 phút 15 giây = 1(dfrac1560)phút = 1(dfrac14)phút = 1(dfrac25100)phút = 1,25 phút


Câu 4.Diện tích hình tròn có đường kính 2cm là:


A. 3,14cm2
B. 6,28cm2
C. 6,28cm
D. 12,56cm2
Xem giải thuật

A. 3,14cm2

Bán kính hình trụ đó là:

2 : 2 = 1 (cm)

Diện tích hình tròn trụ đó là:

1 × 1 × 3,14 = 3,14 (cm2)

Đáp số: 3,14cm2.


Câu 5. Một hình thang gồm trung bình cộng hai đáy là 5cm và độ cao là 3,2 cm thì diện tích hình thang đó là:


A. 8cm2
B. 32cm2
C. 16 cm2 
D. 164cm2
Xem lời giải

C. 16 cm2

Tổng độ dài hai lòng là:

5 × 2 = 10 (cm)

Diện tích khu đất nền đó là:

10 × 3,2 : 2 = 16 (cm2)

Đáp số: 16cm2.


Câu 6.Một ô tô đi quãng mặt đường AB lâu năm 120km mất 2 tiếng đồng hồ 30 phút. Tốc độ ô tô là:

A. 80 km/giờ
B. 48 km/giờ

C. 50 km/giờ
D. 60 km/giờ


A. 80 km/giờ
B. 48 km/giờ
C. 50 km/giờ
D. 60 km/giờ
Xem giải mã

B. 48 km/giờ

Đổi: 2 tiếng đồng hồ 30 phút = 2,5 giờ.

Vận tốc ô tô đó là:

120 : 2,5 = 48 (km/giờ)

Đáp số: 48 km/giờ.


*

Phần2:Tự luận

Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính

a) 384,5 + 72,6

b) 281,8 – 112,34

c) 16,2 × 4,5

d) 112,5 : 25

Lời giải:

*Đặt tính rồi tính theo những quy tắc đang học về phép cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.

*

Bài 2. (1 điểm) Điền số tương thích vào nơi chấm:

a) 3 giờ 45 phút = …... Giờ

b) 89cm = …... M

c) 5(m^2)8(dm^2)= …... (m^2)

d) 8347(dm^3) = …... (m^3)

Lời giải:

a) 3 giờ 45 phút = 3,75giờ

b) 89cm = 0,89m

c) 5(m^2)8(dm^2)= 5,08m2(m^2)

d) 8347(dm^3) = 8,347(m^3)

Bài 3. (3 điểm) bạn ta làm một cái thùng ko nắp bởi tôn mẫu mã hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 80cm, chiều rộng 60cm và chiều cao 50cm. Tính diện tích s tôn để làm cái thùng đó (không nói mép hàn) ?

Lời giải:

Diện tích bao bọc của mẫu thùng kia là:

(80 + 60) × 2 × 50 = 14 000 ((cm^2))

Diện tích một mặt đáy của chiếc thùng kia là:

80 × 60 = 4800 ((cm^2))

Diện tích tôn để làm cái thùng đó là:

14 000 + 4800 = 18 800 (cm2(cm^2))

Đáp số: 18 800(cm^2).

*

Bài 4. (1 điểm) Tính nhanh

a) 2,5 + 16,7 + 7,5 + 3,3

b) 0,5 × 7,3 × 2

Lời giải:

a) 2,5 + 16,7 + 7,5 + 3,3

= (2,5 + 7,5) + (16,7 + 3,3)

= 10 + 20

= 30

b) 0,5 × 7,3 × 2

= 0,5 × 2 × 7,3

= 1 × 7,3

= 7,3

Trên đây MATHX vẫn hướng dẫn các em giải cụ thể đề thi học kì 2 môn toán lớp 5 - đề số 1. Không tính racác bậc phụ huynhcần cho con trẻ của mình mìnhhọc đúng phương pháp và xem thêm các khóa học online tại MATHX.VNđể giúp nhỏ tự tin đoạt được môn toán nhé.

đến tôi hỏi: Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán bao gồm đáp án tiên tiến nhất 2024 như thế nào? (Câu hỏi của chị ý Quế Vân - Đà Nẵng)
*
Nội dung chính

Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán tất cả đáp án tiên tiến nhất 2024?

Đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 5 là một trong bài kiểm tra đánh giá kiến thức và kĩ năng của học sinh sau khi đã xong chương trình học tập Toán lớp 5 học kì 2. Mục đích của đề thi như sau:

- Đánh giá mức độ tiếp thu kỹ năng và năng lực của học sinh đối với chương trình học Toán lớp 5 học tập kì 2.

- Phân loại học sinh theo trình độ học lực.

- cung ứng căn cứ để nhà trường tiến công giá chất lượng dạy cùng học môn Toán lớp 5.

Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán gồm đáp án mới nhất 2024 như sau:

*

Tải trọn bộ Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán tất cả đáp án tiên tiến nhất 2024 trên đây. Thiết lập về.

*Lưu ý: Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán bao gồm đáp án tiên tiến nhất 2024 chỉ mang tính chất chất tham khảo, giúp học sinh ôn thi đạt hiệu quả tốt.

Xem thêm: Chuyên Đề Văn Học Đông Nam Á Cổ - Trung Đại, Văn Tự Và Văn Học Đông Nam Á Cổ

*

Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán có đáp án tiên tiến nhất 2024? (Hình tự Internet)

Tổ chức lớp học đối với cấp tè học như vậy nào?

Căn cứ theo Điều 16 Điều lệ Trường đái học phát hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT, việc tổ chức triển khai lớp học đối với cấp tiểu học tập được nguyên tắc như sau:

<1> Số lượng học viên mỗi lớp:

- học viên được tổ chức theo lớp học. Từng lớp học có không quá 35 học viên do một giáo viên nhà nhiệm phụ trách.

- từng lớp học tập hoà nhập có không quá 02 học viên khuyết tật, ngôi trường hợp đặc biệt, hiệu trưởng căn cứ vào điều kiện thực tế để sắp đến xếp, bố trí thêm học viên khuyết tật vào một lớp học để bảo vệ cho những học sinh khuyết tật mong muốn và có công dụng học tập phần đa được đi học.

- Ở những địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng quan trọng đặc biệt khó khăn rất có thể tổ chức lớp ghép. Số lượng học sinh và số nhóm trình độ trong một tờ ghép phải tương xứng với năng lượng dạy học của thầy giáo và điều kiện thực tế ở trong phòng trường.

Một lớp ghép có không thật 02 nhóm trình độ, trường hợp đặc trưng sẽ vị cấp bao gồm thẩm quyền đưa ra quyết định nhưng không thật 03 nhóm trình độ. Một tờ ghép có không quá 15 học sinh.

<2> Lớp học bao gồm lớp trưởng và những lớp phó.

- học sinh trong lớp được phân thành các tổ, mỗi tổ gồm tổ trưởng, tổ phó.

- Lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó do học sinh ứng cử hoặc giáo viên công ty nhiệm giới thiệu, được học sinh trong lớp, trong tổ thai chọn và luân phiên những năm học.

- bề ngoài tổ chức lớp học được thực hiện linh hoạt cân xứng với từng đối tượng và điều kiện thực tế.

- hoạt động vui chơi của lớp học bảo đảm tính dân chủ, từ quản, hợp tác. Mỗi học viên được chủ động thảo luận, tham gia sản xuất kế hoạch buổi giao lưu của tổ, nhóm, lớp cùng với sự cung cấp của giáo viên.

<3> Đối với phần đông lớp cùng chuyên môn được lập thành khối lớp để kết hợp các chuyển động chung. Tỉ lệ học viên nam, chị em và sĩ số lớp học cân đối giữa các phần trong khối lớp.

<4> Tùy theo điều kiện ở địa phương, trường tè học có thể có thêm điểm trường ở số đông địa bàn khác nhau để dễ dàng cho học viên đến trường. Hiệu trưởng cắt cử phó Hiệu trưởng phụ trách điểm trường.

Chương trình giáo dục tiểu học vì chưng ai ban hành?

Theo Điều 17 Điều lệ Trường đái học phát hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT luật pháp về chương trình giáo dục và đào tạo và kế hoạch giáo dục đào tạo như sau:

Điều 17. Chương trình giáo dục và đào tạo và kế hoạch giáo dục1. Trường tiểu học tiến hành chương trình giáo dục và đào tạo do bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào sinh sản ban hành, kế hoạch thời gian năm học cùng thời lượng giáo dục theo hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành và tương xứng với điều kiện ví dụ của từng địa phương.2. địa thế căn cứ chương trình giáo dục đào tạo do bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo phát hành và chiến lược dài hạn của đơn vị chức năng do cấp gồm thẩm quyền phê duyệt, trường tiểu học xây cất và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường.a) Hằng năm xây cất kế hoạch giáo dục ở trong nhà trường báo cáo cấp tất cả thẩm quyền theo quy định.b) Xây dựng những nội dung giáo dục bổ trợ đáp ứng nhu cầu người học, nội dung giáo dục đào tạo của địa phương phù hợp với điều kiện của địa phương và ở trong phòng trường nhằm nâng cấp chất lượng giáo dục.c) Áp dụng các phương pháp, vẻ ngoài giáo dục tiên tiến và phát triển trong và kế bên nước phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhu yếu phát triển của địa phương, bên trường và triết lý phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ kế hoạch giáo dục và đào tạo hàng năm ở trong phòng trường.d) tạo ra thời khoá biểu cân xứng với trung khu sinh lý lứa tuổi học viên và điều kiện thực tiễn của địa phương.

Như vậy, Chương trình giáo dục do bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành. Kế bên ra, căn cứ theo chương trình giáo dục và đào tạo và planer dài hạn của đơn vị do cấp gồm thẩm quyền phê duyệt, trường tiểu học xây đắp và thực hiện kế hoạch giáo dục và đào tạo nhà trường hằng năm.