Bộ đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp hai năm 2023 - 2024 là tư liệu ôn tập giúp các thầy cô cùng những bậc phụ huynh cho những em học sinh ôn tập cùng ra đề thi học tập kì 1 lớp 2 hiệu quả. Đây chính là đề Toán lớp 2 kì 1 gồm đáp án kèm theo giúp các em học viên ôn tập với củng cố các dạng bài tập Toán lớp 2 học tập kỳ 1.

Bạn đang xem: Đề thi cuối học kì i lớp 2 môn toán


Bộ đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2023 - 2024

1. Cỗ đề thi học kì 1 môn Toán lớp hai năm 2023 - 20242. Cỗ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 Sách mới

1. Bộ đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2023 - 2024

1.1. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán sách Cánh Diều

Ma trận Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán

Năng lực, phẩm hóa học

Số câu với số điểm

nút 1

mức 2

nấc 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số học

Số câu

2

1

3

3

1

5

5

Câu số

1(1,2)

5

1 (3, 4); 2

4, 6, 7

8

Số điểm

1

1

2

4

0,5

3

5,5

Đại lượng

Số câu

1

1

0

Câu số

3

Số điểm

0,5

0,5

0

Yếu tố hình học

Số câu

1

0

1

Câu số

9

Số điểm

1

0

1

Tổng

Số câu

2

1

4

3

0

2

6

6

Số điểm

1

1

2,5

4

0

1,5

7,5

2,5

Đề 1:

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng


Câu 1: Số ngay tức thì sau của số tròn chục nhỏ tuổi nhất là:

A. 9

B.10

C. 11

Câu 2: hàng số được viết theo trang bị tự tăng cao là:

A. 91; 57; 58; 73; 24

B. 57; 58; 91; 73; 24

C. 57; 58; 24; 73; 91

D. 24; 57; 58; 73; 91

Câu 3: cho dãy số: 2; 7; 12; 17; 22;....... Nhì số tiếp theo trong hàng là:

A. 27; 32

B. 18; 20

C. 17; 20

D. 17; 21

Câu 4: Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống

Bạn Long nhẹ hơn bạn Thư ...

Tổng nhì xô nước là 14 lít .....

Bút chì B dài 9cm ......

Câu 5: Điền số phù hợp vào ô trống.

Đáp án theo thứ tự của câu a với b là:

A. 18; 38

B. 20; 38

C. 38; 18

Câu 6: Lan hái được 24 bông hoa, Liên hái được nhiều hơn Lan 16 bông hoa. Liên hái được số hoa lá là:

A. 8 bông hoa

B. 39 bông hoa

C. 40 bông hoa

D. 18 bông hoa

Câu 7: Cô giáo sẵn sàng 7 chục món quà cho học sinh. Đến tiết sống lớp cô vạc quà cho cả lớp, mỗi chúng ta một món quà. Biết sĩ số lớp học là 45 bạn. Hỏi cô giáo sót lại bao nhiêu món quà?


A. 70 món quà

B. 45 món quà

C. 25 món quà

D. 35 món quà

Câu 8: Hình bên tất cả bao nhiêu hình tứ giác?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Phần II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính (1 điểm)

a. 63 +18b. 19+ 35c. 61 - 24d. 100 - 82

Bài 2: Tính (1 điểm)

18 + 34 - 10

26 + 17 + 12

Bài 3: (1 điểm) Điền số đo phù hợp vào ô trống:

Bài 4: (2 điểm) Một shop có 42 dòng áo, cửa hàng đã cung cấp 21 loại áo. Hỏi shop đó còn sót lại bao nhiêu mẫu áo?

Bài giải

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Bài 5: (1 điểm)

a. Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm là .........


b. Viết vào nơi chấm

- Một phép cộng tất cả tổng bằng một số hạng:

.............................................................................................................

- Một phép trừ gồm số bị trừ bằng hiệu:

.............................................................................................................

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

I. Trắc nghiệm (4 điểm). Từng câu 0,5 điểm

Câu 1: Số ngay tức khắc sau của số tròn chục nhỏ dại nhất là:

C. 11

Câu 2: hàng số được viết theo sản phẩm tự tăng ngày một nhiều là:

D. 24; 57; 58; 73; 91

Câu 3: đến dãy số: 2; 7; 12; 17; 22;....... Hai số tiếp theo sau trong dãy là:

A. 27; 32

Câu 4: Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống

Bạn Long nhẹ nhàng hơn bạn Thư Đ

Tổng hai xô nước là 14 lít S

Bút chì B lâu năm 9cm S

Câu 5:

A. 18; 38

Câu 6: Lan hái được 24 bông hoa, Liên hái được nhiều hơn Lan 16 bông hoa. Liên hái được số nhành hoa là:

C. 40 bông hoa

Câu 7: Cô giáo chuẩn bị 7 chục món quà mang đến học sinh. Đến tiết sinh sống lớp cô phân phát quà cho tất cả lớp, mỗi các bạn một món quà. Biết sĩ số lớp học tập là 45 bạn. Hỏi cô giáo sót lại bao nhiêu món quà?

C. 25 món quà

Câu 8:

C. 6

II. Từ bỏ luận (6 điểm)

Bài 1: (1 điểm)

a. 63 +18 = 81b. 19 + 35 = 54c. 61 - 24 = 37d. 100 - 82 = 18

Bài 2: (1 điểm)

18 + 34 - 10 = 42

26 + 17 + 12 = 55

Bài 3: (1 điểm)

a, 20 kg; 12 kg; 99 kg.

b, 32l; 9l; 27l

Bài 4: (2 điểm)

Bài giải

Cửa sản phẩm đó còn sót lại số áo là:

42 - 21 = 21 cái

Đáp số: 21 mẫu áo

Đề 2:

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - Năm học.........

Môn Toán - Lớp 2 (Thời gian có tác dụng bài: 40 phút)

Họ và tên: ………………………………….......................................……Lớp 2 …….......…

Trường: Tiểu học .............................................

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào vần âm trước hiệu quả đúng hoặc làm theo yêu cầu cho từng câu dưới đây:

Câu 1. Số 67 gồm:(M1- 0,5đ)

A. 6 với 7

B. 6 chục cùng 7 solo vị


C. 7 chục cùng 6 đối kháng vị

D. 60 chục cùng 7 solo vị

Câu 2 . Số ngay tắp lự sau của số 99 là: (M1- 0,5đ)

A. 97

B. 98

C. 100

D. 96

Câu 3. Các số 28; 46; 37; 52 được viết theo vật dụng tự từ mập đến bé nhỏ là: (M1-0,5đ)

A. 46; 37; 52; 28

B. 52; 46; 37; 28

C. 28; 37; 46; 52

D. 52; 37; 46; 28

Câu 4. Vào phép trừ: 56 – 23 = 33, số 56 gọi là: (M1-0,5 đ)

A. Số hạng

B. Hiệu

C. Số trừ

D. Số bị trừ

Câu 5. Tín đồ ta dùng đơn vị chức năng đo như thế nào chỉ cường độ nặng xuất xắc nhẹ của các vật? (M1-0,5đ)

A. Lít

B. Xăng-ti-mét

C. Ki-lô-gam

D. Ko có

Câu 6 . Nối phép tính với kết quả của phép tính đó. (M1-0,5 đ)

Câu 7. Chiều nhiều năm của dòng giường em nằm ước chừng là: (M2- 0,5đ)

A. 50 cm

B. 2 m

C. 2 cm

D. 10 dm

Câu 8. Hình vẽ mặt có tía điểm như thế nào thẳng hàng? (M2-0,5đ)

A. Tía điểm B, D, C

B. Cha điểm A, B, D

C. Tía điểm A, B, C

D. Bố điểm A, D, C

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 9. Đặt tính rồi tính: (M1-2đ)

a, 35 + 26b, 47 + 38c, 73 - 24d, 100 - 36

Câu 10. Buổi sáng siêu thị bán được 45 trái bóng, buổi chiều siêu thị bán được rất nhiều hơn buổi sáng 7 quả. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được từng nào quả bóng? (M2-1,5đ)

Bài giải

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Câu 11. Bạn Nga tất cả 31 quả cam và có khá nhiều hơn các bạn Hoa 8 trái cam. Hỏi bạn Hoa có bao nhiêu quả cam?(M3-2đ)

Bài giải

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................


..................................................................................................

Câu 12. Vẽ đoạn thẳng AB bao gồm độ dài 6 cm. (M2-0,5đ)

Bài giải

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

I . TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Câu 1

0,5đ

Câu 2

0,5đ

Câu 3

0,5đ

Câu 4

0,5đ

Câu 5

0,5đ

Câu 6

0,5đ

Câu 7

0,5đ

Câu 8

0,5đ

B

C

B

D

C

Nối

B

A

III. TỰ LUẬN : (6 điểm)

Câu 9. (2đ) Mỗi bài bác đặt tính đúng được 0,25 đ, tính đúng hiệu quả được 0,25 đ. Điểm toàn bài xích 2 điểm.

Câu 10. (1,5đ) bài bác giải

Buổi chiều siêu thị bán được số trái bóng là:

45 + 7 = 52(quả bóng)

Đáp số: 52 quả bóng

Câu 11.(2đ)

Bài giải

Số quả cam của khách hàng Hoa là: (0,5 điểm)

31 – 8 = 23 ( quả ) (1 điểm)

Đáp số: 23 quả cam (0,5 điểm).

Câu 12 .(0,5đ) HS vẽ được đoạn thẳng bao gồm độ nhiều năm 6 cm. Viết tên 2 điểm, nêu độ dài đoạn trực tiếp đó.

1.2. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách kết nối tri thức

Đề 1:

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I Năm học: 2023 - 2024MÔN: TOÁN - LỚP HAITHỜI GIAN LÀM BÀI : 35 phút

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm):

* Khoanh vào vần âm em cho là đúng

Câu 1. Chú mèo nào với phép tính có tác dụng là 12? (1 điểm)

Câu 2: Bao gạo vào hình dưới đây nặng mấy Ki-lô-gam? (1 điểm)

A. 2 ki-lô-gam

B. 3 ki-lô-gam

C. 1 ki-lô-gam

D. 4 ki-lô-gam

Câu 3: Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ? (1 điểm)

A. 3 giờ 30 phút

B. 5 tiếng 15 phút

C. 6 tiếng 15 phút

D. 3 giờ 15 phút

Câu 4. Điền tác dụng đúng : 64 + 9 = ? (1 điểm)

A. 63

B. 73

C. 83

D. 93

Câu 5: Điền tác dụng đúng: 76 – 8 = ? (1điểm)

A. 68

B. 58

C. 67

Câu 6: Điền kết quả đúng: 48 - 19 + 15 = ? (1 điểm)

A. 51

B. 54

C. 34

D. 44

Phần 2: từ bỏ luận (4 điểm)

Câu 7: Điền số vào hình tam giác và hình tròn trụ sao cho tương xứng (1 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính hiệu quả (1 điểm)

56 + 38

92 - 47

Câu 9: trên cây khế có toàn bộ 67 quả. Chim thần đã ăn uống mất 28 quả. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu trái khế? (1 điểm)

Câu 10: vào hình tiếp sau đây có từng nào hình tam giác. (1 điểm)

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Phần trắc nghiệm (6 điểm): Mỗi câu đúng ghi 1 điểm (câu 3 mỗi ý 0,5đ)

Câu

1 (M1)

2 (M1)

3 (M1)

4 (M2)

5 (M2)

6 (M3)

Đáp án

D

A

C

B

A

D

Phần 2: từ luận (4 điểm)

Câu 7: Điền số vào hình tam giác và hình tròn trụ sao cho tương xứng (1 điểm) (M1)

Học sinh điền đúng công dụng trong mỗi hình ghi 0,5 đ

Câu 8: Đặt tính rồi tính tác dụng (1 điểm) (M2)

Học sinh biết để tính đúng và thực hiện đúng từng phép tính ghi 0,5đ

Câu 9: trên cây khế có tất cả 67 quả. Chim thần đã ăn uống mất 28 quả. Hỏi trên cây còn sót lại bao nhiêu trái khế? (1 điểm) (M2)

Bài giải

Trên cây còn lại số trái khế là:

67 – 28 = 39 (quả)

Đáp số: 39 trái khế

Câu 10: Trong hình dưới đây có từng nào hình tam giác. (1 điểm) (M3)

Trong hình bên tất cả 3 hình tam giác.

Ma trận Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Toán - Khối lớp: 2 Năm học: 2023-2024

Mạch KT - KN

Số câu, số điểm, thành tố năng lực

nút 1

mức 2

mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học

Số câu

1

1

2

2

1

4

3

Số điểm

1

1

2

2

1

4

3

Câu số

1

7

4,5

8,9

6

1,4,5,6

7,8,9

Thành tố năng lực

- TDTH

- GQVĐ

- MHH

- TDTH

- GQVĐ

- GTTH

- TDTH

- GQVĐ

- TDTH

- GQVĐ

- GTTH

- TDTH

- GQVĐ

Đại lượng, đo đại lượng

Số câu

2

2

Số điểm

2

2

Câu số

2,3

2,2

Thành tố năng lực

- TDTH

- GQVĐ

- MHH

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

10

10

Thành tố năng lực

- TDTH

- GQVĐ

- GTTH

tổng số

Số câu

3

1

2

2

1

1

6

4

Số điểm

3

1

2

2

1

1

6

4

Các thành tố năng lực được kí hiệu vào ma trận đề:

Năng lực tứ duy với lập luận toán học: Kí hiệu là TDTHNăng lực giải quyết vấn đề: Kí hiệu là GQVĐNăng lực giao tiếp toán học: Kí hiệu là GTTHMô hình hóa Toán học: MHH.

Đề 2:

TRƯỜNG TH

........................

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Năm học: ........

Môn: Toán - Lớp.......

(Thời gian: 35 phút, không kể thời gian giao đề)

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào chữ dòng đặt trước câu trả lời đúng. (Từ câu 1 mang lại câu 4)

Câu 1: (0,5 điểm) Kết trái của phép tính: 52 + 25 = ......

A. 65

B. 67

C. 75

D. 77

Câu 2: (0,5 điểm) Hiệu của 42 - 22 là:

A. 40

B. 30

C. 20

D.10

Câu 3: (1 điểm) 50 + 24 … trăng tròn + 56. Dấu cần điền vào vị trí chấm là:

A.

C. =

Câu 4: (1 điểm) Trong hình bên có:

A. 2 hình tứ giác

B. 3 hình tứ giác

C. 4 hình tứ giác

D. 5 hình tứ giác

Câu 5: (1 điểm) Điền số phù hợp vào vị trí chấm.

a) Số nhỏ tuổi nhất có hai chữ số là: ..................................….

b) Số tức thời sau số 85 là số: ................................................

Câu 6: (1 điểm) Điền số phù hợp vào nơi chấm.

a) Một ngày có……giờ.

b) Một giờ bằng …..phút.

Câu 7: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S.

19 kilogam + 25 kg = 45 kg

61 cm – 45 cm = 16 cm

Phần II. Trường đoản cú luận (4 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính.

28 + 35 43 + 17 65 – 46 91 - 4

............................ ………………… ………………. ……………….

............................ ………………… ………………. ……………….

............................ ………………… ……………….. ……………….

Câu 9: (1 điểm) Nam có 39 viên bi. Việt có không ít hơn nam 4 viên bi. Hỏi Việt bao gồm bao nhiêu viên bi?

Bài giải

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Câu 10: (1 điểm)

Tìm hiệu của số tròn chục lớn số 1 có 2 chữ số cùng với số phệ nhất có 1 chữ số?

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Xem thêm: Phương Pháp Giải Một Số Dạng Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học (Cthh)

...........................................................................................................

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

Phần I. Trắc nghiệm ( 6 điểm)

Câu 1- > 4:

Câu 1 (0,5 điểm)

Câu 2 (0,5 điểm)

Câu 3 (1 điểm)

Câu 4 (1 điểm)

D

C

A

B

Câu 5: (1 điểm) ( Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

a) Số nhỏ dại nhất tất cả hai chữ số là: 10

b) Số ngay tức thì sau số 85 là số: 86

Câu 6: (1 điểm) (Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

a) Một ngày bao gồm 24 giờ.

b) Một giờ bởi 60 phút.

Câu 7: (1 điểm) ( Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

19 kilogam + 25 kilogam = 45 kg

61 cm – 45 centimet = 16 cm

Phần II. Từ luận ( 4 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính. ( Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm)

28

43

65

91

35

17

46

4

63

60

19

87

Câu 9: (1 điểm)

Bài giải

Số viên bi của Việt là: (0,25đ)

39 + 4 = 43 (viên) (0,5đ)

Đáp số: 43 viên bi (0,25đ)

Câu 10: (1 điểm)

Số tròn chục lớn số 1 có nhì chữ số là 90.

Số bé dại nhất có một chữ số là 9.

Hiệu của nhì số là 90 – 9 = 81

Đáp số: 81

1.3. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề 1: 

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2023-2024

MÔN:TOÁN 2

(Thời gian làm bài: 40 phút)

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Ghi ra giấy đáp án đúng nhất:

Câu 1: Số có 3 đơn vị chức năng và 1 chục là:

A. 13

B. 31

C.10

D.30

Câu 2: Số tròn chục lớn số 1 có hai chữ số là:

A.10

B. 99

C. 90

D. 50

Câu 3: Số nhỏ nhắn nhất tất cả hai chữ số tương đương nhau là:

A. 1

B. 11

C. 10

D. 98

Câu 4: Hiệu của số lớn nhất có nhị chữ số và số nhỏ xíu nhất có hai chữ số là:

A. 88

B. 80

C. 89

D. 99

Câu 5: trái dưa hấu cân nặng nặng:

A. 3kg

B. 8kg

C. 7kg

D. 1kg

Câu 6: Số tròn chục tức tốc trước số 43 là:

A. 42

B. 40

C. 44

C. 50

Câu 7: Số nhỏ nhất tất cả hai chữ số là:

A. 10

B. 11

C. 19

D. 20

Câu 8: Hình bên tất cả bao nhiêu đoạn thẳng?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính

38 + 45 72 - 68 23 + 54 69 – 43

Câu 2: (1 điểm) Tính

a, 100 – 34 + 28 = ..................................

= ..................................

b, 47 + 9 – 28 = ....................................

= .....................................

Câu 3: (1 điểm) Số?

Câu 4: (1 điểm) Bố trọng lượng 67 kg, con khối lượng 23 kg. Hỏi cả hai bố con cân nặng bao nhiêu ki – lô - gam?

Câu 5: (1 điểm) Tính độ dài mặt đường gấp khúc ABCD, biết đoạn thẳng AB = 3cm, đoạn trực tiếp BC = 4 cm, đoạn trực tiếp CD = 2cm.

Câu 6: (1 điểm) Cô Hoa cắt 19 dm để may áo thì miếng vải còn sót lại dài 45 dm. Hỏi thuở đầu mảnh vải dài từng nào đề - xi - mét?

Đáp án đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2:

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) (Nếu học sinh chỉ ghi chữ cái, ko ghi số vẫn chấp nhận cho điểm)

Bài

Đáp án

Điểm

1

A.13

0,5 điểm

2

C.90

0,5 điểm

3

B.11

0,5 điểm

4

C.89

0.5 điểm

5

A.3kg

0.5 điểm

6

B.40

0,5 điểm

7

C.10

0,5 điểm

8

D. 8

0.5 điểm

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 9: Đặt tính rồi tính: (1 điểm: mỗi phép tính đúng 0,25 điểm, để tính lệch lamg giảm bớt trí nhớ kẻ không cho điểm)

Câu 10: Tính (1 điểm: mỗi phép tính đúng 0,5 điểm)

a, 100 - 34 + 28 = 94

b, 47 + 9 - 28 = 24

Câu 11: (1 điểm) (Nếu viết số đúng ô nào, đến 0,25 điểm ô đó)

Câu 12: (1 điểm)

Cả hai ba con trọng lượng số ki-lô-gam là: 0,5 điểm

67 + 23 = 90 (kg) 0,25 điểm

Đáp số: 90 kilogam 0,25 điểm

Câu 13: 1 điểm.

Độ dài con đường gấp khúc ABCD là: 0,5 điểm

3+4+2= 9 (cm) 0,25 điểm

Đáp số: 9 centimet 0,25 điểm

Câu 14: 1 điểm

Lúc đầu miếng vải lâu năm số đề-xi-mét là: 0,5 điểm

45 + 19 = 64 (dm) 0,25 điểm

Đáp số: 64 dm 0,25 điểm

Ma trận đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Mạch con kiến thức,kĩ năng

Số câu cùng số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

Số học

Số câu

5

1

2

1

6

3

Câu số

1,2,3,6,7

9

10,11

4

Số điểm

2,5

1,0

2,0

0,5

3,0

3,0

Đại lượng cùng đo đại lượng

Số câu

1

1

1

1

2

2

Câu số

5

12

13

14

Số điểm

0,5

1,0

1,0

1,0

0,5

3,0

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

0

Câu số

8

Số điểm

0,5

0,5

0

Tổng

Số câu

6

2

1

3

1

1

9

5

Số điểm

3,0

3,0

0,5

3,0

0,5

1,0

4,0

6,0

Đề 2: 

ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ I NĂM 2023 - 2024 Môn: Toán Khối: 2Thời gian: 35 phút

Câu 1. Khoanh tròn chữ cái trước ý vấn đáp đúng:

Số tức khắc trước số 90 là:

A. 80

B. 89

C. 99

Câu 2. sắp xếp các số sau theo thứ tự từ nhỏ nhắn đến lớn: 89; 34; 58; 67.

……………………………………………………………………………………

Câu 3. Khoanh tròn vần âm trước ý trả lời đúng:

Trong phép tính: 65 – 27 = 38, số 65 được gọi là:

A. Số bị trừ

B. Số trừ

C. Hiệu

Câu 4. Số?

Câu 5 . Khoanh tròn vần âm trước ý trả lời đúng:

Chủ nhật tuần này là ngày đôi mươi tháng 12. Vậy nhà nhật tuần sau là ngày mấy?

A. Ngày 25 tháng 12

B. Ngày 26 tháng 12

C. Ngày 27 tháng 12

Câu 6 . Điền số thích hợp vào nơi chấm.

a) 70 cm = ………… dm

b) 8 dm = ………… cm

Câu 7 . Đúng ghi Đ, không nên ghi S.

a) A, B, C là ba điểm thẳng hàng. ☐

b) A, D, C là bố điểm thẳng hàng. ☐

Câu 8: Viết tiếp vào khu vực chấm:

Câu 9: Đặt tính rồi tính.

83 – 36

............................

............................

............................

45 + 39

............................

............................

............................

67 – 19

............................

............................

............................

57 + 33

............................

............................

............................

Câu 10: Lớp 2A có 26 học tập sinh, lớp 2B có không ít hơn lớp 2A 8 học sinh. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học tập sinh?

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 1, 2, 3, 4, 5: từng câu đúng ghi 1 điểm.

Câu 6, 7, 8: từng câu đúng ghi 1 điểm.

Câu 9: Đặt tính rồi tính

Đặt tính với tính đúng mỗi phép tính ghi 0,25 điểm.

Câu 10: vấn đề (1 điểm)

Lớp 2B gồm số học viên là:

26 + 8 = 34 (học sinh)

Đáp số: 34 học tập sinh.

Lời giải hay cùng đáp số đúng ghi 0,5 điểm.Phép tính đúng ghi 0.5 điểm.

2. Cỗ đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 Sách mới

2.1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Ma trận đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2

Năng lực, phẩm chất

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số học

Số câu

2

1

3

3

1

5

5

Câu số

1(1,2)

5

1 (3, 4); 2

4, 6, 7

8

Số điểm

1

1

2

4

0,5

3

5,5

Đại lượng

Số câu

1

1

0

Câu số

3

Số điểm

0,5

0,5

0

Yếu tố hình học

Số câu

1

0

1

Câu số

9

Số điểm

1

0

1

Tổng

Số câu

2

1

4

3

0

2

6

6

Số điểm

1

1

2,5

4

0

1,5

7,5

2,5

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước giải đáp đúng.

Câu 1: Số lập tức trước của số lớn nhất có cha chữ số là:

A. 998

B. 999

C. 997

D. 1000

Câu 2: Hiệu của 783 và 245 là:

A. 538

B. 548

C. 547

D. 537

Câu 3: Độ nhiều năm của con đường gấp khúc MNPQ là:

A. 9cm

B. 10cm

C. 6cm

8cm

Câu 4: Số có 3 trăm, 0 chục cùng 9 đơn vị chức năng được viết là:

A. 39

B. 309

C. 390

D. 930

Câu 5: chọn câu vấn đáp thích hợp.

Cột cờ ngôi trường em cao khoảng:

A. 5km

B. 5dm

C. 5cm

D. 5m

Câu 6: ba bạn Linh, Nga cùng Loan đi học học vẽ. Giờ bắt đầu vào lớp là 7 giờ đồng hồ 30 phút. Hôm kia Linh mang lại lúc 7 giờ đồng hồ 15 phút, Nga cho lúc 8 giờ cùng Loan cho lúc 7 giờ đồng hồ 30 phút. Hỏi bạn nào đi học sớm trước giờ đồng hồ vào học?

A. Chúng ta Linh

B. Các bạn Nga

C. Chúng ta Loan

Phần 2: trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 423 + 245

b) 643 – 240

Câu 2: Nêu tên tất cả ba điểm thẳng mặt hàng trong hình sau:

Câu 3: Có nhì đội công nhân sửa đường. Đội Một sửa được 840m đường, đội Hai sửa được nhiều hơn đội Một 50m đường. Hỏi đội Hai sửa được từng nào mét đường?

Tổng hợp các đề thi toán lớp 2 học kì 1 năm học 2022 – 2023 thuộc Kết nối tri thức và cuộc sống Cánh diều, Chân trời sáng tạo , công tác cơ bạn dạng của bộ giáo dục và đào tạo.


Xem nhanh

Đề thi toán lớp 2 học kì một năm học 2022-2023 gồm đáp án – Đề 1Đề thi Toán lớp 2 cuối kì 1 năm học 2022-2023 – Đề 2Đề Toán lớp 2 học tập kì 1Năm học 2022-2023 – Đề 3

Đề thi toán lớp 2 học kì một năm học 2022-2023 gồm đáp án – Đề 1

Giới thiệu ngắn về đề thi: Đề Thi thuộc bộ sách Kết nối trí thức và cuộc sống

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Em hãy khoanh vào chữ cái trước lời giải đúng

Câu 1. Phép tính : 39 + 5 có kết quả là :


Câu 5. bé cá trọng lượng bao nhiêu ki – lô – gam?

*

Câu 6. Hình bên tất cả bao nhiêu hình tam giác:

*

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm) Đặt tính rồi tính:

36 + 57 45 + 39 100 – 25 76 – 9

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..

Câu 2 ( 1.0 điểm) Điền vết >; Đáp án với lời giải chi tiết Đề thi môn Toán lớp 2 học kì một năm học 2022 – 2023 – Đề 1

Phần I: Trắc nghiệm (mỗi giải đáp đúng được 0.5đ)

Câu 1: B

39 + 5 = 44 . Chọn lời giải B

Câu 2: A

50 + 8 = 58; 49 + 17 = 66; 36 + 29 = 65, 48 + 26 = 74. Chọn giải đáp A

Câu 3: D

75 – 57 = 18

75: số bị trừ, 57: số trừ với 18 được gọi là hiệu. Chọn lời giải D

Câu 4: C

45kg + 20kg – 8kg = 57kg . Chọn câu trả lời C

Câu 5: B

Đĩa cân mặt phải bao gồm 2 trái cân, từng quả nặng nề 1 kg. Khối lượng của 2 quả cân nặng ở đĩa cân bên cần là: 1kg + 1 kg = 2kg.

Vì cân đang ở đoạn thăng bởi nên nhỏ cá nghỉ ngơi đĩa cân phía bên trái cũng trọng lượng 2 kg. Chọn giải đáp B

Câu 6: B

Hình bên tất cả 4 hình tam giác nên chọn đáp án B

Phần II: tự luận

Câu 1 (2.0 điểm): từng câu đúng học sinh được 0.5 điểm

*

Câu 2 ( 1.0 điểm): mỗi câu đúng học viên được 0.25 điểm


38 + 52 = 52 + 38

75 + 6 97 – 42

76 – 18 x = 74 – 38 x = 36

c) x + 24 = 56 + 29x + 24 = 85 x = 85 – 24 x = 61


b) x – 26 = 47 x = 47 + 26 x = 73

c) x – 23 = 85 – 18 x – 23 = 67 x = 67 + 23 x = 90


Câu 4 (1.0 điểm)

Giải

Số nhành hoa Mai cấp được là:

52 – 13 = 39 (bông)

Đáp số: 39 bông hoa

Câu 5 ( 1.5 điểm): mỗi câu đúng học sinh được 0.5 điểm


a) 39 + 16 + 41 + 4= (39 + 41) + (16 + 4)= 80 + 20= 100


b) 88 – 18 + 35 – 15 + 29 – 19= (88 – 18) + (35 – 15) + (29 – 19)= 70 + trăng tròn + 10= 100


Giáo viên soạn đề thi và đáp án Th
S.Vũ Thị mến – cô giáo trường Đại học tập Đà Nẵng – Phân hiệu trên Kon Tum. Với kinh nghiệm hơn 10 năm giảng dạy, cô Thương đã giúp nhiều học sinh Tiểu học với THCS văn minh mỗi ngày.

Đề thi Toán lớp 2 cuối kì một năm học 2022-2023 – Đề 2

Giới thiệu ngắn về đề thi: Đề Thi thuộc cuốn sách Cánh diều

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Em hãy khoanh vào chữ cái trước lời giải đúng

Câu 1. Số ngay tắp lự trước của 87 là:


A. 85


B. 86


C. 88


D. 89


Câu 2. Hiệu của 76 với 28 là:


A. 45


B. 46


C. 47


D. 48


Câu 3. trong phép tính : 18 + 57 = 75 số 75 được gọi là:


A. Số hạng


B. Số trừ


C. Tổng


D. Hiệu


Câu 4. mang đến dãy số sau : 64 ; 57 ; 32 ; 85. Số bé nhất là:


A. 64


B. 57


C. 32


D. 85


Câu 5. Túi đường khối lượng bao nhiêu ki – lô – gam?

*

A. 1kg


B. 2kg


C. 3kg


D. 4kg


Câu 6. Độ dài con đường gấp khúc ABCD là:

*

A. 8


B. 9


C. 10


D. 12


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm) Đặt tính rồi tính:

46 + 27 38 + 49 92 – 25 73 – 9

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..

Câu 2 ( 2.0 điểm) Điền số tương thích vào khu vực chấm:


……. + 17 = 45

…….. – 23 = 18


8 + … = 30

63 – …. = 4


Câu 3 (1.0 điểm)

Ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ là: ……………….. Và ………………

Câu 4 (1.0 điểm) Một trang trại có 36 con dê đen và 27 nhỏ dê trắng. Hỏi trang trại đó có toàn bộ bao nhiêu nhỏ dê?

Câu 5 (1.0 điểm). tìm kiếm hiệu của 83 với số tròn chục nhỏ tuổi nhất gồm hai chữ số

Đáp án với lời giải cụ thể Đề thi môn Toán lớp 2 cuối kì 1 năm học 2022-2023 – Đề 2

Phần I: Trắc nghiệm (mỗi giải đáp đúng được 0.5đ)

Câu 1: B

Số tức khắc trước của 87 là 86. Chọn lời giải B

Câu 2: D

Hiệu của 76 với 28 là: 76 – 28 = 48. Chọn giải đáp D

Câu 3: C

Trong phép tính : 18 + 57 = 75

18: số hạng vật dụng nhất, 57: số hạng lắp thêm hai và 75 được điện thoại tư vấn là tổng. Chọn đáp án C

Câu 4: C

Trong các số : 64 ; 57 ; 32 ; 85 thì số bé bỏng nhất là 32 . Chọn đáp án C

Câu 5: C

Đĩa cân mặt phải gồm 2 trái cân, một quả trọng lượng 2 kg cùng một quả khối lượng 1 kg.

Cân nặng của 2 quả cân nặng ở đĩa cân nặng bên yêu cầu là: 2kg + 1 kg = 3kg.

Vì cân nặng đang ở vị trí thăng bởi nên túi mặt đường ở đĩa cân phía bên trái cũng khối lượng 3 kg. Chọn lời giải C

Câu 6: C

Độ dài mặt đường gấp khúc ABCD là:

3cm + 2cm + 5cm = 10cm. Chọn câu trả lời C

Phần II: từ luận

Câu 1 (2.0 điểm): từng câu đúng học sinh được 0.5 điểm

*

Câu 2 ( 1.0 điểm): mỗi câu đúng học sinh được 0.5 điểm


28 + 17 = 45

41 – 23 = 18


8 + 22 = 30

63 – 59 = 4


Câu 3 (2.0 điểm): mỗi câu đúng học sinh được 0.5 điểm

Ba điểm thẳng mặt hàng trong hình vẽ là: A, N, C cùng D, N, B.

Câu 4 (1.0 điểm)

Một trang trại có 36 nhỏ dê black và 27 con dê trắng. Hỏi trang trại kia có toàn bộ bao nhiêu bé dê?

Giải

Số nhỏ dê trang trại có toàn bộ là:

36 + 27 = 63 (con)

Đáp số: 63 bé dê

Câu 5 ( 1.0 điểm)

Giải

Số tròn chục nhỏ tuổi nhất gồm hai chữ số là : 10

Hiệu của hai số là :

83 – 10 = 73

Đáp số : 73

Giáo viên soạn đề thi và đáp án Th
S.Vũ Thị yêu thương – gia sư trường Đại học Đà Nẵng – Phân hiệu trên Kon Tum. Với kinh nghiệm hơn 10 năm giảng dạy, cô Thương đã giúp nhiều học viên Tiểu học cùng THCS tân tiến mỗi ngày.

Đề Toán lớp 2 học kì 1Năm học 2022-2023 – Đề 3

Giới thiệu ngắn về đề thi: Đề Thi thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo