Lý thuyết hoá hữu cơ không hề ít vì vậy phần bài tập cũng rất đa dạng. Để các em làm giỏi các dạng bài xích tập phần hóa hữu cơ, loài kiến Guru cung cấp cho các em Các bí quyết hoá học tập lớp 11 để góp giải nhanh vấn đề hiđrocabon.

Bạn đang xem: Công thức môn hóa lớp 11

*

I. Các công thức hoá học tập lớp 11: Toán đốt cháy Hidrocacbon

- Công thức bao quát của một hiđrocabon (HC): Cx
Hy (x, y nguyên dương) hoặc

Cn
H2n + 2 -2k cùng với k là số link π cùng vòng vào hiđrocabon.

- Công thức tính số π + v: π + v =

- Phương trình đốt cháy:

- nhờ vào số mol CO2 cùng H2O sau phản nghịch ứng ta có thể xác định được loại hợp chất.

Quan hệ mol CO2 với H2O

Loại hiđrocabon

Phương trình

Ankan

Anken

Ankin, Ankađien

Đồng đẳng benzen

- Các định chế độ bảo toàn thường xuyên sử dụng:

+ Bảo toàn khối lượng:

+ Bảo toàn nguyên tố:

Bảo toàn C:

Bảo toàn H:

Bảo toàn O:

(trong thành phần phân tử chỉ chứ C cùng H).

- cách làm tính số C, số H:

+ Số C =

+ Số H =

- Đối với những bài toán đốt cháy các thành phần hỗn hợp 2 hiđrocabon thì:

+ khối lượng mol trung bình:

hoặc hoặc

+ Số Ctb =

Lưu ý: khi số C vừa đủ là số nguyên (bằng trung bình cộng của 2 số nguyên tử C) thì số mol 2 chất bằng nhau.

- Bài toán thực hiện hỗn hợp thành phầm để liên tục cho thâm nhập phản ứng:

+ Dẫn sản phẩm cháy qua bình (1) đựng P2O5, H2SO4 đặc, Ca
O, muối hạt khan,.... Rồi dẫn qua bình 2 đựng dung dịch bazơ như Na
OH, Ca(OH)2,...

mbình 1 tăng = m
H2O (hấp thụ nước)

mbình 2 tăng = m
CO2 (hấp thụ CO2).

+ Dẫn toàn cục sản phẩm cháy trải qua bình đựng dung dịch bazơ như Na
OH, Ca(OH)2,...

mbình tăng = m
CO2 + m
H20 (hấp thụ cả CO2 và nước).

+ khối lượng dung dịch tăng: m dd tăng = m
CO2 + m
H20 – m kết tủa .

+ trọng lượng dung dịch giảm: m dd bớt = m kết tủa – (m
CO2 + m
H20 ).

+ Lọc bỏ kết tủa, hâm sôi dung dịch lại thu được kết tủa nữa:

PT:

*

Các bí quyết hoá học tập lớp 11

II. Các công thức hoá học lớp 11: Tính số đồng phân Hidrocacbon

1. Đồng phân ankan:

- CTTQ: Cn
H2n+2 (n ≥ 1)

- Ankan chỉ có đồng phân mạch cacbon với từ C4 trở đi mới bao gồm đồng phân.

- công thức tính nhanh:

2. Đồng phân anken:

- CTTQ: Cn
H2n (n ≥ 2).

- Anken gồm đồng phân mạch C, đồng phân địa điểm nối đôi với đồng phân hình học.

- Mẹo tính cấp tốc đồng phân anken:

Xét 2C có nối đôi, từng C sẽ link với 2 nhóm vậy (giống hoặc không giống nhau).

Ví dụ cùng với C4H8: Trừ đi 2C có nối đôi vẫn còn 2C với H nhóm thế.

Nếu đề bài xích yêu mong tính đồng phân kết cấu sẽ là: 1+1+1=3 đồng phân. Nếu yêu ước tính đồng phân (bao có đồng phân hình học) đã là 1+1+2=4 đồng phân.

3. Đồng phân ankin:

- CTTQ: Cn
H2n-2 (n ≥ 2).

- Ankin bao gồm đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối bố và không có đồng phân hình học.

- Mẹo tính nhanh đồng phân ankin:

Xét 2C có nối ba, từng C đang liên kết với một nhóm chũm (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ với C4H6: Trừ đi 2C mang nối ba sẽ còn 2C và H là team thế.

Ta gồm 2 đồng phân ankin.

4. Đồng phân benzen:

- CTTQ: Cn
H2n-6 (n ≥ 6).

- cách làm tính số đồng phân:

5. Đồng phân ancol:

- CTTQ của ancol no, đối chọi chức, mạch hở: Cn
H2n+1OH giỏi Cn
H2n+2O (n ≥ 1).

- Ancol tất cả đồng phân mạch C và đồng phân địa chỉ nhóm OH.

- phương pháp tính số đồng phân:

6. Đồng phân ete:

- CTTQ của ete no, solo chức, mạch hở: Cn
H2n+2O (n ≥ 2).

- phương pháp tính số đồng phân:

7. Đồng phân phenol:

- CTTQ: Cn
H2n-6O (n ≥ 6)

- phương pháp tính nhanh:

8. Đồng phân anđehit:

- CTTQ của anđehit no, đối kháng chức, mạch hở: Cn
H2n
O (n ≥ 1). Trong phân tử đựng một nối song ở team chức CHO.

- bí quyết tính nhanh:

9. Đồng phân xeton:

- CTTQ của xeton no, solo chức, mạch hở: Cn
H2n
O (n ≥ 3). Vào phân tử chứ một nối đôi ở team chức CO.

- phương pháp tính số đồng phân:

10. Đồng phân axit:

- CTTQ của axit no, 1-1 chức, mạch hở: Cn
H2n
O2 (n ≥ 1). Vào phân tử đựng một nối song ở nhóm chức COOH.

- phương pháp tính số đồng phân:

III. Những công thức hoá học tập lớp 11: phản nghịch ứng núm Halogen

- Đây là làm phản ứng đặc trưng của ankan.

1. Dẫn xuất monohalogen:

- Ankan + Halogen tỉ lệ thành phần 1 : 1 thu được dẫn xuất monohalogen.

- Yêu mong của đề: khẳng định công thức ankan

- PT:

hoặc

- Dữ kiện: đề bài xích sẽ mang đến %C, %H, giỏi %Halogen.

- công thức tính:

Kết hợp với dữ kiện đề cho, tìm n.

- Sau khi xác định được CTPT, phụ thuộc vào số lượng hàng hóa thế để tìm CTCT của ankan. Lúc phản ứng cùng với halogen cho thành phầm duy nhất, ankan đã là ankan đối xứng.

Xem thêm: Học quản lý khách sạn - khóa học quản lý nhà hàng

2. Dẫn xuất đi, tri...halogen:

- Ankan + Halogen tỉ trọng 1 : 2, 1 : 3, ...

- Yêu cầu của đề: xác định công thức của dẫn xuất halogen.

- Dữ kiện: đề bài xích sẽ đến %C, %H, tốt %Halogen và CTPT của ankan.

- PT:

- công thức tính: (ví dụ với ankan là C3H8)

Xác định x.

IV. Những công thức hoá học lớp 11: bội nghịch ứng cracking

- Phương trình:

Ankan Anken

hoặc (x + y = n)

Anken Ankan khác

Ví dụ:

- từ ankan đầu, sau làm phản ứng rất có thể thu các chất sản phẩm.

- cân nặng hỗn phù hợp trước cùng sau phản nghịch ứng không đổi:

=> tốt

- Bảo toàn nguyên tố C với H: lúc đề bài xích cho đốt cháy hỗn hợp sau phản bội ứng ta qui về đốt cháy các thành phần hỗn hợp trước bội nghịch ứng (một hóa học sẽ đơn giản và dễ dàng hơn các chất).

- Số mol láo hợp:

Ví dụ:

1 1 1

=>

- năng suất phản ứng:

(Các công thức liên quan đến số mol ta rất có thể thay thế bằng thể tích).

V. Các công thức hoá học tập lớp 11: làm phản ứng cộng

- bội nghịch ứng cùng phá vỡ liên kết π. Link π là liên kết kết yếu bền, đề nghị chúng dễ bị đứt ra để sản xuất thành liên kết những nguyên tử khác.

1. Cùng H2:

- chất xúc tác như: Ni, Pt, Pd, ở ánh nắng mặt trời thích hợp.

- Sơ đồ:

- PTTQ:

Với k là số liên kết π vào phân tử, 1π sẽ cùng với 1H2.

- Tùy vào năng suất và tỉ lệ thành phần của phản bội ứng mà hỗn hợp Y hoàn toàn có thể còn hiđrocacbon ko no dư hoặc hiđro dư hoặc cả nhị còn dư.

- Trong bội phản ứng cùng H2, số mol khí sau bội phản ứng luôn giảm (n
Y X) và bằng mol H2 phản bội ứng:

- Bảo toàn khối lượng:

- (luôn lớn hơn 1).

- tất cả hổn hợp X và Y chỉ chuyển đổi về hóa học nhưng vẫn bảo toàn H và C, phải thay vì chưng đốt cháy Y ta có thể đốt cháy X. áp dụng định công cụ bảo toàn nhân tố như câu hỏi đốt cháy.

-

a) Xét hiđrocacbon X là anken:

- Sơ đồ:

- Phương trình:

- (= số mol khí giảm).

b) Xét hiđrocacbon X là anken:

- Sơ đồ:

- Phương trình tổng quát:

-

2. Cùng brom:

- Phương trình:

- Công thức:

+ m bình tăng = m hiđrocacbon không no

+ Vkhí bay ra = V hiđrocacbon no

+ nπ =

VI. Những công thức hoá học lớp 11: bài tập về bội nghịch ứng của ankin có link ba đầu mạch với dung dịch Ag
NO3/NH3

- phản nghịch ứng xẩy ra chỉ cùng với ankin tất cả nối bố đầu mạch (ank – 1 – in).

- PTTQ:

Kết tủa vàng

Phản ứng với tỉ trọng 1:1

- riêng với axetilen:

Phản ứng với tỉ trọng 1:2.

- hotline ,

+ k = 1: hỗn hợp chỉ tất cả ank – 1 – in,

+ 1 2H2 (hoặc ankin gồm 2 nối tía đầu mạch) cùng ank – 1 – in.

- Mkết tủa = Mankin + 107x (với x là số nối tía đầu mạch).

*

Các phương pháp hoá học tập lớp 11

Nếu nắm rõ được những phản ứng cùng Các công thức hoá học lớp 11 trên đây, những em vẫn giải được những dạng bài bác tập về hiđrocacbon. Hãy luyện tập và vận dụng thật nhiều các em nhé!

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Công thức chất hóa học 11Chương 1: Sự điện li
Chương 2: Nitơ - Photpho
Chương 3: Cacbon - Silic
Chương 4: Đại cương cứng về chất hóa học hữu cơ Chương 5 : Hiđrocacbon no
Chương 6 : Hiđrocacbon ko no
Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Mối cung cấp hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon
Chương 8: Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic
Trọn bộ bí quyết Hóa học tập lớp 11 học tập kì 1, học tập kì 2 đặc trưng
Trang trước
Trang sau

Trọn bộ phương pháp Hóa học lớp 11 học kì 1, học kì 2 đặc biệt quan trọng sẽ giúp học sinh nắm vững công thức, thuận tiện tổng kết lại kỹ năng và kiến thức đã học từ đó bài bản ôn tập công dụng để đạt kết quả cao trong số bài thi môn chất hóa học 11.

Trọn bộ bí quyết Hóa học lớp 11 học tập kì 1, học tập kì 2 quan liêu trọng

Chương 1: Sự điện li

Chương 2: Nitơ - Photpho

Chương 3: Cacbon - Silic

Chương 4: Đại cưng cửng về hóa học hữu cơ

Chương 5 : Hiđrocacbon no

Chương 6 : Hiđrocacbon ko no

Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Khối hệ thống hóa về hiđrocacbon

Chương 8: Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Công thức tính độ năng lượng điện li

Chất điện li là chất tan vào nước với phân li ra ion. Vậy để nhận xét đâu là hóa học điện li mạnh, đâu là hóa học điện li yếu tín đồ ta dựa vào đại lượng nào? nội dung bài viết dưới đây vẫn trả lời thắc mắc này.

1.Công thức tính độ điện li

Độ năng lượng điện li ( anpha) của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li thành ion và tổng số phân tử ban đầu.

Biểu thức :

*

Trong đó:

n" là số mol bị phân li thành ion ; no số mol ban đầu

C" mật độ mol/l bị phân li, co nồng độ mol/l ban đầu

Giá trị rất có thể tính theo đơn vị % ( .100)

2. Bạn nên biết

- các trường hợp của độ năng lượng điện li:

+ ∝ = 1 : chất điện li mạnh

+ 0 +> = 10-3M 

-> n
H+ = 0,1.10-3 = 10-4 mol 

mdd
HCOOH = 1.100= 100gam

-> m
HCOOH = 100.0,46% =0,46 gam

-> m
HCOOH = 0,46: 46 = 10-2 mol 

-> ∝=

*
100= 1%

 Đáp án C

Câu 2:Trong 100ml hỗn hợp axit nitơ ở ánh nắng mặt trời nhất định bao gồm 5,64.1021 phân tử HNO2 và 3,6.1020 ion NO2-  . Độ năng lượng điện li của axit nitơ trong hỗn hợp ở ánh nắng mặt trời trên là:

A. 4%

B. 5%

C. 6%

D. 7%

Hướng dẫn

Số phân tử HNO2 phân li thành ion là : n’=3,6.1020 phân tử

Số phân tử HNO2 hài hòa trong dung dịch là:

 no = 3,6.1020 + 5,64.1021 = 6.1021 phân tử

Độ điện li là:

 

*

Đáp án C

Câu 3: Một lít hỗn hợp CH3COOH 0,01M có chứa toàn bô 6,28.1021 ion cùng phân tử CH3COOH. Độ năng lượng điện li của axit này là:

A. 4,3%

B. 4,0%

C. 5,3%

D. 5,0%

Hướng dẫn

n
CH3COOH = 1.0,01 =0,01 mol 

Tổng số phân tử CH3COOH tổng hợp là: no = 0,01.6,02.1023 = 6,02.1021

Phương trình điện li:

CH3COOH

*
CH3COO- + H+

Bd n0 

CB n0 - n" n" n" 

Dung dịch chứa tổng số 6,28.1021 ion và phân tử CH3COOH

-> 6,28 .1021 = no - n" + n"  +n" 

-> 6,28.1021 = 6,02.1021 + n" 

-> n" = 0,26.1021

-> 

*

Đáp án A

Công thức xác minh hằng số điện li

Sự năng lượng điện li của các chất điện li yếu là 1 trong cân bởi điện li. Cũng như mọi cân đối hóa học khác, cân bằng điện li cũng đều có hằng số cân nặng bằng. Vậy xác minh hằng số này như vậy nào? Muốn biết phương pháp tính hằng số điện li, những em ko thể bỏ qua bài viết dưới đây.

1.Công thức khẳng định hằng số năng lượng điện li

Xét cân bằng: AX 

*
A+ + X¯(*)

Khi vận tốc thuận bằng tốc độ nghịch vào dung dịch mở ra cân bằng điện li.

Hằng số điện li xét đối với cân bằng (*) được xác định.

*

Trong kia , , là nồng độ các chất ở thời khắc cân bằng.

2. Chúng ta nên biết

Hằng số năng lượng điện li chỉ phụ thuộc vào sức nóng độ, không phụ thuộc vào nồng độ.

3. Mở rộng

Nước là hóa học điện li khôn cùng yếu

Phương trình năng lượng điện li: H2O

*
H- + OH-

Hằng số cân đối của bội phản ứng:

*

Tích số ion của nước : KH2O = K. = . 

Tích số ion của nước là hằng số xác minh ở ánh sáng xác định: Ở 25°C ,

KH2O = = 10-14

+ > dung dịch có môi trường thiên nhiên axit.

+ -> dung dịch có môi trường thiên nhiên bazơ.

+ = hỗn hợp có môi trường thiên nhiên trung tính.

4. Bài bác tập minh họa

Câu 1: đến dung dịch CH3COOH 0,1M. Hằng số phần li của axit axetic bằng 1,75.10-5. Độ điện li của dung dịch trên là:

A. 1,31.10-1

B. 1,31. 10-2

C. 1,31. 10-3

D. 1,31. 10-4

Hướng dẫn

CH3COOH CH3COO- + H+

Bd 0,1

Pli 0,1∝ 0,1∝ 0,1∝

CB 0,1.(1-∝) 0,1∝ 0,1∝

K= 1,75.10-5 = 

*

-> ∝ = 1,31.10-2

Đáp án B

Câu 2: Tính hằng số điện li của axit axetic, hiểu được dung dịch 0,1M bao gồm độ năng lượng điện li là 1,32%?

A.1,77.10-5 

B. 1,97.10-5 

C. 2,77.10-5 

D. 2,97.10-5 

Hướng dẫn

CH3COOH CH3COO- + H+

Bd 0,1

Pli 0,1∝ 0,1∝ 0,1∝

CB 0,1.(1-∝) 0,1∝ 0,1∝

*

Đáp án A

Câu 3:Tính hằng số năng lượng điện li của NH3, biết rằng dung dịch NH3 0,1 M gồm p
H =11,13?

A. 1,8.10-4

B. 2,8.10-4

C. 1,8.10-5

D. 2,8.10-5

Hướng dẫn

= 10-11,13 => =

*
= 10-2,87 M 

NH3 + H2O

*
NH4+  + OH- 

Bd 0,1

Pli 10-2,87  -2,87 -2,87

CB 0,0986 10-2,87 10-2,87 (M) 

*

Đáp án C

..........................

..........................

..........................


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, hocfull.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đúng theo các đoạn clip dạy học tập từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.hocfull.com