Nâng cung cấp gói Pro để đề xuất website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, và tải file cực nhanh không ngóng đợi.

Bạn đang xem: Đề giải toán lớp 5


63 Đề thi Toán cuối kì 2 lớp 5 năm 2024 được Vn
Doc sưu tầm, tinh lọc trong tủ sách đề thi lớp 5 bao hàm đáp án với bảng ma trận đề thi theo thông tứ 22. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 này để giúp đỡ các em học sinh ôn tập, củng cố kỉnh kiến thức, sẵn sàng cho bài thi cuối kì 2, thời điểm cuối năm học đạt công dụng cao.


1. 33 Đề thi Toán cuối kì 2 lớp 5

1.1. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán - Số 1

PHẦN 1 (3,5 điểm). Chọn lời giải đúng (A, B, C, D) và ghi ra giấy

Câu 1. tuyên bố nào dưới đây đúng?

A. Đường kính bằng bán kính.

B. Đường kính hơn nửa đường kính 2 1-1 vị.

C. Đường kính gấp gấp đôi bán kính.

D. Nửa đường kính gấp gấp đôi đường kính.


Câu 2. 157% = ……..

A . 157

B . 15,7

C. 1,57

D. 0,157

Câu 3. 412,3 x …… = 4,123. Số điền vào nơi chấm là:

A . 100

B . 10

C. 0,1

D. 0,01

Câu 4. tất cả bao nhiêu số tự nhiên y thỏa mãn điều kiện 3,2 x y 325cm3 = ……. Cm3 là:

A. 7 000 025

B. 700025

C. 70025

D. 7025

Câu 7. Cho hình tròn có đường kính là 10cm. Diện tích của hình trụ đó là:

A. 314 cm2

B. 15,7 cm2

C. 31,4 cm2

D. 78,5 cm2

II. Phần tự luận (6,5 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm). Điền số hoặc đơn vị chức năng thích vào khu vực trống.

a. 225 phút = …………....…. Giờ

b. 9m3 75cm3 = 9,000075………

c. 52kg 4g = 52,004 ………

d. 25 % của 2 cố kỉnh kỉ =…… năm

Bài 2 (2 điểm). Đặt tính rồi tính

4,65 x 5,2 7 giờ

18 phút : 3

32,3 + 75,96 12 phút


15 giây – 7 phút 38 giây

Bài 3 (2 điểm). Quãng mặt đường AB dài 100 km. Một xe hơi đi từ A lúc 7 giờ 1/2 tiếng và mang đến B lúc 9 giờ 45 phút, thân đường bạn đó nghỉ 15 phút. Một xe lắp thêm đi trên quãng con đường đó với gia tốc bằng 60% gia tốc của ô tô. Tính tốc độ của xe pháo máy.

Bài 4 (1 điểm). Tính bằng cách hợp lý

a. 0,2468 + 0,08 x 0,4 x 12,5 x 2,5 + 0,7532

b. 2 tiếng đồng hồ 45 phút + 2,75 tiếng x 8 + 165 phút

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 Số 1

PHẦN I (3,5 điểm). Khoanh tròn chữ cái đặt trước giải đáp đúng của từng câu được 0.5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

C

C

D

C

B

A

D


PHẦN II (6,5 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm).

- HS điền đúng phần a, d mỗi phần được 0,5 điểm

- HS điền đúng phần b, c mỗi phần được 0,25 điểm

Đáp án:

a. 225 phút = 3,75 giờ

b. 9m375cm3 = 9,000075 m3

c. 52kg 4g = 52,004 kg

d. 25 % của 2 cố kỉ = 50 năm

Bài 2 (2 điểm). HS làm đúng từng phép tính đúng được 0,5 điểm

Học sinh tự để tính và tác dụng là:

4,65 x 5,2 = 24,18

7 tiếng 18 phút : 3 = 6 giờ 78 phút : 3 = 2 giờ 26 phút

32,3 + 75,96 = 108,26

12 phút 15 giây – 7 phút 38 giây = 11 phút 75 giây - 7 phút 38 giây = 4 phút 37 giây

Bài 3 (2 điểm). Bài giải

Thời gian xe hơi từ A mang đến B (không tính thời gian nghỉ) là: (0,5 điểm)

9 tiếng 45 phút – 7 giờ khoảng 30 phút – 15 phút = 2 (giờ) (0,5 điểm)

Vận tốc của ô tô là: 100 : 2 = 50 (km/h) (0,5 điểm)

Vận tốc của xe lắp thêm là: 50 : 100 x 60 = 30 (km/h) (0,5 điểm)

Đáp số: 30 km/h

Ghi chú: học sinh làm bí quyết khác chuẩn cho điểm tương đương

Có thể giải như sau:

Thời gian xe hơi đi quãng con đường AB đề cập cả thời hạn nghỉ là:

9 giờ đồng hồ 45 phút - 7 giờ trong vòng 30 phút = 2 tiếng đồng hồ 15 phút

Thời gian ô tô đi quãng mặt đường AB không kể thời hạn nghỉ là:

2 giờ 15 phút - 15 phút = 2(giờ)

Vận tốc ô tô là:

100 : 2 = 50(km/h)

Vận tốc xe đồ vật là:

50 x 60% = 30(km/h)

Đáp số: 30km/h

Bài 4 (1 điểm). HS làm cho đúng từng phần được 0,5 điểm

a. 0,2468 + 0,08 x 0,4 x 12,5 x 2,5 + 0,7532

= (0,2468 + 0,7532) + (0,08 x 12,5) x (0,4 x 2,5) (0,25 điểm)

= 1 + 1 x 1

= 2 (0,25 điểm)

b. 2 tiếng đồng hồ 45 phút + 2,75 giờ x 8 + 165 phút

= 2,75 tiếng + 2,75 giờ x 8 + 2,75 giờ

= 2,75 giờ đồng hồ x (1 + 8 + 1) (0,25 điểm)

= 2,75 giờ đồng hồ x 10

= 27,5 tiếng (0,25 điểm)

1.2. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán - Số 2


Khoanh tròn trước chữ cái trả lời đúng trong những câu sau

Câu 1. (0,5 điểm) Số thập phân gồm 55 đối kháng vị, 7 phần trăm, 2 phần ngàn viết là:

A. 55,720

B. 55,072

C. 55,027

D. 55,702

Câu 2: (0,5 điểm) Phép trừ 712,54 - 48,9 có tác dụng đúng là:

A. 70,765

B. 223,54

C. 663,64

D. 707,65

Câu 3. (0,5 điểm) Viết số thích hợp vào vị trí chấm:

Giá trị của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là: ........

Câu 4. (0,5 điểm) Một hình hộp chữ nhật hoàn toàn có thể tích 300dm3, chiều nhiều năm 15dm, chiều rộng lớn 5dm. Vậy chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

A. 10dm

B. 4dm

C. 8dm

D. 6dm

Câu 5. (0,5 điểm) Viết số phù hợp vào chỗ chấm:

55 ha 17 mét vuông = .....,.....ha

A. 55,17

B. 55,0017

C. 55, 017

D. 55, 000017

Câu 6. (0,5 điểm) Lớp học tất cả 18 nàng và 12 nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm phần bao nhiêu xác suất số học sinh cả lớp?

A. 150%

B. 60%

C. 40%

D. 80%

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a. 52,37 – 8,64

b. 57,648 + 35,37

c. 16,25 x 6,7

d. 12,88 : 0,25

Câu 8. (2 điểm) Một tín đồ đi xe sản phẩm công nghệ từ khởi hành từ A dịp 8 giờ khoảng 30 phút và mang đến B lúc 9 giờ 42 phút. Quãng mặt đường AB nhiều năm 60km. Em hãy tính gia tốc trung bình của xe thứ với đơn vị chức năng đo là km/ giờ?

Bài 9. (2 điểm) Một đám đất hình thang gồm đáy béo 150 m với đáy bé xíu bằng 3/5 lòng lớn, chiều cao bằng

*
đáy lớn. Tính diện tích s đám đất hình thang đó?

Câu 10: kiếm tìm x: (1 điểm)

8,75 × x + 1,25 × x = 20

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 2: Đáp án: C (0,5 điểm)

Câu 3: giá trị của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là:

Đáp án: 188, 396 (0,5 điểm)

Câu 4: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 5: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 6: Đáp án: B (0,5 điểm)

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: (2 đ) Đặt tính đúng và tác dụng của phép tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

Kết quả các phép tính như sau:

a. 52,37 – 8,64 = 43,73

b. 57,648 + 35,37 = 93,018

c. 16,5 x 6,7 = 110,55

d. 12,88 : 0,25 = 51,52

Câu 8: (2 đ) tất cả lời giải, phép tính và tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe trang bị đi từ A mang lại B là (0,25 Điểm)


9 tiếng 42 phút - 8 giờ 1/2 tiếng = 1 giờ 12 phút (0,5 Điểm)

Đổi 1 tiếng 12 phút = 1, 2 tiếng (0,25 Điểm)

Vận tốc mức độ vừa phải của xe đồ vật là (0,25 Điểm)

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,5 Điểm)

Đáp số: 50 km /giờ (0,25 Điểm)

Câu 9: (2 đ) có lời giải, phép tính và tính đúng kết quả

Bài giải:

Đáy bé bỏng hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 3 = 90 (m) (0,25 Điểm)

Chiều cao hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 2 = 60 (m) (0,25 Điểm)

Diện tích hình thang: (0,25 Điểm)

(150 + 90) x 60 : 2 = 7200 (m2) (0,5 Điểm)

Đáp số: 7200 m2 (0,25 Điểm)

Câu 10: (1đ) tìm kiếm x

8,75 × x +1 ,25 × x = 20

(8,75 + 1,25 ) × x = trăng tròn (0,25 Điểm)

10 × x = 20 (0,25 Điểm)

x = đôi mươi : 10 (0,25 Điểm)

x = 2 (0,25 Điểm)

1.3. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán - Số 3

Ghi lại chữ cái trước câu vấn đáp đúng (từ câu 1 cho câu 6) - trường đoản cú câu 7 trình bày bài giải vào giấy kiểm tra

Câu 1. (1 điểm) Số phệ nhất trong các số thập phân: 4,031; 4,31; 4,103; 4,130 là:

A. 4,031

B. 4,31

C. 4,103

D. 4,130

Câu 2. (1 điểm) láo số

*
được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,3

B. 3,4

C. 3,34

D. 3,75

Câu 3. (1 điểm) Một hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 3,5m; chiều rộng lớn 2m; chiều cao 1,5m. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật đó là?

A. 7m3

B. 1,05m

C. 10,5m3

D. 105m3

Câu 4. (1 điểm) Biểu vật dụng hình quạt bên cho thấy thêm tỉ số tỷ lệ các phương tiện được thực hiện để cho trường học của 1600 học sinh tiểu học. Số học sinh quốc bộ đến ngôi trường là:

A. 160 học sinh

B. 16 học sinh

C. 32 học sinh

D. 320 học sinh

Câu 5. (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

25% của một giờ = 15 phút

55 ha 17 m2 = 55,17ha

Câu 6. (1 điểm) Viết số thích hợp vào vị trí chấm:

a) 0,5 m = ..................cm

b) 0,08 tấn = ............... Kg

c) 7,268 mét vuông = .............. Dm2

d) 3 phút 40 giây = ............. Giây

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 3 năm 6 mon + 5 năm 9 tháng

b) 8 tiếng 25 phút – 5 giờ 40 phút

c) 27,05 x 3,6

d) 10,44 : 2,9

Câu 8. Tra cứu x:

a, 92,75 : x = 25

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

Câu 9: (1 điểm) Một fan đi xe pháo máy xuất xứ từ A dịp 8 giờ 1/2 tiếng và mang đến B lúc 9h 42 phút. Quãng mặt đường AB nhiều năm 60km. Em hãy tính vận tốc trung bình của xe trang bị với đơn vị chức năng đo là km/ giờ?

Câu 10: (1 điểm) cho hình bên. Tính diện tích hình thang, biết cung cấp kính hình tròn trụ là 5cm cùng đáy béo gấp 3 lần lòng bé.


Đáp án Đề thi Toán lớp 5 kì 2 

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

D

C

A

Điểm

1

1

1

1

Câu 5:

25% của 1 giờ = 15 phút Đ

55 ha 17 mét vuông = 55,17ha S

Câu 6: (1 điểm)

a) 0,5 m = 50cm

b) 0,08 tấn = 80kg

c) 7,268 mét vuông = 726,8 dm2

d) 3 phút 40 giây = 220 giây

Câu 7: HS để tính đúng mỗi câu được 0,25 điểm.

Đáp án như sau

a) 3 năm 6 mon + 5 năm 9 tháng = 8 năm 15 tháng = 9 năm 3 tháng

b) 8 giờ 25 phút – 5 giờ 40 phút = 7 giờ 85 phút - 5 giờ 40 phút = 2 giờ 45 phút

c) 27,05 x 3,6 = 97,38

d) 10,44 : 2,9 = 3,6

Câu 8: (1 điểm)

a, 92,75 : x = 25

x = 92,75 : 25

x = 3,71

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

x - 5,767 = 186,8

x = 186,8 + 5,767

x = 192,567

Câu 9: (1 điểm) gồm lời giải, phép tính với tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe trang bị đi trường đoản cú A mang đến B là

9 tiếng 42 phút - 8 giờ 30 phút = 1 giờ đồng hồ 12 phút (0,25 điểm)

Đổi 1 giờ đồng hồ 12 phút = 1, 2 tiếng đồng hồ (0,25 điểm)

Vận tốc mức độ vừa phải của xe vật dụng là

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,25 điểm)

Đáp số: 50 km /giờ (0,25 điểm)

Câu 10:

 Theo hình, đáy bé bỏng chính là nửa đường kính của hình tròn

Vậy đáy bé = 5 cm

Đáy phệ hình thang là: 5 × 3 = 15 (cm)

Đường kính của mặt đường tròn là:

5 × 2 = 10 (cm)

Diện tích hình thang nhỏ xíu là:

*
(cm2)

Diện tích hình vuông vắn là :

5 × 5 = 25 (cm2)

Diện tích tam giác là:

*
(cm2)

Diện tích hình thang béo là:

12,5 + 62,5 + 25 = 100cm2

Tính được:

- Đáy bé, lòng lớn, chiều cao: 0,5đ

Diện tích hình thang: 0,5 đ

1.4. Ma trận Đề thi Toán cuối kì 2 lớp 5

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu cùng số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức3

Mức 4

Tổng

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

Số tự nhiên, phân số, số thập phân và các phép tính cùng với chúng.

Số câu

2

2

2

2

Số điểm

2,0

2,0

2,0

2,0

Đơn vị độ dài, diện tích và thời gian, tỉ số %.

Số câu

2

1

2

1

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

Yếu tố hình học: chu vi, diện tích, thể tích những hình đã học.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

Giải việc về hoạt động đều, tìm nhì số khi biết tổng hiệu của nhì số đó.

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Tổng

Số câu

3

2

1

3

1

5

5

Số điểm

3,0

2,0

1,0

3,0

1,0

5,0

5,0

2. 30 Đề thi Toán cuối kì 2 lớp 5 Tải nhiều

2.1. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán - Đề 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng cho các câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau:

Câu 1. Phần thập phân của số 42,25 là:

A. 25

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2. Phân số

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,5

B. 0,35

C. 35

D. 0,6

Câu 3. 1 phút 15 giây = ?

A. 1,15 phút

B. 1,25 phút

C. 115 giây

D. 1,25 giây

Câu 4. Diện tích hình tròn trụ có đường kính 2 cm là:

A. 3,14 cm2

B. 6,28 cm2

C. 6,28 cm

D. 12,56 cm2

Câu 5. Một hình thang tất cả trung bình cùng hai lòng là 5cm và độ cao là 3,2 centimet thì diện tích hình thang đó là:

A. 8 cm2

B. 32 cm2

C. 16 cm2

D. 164 cm2

Câu 6. Một xe hơi đi quãng con đường AB nhiều năm 120 km mất 2 giờ 30 phút. Vận tốc ô sơn là:

A. 80 km/giờ

B. 60 km/giờ

C. 50 km/giờ

D. 48 km/giờ

Câu 7. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 3 giờ 45 phút =.........................phút

b. 5 mét vuông 8dm2 =........................m2

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8. Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a) 384,5 + 72,6

b) 281,8 - 112,34

c) 16,2 x 4,5

d) 112,5 : 25

Câu 9.

Xem thêm: Giải lý 9 sbt - giải sách bài tập vật lí 9

Một hình tam giác có độ dài đáy là 45 cm. Độ lâu năm đáy bởi
*
chiều cao. Tính diện tích của tam giác đó? (2 điểm)

Câu 10. Một bình đựng 400 g dung dịch đựng 20% muối. Hỏi yêu cầu đổ thêm vào trong bình bao nhiêu gam nước lã và để được một bình nước muối chứa 10% muối? (1 điểm)

Đáp án Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán 

Câu 1(0,5đ)

Câu 2 (0,5đ)

Câu 3 (0,5đ)

Câu 4 (0,5đ)

Câu 5 ( 1đ)

Câu 6 (1đ)

C

D

B

A

C

D

Câu 7: (1 điểm) Điền đúng từng phần được 0,5 điểm

a- 225

b- 5,08

a. 3h 45 phút = 225 phút

b. 5 m2 8dm2 =5,08 m2

II- Phần trường đoản cú luận: (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) làm cho đúng từng phần được 0,5 điểm

a) 457,1

b) 169,46

c) 72,9

d) 4,5

Câu 9: (2 điểm)

Chiều cao của tam giác là : 0,25 điểm.

45 :

*
= 27 (cm) 0,5 điểm.

Diện tích của tam giác là: 0,25 điểm.

45 x 27 : 2 = 607,5 (cm2) 0,75 điểm.

Đáp số: 607,5 cm2 0,25 điểm

Câu 10: (1 điểm)

Khối lượng muối trong 400 gam hỗn hợp là: 400 : 100 x đôi mươi = 80 (g) (0,25 điểm)

Khối lượng dung dịch sau thời điểm đổ thêm nước lã: 80 : 10 x 100 = 800 (g) (0,25 điểm)

Số nước lã buộc phải đổ thêm là: 800 - 400 = 400 (g) (0,25 điểm)

Đáp số: 400g (0,25 điểm)

2.2. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán - Đề 2

Câu 1.(2 điểm) Hãy khoanh vào vần âm trước ý trả lời đúng cho các câu dưới đây.

a. Chữ số 9 trong số 25, 309 thuộc mặt hàng nào?

A. Hàng đối chọi vị

B. Sản phẩm trăm

C. Sản phẩm phần trăm

D. Sản phẩm phần nghìn

b. Phân số

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 2,5

B. 5,2

C. 0,4

D. 4,0

c. Thể tích của một hình lập phương có cạnh 5 dm là:

A. 125 dm3

B. 100 dm2

C. 100 dm3

D. 125 dm2

d. Bí quyết tính diện tích hình thang bao gồm đáy béo là 25 cm, đáy nhỏ tuổi 21 centimet và chiều cao 8 centimet là:

A. (25 x 21) x 8 : 2

B. (25 + 21) x 8 : 2

C. (25 + 21) : 8 x 2

D. (25 x 21) : 8 x 2

Câu 2. (1 điểm) Nối từng với vết (>; 2 5 mm2 = …………cm2

Câu 5. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 256,34 + 28, 57

b. 576,4 - 159,28

c. 64, 59 x 4,5

d. 69,45 : 46,3

Câu 6. (2 điểm) nhì xe ô tô khởi hành cùng một lúc, một xe pháo đi trường đoản cú A mang đến B với vận tốc 43 km/ giờ, một xe cộ đi từ B mang lại A với gia tốc 45 km/ giờ. Biết quãng mặt đường AB nhiều năm 220 km. Hỏi tính từ lúc lúc ban đầu đi, sau mấy giờ nhị ô tô gặp gỡ nhau?

Câu 7. (1 điểm) mang lại hai số thập phân có tổng bởi 69,85. Nếu đưa dấu phẩy ở số nhỏ nhắn sang đề xuất một hàng ta được số lớn. Tìm nhì số vẫn cho?

Trả lời:

- Số lớn là: …………

- Số nhỏ nhắn là:………….

Đáp án đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán - Số 2

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng từng ý mang lại cho 0,5 điểm.

a. Khoanh vào D

b. Khoanh vào C

c. Khoanh vào A

d. Khoanh vào B

Câu 2: (1 điểm) Nối đúng mỗi ý cho 0,25 điểm.

a. >

b.

Câu 3: (1 điểm) Điền đúng mỗi ô trống mang lại 0,5 điểm.

a. 97,65 x 0,01 = 0,9765 Đ

b. 8,59 x 10 = 8,590 S

Câu 4: (1 điểm) Điền đúng mỗi ý mang lại 0,25 điểm.

a. 8 km 362 m = 8,362 km

b. 1 phút 30 giây = 1,5 phút

c. 15 kilogam 287 g = 15, 287 kg

d. 32 cm2 5 mm2 = 32, 05 cm2

Câu 5: (2 điểm) Tính đúng mỗi phép tính mang lại 0,5 điểm.

Đáp án như sau:

a. 256,34 + 28, 57 = 284,91

b. 576,4 - 159,28 = 417,12

c. 64, 59 x 4,5 = 290,655

d. 69,45 : 46,3 = 1,5

Câu 6: (2 điểm)

- Sau từng giờ, cả hai ô tô đi được quãng con đường là:

43 + 45 = 88 (km) 0,75 điểm

(Lời giải, phép tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,5 điểm)

- thời hạn hai ô tô chạm mặt nhau là:

220 : 88 = 2,5 ( giờ) 1 điểm

(Lời giải, phép tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,75 điểm)

Đáp số: 2,5 giờ đồng hồ 0,25 điểm.

* trường hợp thiếu hoặc không đúng danh số một lần trở lên toàn hủy diệt 0,5 điểm.

Câu 7: (1 điểm) Đúng từng số cho 0,5 điểm.

Số bự là: 63,5

Số bé là: 6,35

Lời giải chi tiết: 

Nếu đưa dấu phẩy của số nhỏ bé sang yêu cầu 1 sản phẩm ta được số lớn, và số bự gấp 10 lần số bé

Ta có sơ đồ:

Số lớn: |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Số bé: |---|

Tổng số phần đều nhau là:

10 + 1 = 11 (phần)

Số to là:

(69,85 : 11) × 10 = 63,5

Số bé bỏng là:

69,85 - 63,5 = 6,35

2.3. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán - Đề 3

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Chọn ý đúng ghi vào bài bác làm.

Câu 1. (0,5 điểm) Số nhỏ bé nhất trong số số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:

a. 3,505

b. 3,050

c. 3,005

d. 3,055

Câu 2. (0,5 điểm) vừa đủ một bạn thợ làm cho một sản phẩm hết 1 giờ 30 phút. Bạn đó làm cho 5 thành phầm mất bao lâu?

a. 7 giờ 30 phút

b. 7 tiếng 50 phút

c. 6 giờ 50 phút

d. 6 giờ đồng hồ 15 phút

Câu 3. (0,5 điểm) có bao nhiêu số thập phân trọng điểm 0,5 cùng 0,6:

a. Không tồn tại số nào

b. 1 số

c. 9 số

d. Rất nhiều số

Câu 4. (0,5 điểm) lếu số

*
viết thành số thập phân là:

a. 3,90

b. 3,09

c.3,9100

d. 3,109

Câu 5. (1 điểm) Tìm một trong những biết 20% của nó là 16. Số kia là:

a. 0,8

b. 8

c. 80

d. 800

Câu 6. (1 điểm) Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống.

Một hình lập phương có diện tích s xung xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương đó là:

a. 27 dm3

b. 2700 cm3

c. 54 dm3

d. 27000 cm3

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Điền số phù hợp vào vị trí chấm:

a. 0,48 m2 = …… cm2

b. 0,2 kg = …… g

c. 5628 dm3 = ……m3

d. 3h 6 phút = ….giờ

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính với tính.

a. 56,72 + 76,17

b. 367,21 - 128,82

c. 3,17 x 4,5

d. 52,08 :4,2

Bài 3. (2 điểm) Quãng con đường AB dài 180 km. Dịp 7 giờ 30 phút, một ô tô đi tự A mang lại B với tốc độ 54 km/giờ, đồng thời đó một xe máy đi trường đoản cú B mang đến A với tốc độ 36 km/giờ. Hỏi:

a. Hai xe chạm mặt nhau thời điểm mấy giờ?

b. địa điểm 2 xe gặp gỡ nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 4: Tính cấp tốc (1 điểm)

Đáp án:

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. (0,5 điểm) Đáp án c

Câu 2. (0,5 điểm) Đáp án a

Câu 3.(0,5 điểm) Đáp án d

Câu 4. (0,5 điểm) Đáp án b

Câu 5.(1 điểm) Đáp án c

Câu 6.(1 điểm)

a. 27 dm3 Đ

b. 2700 cm3 S

c. 54 dm3 S

d. 27000 cm3 Đ

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1.(1 điểm) từng ý đúng ghi 0,25 điểm

a. 0,48 mét vuông = 4800 cm2

b. 0,2 kilogam = 200 g

c. 5628 dm3 = 5,628 m3

d. 3h 6 phút = 3,1.giờ

Bài 2: (2 điểm) Đặt tính và tính đúng từng phép tính ghi 0,5 điểm

a. 132,89

b. 238,39

c. 14,265

d. 12,4

Bài 3: (2 điểm)

Giải

Tổng hai vận tốc là:

36 + 54 = 90 (km/ giờ) (0,5 điểm)

Hai người gặp nhau sau:

180 : 90 = 2 (giờ) (0,5 điểm)

Hai người gặp nhau lúc:

2 tiếng + 7 giờ 30 phút = 9 giờ 30 phút (0,5 điểm)

Chỗ gặp gỡ nhau biện pháp A số cây là:

54 x 2 = 108 (km) (0,5 điểm)

Đáp số: a) 9 giờ 30 phút

b) 108 km

Bài 4. Tính cấp tốc (1 điểm)

Bảng kiến thiết ma trận đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

1

2

1

1

4

1

Câu số

1

2, 4

8

6

Số điểm

0,5 đ

2 đ

2 đ

1 đ

3,5 đ

2 đ

2

Đại lượng cùng đo đại lượng

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

0,5 đ

0,5 đ

3

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

7

Số điểm

1 đ

1 đ

4

Số đo thời hạn và toán chuyển động đều

Số câu

1

1

1

1

2

Câu số

5

9

10

Số điểm

1 đ

1 đ

1 đ

1 đ

2 đ

Tổng số câu

2

2

2

2

1

1

7

3

Tổng số

2

2

4

2

10

Số điểm

1 điểm

2 điểm

5 điểm

2 điểm

10 điểm

2.4. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán - Đề 4

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

Môn: Toán

Thời gian: 40 Phút

Câu 1: Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ: (0,5 điểm)

A. 5 đối chọi vị

B. 5 phần trăm

C. 5 chục D.

5 phần mười

Câu 2: láo lếu số

*
 được viết dưới dạng phân số là: (1 điểm)

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3: 5840g = .... Kg (0,5 điểm)

A. 58,4kg

B. 5,84kg

C. 0,584kg

D. 0,0584kg

Câu 4: Có trăng tròn viên bi, trong số đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy 01/05 số viên bi gồm màu: (1 điểm)

A. Nâu

B. Đỏ

C. Xanh

D. Trắng

Câu 5: Khoảng thời gian từ lúc 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ 30 phút là: (1 điểm)

A. 10 phút

B. Trăng tròn phút

C. 30 phút

D. 40 phút

Câu 6: Một huyện bao gồm 320ha đất trồng cây cà phê và 480ha khu đất trồng cây cao su. Hỏi diện tích s đất trồng cây cao su đặc bằng bao nhiêu phần trăm diện tích khu đất trồng cây cà phê?: (1 điểm)

A. 150%

B. 15%

C. 1500%

D. 105%

Câu 7: Hình lập phương gồm cạnh là 5m. Vậy thể tích hình kia là: (1 điểm)

A. 150 m3

B. 125 m3

C. 100 m3

D. 25 m3

Câu 8: search y, biết: (2 điểm)

34,8 : y = 7,2 + 2,8

21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

Câu 9: Một tín đồ đi xe pháo máy xuất phát từ A dịp 8 giờ khoảng 30 phút và đến B lúc 9h 30 phút. Quãng con đường AB dài 60km. Hãy tính vận tốc trung bình của xe vật dụng với đơn vị đo là km/giờ? (1 điểm)

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm dài 120m, chiều rộng bởi 90m. Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, trung bình cứ 100m2 chiếm được 15kg thóc. Tính:

a) diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) bên trên cả thửa ruộng đó, fan ta thu hoạch được từng nào tạ thóc? (1 điểm)

Đáp án:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Ý đúng

D

D

B

C

D

A

B

Điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

Câu 8: tìm kiếm y, biết: (2 điểm)

a) 34,8 : y = 7,2 + 2,8

34,8 : y = 10

y = 34,8 : 10

y = 3,48

b) 21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

= 21,22 + 90,72 + 2,06

= 114

Câu 9: Một fan đi xe cộ máy xuất hành từ A dịp 8 giờ nửa tiếng và mang lại B lúc 9 giờ 30 phút. Quãng đường AB dài 60km. Hãy tính gia tốc trung bình của xe sản phẩm với đơn vị đo là km/giờ? (1 điểm)

Bài giải

Thời gian xe sản phẩm đi không còn quảng con đường AB là:

9 giờ nửa tiếng – 8 giờ 1/2 tiếng = 1 (giờ)

Vận tốc vừa phải của xe vật dụng là:

60 : 1 = 60 (km/giờ)

Đáp số: 60 km/giờ

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật có dài 120m, chiều rộng bằng 90m. Người ta trồng lúa bên trên thửa ruộng đó, vừa đủ cứ 100m2 nhận được 15kg thóc. Tính:

a) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) bên trên cả thửa ruộng đó, fan ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? (1 điểm)

Bài giải

a ) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật là:

120 x 90 = 10800 (m2)

b) Cả thửa ruộng đó, bạn ta thu hoạch được số tạ thóc là: 10800 : 100 x 15 = 1620 (kg) = 16,2 (tạ)

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Bộ Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 1 & học kì hai năm học 2023 - 2024 cơ bản, cải thiện có lời giải được các Giáo viên các năm kinh nghiệm tay nghề biên soạn cùng sưu trung bình từ đề thi của những trường Tiểu học tập trên cả nước. Hy vọng với bộ đề thi Toán lớp 5 này để giúp Thầy/Cô gồm thêm tài liệu giúp học viên ôn luyện và giành được điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 5. Bộ đề thi Toán lớp 5 tương đối đầy đủ đề khảo sát chất lượng đầu năm, đề thi thân kì, đề thi học kì 1, học tập kì 2, những phiếu bài bác tập, đề đánh giá cuối tuần. Mời quí Thầy/Cô và những em học viên tham khảo!


Đề thi Toán lớp 5 năm 2024 (có đáp án)

Xem thử

TẠM NGỪNG BÁN - cài trọn bộ 110 Đề thi Toán lớp 5 (cả năm) bạn dạng word có lời giải chi tiết:

Đề thi Toán 5 thân kì 1

Đề thi Toán 5 Cuối học tập kì 1

Đề thi Toán 5 giữa kì 2

Đề thi Toán 5 Cuối học tập kì 2

Đề thi Toán 5 tổng hợp:

Bài tập vào ngày cuối tuần Toán 5 (có đáp án)

Ôn hè Toán lớp 5 lên 6

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát quality Giữa học kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1 điểm ) Chữ số 8 trong các thập phân 95,824 có giá trị là:

*
*

Câu 2: (1 điểm )

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,900 B. 3,09

C. 3,9 D. 3,90

Câu 3: (1 điểm) 3 phút đôi mươi giây = .......giây. Số viết vào vị trí chấm là:

A. 50 B. 320

C. 80 D. 200

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Viết các phân số, lếu số sau:

a/ Năm phần mười...............................................................

b/ Sáu mươi chín phần trăm.........................

c/ tư mươi tía phần nghìn..........................................

d/ nhì và tư phần chín........................

Câu 2: Viết số thập phân phù hợp vào chỗ chấm:

a/ 9m 6dm =............................m

b/ 2cm2 5mm2 =.....................cm2

c/ 5 tấn 62kg =.........................tấn

d/ 2 phút =..........................phút

Câu 3: (2 điểm) Tính

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 4: (1,5 điểm) Một nhà bếp ăn sẵn sàng số gạo cho 36 người ăn uống trong 50 ngày. Nhưng thực tiễn có 60 người ăn, hỏi số gạo đã sẵn sàng đủ sử dụng trong bao nhiêu ngày? (Mức nạp năng lượng của mọi cá nhân như nhau)

Câu 5: (1,5 điểm) Một khu vực vườn hình vuông có chu vi 1000m. Diện tích s khu vườn cửa đó bằng bao nhiêu mét vuông? từng nào héc-ta?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

- HS khoanh tròn từng câu đúng được 1 điểm.

Câu123Đáp án C BD

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1: (1 điểm )Viết những phân số, lếu láo số sau:

a) Năm phần mười:

*

b) Sáu mươi chín phần trăm:

*

c) tư mươi tía phần nghìn:

*

d) nhị và tư phần chín:

*

Câu 2: (1 điểm) Viết số thập phân tương thích vào địa điểm chấm: (mỗi câu hợp lý cho 0,25 điểm)

a) 9 m 6 dm = 9,6m

b) 2 cm2 5 mm2 =2,05 cm2

c) 5t 62 kg =5,062tấn

d) 2 phút = 2,5phút

Câu 3: (2 điểm) Tính ( từng phép tính chuẩn cho 0,5 điểm )

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 4: (1,5 điểm) Một bếp ăn sẵn sàng số gạo mang lại 36 người nạp năng lượng trong 50 ngày. Nhưng thực tiễn có 60 người ăn, hỏi số gạo đã chuẩn bị đủ dùng trong từng nào ngày? (Mức nạp năng lượng của mỗi cá nhân như nhau)

1 người ăn uống số gạo đó trong những ngày là:

50 x36 = 1800 (ngày) ( 0,5điểm)

60 người nạp năng lượng số gạo đó trong các ngày là:

1800 : 60 = 30 (ngày) ( 0,75điểm)

Đáp số: 30 ngày ( 0,25điểm)

Câu 5: (1,5 điểm ) Một khu vườn hình vuông có chu vi 1000m. Diện tích khu sân vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông? từng nào héc-ta?

Cạnh khu vườn hình vuông vắn là:

1000 : 4 = 250 ( m) ( 0,5điểm)

diện tích khu vườn kia là:

250 x 250 = 62500(m2) = 6,25 (ha) ( 0,5điểm)

62500(m2) = 6,25 (ha) ( 0,25điểm)

Đáp số : 62500 m2; 6,25 ha ( 0,25điểm)

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Chữ số 9 trong những 427,098 có mức giá trị:

*

Câu 2: (0,5 điểm) Viết thành tỉ số phần trăm: 0,78 = …….. %

A. 7,8% B. 0,78%

C. 78% D. 780%

Câu 3: (1 điểm) Một cửa hàng bán một chiếc tv được lãi 270 000 đồng và bằng 12% chi phí vốn bỏ ra. Vậy giá bán chiếc tv đó là:

A. 2 700 000 đồng B. 3 240 000 đồng

C. 3 000 000 đồng D. 2 520 000 đồng

Câu 4: (0,5 điểm) Số thập phân gồm 20 đối kháng vị, một trong những phần mười với 8 xác suất được viết là:

A. 20,18 B. 2010,800

C. 20,108 D. 30,800

Câu 5: (0,5 điểm) Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 7cm2 9mm2 = ...mm2 là:

A. 79 B. 790

C. 709 D. 7 900

Câu 6: (1 điểm) diện tích s mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 25m, chiều rộng lớn bằng

*
chiều dài là:

A. 80m2 B. 357m2

C. 275m2 D. 375m2

Phần II. Từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tính

a) 27% + 38% = …………

b) 14,2% × 4 = …………

Câu 2: (1 điểm) tìm X

a) X + 1,25 = 13,5 : 4,5

b) X x 4,25 = 1,7 x 34

Câu 3: (2 điểm) bạn ta trồng lúa bên trên một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn là 35m, chiều dài bằngchiều rộng. Cứ trung bình 1m2 thửa ruộng kia thu hoạch được 20kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng trên thu hoạch được từng nào tấn thóc?

Câu 4: (2 điểm) Một cửa hàng buổi sáng bán tốt 75kg gạo và bởi 60% lượng gạo chào bán buổi chiều. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu tạ gạo?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu cho 0,5 điểm riêng câu 3, câu 6 cho một điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6BCDACD

Phần II. Từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tính (Mỗi phép tính chuẩn cho 0,5 điểm)

a) 27% + 38% = 65%

b) 14,2% × 4 = 56,8%

Câu 2: (1 điểm) search X (mỗi bài đúng cho 0,5 điểm)

a) X + 1,25 = 13,5 : 4,5

&h
Arr; X + 1,25 = 3

&h
Arr; X = 3 -1,25

&h
Arr; X = 1,75

b) X x 4,25 = 1,7 x 3

&h
Arr;X x 4,25 = 5,1

&h
Arr;X = 5,1 : 4,25

&h
Arr;X = 1,2

Câu 3: (2 điểm)

Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật kia là:

35 x= 49 (m) (0,5 điểm)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó là:

49 x 35 = 1715 (m2) (0,5 điểm)

Số tấn thóc thu hoạch được trên thửa ruộng kia là:

1715 x trăng tròn = 34300 (kg) ( 0,5 điểm)

34300 (kg) = 34,3 ( tấn thóc) ( 0,25 điểm)

Đáp số: 34,3 tấn thóc ( 0,25 điểm)

Câu 4: (2 điểm)

Số gạo cửa hàng bán được trong giờ chiều là:

75 : 60 x 100 = 125 (kg) (0,75 điểm)

Hai buổi siêu thị bán được số gạo là:

125 + 75 = 200( kg) (0,75 điểm)

200( kg) = 2 (tạ) (0,25 điểm)

Đáp số: 2 tạ (0,25 điểm)

....................................

....................................

....................................

Xem thử