Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - kết nối tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - liên kết tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Viết số thích hợp vào nơi chấm:a) 605m2 = …………hab) 350g = …………. Kg
Tính quý giá của biểu thức:a) (175,4 – 81,6) x 3,5 b) 24,57 : (1,52 + 2,26) – 0,685 x 2Viết thành tỉ số phần trăm:


bài 1

Viết số phù hợp vào chỗ chấm:

a) 605m2 = …………ha b) 350g = …………. Kg

Phương pháp giải:

Áp dụng giải pháp đổi 1m2 = (frac110000)ha ; 1g = (frac11000)kg

Lời giải đưa ra tiết:

a) 605m2 = (frac60510000)ha = 0,0605ha b) 350g = (frac3501000)kg = 0,35kg


bài xích 2

Tính quý giá của biểu thức:

a) (175,4 – 81,6) x 3,5 b) 24,57 : (1,52 + 2,26) – 0,685 x 2

= ……………………..…… = ……………………………

= ……………………..…… = ……………………………

= ……………………..…… = ……………………………

Phương pháp giải:

Đối cùng với biểu thức gồm chứa dấu ngoặc ta tính trong ngoặc trước, quanh đó ngoặc sau; tiếp đến thực hiện tại phép nhân phân tách trước, cộng trừ sau.

Bạn đang xem: Cùng em học toán lớp 5 tuần 17

Lời giải chi tiết:

a) (175,4 – 81,6) x 3,5 b) 24,57 : (1,52 + 2,26) – 0,685 x 2

= 93,8 x 3,5 = 24,57 : 3,78 – 1,37

= 328,3 = 6,5 – 1,37

= 5,13


bài xích 3

Viết thành tỉ số phần trăm:

a) (frac14 = .........................) b) (frac58 = ..........................)

c) (frac35 = .........................) d) (frac1516 = ..........................)

Phương pháp giải:

Viết phân số dưới dạng số thập phân rồi viết dưới dạng tỉ số phần trăm.

Chú ý: (dfrac1100 = 0,01 = 1\% )

Lời giải bỏ ra tiết:

a/ (dfrac14 = 0,25 = 25\% ) b/ (dfrac58 = 0,625 = 62,5\% )

c/ (dfrac35 = 0,6 = 60\% ) d/ (dfrac1516 = 0,9375 = 93,75\% )


bài bác 4

Số dân thị trấn Kim Thành mỗi năm tăng 1,2%. Biết rằng cuối năm 2017 thị xã Kim Thành gồm 125 000 người. Hỏi đến cuối năm 2018 số dân thị xã Kim Thành là từng nào người?

Phương pháp giải:

- Tính số dân huyện Kim Thành cuối năm 2018 ta mang số dân thời điểm cuối năm 2017 cộng với số dân tăng thêm.

- Để search 1,2% của 125 000 người ta có thể lấy 125 000 phân tách cho 100 rồi nhân cùng với 1,2

(Hoặc rước 125 000 nhân cùng với 1,2 rồi chia cho 100).

Lời giải đưa ra tiết:

Trong năm 2018 huyện Kim Thành tạo thêm số người là:

125 000 : 100 × 1,2 = 1500 (người)

Đến cuối năm 2018 số dân huyện Kim Thành là:

125 000 + 1500 =126 500 (người)

Đáp số: 126 500 người. 


bài xích 5

Dùng máy tính xách tay bỏ túi (ấn các phím ưng ý hợp của sản phẩm tính bỏ túi rồi ghi công dụng vào khu vực chấm):

a) 7864 + 938 = ………………… 457,68 + 81,79 = ………………….

85472 – 8357 = ………………. 5672,7 – 845,34 = …………………

54367 x 889 = ………………… 315,24 x 4,123 = …………………..

432,5 : 34,6 = ………………… 96,11 : 27,46 = …………………….

b) - Tỉ số phần trăm của 36 cùng 7200 là: …………………………………………….

- Tính 24% của 685: …………………………………………………………………..

- Tính 60% của 128: ………………………………………………………………….

Xem thêm: Văn Học Giúp Con Người Hiểu Được Bản Thân Mình, Lý Luận Văn Học

- search A biết 32% của A là 56,24: ……………………………………………………

- tìm kiếm B biết 2,5% của B là 64,8: ……………………………………………………..

Phương pháp giải:

Sử dụng laptop bỏ túi nhằm tính kết quả các phép tính.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) 7864 + 938 = 8802 457,68 + 81,79 = 539,47

85472 – 8357 = 77115 5672,7 – 845,34 = 4827,36

54367 x 889 = 48332263 315,24 x 4,123 = 1299,73452

432,5 : 34,6 = 12,5 96,11 : 27,46 = 3,5

b) - Tỉ số tỷ lệ của 36 và 7200 là: 36 : 7200 = 0,005 = 0,5%

- Tính 24% của 685: 685 x 24% = 164,4

- Tính 60% của 128: 128 x 60% = 76,8

- tìm A biết 32% của A là 56,24: 56,24 : 32% = 175,75

- tìm B biết 2,5% của B là 64,8: 64,8 : 2,5% = 2592


bài 6

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

a) giá bán một các loại xăng giảm từ 19 400 đồng xuống 18 500 đồng một lít. Hỏi giá bán xăng giảm khoảng tầm bao nhiêu phần trăm?

b) cùng với lãi suất tiết kiệm chi phí 6,8% một năm, em tính xem phải gửi từng nào tiền để sau 1 năm nhận được số tiền lãi là 3 400 000 đồng; 6 800 000 đồng.

Phương pháp giải:

a) - Tìm số tiền được giảm của một lít xăng.

- rước số chi phí được giảm của 1 lít xăng phân tách cho số tiền thuở đầu của 1 lít xăng rồi nhân cùng với 100.

b) câu hỏi tương ứng: Tìm một vài biết 6,8% của số sẽ là 3 400 000

Số tiền cần gửi = 3 400 000 : 6,8%

Làm giống như với trường phù hợp số tiền lãi là 6 800 000.

Lời giải chi tiết:

a) Số tiền được giảm của một lít xăng là

19 400 – 18 500 = 900 (đồng)

Giá xăng vẫn giảm khoảng chừng số phần trăm là

900 : 19 400 ( approx )0,046 = 4,6%

b) cùng với lãi suất tiết kiệm ngân sách và chi phí 6,8% một năm, để sau một năm nhận được số tiền lãi 3 400 000 đồng, bạn đó đề nghị gửi số chi phí là

3 400 000 : 6,8 % = 50 000 000 (đồng)

Với lãi suất tiết kiệm 6,8% một năm, nhằm sau 1 năm nhận được số tiền lãi 6 800 000 đồng, bạn đó đề nghị gửi số tiền là

6 800 000 : 6,8 % = 100 000 000 (đồng)

Đáp số: a) 4,6%

b) 50 000 000 đồng; 100 000 000 đồng


bài 7

Viết tiếp vào chỗ chấm mang lại thích hợp:

 

*

Phương pháp giải:

Quan gần kề hình rồi viết những cạnh và các góc tương ứng vào chỗ chấm.

Lời giải bỏ ra tiết:

*


bài xích 8

Viết tiếp vào địa điểm chấm đến thích hợp.

 

*

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ nhằm tìm đáy và chiều cao tương ứng với lòng đó.

Lời giải chi tiết:

*


Vui học

Phương pháp giải:

a) giá 1 lít xăng tại đầu năm 2018 = 22 790 – 1000

Số tỷ lệ giá xăng đã tăng = Số tiền đang tăng của một lít xăng : giá 1 lít xăng đầu xuân năm mới 2018 x 100