Tài liệu tổng hợp từ nhiều nguồn thành khối hệ thống lý thuyết, câu hỏi định tính và bài tập định lượng. Xin tình thực cảm ơn các tác giả vẫn upload, em khối hệ thống lại mang đến tài liệu thêm nhiều chủng loại ạ!
Để tải về tài liệu ĐỀ CƯƠNG VẬT LÝ 8 HỌC KÌ II (TỔNG HỢP) các bạn click vào nút tải về bên trên.
*