Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Bộ đề thi Toán lớp 6 sách mới
Bộ đề thi Toán lớp 6 - kết nối tri thức
Bộ đề thi Toán lớp 6 - Cánh diều
Bộ đề thi Toán lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo
Top 30 Đề thi Cuối học tập kì 1 Toán 6 năm 2024 (có đáp án)
Trang trước
Trang sau

Bộ Đề thi Cuối học kì 1 Toán 6 năm 2024 của tất cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều để giúp đỡ học sinh ôn luyện để đạt điểm cao trong những bài thi Toán 6 Cuối kì 1.

Bạn đang xem: De thi học kì 1 lớp 6 môn toán


Top 30 Đề thi Cuối học kì 1 Toán 6 năm 2024 (có đáp án)

Xem thử CK1 KNTTXem test CK1 CDXem demo CK1 CTST

Chỉ từ bỏ 150k thiết lập trọn cỗ Đề thi Toán 6 Cuối kì 1 (mỗi cỗ sách) phiên bản word có lời giải chi tiết:

Bộ đề thi Toán 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Bộ đề thi Toán 6 - liên kết tri thức


Bộ đề thi Toán 6 - Cánh diều

Xem test CK1 KNTTXem thử CK1 CDXem demo CK1 CTST

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi học kì 1 Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2023 - 2024

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề 1)

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Số thoải mái và tự nhiên x là bội của 4 và vừa lòng 24 2

B) 1cm2

C) 12cm2

D) 81cm2

Câu 3: Bảng sau bộc lộ điểm chất vấn một ngày tiết môn Toán của tổ 1

*

Khẳng định nào tiếp sau đây sai:

A) Tổ 1 tất cả 10 học sinh

B) Điểm cao nhất mà các bạn trong tổ đạt được là 10

C) Điểm thấp tốt nhất mà các bạn trong tổ đã có được là 4

D) hai bạn trẻ đạt điểm 10 là Hà và Việt

Câu 4: hải dương báo nào sau đấy là hình vuông.

*

A) Hình 3

B) Hình 1

C) Hình 2

D) Hình 4

II. Phần từ luận

Bài 1 (2 điểm): triển khai phép tính

a) (-2).29 + (-2).(-99) + (-2).(-30).

b) 2023 – 252 : 53 - 27

c) 60:<7.(112 – 20.6) + 5>

d) 750: 130 – <(5.14 – 65)3 + 3>

Bài 2 (2 điểm): kiếm tìm x

a) (7x – 15): 3 = 9

b) 71 + (x – 16:22) = 75

c) <43 - (56 - x)>.12 = 384

d) (5 + x)2 - 36 = 0

Bài 3 (2 điểm): học sinh khối 6 của một ngôi trường A xếp sản phẩm 4, hàng 5 tốt hàng 6 phần nhiều thừa 1 người. Biết số học viên nằm trong khoảng từ 200 mang lại 300 bạn, tra cứu số học tập sinh.

Bài 4 (2 điểm): Tính chu vi và diện tích hình sau

*

Phòng giáo dục và Đào sinh sản ...

Đề thi học tập kì 1 Toán 6 - kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)


I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, quý giá của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Câu 2: Chiếc đồng hồ thời trang gỗ tiếp sau đây có bề ngoài gì:

*

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông ABCD. Xác định sai là:

A) hình vuông ABCD gồm bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông vắn ABCD có bốn góc nghỉ ngơi đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) hình vuông ABCD gồm hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông ABCD có hai cặp cạnh đối song song AB và BC; CD và AD.

Câu 4: Tập hợp những ước tầm thường của 12 và trăng tròn là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15


Câu 5: Số đối của số trăng tròn là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Câu 6: Tam giác cùng hình vuông bên dưới có chu vi bởi nhau. Độ nhiều năm cạnh của hình vuông bên dưới là:

*

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Câu 7: tất cả bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 2.85 + 15.22 - 20200

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

Bài 2 (1,5 điểm): search x

a) 3x – 2 = 19

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

c) 3x.2 + 15 = 33

Bài 3 (2 điểm): Cô Hoa mong muốn lát nền cho 1 căn phòng ở trong nhà mình có hình chữ nhật cùng với chiều nhiều năm là 8m cùng chiều rộng lớn là 5m. Các loại gạch lát nền được thực hiện là gạch vuông bao gồm cạnh 40cm. Hỏi cô Hoa phải áp dụng bao nhiêu viên gạch (coi mạch vữa không đáng kể).

Bài 4 (2 điểm): các bạn Hà có 42 viên bi red color và 30 viên bi màu sắc vàng. Hà hoàn toàn có thể chia các nhất vào từng nào túi sao cho số bi đỏ và bi quà được chia hồ hết vào những túi? khi đó mỗi túi bao gồm bao nhiêu viên bi đỏ với vàng.

Bài 5 (0,5 điểm): tìm kiếm cặp số thoải mái và tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành ...

Đề thi học kì 1 Toán 6 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập vừa lòng B = B = 0; 1; 2; ...; 100 bao gồm số bộ phận là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Câu 2: Tìm xác minh đúng trong các xác định sau:

A) một vài chia hết đến 9 thì luôn chia hết mang lại 3.

B) nếu hai số phân chia hết cho 3 thì tổng của nhì số đó phân chia hết cho 9.

C) đa số số chẵn thì luôn chia hết mang đến 5.

D) Số chia hết cho 2 là số có chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Câu 3: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 4: Cách viết nào tiếp sau đây được điện thoại tư vấn là so với số 80 ra quá số nguyên tố.

A) 80 = 42.5

B) 80 = 5.16

C) 80 = 24.5

D) 80 = 2.40

Câu 5: Khẳng định nào dưới đây đúng

A) Hình thoi gồm hai đường chéo bằng nhau.

B) hình vuông có tư cạnh bởi nhau.

C) Hình chữ nhật tất cả hai đường chéo cánh vuông góc với nhau.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Yến Tạ Tấn, Yến, Tạ, Tấn Chân Trời Sáng Tạo

D) Hình thang gồm hai đường chéo cánh bằng nhau.

Câu 6: vật dụng tự thực hiện phép tính vào biểu thức: A = 126 : (42 + 2) là:

A) Phép chia – phép cùng – lũy thừa.

B) Phép cộng – lũy thừa – phép chia.

C) Lũy vượt – phép cộng – phép chia.

D) Lũy thừa – phép chia – phép cộng.

II. Phần trường đoản cú luận

Bài 1 (2 điểm): tiến hành phép tính:

a) 667 – 195.93:465 + 372

b) 350.12.173 + 12.27

c) 321 - 21.<(2.33 + 44 : 32) - 52>

d) 71.64 + 32.(-7) – 13.32

Bài 2 (2 điểm): tra cứu x

a) x + 72 = 0

b) 3x + 10 = 42

c) (3x - 1)3 = 125

d) (38 - x)(x + 25) = 0

Bài 3 (1,5 điểm): một đội y tế gồm bao gồm 220 bạn nữ và 280 nam dự định tạo thành các nhóm thế nào cho số người vợ và số nam sinh sống mỗi nhóm đa số nhau, biết số nhóm chia được nhiều hơn 1 nhóm với không to hơn 5 nhóm. Hỏi có thể phân thành mấy nhóm? khi đó mỗi nhóm gồm bao nhiêu nam từng nào nữ.

Bài 4 (1 điểm): Tính chu vi và ăn diện tích hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm là 27cm với chiều rộng là 15cm.

Bài 5 (0,5 điểm): cho A = 1 + 3 + 32 + 33 + ... + 3100. Chứng minh A chia hết đến 13.

................................

................................

................................

Trên phía trên tóm tắt một vài nội dung miễn tầm giá trong bộ Đề thi Toán 6 năm 2024 mới nhất, để sở hữ tài liệu trả phí đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử
Xem thử
Xem thử

Mục lục Đề thi Toán 6 theo chương với học kì:


ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH mang lại GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi dành riêng cho giáo viên cùng khóa học dành riêng cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Cung ứng zalo Viet
Jack Official

Đề thi học kì 1 - Đề tiên phong hàng đầu

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm).Hãy chọn phương án vấn đáp đúng cùng viết chữ cái đứng trước đáp án đó vào bài xích làm.

Xem chi tiết


Đề thi học kì 1 - Đề số 2

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm).Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng với viết chữ cái đứng trước lời giải đó vào bài xích làm.

Xem chi tiết


Đề thi học kì 1 - Đề số 3

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm).Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng cùng viết chữ cái đứng trước giải đáp đó vào bài bác làm.

Xem chi tiết


Đề thi học tập kì 1 - Đề số 4

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm).Hãy chọn phương án trả lời đúng cùng viết vần âm đứng trước câu trả lời đó vào bài xích làm.

Xem chi tiết


Đề thi học tập kì 1 - Đề số 5

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm).Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước lời giải đó vào bài bác làm.

Xem cụ thể


Đề thi học kì 1 - Đề số 6

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm).Hãy chọn phương án trả lời đúng cùng viết chữ cái đứng trước lời giải đó vào bài bác làm.

Xem cụ thể


Đề thi học tập kì 1 - Đề số 7

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm).Hãy chọn phương án vấn đáp đúng và viết vần âm đứng trước giải đáp đó vào bài làm.

Xem chi tiết


Đề thi học tập kì 1 - Đề số 8

Phần I: Trắc nghiệm (2 điểm).Hãy lựa chọn phương án vấn đáp đúng và viết vần âm đứng trước câu trả lời đó vào bài xích làm.

Xem chi tiết


Đề thi học tập kì 1 - Đề số cửu

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm).Hãy chọn phương án vấn đáp đúng cùng viết chữ cái đứng trước đáp án đó vào bài bác làm.

Xem chi tiết


Đề thi học kì 1 - Đề số 10

Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm). Nên lựa chọn phương án vấn đáp đúng và viết chữ cái đứng trước giải đáp đó vào bài làm.

Xem cụ thể


Đề thi học tập kì 1 - Đề số 11

Phần trắc nghiệm (3 điểm)Câu 1: Tập thích hợp số tự nhiên và thoải mái được kí hiệu là:

Xem cụ thể


Đề thi học tập kì 1 - Đề số 13

Phần trắc nghiệm (3 điểm)Câu 1: mang đến tập phù hợp A = 1; 3; 9; 0; 4; 2, số phần tử trong tập hòa hợp A là:

Xem cụ thể


Đề thi học tập kì 1 - Đề số 14

Phần trắc nghiệm (3 điểm)Câu 1: mang lại hình bình hành ABCD bao gồm AB = 5 cm, BC = 8 cm thì:

Xem chi tiết


Đề thi học tập kì 1 - Đề số 15

Phần trắc nghiệm (3 điểm)Câu 1: Tập hợp những số tự nhiên khác 0 ko vượt quá 4 là :

Xem chi tiết


Tổng hợp đôi mươi đề thi học tập kì 1 Toán 6 kết nối học thức

Tổng hợp đôi mươi đề thi học kì 1 Toán 6 kết nối tri thức có đáp án

Xem chi tiết*
*


*

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hocfull.com gửi các thông tin đến bạn để nhận ra các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.